پایان نامه ارشد با موضوع ساختار قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

را از جانب اين گروه خواهند داشت. از ديگر نکات قابل توجه و تاثير گذار اين گروه در تعامل با ديگر رقبا، تجربيات بالاي رهبران آن و بخصوص شخص اياد علاوي و يا حتي صالح مطلک در مسائل سياسي است انعطاف قابل توجه علاوي باعث گرديد تا حتي مقتدي صدر که رهبر جريان تندروي شيعي صدر است نيز در پشت ميز مذاکره با وي بنشيند. و حتي کردها هم مواضع منعطفي در رابطه با وي در پيش گيرند به صراحت مي توان گفت که علاوي براي رسيدن به خواسته هايش حاضر است با هرکسي و هرگروهي به مذاکره بنشيند. در رابطه با بازيگران خارجي تاثير گذار در مسائل عراق بايد گفت که مهمترين حاميان العراقيه کشورهاي عربي هستند که حتي سوريه را نيز به جمع خود افزوده اند از سوي ديگر ايالات متحده امريکا نيز از حضور اين گروه در دولت آتي پشتيباني ميکند و ترکيه هم از ديرباز با اعراب سني رابطه مستحکمتري نسبت به ساير گروههاي عراقي داشته است.
پس از اعلام موجوديت ائتلاف حرکت ملي از سوي شيعيان سکولار و بعثي‌هاي سابق، موجي از اعتراض در ميان جريان‌هاي عمد? شيعي در عراق به راه افتاد. در اين بين رهبران دو ائتلاف شيعي يعني ائتلاف ملي عراق و ائتلاف دولت قانون (حکيم و مالکي) اعلام به يک سر هشدارهاي علني نسبت به خطر نفوذ بعثي‌ها به درون ائتلاف‌هاي انتخاباتي و سپس ورود آنها به پارلمان جديد عراق کردند. در همين راستا در 10 آبان‌ماه 1388 عمار حکيم، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق، ضمن اعلام تشکيل هشت کميته ويژه تهيه برنامه انتخاباتي ائتلاف ملي، طي سخناني در نخستين کنفرانس نهاد اجتماعي و عشاير مجلس اعلاي اسلامي عراق نسبت به توطئه‌هاي عناصر صدام و تکفيري‌ها براي به شکست کشاندن روند سياسي عراق هشدار داد و تأکيد کرد که اين ائتلاف شوم از سوي رسانه‌هاي خبري غرض‌ورز حمايت مي‌شوند که هدف آنها تشويش افکار عمومي مردم عراق و نابودي دستاوردهاي عراقي‌ها است که در طول 6 سال گذشته با خون خود اين دستاوردها را محقق کرده‌اند.392
در 11 آبان نيز نوري مالکي از ائتلاف پنهان ميان حزب بعث و القاعده با حمايت برخي کشورهاي منطقه براي تأثيرگذاري بر جريان‌هاي سياسي در اين کشور پرده برداشت. و گفت آنها درصدد .ر.د به پارلمان عراق و تشکيل ائتلافي عليه عراق هستند.393
رويکرد جريانهاي شيعي نسبت به انتخابات
تعاملات حزب الدعوه با دو جريان ليبرال- سکولار شيعي مهم عراق، يعني کنگره ملّي عراق به رهبري احمد چلبي و جنبش وفاق ملّي تحت رهبري اياد علاوي متفاوت بوده است. حزب الدعوه در انتخابات مجمع ملي عراق در ژانويه 2005 در قالب ائتلاف عراق يکپارچه با کنگره ملّي عراق در قالب فهرستي در رقابتهاي انتخاباتي شرکت کردند و در دوره نخست وزيري ابراهيم جعفري، احمد چلپي، معاون نخست وزير بود؛ اما در رقابتهاي پارلماني عراق در دسامبر 2005 با جدايي حزب چلبي و مشارکت جداگانه