پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، روابط دوجانبه، صدور انقلاب، جنبش عدم تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

تظاهرات در الانبار که به صراحت خواستار کناره گيري نوري مالکي شد و او را متهم به طايفه گري کرد، يعني دقيقا همان ادعايي که مخالفان مالکي در روز برگزاري تظاهرات بيان کردند، دليلي روشن بر اين ادعا است.
در همين رابطه، از معدود جلسات پارلمان عراق، جلسه نمايندگان مجلس عراق در روز يک شنبه 17 دي‌ماه 1391 /5 ژانويه2013م، با هدف راي عدم اعتماد به نوري مالکي و تعيين فردي به جاي وي در دولت موقت تا برگزاري انتخابات مجلس و همچنين انحلال پارلمان و تعيين زمان برگزاري انتخابات (که تصميم بر آن بود همان پنجشنبه 4 آوريل2013م/ 15 فروردين 1392ش، روز برگزاري انتخابات استانداري‌ها برگزار شود)، برگزار شده بود، به شکست انجاميد و در حالي که اياد علاوي، رئيس فهرست العراقيه و نخست وزير اسبق که بيشتر زمان خود را در خارج از عراق مي‌گذراند به بغداد آمده بود و در جلسه پارلمان شرکت کرده بود تا مجلس به حد نصاب برسد و عليه مالکي تصميم‌گيري شود، به حد نصاب نرسيد و تلاش‌ها عليه مالکي به شکست انجاميد. از سوي ديگر، اظهارات ويدئويي عزت ابراهيم الدوري، معاون تحت پيگرد رئيس جمهوري مخلوع عراق و رئيس فراري حزب منحله بعث که در آن، دولت مالکي را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار سرنگوني وي شد به ضرر جريان سنّي تمام شده و باعث شده است تا جايگاه مالکي بيش از پيش تقويت شود. وي در حال حاضر به صراحت مي‌گويد که تظاهرات الانبار که در آن پرچم دوران رژيم استبدادي صدام حسين، تصاوير صدام، پرچم ارتش آزاديبخش سوريه، پرچم ترکيه و تصاوير اردوغان بر افراشته شد توطئه‌اي خارجي با هماهنگي حزب بعث و القاعده بوده و مي‌خواهد که اراده مردم را خدشه‌دار کند. در همين راستا، روز سه شنبه 19 دي‌ماه 1391ش، طرفداران مالکي تظاهرات بزرگي را در بغداد برگزار کردند که به نوعي مانور سياسي مالکي در برابر مخالفانش محسوب مي‌شود.
در اين ميان دولت قطر نيز در تشويش اذهان عمومي عليه مالکي دست دارد و با ترکيه براي سقوط دولت وي همکاري گسترده اي را آغاز کرده است. روزنامه الکترونيکي اوارق الخليج در گزارشي از منابع ويژه خود خبر داد که مقامات قطر از اتفاقات اخير در عراق و گسترش اعتراضات در استان هاي سني نشين بسيار خرسندند. اين روزنامه الکترونيکي همچنين افزود که خالد عبدالرحمن العطيه، وزير امور خارجه قطر، وضعيت عراق را وضعيت ايده آل خوانده و آن را هم زمان با تغييرات گسترده در منطقه دانسته است.
در همين راستا، پايگاه المراقب نيز خبر داده که پرونده عراق و سوريه در دست شخص العطيه است و در تماس دائم با مخالفان نوري مالکي است و او مدتي پيش تماسي مستقيم با خميس الخنجر، بازرگان عراقي، داشته و قرار شده است که وي براي دامن زدن به اعتراضات وارد عمل شود.
