پایان نامه ارشد با موضوع داستان کوتاه، ساختار زبان، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

گرايي و اشراف منشي، استقبال از اجناس و کالاهاي گران قيمت تر براي خودنمايي و مسائلي از اين قبيل اشاره کرده است.
ـ برخي از خانواده ها به جاي يک ماشين دو تا يا سه تا ماشين دارند. در عمارتي که شامل سه آپارتمان است سه خانواده نشسته اند که روي هم رفته شش ماشين دارند و گاراژ هم ندارند…. بعضي از اوقات هم جلوي گاراژ خانه هاي شمالي توقف مي کنند و اغلب سر اين قضيه دعوا و جنجال راه مي اندازند.540
ـ در اتاق يکي از دوستان يک دوره دائره المعارف انگليسي ديدم که قريب چهار هزار تومان قيمت داشت. از او پرسيدم: تو انگليسي مي داني؟ گف: نه، پرسيدم: خانمت انگليسي مي داند؟ گفت: نه، گفتم: برادرت چطور؟ گفت: او هم خير. با تعجب پرسيدم: پس دائره المعارف به اين گراني را براي چه خريده اي؟ جواب داد: آخر قسطي مي فروختند، قسطش هم چندان زياد نيست541.
ـ آيا در کشور شما هم رسم است که وقتي جنسي کمياب مي شود مردم عوض صرفه جويي در مصرف آن ، بدتر حرص بزنند و زيادتر از حد معمول آن را بخرند و احتکار کنند؟ آيا ممکن است که به عنوان مسافرت، تجارت و به اسم تجارت، غارت کنند؟542
ـ بدين ترتيب گاهي خانمي فقط به قصد کنجکاوي براي اين که سرو گوشي آب بدهد و ببيند چه خبر است وارد فروشگاهي مي شود و موقعي که بيرون مي آيد مي بيند تقريبا تمام حقوق يک برج شوهرش از جيبش پريده و در مقابل چيزهايي به دست آورده که اغلبش مورد نيازش نيست.543
ـ يک گنج باد آورده ي ميوه فروش ها پول هاي باد آورده ي مشتري هاي تازه به دوران رسيده بود. آقاي تازه به دوران رسيده وسط مغازه ي ميوه فروشي مي ايستاد و بادي به غبغب مي انداخت و دستي به کمر مي زد و مثل فرماندهي که در ميدان جنگ مشغول فرمان دادن باشد، هي ميوه ها را نام مي برد و اصلا راجع به قيمت ميوه ها حرفي نمي زد….. موقع حساب هم ميوه فروش براي صد تومان متجاوز از دويست تومان حساب بالا مي آورد.544
4 ـ 2 ـ 6 مسائل تربيتي
شيوه هاي تربيتي والدين ونحوه ي برخوردآن ها با فرزندان و همچنين رفتار فرزندان با والدين هم از مسائل فرهنگي اي است که ضعف ها و نقص هاي آن از سوي مؤلف ذکر و بيان شده است.
در اين زمينه مؤلف به افسار گسيختگي بعضي از جوانان و بي توجهي فرزندان به موقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي خانواده شان و پرتوقع بودن نوجوانان و جوانان اشاره هايي کرده است.
در چنين مواردي اغلب مؤلف به مقايسه ي جوانان دوران گذشته با جوانان عصر حاضر پرداخته و از رواج بي احترامي به مقام پدر و مادر در بين جوانان و مسائلي از اين قبيل اظهار ناراحتي کرده است، و يا به رواج عادات و رفتارهاي نادرستي مثل گرايش جوانان به سيگار و مواد مخدر اشاره کرده است.
در بعضي از موارد مؤلف عامل اصلي اين رفتارها را خود والدين و عدم موفقيت آنها در تربيت فرزندان دانسته است.
همچنين رواج روابط خاص و پنهاني بين دختران و پسران و آسيب هاي ناشي از اين روابط براي طرفين را هم مطرح کرده است و در اين مورد به ازدواج هاي غلط و ناموفق که طبيعتا به مرور زمان به نحوه ي شکل گيري فرهنگ هاي خاص در اين زمينه منجر مي شده نيز اشاره کرده است. البته ذکر اين نکته هم لازم است که مؤلف کلاً نگاه بدبينانه به ازدواج داشته و در بسياري از موارد در قالب طنز تفکر منفي خود درباره ي ازدواج را بيان کرده است.
ـ از خانمي پرسيدم: شما اهل کجا هستيد؟ جواب داد : من و شوهرم هر دو اهل تهران هستيم. ولي بچه ي ما لهجه ي نطنزي ها را دارد، چون من و شوهرم روزها به اداره مي رويم و شب ها به گردش. بچه ي ما را هم کلفتي بزرگ مي کند که اهل نطنز است.545
ـ پسر و دخترهاي امروزي براي پدر و مادر تره هم خرد نمي کنند. هر وقت هم که والدين بيچاره با هزار جور ملايمت و احتياط حرفي به آن ها مي زنند فوراً بر مي گردند و با چند جمله ي قالبي و پيش ساخته به آن ها جواب مي دهند546.