در انتخابات که نتايج مثبتي هم براي اين حزب نداشت همکاريهاي آنها تضعيف شد. در انتخابات پارلماني 2010 نيز کنگره ملّي عراق به همراه ساير گروههاي شيعي در ائتلاف ملي شرکت کرد و تعامل چنداني با حزب الدعوه نداشت. با اين حال روابط حزب الدعوه و کنگره ملي عراق روابطي با رقابتهاي گسترده يا خصومتآميز نبوده است؛ اما بين حزب الدعوه و جنبش وفاق ملي عراق به رهبري علاوي، رقابتهايي جدّي در دورههاي متفاوت روند سياسي عراق پس از صدام وجود داشته است. در سه انتخابات پارلماني مهم عراق يعني انتخابات مجمع ملّي در ژانويه 2005، انتخابات پارلماني دسامبر 2005 و انتخابات پارلماني 2010 عراق، جنبش وفاق ملي تحت فهرست العراقيه به همراه ساير گروههاي عراقي و به خصوص گروههاي سني سعي کرده است تا جريان رقيب انتخاباتي مهمي در مقابل جريانهاي شيعي اسلامگرا و به خصوص حزب الدعوه شکل دهد
در دوره دولت اول نوري مالکي، مجلس اعلاي اسلامي، به رغم مشارکت در کابينه، همواره از نوعي تماميت خواهي و تکروي حزب الدعوه انتقاد ميکرد و آن را مخالف مصالح جامعه شيعي و اصول همکاري در قالب ائتلاف عراق يکپارچه عنوان مينمود. در عين حال، رقابتهاي مجلس اعلا با جريان صدر که از رقابتهاي ديرينه دو خاندان حکيم و صدر و اختلاف نظرهاي سياسي ناشي ميشود تداوم يافت. مجلس اعلا همانند ساير گروههاي شيعي در انتخابات شوراهي استاني 2009، به صورت مستقل در انتخابات مشارکت کرد در اين انتخابات، مجلس اعلا درقالب تشکّلي جديد، رهبري ليست شهيد محراب را بر عهده گرفت که گروهها و سازمانهاي تشکيل دهنده آن شامل مؤسسه شهيد محراب، سازمان بدر، تجمع مستقل به رهبري عادل عبدالمهدي، جنبش حزب الله به رهبري کريم ماهود المحداوي و جنبش سيدالشهداء بودند.394
در انتخابات شوراهاي استاني ليست شهيد محراب 53 کرسي از مجموع 440 کرسي شوراهاي استاني را به خود اختصاص داد که در مقايسه با 126 کرسي ائتلاف دولت قانون تحت رهبري حزب الدعوه، کاهش جايگاه اين جريان سياسي را نشان ميداد.
مجلس اعلاي اسلامي عراق در انتخابات پارلماني 2010 نقش اصلي را در ايجاد ائتلاف ملّي عراق و همبستگي بين اغلب گروههاي شيعي داشت؛ هرچند در جذب حزب الدعوه در اين ائتلاف موفقيتي کسب نکرد.
جريان صدر در انتخابات پارلماني دسامبر 2005 در قالب ائتلاف يکپارچه در رقابت‌ها انتخاباتي مشارکت کرد و توانست حدود 33 کرسي پارلماني را به خود اختصاص دهد و چند پست وزارتي خدماتي را در دولت اوّل مالکي به دست آورد. با اين حال، به تدريج با بروز اختلافاتي بين جريان صدر و مالکي در خصوص خروج نيروهاي آمريکايي (نوري مالکي خواهان ماندن نيروهاي آمريکايي در برخي نقاط عراق جهت حفظ امنيت اين شهرها بود در حاليکه مقتدي صدر از اول خواهان خروج هرچه سريعتر اين نيروها بود) و همچنين سرکوب جيش المهدي از سوي مالکي در بصره در سال 2007، وزراي اين جريان از کابين? مالکي خارج شدند و سپس صدري‌ها از ائتلاف عراق يکپارچه نيز کنار کشيدند.