تحولات راهبردي
تعاملات عراق نوين با جمهوري اسلامي ايران
عراق نوين براي جمهوري اسلامي ايران فرصت‌ها و تهديداتي را همزمان در بر داشته‌است؛ و اين امر ضرورت اتّخاذ استراتژي مناسب با تحوّلات مزبور را ايجاد کرده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حمايت آمريکا و ساير قدرتهاي بزرگ از رژيم صدام جهت مقابله با اين انقلاب اسلامي، زمينههاي تأثيرگذاري ايران در صحن? جنبش‌هاي اسلام‌گراي عراق را موجب شد. جمهوري اسلامي ايران حمايت گسترده و نزديکي را از مخالفين و مبارزين عراقي، در طول مبارزات آنها با رژيم صدام در 28 سال گذشته، داشته است. در ميان مخالفين رژيم بعث جريانهاي مهمي از شيعيان و کردهاي عراقي وجود داشتند که حدود 85% جمعيت عراق را تشکيل مي‌دادند. حذف رژيم بعث در عراق و قدرت‌گيري مبارزان و جريان‌هاي شيعي در عراق طبعاً از سوي جمهوري اسلامي ايران تحوّلي بسيار مثبت تلقي شده‌است. از طرف ديگر آمريکا به عنوان قدرت اصلي در ساقط کردن رژيم صدام و متعاقباً حضور در عراق توازن قدرت را تغيير داده است. همچنين اين حضور باعث ايجاد تعارضات اساسي همچون بي‌ثباتي، ناامني و گسترش شکاف قومي- مذهبي و در نتيجه افزايش احتمال تجزي? عراق شده است که از ديد جمهوري اسلامي ايران از جنبه‌هاي منفي تحوّلات مذکور مي‌باشد. امّا با وجود تهديدات و فرصت‌هاي ايجاد شده براي جمهوري اسلامي ايران، از يک سو رهبران و عوامل قدرت در عراق پيوندها و روابط نزديکي با ايران دارند و از سوي ديگر همين افراد و گروهها در حمايت از آمريکا در سرنگوني رژيم صدام و به دنبال آن موفقيّت آينده دولت جديد عراق، نقش کليدي خواهند داشت به گونهاي که تقويت جريان‌هاي مزبور، به طور مستقيم تقويت مواضع و موقعيّت ايران در عراق جديد محسوب ميشود.
تاريخچ? مناسبات کشور عراق با ايران
با تبديل شدن عراق به يک کشور در چارچوب مرزهاي سياسي تعريف شده براي آن از دهه 1920 تا امروز مي‌توان دست کم 4 مرحله کاملاً متمايز را در مناسبات دو جانبه دو کشور مشاهده کرد.
1. دوران پادشاهي در هر دو کشور (دهه 1920 تا 1958)
2. عراق راديکال تا پيروزي جمهوري اسلامي ايران (1958 تا 1978)
3. از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا سقوط صدام (1978 تا 2003)
4. بعد از سقوط صدام تا امروز.
دوران سلطنت در هر دو کشور
هنگامي که هر دو کشور با نظام پادشاهي اداره ميشدند، مناسبات ميان آنها طبق شواهد و قرائن (انعقاد چندين موافقت‌نامه مانند عهدنام? 1937م، امضاي پيمان چندجانبه و مهم سعدآباد (8 جولاي 1937م) به منظور تضمين امنيّت متقابل و حمايت از يکديگر در مقابل اقدام براندازي به وسيله هر نيروي خارجي) در سطحي کاملاً مطلوب بوده است. زيرا در اين دوره هر دو پادشاه يعني رضاشاه و فيصل پادشاه عراق در دهه 1930 مشغول به حلّ مسائل داخلي خود بوده‌اند.