ـ در همان روز پسري که صبح به مادرش تحفه اي داده، نيم ساعت بعد با او يکي به دو مي کند، پرخاش مي کند، اهانت مي کند. يا مادري که دست تنهاست به پسر پانزده ساله اش التماس مي کند که از سرکوچه يک دانه نان براي سير کردن شکم خودش بگيرد و او به حرفش گوش نمي دهد و اين دو قدم راه را نمي رود با آن که از صبح تا ظهر در کوچه دنبال توپ دويده و همه ي همسايه ها را به ستوه آورده است.547
ـ جوان به اقتضاي جواني بينش کافي ندارد. واي به اين که عاشق هم بشود. عاشق نمي تواند عيوب معشوق خود را چنان که بايد و شايد تشخيص دهد. نمي تواند مصلحت بيني کند. بنابراين هر جواني چه پسر و چه دختر پيش از آن که در دام عشق يا هوس گرفتار شوند بايد چشم خود را باز کنند که در اين دام نيفتند. گول دوستي ساده را نبايد خورد . تمام آتش فتنه از گور همين دوستي ساده بر مي خيزد.548
ـ از بس تا کنون از سرطان زايي سيگار صحبت کرده اند چند روز پيش خانمي که دختر دوازده سيزده ساله اي را مشغول سيگار کشيدن ديده بود به مادر او گفت: چشمت روشن امروز دخترت يواشکي داشت سرطان مي کشيد.549
ـ مي گفتند با درآمد اين شب نشيني به فقرا کمک مي کنند، کساني را که به علت بدهکاري در زندان مانده اند نجات مي دهند. وسيله ي ازدواج افراد بي بضاعت را فراهم مي آورند. يعني عده اي را از زندان آزاد مي کنند و عده اي آزاد را به زندان مي اندازند.550

5-ساختار روايي داستان هاي حالت
همان گونه که در فصول قبل ذکر شد،مولف در اين مجموعه ها از دو شيوه براي انتقاد از مسائل عصر خود استفاده کرده است که يکي نوشتن مقاله و ديگري داستان کوتاه است.
در مورد خصائص زباني و ادبي و همچنين موضوعات مطرح شده در اين مقالات و داستان ها هم پيش تر مطالبي عنوان شد و در اين فصل به بحث درباره ي ساختار داستان ها پرداخته مي شود.
به نظر مي رسد که داستان هاي کوتاه اين مجموعه ها در ميان آثار مختلف و متنوع ادبيات معاصر مجهول مانده و چنان که بايد و شايد شناخته نشده است.اما بايد پذيرفت که اين داستان ها از لحاظ شيوه ي نويسندگي و داستان پردازي به صورت بسيار استادانه و مخاطب پسند ارائه شده اند.
استفاده هاي به جا و مناسب از انواع شيوه هاي طنز پردازي و به کارگيري زبان و اصطلاحات عاميانه باعث خلق طنزي لطيف در اين داستان ها شده است.همچنين پايان غافلگير کننده و غير قابل پيش بيني که در اغلب داستان هاوجود دارد يکي از ويژگي هاي سبکي در اين داستان ها به شمار مي رود که بر جذابيت داستان ها افزوده است.
نحوه ي به کارگيري زبان،لحن و شيوه هاي داستان پردازي و طنز نويسي در اين داستان ها باعث شده که حتي داستان هايي که موضوع آنها مسائل خاص عصر نوييسنده است،بعد از گذشت حدود چهار دهه از نگارش داستان ها،هنوز هم جذابيت هاي خاصي براي خوانندگان اين زمان داشته باشد.
در اغلب داستان ها مولف به نوعي در حال تعريف کردن خاطراتي است که در طول يک يا چند روز براي خودش يا افراد ديگري رخ داده است،خاطراتي که بيان کننده ي مسائل و مشکلات مختلف موجود در زندگي افرادا ست و شايد در بدو امر چنين به نظر برسد که نقل اين خاطرات و اتفاقات هيچ جذابيتي براي مخاطب ندارد ولي نحوه ي بيان مسائل به گونه اي است که مخاطب را در طول داستان به موضوع علاقه مند کرده و او را به سوي فهميدن پايان داستان مي کشاند و به خاطر همين مسئله است که حتي داستان هايي که در آن به عنوان مثال به موضوعاتي نظير خاموشي برق،آلودگي هوا يا ترافيک و… پرداخته شده است نيز جذابيت هاي خاص خود را براي مخاطب اين عصر هم دارد.
گذشته از مواردي که ذکر شد بايد گفت که يکي از ويژگي هاي اصلي اين داستان ها برخورداري از ساختار و ويژگي هاي مشابه و بنيادين موجود در اغلب داستان هاست.يعني اکثريت قريب به اتفاق داستان ها از نظر موضوع و نحوه ي طرح موضوع داراي شباهت ها و همساني هايي هستند که با تحليل جداگانه ي هر داستان در نهايت مي توان اين شباهت ها و ويژگي هاي همسان را در جدول و يا بر روي نمودار هايي ارائه و ترسيم کرد.
