پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، سازمان های دولتی، رقابت در بازار، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

بديهي است كه مسئله رقابت را از بازارگرا كردن مؤسسه و توانايي رقابت در محيط متلاطم و رقابتي تسريع كننده اين تغييرات هستند. همچنين كاهش و جابه‌جايي نيرو و افزايش بيكاري و تورم، بدون توجه به محيط داخلي سازمان ، از جمله مهمترين پيامدهاي محتمل خصوصي‌سازي در كوتاه مدت است.
در بحث انتخاب روش خصوصي‌سازي مي‌بايست علاوه بر جنبه سياسي به مواردي چون توانايي و تخصص كاركنان، قدرت مالي مؤسسه، اهداف دولت، ساختار فعلي شركت و نوع فعاليت آن، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه، و عوامل اقدامی مهم هستند و خصوصي‌سازي يك نوع ابزار در راستاي تحقق سريع‌تر و بهينه‌تر اهداف مي‌باشد.( پرکوپنکو،1380،262)
2-2-1-7 ارایه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان های دولتی
خصوصی سازی سازمان های عریض وطویل دولتی به طور ناگهانی ویکباره ریسک فراوانی در بر خواهد داشت. بنابراین توصیه می شود که هر حرکت جدیدی در یک روند مرحله ای، تکوینی وتکاملی صورت گیرد.این پدیده تکاملی نه تنها در مورد سازمان های دولتی بلکه در مورد محیط بیرون آن یعنی بازار نیز باید صورت گیرد.بازار نیز به نوبه خود شامل بازار کارهای تخصصی وبازار بورس وسرمایه می باشد.
مدل ارایه شده در اینجا ازاین جهت موثر و عملی می باشد که دور گذر مرحله ای وتکوینی را برای هر سه عنصر فوق الذکر به موازات عرضه می کند.

شکل 2-2 : خصوصی سازی سازمان دولتی (الوانی،155،1387)
مراحل خصوصی سازی از دیدگاه سازمان های دولتی به تر تیب زیر می باشد:
1. واگذاری در سطح فعالیت های غیر محوری (فعالیتهای جنبی وتکمیلی مربوط به سازمان های دولتی)
2. واگذاری در سطح فعالیت های محوری (فعالیت های اصلی وکلیدی مربوط به سازمان های دولتی)
3. خصوصی سازی با قابلیت کنترل وهماهنگی(آزاد سازی)
4. خصوصی سازی محض
بنابر این خصوصی سازی در فرآیندی انجام می شود که با واگذاری آغاز شده وبا طی مقررات زدایی وآزاد سازی به مرحله نهایی نزدیک می شود.(الوانی،اشرف زاده، 154،155 ،1387)
2-2-2 واگذاري فعاليت‌ها
سازمان ‌ها به دلايل مختلفي سعي مي‌كنند فعاليت‌هاي داخلي سازمان را به بيرون واگذار كرده و تا حد امكان بدنه خود را كوچك سازند.
دلایل واگذاری فعالیتهای داخلی به بخش خصوصی :
• هنگامی که سازمان از استراتژی مبتنی بر کاهش استفاده کرده است ولی در این راه ناتوان مانده ونتوانسته است به هدف های اصلاحی مورد نظر دست یابد.
• هنگامی که یکی از بخش های سازمان به منابع زیادی نیاز دارد،بسیار بیش از آنچه سازمان می تواند تأمین نماید(در صحنه رقابت)
• هنگامی که یک بخش سازمان مسئول عملکرد ضعیف کل سازمان قلمداد شود.
• هنگامی که یکی از بخش های سازمان با بقیه سازمان سازگار نباشد،به سبب وجود بازارها، مشتریان،مدیران، کارکنان ،ارزش ها یا نیازهای متقابل چنین وضعی به وجود خواهد آمد.
• هنگامی که سازمان به سرعت نیاز به مقدار زیادی پول نقد داشته باشد ونتواند آن را از منابع دیگر (به صورتی معقول) تأمین کند.