جريان صدر در انتخابات شوراهاي استاني سال 2009، در قالب فهرستي جداگانه مشارکت نمود و توانست 41 کرسي از مجموع 440 کرسي شوراهي استاني را به دست آورد.صدريون در انتخابات پارلماني سال 2010 در قالب ائتلاف ملي عراق مشارکت کردند و توانستند 40 کرسي پارلمان را به دست آورند. با وجود اختلافات موجود با نوري مالکي، صدري‌ها در روند تشکيل دولت دوّم عراق در سال 2010 و نخست وزيري مجدد وي نقش تعيين کننده‌اي داشتند.395
حزب فضيلت در انتخابات پارلماني ژانويه و دسامبر 2005 عراق در قالب ائتلاف عراق يکپارچه شرکت کرد و در مجلس اول 15 کرسي پارلماني را در اختيار داشت.حزب فضيلت در انتخابات شوراهاي استاني سال 2005 توانست از 41 کرسي شوراي استاني بصره، 15 کرسي را به خود اختصاص دهد و با جذب 6 کرسي مستقل ديگر با کسب اکثريت، محمد مصباح الوائلي از حزب را به سمت استانداري بصره برساند.396
در ماه مه 2006 حزب فضيلت از مذاکرات دولت جديد عراق با انتقاد از مداخله آمريکا و همچنين عدم اختصاص وزارتخانههاي نفت و بازرگاني به اين حزب کنار کشيد و در ترکييب کابينه نوري مالکي قرار نگرفت. اين حزب همچنين در مارس 2007 از ائتلاف عراق يکپارچه خارج شد و در صدد تشکيل فراکسيون پارلماني جديدي برآمد؛ اما اختلافات جديتر بين حزب فضيلت و ائتلاف عراق يکپارچه زماني بروز کرد که اعضاي 20 نفري مجلس اعلاي اسلامي عراق در شوراي استاني بصره با جذب اعضاي مستقل سعي کردند الوائلي را از استانداري بصره کنار بگذارند و اين مسئله مورد تأييد و حمايت مالکي واقع شد.397
حزب فضيلت در جريان انتخابات شوراهاي استاني توانست فقط 5 کرسي از مجموع 440 کرسي در 14 استان عراق را کسب کند و 6/2% از آراي استانهاي شيعه نشين را از آن خود کند.اين حزب در رقابتهاي انتخابات پارلماني سال 2010 در قالب ائتلاف ملي عراق مشارکت کرد و 7 کرسي را در پارلمان عراق بهدست آورد. در جريان مذاکرات تشکيل دولت در عراق در سال 2010 به رغم حمايت جريان صدر و سازمان بدر از نخست‌وزيري مجدد مالکي، حزب فضيلت به همراه مجلس اعلاي اسلامي عراق ابتدا از حمايت مالکي خودداري کرد، اما سرانجام در قالب تشکيل دولت مشارکت مالکي در کابينه شرکت کرد و با توجه به کرسي‌هاي خود توانست پست وزارتي خدماتي را بدست آورد.
همانگونه که تعداد کرسي‌هاي کسب شده حزب فضيلت در دو انتخابات شوراهاي استاني در سال 2009 و انتخابات پارلماني 2010 نشان مي‌دهد، حزب فضيلت در طول دور? پس از صدام در ساختار قدرت در عراق به تدريج نقش کمتري پيدا کرده است. اين حزب در مناطق شيعي جنوب عراق و به خصوص بصره، در پي رقابت با احزاب شيعي ديگر به‌خصوص جريان صدر و مجلس اعلاي اسلامي عراق بوده است، اما با کاهش قدرت آن، آينده سياسي حزب حتي در خود بصره چندان واضح نيست.
اين در حالي است که جريان‌هاي شيعي غيرمذهبي يا سکولار- ليبرال عراق مانند کنگره ملّي عراق به رهبري احمد چلبي و جنبش وفاق ملّي به رهبري اياد علاوي نتوانسته‌اند مانند جريان‌هاي اسلام‌گراي شيعي به موفقيت جدّي و موقعيّت برتر در نظام سياسي نوين عراق برسند.
در تبين ضعف و ناکامي نسبي گروه‌هاي غيرمذهبي شيعي در عراق پس از صدام، مؤلفه‌هاي فکري و فرهنگي جامع? شيعي عراق و جامعه‌شناسي تاريخي آن، آن‌چنان که در فصول پيشين تبيين شد، به عنوان گروهي با شاخصه‌هاي متمايز از ساير اعراب سنّي مذهب در منطق? آسياي غربي نقشي اساسي دارد.