نظام پادشاهي مايل بود احساسات ملّيگرايان? مخالف را که در عمق رابطه دو کشور جريان داشت بپوشاند. امّا وقوع انقلاب در عراق، صحن? سياستهاي منطقهاي را به طور کلي دگرگون ساخت، اين موازنه نيز تغيير کرد.418
سقوط نظام پادشاه عراق
وقوع کودتا در عراق در سال 1958م، نظام پادشاهي را برانداخت و جهت‌گيري سياسي عراق را يک شبه تغيير داد. سياست جديد، ضد غربي و بيشتر در راستاي احساسات ملّيگرايان? عربي بود که دنياي عراب را در مي‌نورديد. اعلام غير منتظر? بريتانيا مبني بر خارج کردن نيروهايش از خليج فارس، بزرگترين عامل تشديد رقابت ميان ايران و عراق براي پوشيدن رداي قدرت بريتانيا بود. ايران مصمم بود از “حقوق تاريخي” خود در خليج فارس دفاع کند و ثبات اين منطقه را حفظ کند، در حالي‌که عراق در مورد حمايت از انقلاب ملّيگرايانه و حفظ “عربيت خليج” هياهو ميکرد419. شاه، بخش درخور توجّهي از درآمد ملي را به تسليح ايران با سلاحهاي پيشرفته غرب اختصاص داد. به رغم قريب به بيست سال کشمکش ميان بغدادِ انقلابي و ايرانِ سلطنتي، پس از عقد قرارداد سال 1975م الجزاير، که به موارد اختلاف مهمّ ميان دو کشور به‌خصوص موضوع اروندرود و مسئله کردها پايان بخشيد، مناسبات دو کشور در سطحي تاکتيکي بهبود يافت420.
انقلاب اسلامي ايران
در سال 1979 م / 1357 ش جهانيان شاهد انقلابي اصيل و مردمي بودند که در ايران به‌دست ملّت ايران و به رهبري روحانيان شيعي صورت گرفته بود. رويارويي مجدّد با عراق، بلافاصله پس از سقوط شاه اتفاق نيفتاد. چرا که عراق از دگرگونيهاي صورت گرفته در ايران (همچون بيرون آمدن ايران از پيمان سنتو، قطع پيوندهاي ايران با اسرائيل و حرکت اين کشور به سمت جنبش عدم تعهد) شادمان بود421. اما با وجود خصلت ناپايدار مناسبات ايران و عراق در دوران پهلوي دوم و نيز اهميّت محوري شيعيان عراق در حکومت جديد ايران، تغييرات مثبت حاصل از سقوط شاه ميان دو کشور بيحاصل مينمود. با خروج انگليسيها از منطقه و عدم دخالتهاي مستقيم در شرايط فقدان يک دشمن خارجي مشترک عمده براي دو کشور ايران و عراق، باعث شد صدام حسين با اتّکاي به شعارهاي مطرح شده در عراق يعني ملّيگرايي پان عربيّستي به نوعي رقابت شديد با ايران بپردازد که ناگزير به تقابل منجر شد. روابط ميان عراق و ايران به سبب وقوع انقلاب اسلامي ايران در ايران به سرعت رو به وخامت گذاشت. رهبري سنّي مذهب دولت سکولار عراق نگران بود که مبادا کشش و جاذبه ايران انقلابي شيعه مذهب (که در پي صدور انقلاب خود بود) شعل? گرايشهاي ضد رژيم را در ميان اکثريت شيعيان که حدود 65 درصد جمعيت را تشکيل ميدادند مشتعل سازد.422 نگرشِ سنّتي موجود، اساس روابط ايران و عراق را بر پايهي تفکّرات منفي و تهديد متقابل و به طور کلي بي‌اعتمادي و سوءظن تعريف مي‌نمايد. از اين لحاظ، عراق يک رقيب استراتژيک و تهديدِ امنيّتي براي ايران بوده و ممکن است در آينده نيز باشد.
مراودات ميان ايران و عراق در خصوص روابط دوجانبه، منطقه-اي و حتي بينالمللي داراي فراز و نشيبهاي بسياري بوده و بيش از آنکه اين روابط بر پايه حسن همجواري مبتني باشد، بر اساس تنش و تخاصو بر سر موضوعات مختلف شکل گرفته است. از بهترين محورهاي تعاملات جمهوري اسلامي ايران با عراق از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقوط صدام حسين را ميتوان: برقراري آتش بس، مذاکرات صلح، مبادله نامهها و موارد مشخص ديگري که به اختصار به آنها ميپردازيم، نام برد.
پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، آتش بس ميان ايران و عراق از تاريخ 20 اوت 1988 برقرار گرديد. پس از آن مذاکره صلح بين ايران و عراق تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد. مذاکرات در حدود دو سال در ژنو و نيويورک ادامه داشت و محور آن اجراي قطعنامه 598 بود. اما هيچگونه پيشرفتي در اين مذاکرات حاصل نشد. علت اصلي آن بود که عراق خود را در جنگ پيروز ميدانست و خواستار آن بود که ايران حق حاکميت کامل عراق را بر اروندرود بپذيرد. دولت عراق در اين زمينه از حمايت کشورهاي عربي هم برخوردار بود.423
از اوايل دهه آخر قرن بيستم تحولات مهمي در عرصه سياستهاي داخلي و خارجي ج.ا.ايران و عراق روي داد که بر روابط دو کشور شديداً تأثير گذاشت.
به دنبال روي کارآمدن دولت جديد در ايران، روابط ايران با کشورهاي غربي بهبودي نسبي پيدا کرد.از سوي ديگر روابط عراق با آمريکا و بالتبع کشورهاي غربي به تدريج رو به تيرگي نهاد. براي اولين بار در 14 فوريه 1990 راديو صداي آمريکا، گفتاري را پخش کرد که خواستار سرنگون شدن ديکتاتوريهاي جهان از جمله صدام حسين شده بود. 424
در چنين شرايطي بود که صدام حسين در يک اقدام بي سابقه در 2آوريل 1990، نامهاي را براي مقامات ايراني ارسال کرد. در اين نامه، صدام حسين من اشاره به تهديديهاي که از طرف “صهيونيسم” و برخي کشورهاي بزرگ عليه عراق و امت عرب به عمل ميآيد، پيشنهاد مذاکره مستقيم بين رؤساي جمهوري دو کشور را در مکّه مکرّمه کرده بود. بعد از آن چندين نامه ديگر هم بين رؤساي جمهور دو کشور مبادله شد. به دنبال اين مراودات، نخستين دور مذاکرات مستقيم بين وزراي امور خارجه ايران و عراق در حضور دبير کل سازمان ملل در ژوئيه 1990 در ژنو آغاز شد. 425 در 30 ژوئيه 1990 عراق نامه ديگري به ايران نوشت. در اين نامه عراق براي اولين بار از مواضع قبلي خود درباره اروندرود عدول کرده بود. 426
12 روز بعد از اشغال کويت يعني در 14 اوت 1990، صدام حسين نامه ديگري براي ايران ارسال نمود که در آن پذيرش مجدد عهدنامه 1975 الجزاير را اعلام کرده بود.
همچنين در اين نامه وي خواستار مبادله اسرا و اجراي بندهاي 6 و 7 قطعنامه 598 (بند 6 درباره تعيين متجاوز در جنگ يران و عراق و بند 7 درباره پرداخت خسارت و مسأله بازسازي بود) شده بود.
در سپتامبر 1990 طارق عزيز وزير امور خارجه وقت عراق از ايران ديدن نمود. به دنبال آن روابط دوجانبه ج.ا.ايران و عراق از سر گرفته شد. وزير امور خارجه ايران دراکتبر 1990 از عراق ديدار کرد. در ژانويه 1991 غرب ابراهيم، نايب رئيس شوراي فرماندهي انقلاب عراق، در رأس يک هيئت بلند پايه سياسي – اقتصادي از ايران ديدار کرد.
محورهاي عمده مذاکرات ايران و عراق در جريان ديدارهاي مذکور عبارت بود از :
1- نصب ميلههاي مرزي 2- ادامه مبادله اسراي باقيمانده 3- بحران دوم خليج فارس اشغال کويت 4- ايجاد تسهيلات لازم براي مردم دو کشور جهت زيارت عتبات عاليات5- ايجاد استراتژيک ايران و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، گزارشگری مالی، تقسیم سود، مدل رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آداب و رسوم، توسعه کشت