بنابر همين فرضيه ي اصلي برآن شديم تا نحوه ي ساختار داستان ها را – بر اساس نظريه ي ساختاري گرماس – تجزيه و تحليل نموده و نتايج حاصل از آن را ارائه نماييم.
بنابراين ابتدا مطالبي به صورت بسيار مختصر و کلي درباره ي روايت شناسي و نظريه ي گرماس عنوان مي شود ;و در بخش بعد، پس از ذکر خلاصه ي چند داستان و تحليل ساختاري آن ها- براي نشان دادن شيوه ي تحليل داستان ها – نتايج کلي تحليل داستان ها و شخصيت ها ذکر مي شود و در پايان با رسم جدول و نمودار بسامد دقيق عناصر مختلف داستاني ارائه خواهد شد.
5 ـ 1 روايت شناسي
روايت شناسي چيست؟ پاسخ دقيق و همه جانبه به اين سئوال مسلما نيازمند مجال و فرصتي وسيع تر از اين رساله ي دانشجويي است، اما آن چه که در اين جا ذکر مي شود مطالب بسيار کلي و مختصري است که در واقع به مثابه کانال ورود ما به فصل و بحث پاياني اين رساله است.
براي آشنايي مختصر با علم نه چندان نو ظهور روايت شناسي لازم است که به نوعي منشأ و سرچشمه ي ظهور اين علم شناخته شود. استفاده از قيد نه چندان نو ظهور هم به خاطر تاريخ پيدايش اين سرچشمه است.
مطالعات زبان شناسي و توجه به نشانه هاي زبان شناختي که حدود يک قرن از تاريخ تولد آن مي گذرد، بر مي گردد به سال 1915 ميلادي، يعني دو سال پس از مرگ فردينان دوسوسور551 زبان شناس بزرگ سوييسي که در ابتداي قرن بيستم در مطالعه ي زبان انقلابي به وجود آورد.552 در واقع وي در زماني که مطالعات زبان شناسي اغلب بارويکرد تاريخي انجام مي شد، رويکردي غير تاريخي و بسيار انتزاعي را برگزيد.553. سوسور در واقع با يک پرسش بنيادي مطالعات مبحث زبان شناسي را دچار شوک کرد، شوکي عميق که مسلما منجر به توليد تفکري عميق تر ميان علاقه مندان به اين زمينه شد؛ و آن پرسش اين بود که زبان چگونه کار مي کند.554. و با طرح همين سئوال اساسي مسأله ي نحوه ي تغيير يک زبان خاص طي ادوار تاريخ را در درجه ي دوم اهميت قرار داد.555 اين رويکرد و طرح همين مسأله باعث شد که سوسور نظريه ي بنيادي و تاثير گذار خود را به اين صورت بيان کند که زبان را پيش از هر چيز بايد نظامي از نشانه ها دانست.556 از نظر وي هر واژه يک نشانه ي زبان شناسي است که در آن واحد هم فرم است و هم معنا. او فرم رادال و معنا را مدلول ناميد.557 سوسور که در مطالعات خود عميقا به مسأله ي تفاوت نشانه ها با يکديگر اعتقاد و تاکيد داشت558 معتقد بود که هر تغييري در دال، هر قدر هم که کوچک باشد مدلولي جديد مي آفريند.559
با مطالعات بيشتر و پذيرفته شدن اين نظريه ي اساسي در ميان پژوهشگران، کم کم اين نوع نگاه به ساختار زبان در عمق ديگر علوم و شاخه هاي مرتبط با زبان و زبان شناسي جاي گرفت.
به هر حال اين که تمام جهان هستي، جهاني است مبتني بر رابطه هاي گوناگون آشکار و پنهان، حقيقتي است انکار نشدني و البته اين نکته هم حقيقتي است که در جهان هستي، زبان ـ حتي اگر نه به عنوان يگانه وسيله ي ارتباط ـ اما اساسي ترين وسيله ي برقراي رابطه ميان اجزاي مختلف است.
بنابراين مقدمات بايد گفت وقتي که زبان نظامي يکپارچه از نشانه ها شناخته مي شود، پس تمام محصولات زبان ـ و انديشه ـ هم مي تواند شامل اين قانون کلي شود، يعني تمام اين محصولات مي تواند نظامي از نشانه ها باشد که به شدت متکي بر تفاوت ميان نشانه هاست. پذيرفته شدن همين حقيقت در ميان پژوهشگران بوده که باعث به وجود آمدن علومي چون انسان شناسي ساختار گرا شده است. انسان شناسي ساختار گرا مبحثي است که کلودلوي استروس در اواخر دهه ي 1940 آن را مطرح کرد. اين مبحث که خود وامدار نظريه ي سوسور درباره ي زبان است، ارتباط چندان مستقيمي با مطالعات ادبي ندارد اما چون بر پسا ساختار گرايي و شعب متعددش نفوذ داشته ، تاثيري عظيم اما نامستقيم بر مطالعات ادبي برجاي گذاشته است.560
به هر حال اين واقعيتي است که در تمام نظريه هاي ادبي ـ و گاه غير ادبي ـ بعد از سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارباب رجوع Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع دال و مدلول، ساختار متن، دستور زبان