• هنگامی که نقض قوانین ضد انحصاری باعث تهدید سازمان شود.(دیوید،130،1386)

2-2-2-1 فرآيند واگذاري
استراتژي كاهش تصدي فرايندي است كه چهار مرحله را در برمي‌گيرد و هر يك از مراحل، فعاليت‌ها و اقدامات لازم خود را مي‌طلبد. مراحل مذكور عبارتند از:
مرحله اول: بررسي شرايط واگذاري فعاليت‌ها به بيرون
مرحله دوم: واگذاري فعاليت‌ها به پيمانكار
مرحله سوم: اداره فعاليت‌هاي واگذار شده
مرحله چهارم: گسترش همكاري با پيمانكاران يا انصراف از واگذاري فعاليت‌ها به بيرون.(پرکوپنکو،256،1380)

2-2-3 واژه واگذاری
واژه واگذاری در بسياري از موارد مترادف با تصميم گيري درباره خارجي كردن امور به كار رفته است . اصطلاحاتي چون ساخت يا خريد، ادغام يا تجزيه فعاليت ها اشاره به واگذاری دارند و برخي از نويسندگان نيز از واگذاری در اشاره به تصميمات مربوط به ادغام عمودي استفاده كرده اند (هرگان8، 1985). امروزه واژه ی واگذاری جايگزين مفهوم سنتي مقاطعه كاري سنتي شده است . با اين وجود، كه برخي از نويسندگان بين اين دو اصطلاح تفاوت قائلند. ون میگم9 (1999) مقاطعه كاري را به دست آوردن اقلامي (اعم از محصول، قطعه يا خدمت ) مي داند كه خود شركت نيز مي تواند آن را توليد كند و واگذاری را به دست آوردن اقلا مي مي داند كه شركت نمي تواند نسبت به توليد آن اقدام نماید. اما افرادي مثل شایو10 و فایر11 (1997)، لیستی12 و هیرشیم13 (1993)، روتری14 و رابیتسون15 (1995) واگذاری را شكلي از فعاليت پيمانكاري مي دانند كه قبلاً در شركت انجام مي شده است و اكنون انجام آن امور به ديگران واگذار شده است . از نظر کلی و راشید (2000) واگذاری عبارت است از ، عقد قرارداد با عرضه كننده بيروني براي انجام فعاليت هايي كه قبلاً در شركت انجام مي شد، يا انجام فعاليت ها يي كه كاملاً جديد هستند.
واژه واگذاری معمولاً هنگامي به كاربرده مي شود كه شركت ها اقدام به تجزيه فعاليت ها يا تجزيه عمودي مي كنند. اين واژه در پايان دهه 1980 درباره مقاطعه كاري (پيمانكاري) فرعي سيستم هاي اطلاعات مديريت ابداع و به كار گرفته شد . اگرچه در گذشته بسياري از خدمات پيمانكاري مربوط به توليد قطعات يا سيستم ها ي اطلاعاتي مي شد، اما در سال هاي اخير بسياري از وظايف ديگر در بخش هاي مختلف از قبيل خدمات اداري، فعاليت هاي نيروي انساني، ارتباط از راه دور، خدمات مشتري، لجستيك و حتي امنيت، واگذاری شده است.
از نظر تصميم گيرندگان بخش تعميرگاه هاي خودروي سازمان مورد مطالعه و با توجه به معيار سهولت دسترسي، اداره تعميرگاه به صورت پيمانكاري ، رتبه اول و اداره تعميرگاه توسط سازمان دولتي و بخش خصوصي به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را كسب مي كنند.
واگذاری به عنوان يك روش مناسب با شرط دارا بودن ويژگي هاي لازم مي تواند ابزار مفيدي براي صرفه جويي در وقت و هزينه و ارتقاي كيفيت و آزاد سازي منابع باشد. همانگونه كه اين ابزار در بسياري از شركت ها كارآمدي خود را نشان داده است، در برخي موارد نيز با ناكامي هايي در رسيدن به اهداف خود مواجه بوده است.