3. روند حضور و خروج اشغالگران از شهرهاي عراق
عملکرد دولت آمريکا در عراق و رفتار نيروهاي اشغالگر و نيز عدم اجرايي کردن اين کشور در خصوص خروج نيروهاي نظامي آمريکا از عراق(تا پايان ماه ژوئن 2009/ 9تيرماه 1388 ) پس از واگذاري قدرت به عراقي‎ها نيز از ديگر دلايل اعتراضات شيعيان به شمار مي‎آيد. عوامل فرعي ديگري همانند اعمال فشار آمريکا بر گروه صدر و طرفداران او در راستاي خلع سلاح و به بهانه رسيدگي به پروندة قتل سيد عبدالمجيد خوئي نيز در اين زمينه بي‎تأثير نبوده است هر چند که اين عامل بايد به عنوان جرقه‎اي براي آغاز درگيري‎ها و مخالفت‎هاي فرو خفته تلقي شود.
در رويکرد شيعيان عراق نسبت به نيروهاي اشغالگر، در ابتداي اشغال دو وجهه‎نظر متمايز قابل ذکر بوده است:
نخست نگرش مبني بر صبر، مدارا و تعامل که توسط آيت‎ا… سيستاني، مجلس اعلي و شيعيان عضو شوراي حکومت انتقالي دنبال شده است.
دوم نگرش تبري‎جويانه که عمدتاً توسط مقتدي صدر و نيروهاي جوان طرفدار وي پيگيري مي‎شود.
تاکنون جناح‎هاي مختلف شيعه اعم از گروه‎ه‎هاي تندرويي چون گروه صدر تا ليبرال‎هايي چون چلبي، به رغم نگرش‎هاي متفاوت، در يک جبهه قرار داشتند. هنگامي که آيت‎الله سيستاني از شيوه‎ عملکرد نيروهاي آمريکا در خصوص قانون اساسي موقت انتقاد ‎کرد افرادي چون چلبي که رابطه نسبتاً خوبي با آمريکا دارند و يا حتي سيد مقتدي صدر علي‎رغم تندروي‎ها و برخي موضع‎گيري‎هاي لفظي خود عليه جناح شيعة شوراي حکومت انتقالي و نيز طرفداران مذاکره و روش‎هاي صلح‎آميز، از مواضع وي حمايت کردند. مقتدي صدر تا پيش از حملة همه جانبه آمريکايي‎ها به وي و طرفدارانش هيچ اقدام عملي که خارج از چارچوب کلي سياست شيعيان در نحوة تعامل با آمريکا باشد عليه آمريکايي‎ها انجام نداده بود.
نوري مالکي نخست وزير عراق، پس از سفر پنج‌روزه خود به استراليا در پاسخ به سؤالي از سوي خبرگزاري آسوشيتد پرس اعلام کرد: “من خواهان هيچ‌گونه عقب‌نشيني و خروج نيروهاي آمريکايي نيستم، مگر در مناطقي که صددرصد امن و تحت کنترل دولت است.398”
4. احياي فعاليت حزب بعث
حزب بعث به لحاظ ترتيب تاريخي پس از احزاب کمونيستي جهان عرب پا به عرصه وجود گذاشت.399 حزب بعث عراق در واقع شعبهاي از حزب بعث سوريه بود. بعثيهاي سوريه اين شعبه را در خلال سالهاي 1949 تا 1951 در دانشگاه بغداد تشکيل دادند. پس از سقوط صدام مدتي در فترت به سر بردند اما طي اسفند 1387 و اوايل فروردين 1388 موضوع فعاليت مجدد حزب بعث در صحنه سياسي عراق و تفسيرهاي مختلف از نحوه بازگشت بعثيهاي سابق به ساختار حکومتي و اداري عراق باعث جبههبندي جريانهاي مختلف عراقي در برابر اين موضوع شد. ايده بازگشت بخشي از بعثيهايي که مرتکب جنايت نشدهاند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تقسیم سود، بورس اوراق بهادار، گزارشگری مالی، سیاست تقسیم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بعثيها، نوري، مالکي، تظاهرات