پایان نامه ارشد با موضوع زنجيره، شهرستاني، نوروز، پيش

دانلود پایان نامه ارشد

و مشورت کردن اعضاي خانواده درباره ي نحوه ي از بين بردن موش ها زنجيره هاي ميثاقي اين روايت هستند.
ـ زنجيره ي اجرايي: انجام کارهاي مختلفي مثل بستن سوراخ با گچ و خاک، استفاده از تله موش و تلاش همسر راوي براي گرفتن و از بين بردن موش ها زنجيره هاي اجرايي اين روايت محسوب مي شوند.
ـ زنجيره ي انفصالي: حضور موش ها در قسمت هاي مختلف خانه، رفتن اعضاي خانواده پيش يخدان، برگشتن راوي و پسرش به اتاقشان و باز و بسته کردن پي در پي در يخدان توسط همسر راوي و رفتن و برگشتن او پيش يخدان براي گرفتن و بردن موش ها زنجيره هاي انفصالي داستان هستند.
13-يک مشت طفيلي و قفيلي621
در اين داستان راوي اوضاع زندگي زن و شوهر شهرستاني اي را وصف مي کند که قبل از تعطيلات نوروز خود را براي پذيرايي از اقوام و آشنايان آماده کرده اند ولي ناگهان افراد مختلفي بدون اطلاع قبلي به خانه ي آن ها مي روند و برايشان درد سرها و مزاحمت هاي خاصي ايجاد مي کنند.
زن و شوهر شهرستاني با خريد آجيل و ميوه و شيريني اتاق مهمان خانه را براي ديد و بازديد آراسته و آماده کرده اند اما قبل از فرا رسيدن نوروز زحمات آن ها به هدر مي رود. ابتدا يک دسته ي هشت نفري مهمان ناخوانده به بهانه ي يک دوستي و آشنايي قديمي، به خانه ي زن و شوهر مي آيند و با بي ملاحظگي به اتاق مهمان خانه هجوم مي برند و هم فرش و مبل خانه را کثيف مي کنند و هم خوراکي ها را حيف و ميل مي کنند. بعد يک دسته مهمان ديگر وارد خانه مي شوند که اين دسته هم هيچ خويشاوندي و دوستي خاصي با صاحبخانه ندارند و بهانه ي اين خانواده هم از آمدن به اين جا اين است که صاحبخانه بيست سال پيش در بازار پادوي مغازه ي حاجي (پدر خانواده) بوده است. بنابراين يک اتاق هم به حاجي و خانواده اش اختصاص مي يابد.
تا موقع تحويل سال هم چند دسته ي ديگر مهمان ناخوانده وارد خانه ي زن و شوهر شهرستاني مي شوند و تا آخر تعطيلات اين زن و شوهر به خاطر حضور مهمانان تهراني خود در رنج و عذابند. براي تهيه ي وسايل خواب مهمانان مجبور به قرض گرفتن لحاف و تشک و متکا و پتو از همسايه ي خود هستند. هر روز صبح به خاطر استفاده از دستشويي و حمام جار و جنجالي در خانه بر پا ميشود. مهمانان هنگامي که براي گردش به بيرون از خانه مي روند بچه هاي خود را به زن صاحبخانه مي سپارند و او مجبور است که هم براي مهمانان آشپزي کند و هم بچه هايشان را نگه دارد. علاوه بر اين ميان دسته هاي مختلف مهمانان هم اختلافات زيادي وجود دارد که باعث بدتر شدن اوضاع براي صاحبخانه مي شود.
بالاخره اين شرايط باعث مي شود که صاحبخانه به خاطر پذيرايي آبرومندانه از مهمانان در همان ايام نوروز به قرض و قوله اي بيفتد که جبران آن تا مدت ها طول مي کشد و نهايتاً هم هر يک از افراد وقتي به تهران بر مي گردند کلاً زن و شوهر شهرستاني را فراموش مي کنند و حاضر نيستند که حتي يک روز از آن ها در تهران پذيرايي کنند.

– تحليل داستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع توسل به زور Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه گردشگری مذهبی، جاذبه های گردشگری، رتبه بندی، محصول گردشگری