همزمان با اين تعريف جديد شرايط و ضرورت هاي لازم براي عملياتي كردن آن و حداكثر نمودن منافع و حداقل كردن ناكامي ها در مجموعه مراحل مجموعه زنجيره ارزش مورد بررسي قرار گرفته است.
واگذاری به هر دليلي كه باشد، بايستي نهايتاً قدرت رقابتي يا بهره وري را افزايش دهد . واگذاری براي سازمان هايي كه خواهان پايداري در بازار و بقاء هستند، مزيت ايجاد مي نمايد.
واگذاری زماني اتفاق مي افتد كه يك شركت (مشتري ) كل يا قسمتي از يك وظيفه كسب و كار داخل را به يك تدارك كننده خدمات خارجي (فروشنده ) واگذار مي نمايد. فروشنده اغلب مواقع اما نه هميشه، دارايي ها، امتياز نرم افزار و يا افرادي را كه مشتري جهت انجام وظيفه استفاده مي كند، اجاره كرده يا خواهد خريد.
واگذاری يعني واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت يكي از واحد هاي سازمان به يك عرضه كننده بيرون از سازمان يا پيمانكار. پيمانكار اغلب – اما نه هميشه – منابع سرمايه اي لازم را خريداري و كاركنان لازم را استخدام مي كند و به انجام كار مي پردازد.

2-2-3-1 تاریخچه واگذاری
از دهه 1970 ميلادي و بدنبال توسعه اقتصاد بين‌الملل، شركت‌هاي چند مليتي تشکیل شدند. اين شركت‌ها استراتژيي را برگزيدند كه امروزه از آن بعنوان واگذاری16 ياد مي‌شود. در اينجا واگذاری به مفهوم واگذار كردن كار از كشورهاي گرانتر و پيشرفته به كشورهاي ارزان‌تر و در حال توسعه است. در واگذاری، شركت‌ها بخش و يا تمام فعاليت خود را از كشور خود (مبدأ) خارج و در كشور ديگر (مقصد) كه داراي نيروي ارزان‌تر (منابع بيشتر و ارزان‌تر) است مستقر مي‌كنند و از اين جهت بدان صادرات كار هم مي‌گويند. اين موضوع در صنايعي مانند آهن، نساجي و خودروسازی بسيار به چشم مي‌خورد و اكنون نيز بشدت در زمينه IT رو به گسترش است.
براي نمونه شركت Levi Strauss كه در صنعت نساجي در آمريكاي شمالي فعال است 20 سال پيش اولين واحد توليدي خود از مجموع 20 كارخانه خويش را به كشور چين منقل كرد و در سال 2003 آخرين واحد از بخش عمليات بافندگي خود را منتقل نمود و يا آنكه شركت IBM تعداد 60 پژوهشگر در هندوستان 90 پژوهشگر در چين و 6000 كارمند هندي در زمينه بازاريابي تلفني دارد (2004 ميلادي). همچنين شركت Microsoft افزون بر 150 نفر پژوهشگر در چين دارد. در تمام اين موارد دستمزد نيروهاي متخصص يك ششم و كمتر است و نيروها بعضاً با كيفيت‌تر مي‌باشند و اين قيمت توليد در كاهش داده است ضمن آنكه چنانچه شركت‌هاي مبدأ مي‌خواستند نيروهاي خود را بازآموزي كنند هزينه بالايي را بايد متقبل مي‌شدند. البته اين استراتژي (واگذاری) مخالفاني را در كشورهاي مبدأ نيز دارد زيرا كارهاي صادر شده ديگر برگشت نخواهند شد و يا آنكه نيروها در كشورهاي متفاوت داراي فرهنگ‌هاي مختلفي هستند و در كار شايد هيچگاه با يكديگر روبرو نگردند و فقط از طريق اينترنت با يكديگر ارتباط داشته باشند.
بعد از بكارگيري واگذاری در سطح اقتصاد بين‌الملل، اكنون چند سالي است كه در ادبيات مديريت نوين سازمان ‌ها و در سطح داخلي كشورها واژه واگذاری در كنار واژگاني مانند خصوصي‌سازي17 با مفهوم انتقال مالكيت و يا آزادسازي18 با مفهوم لغو مقررات و قوانين انحصار در جهت افزايش رقابت قرار گرفته است. اكنون واگذاری در خيلي از شركت‌هاي بزرگ،‌متوسط و حتي كوچك بعنوان يكي از استراتژي‌هاي بنيادين كسب و كار و با هدف كاهش هزينه، افزايش درآمد، افزايش ريسك پذيري و توان رقابت در بازار و افزايش رضايتمندي مشتري، تمركز روي فرآيندهاي اصلي، بهبود خدمات، ارتقاي مهارت‌ها، كاهش مدت زمان از مرحله ايده به بازار صورت مي‌پذيرد و باعث كوچك‌سازي سازمان و افزايش مزيت رقابتي كلي آن مي‌گردد. در اين سازمان ‌ها علاوه بر انجام بخشي يا تمام فعاليت‌هاي ساخت محصول از طريق واگذاری، بسياري از فعاليت‌هاي خدماتي لازم مانند حسابداري، فروش و خدمات پس از فروش، حقوق و دستمزد،

مديريت نيروي انساني، تدوين قراردادها و انتخاب پيمانكار، خريد تجهيزات نيز از طريق واگذاری صورت مي‌پذيرد. (پرویزیان13،1386)
رويكرد واگذاري كارها به نيروهاي خارج از سازمان دركشورهاي توسعه يافته، مدت زمان زيادي است كه انجام مي شود. در اين ميان، كشورهاي پيشرفته واقع در شرق آسيا به توفقيات چشم گيري در زمينه ي كاهش هزينه هاي مربوط به توليد و خدمات دست يافته اند. از جمله ي اين كشورها مي توان به هند و چين اشاره كرد . اما رويكرد واگذاري كارها به بيرون از سازمان يا منبع يابي خارج از سازمان براي كشور ما رويكردي نو با سابقه اي كوتاه است. شايد هنوز اين باور در ميان مديران و مسؤولان سازمان هاي ما نهادينه نشده كه اين شيوه مي تواند به افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و نيز جلب مشاركت بيش تر كاركنان، منجر شود (کیل، 1385 : 16-15).
به عقیده « آندريو و نادا كاكابادسه19 » واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانكاران (توسط دولت)، در زمان رومي ها اولين شكل واگذاری بوده است. در قرون هجدهم ونوزدهم ميلادي، در انگلستان عمليات نگهداري چراغ خيابان ها، مديريت زندان ها، نگهداري بزرگراه ها و جم ع آوري ماليات ها، فعاليت هاي واگذارشده به پيمانكاران بوده است. تقريباً در همين زمان در آمريكا و استراليا، تحويل محموله هاي پستي و در فرانسه، ساخت و مديريت خطوط را ه آهن و توزيع منابع آب، واگذاری شده اند(چشم براه و مرتضوی، 1386 : 23-22).
درباره ي واژه واگذاری مي توان گفت كه اين واژه براي اولين بار در سال 1989 ميلادي، براي تشريح تصميم شركت كداك در واگذاري انجام فعاليت هاي فناوري اطلاعات خود به يكي از شركت هاي تابعه «آی بی ام» به عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفته است، اما با اين حال، قبل از آن هم بسياري از شركت ها تمام فعاليت هايشان را خودشان انجام نمي دادند و فعاليت هايي كه امكان رقابت پذيري كم تري داشتند را به پيمانكاران بيروني محول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان، خصوصی سازی، بافت قدیم، خلیج فارس Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع منابع محدود