پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، تجارت آزاد، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی

دانلود پایان نامه ارشد

را كه قبلا وارد يك كشور يا قلمروي جغرافيايي شده است، صادرات مجدد تلقي كرده است مشروط بر آن كه جنبه عمده فروشي داشته باشد(صادقی و همکاران، 1391).
به كالاهاي ترانزيتي يا شبه ترانزيتي تحت هيچ شرايطي عنوان«صادرات مجدد» اطلاق نمي‌شود. كالاهاي شبه ترانزيتي اقلامي هستند، كه مالك يا صاحب آنها شناخته شده نيست و اين افراد تابعيت كشوري را كه كالا در قلمروي آن قرار گرفته است دارا نيستند(همان).
و) ترانزيت خارجي
عبارت است از عبور كالاي خارجي از كشور. كالاهاي ايراني كه تشريفات صادراتي قطعي روي آن انجام شده و از كشور خارج شده است، چنان چه در ارسال به مقصد ديگري، لازم باشد كه از سرزمين ايران عبور كنند، روي آنها نيز تشريفات ترانزيت خارجي انجام مي‌شود. ممكن است كالاي خارجي كه از كشور عبور مي‌كند، توسط يك بازرگان ايراني از يك كشور خريداري شده و به كشور ثالثي فروخته شده باشد، كه در اين صورت عمل بازرگان«صدور خدمات بازرگاني» نام دارد، نه صدور كالا( اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، 1388).
ز) صادرات از طريق قرارداد(SWAP):
به منظور صرفه جويي هزينه حمل و نقل و استفاده از فرصتهاي صادراتي توليدات يك واحد توليدي داخلي از يك مرز كشور صادر مي‌شود(مرز نزديك يك واحد توليدي) و نيازهاي قسمتي از بازارهاي داخلي به آن كالا با قيمت مناسب از مرز همجوار آن بازارها وارد مي‌شود اين امور با توجيه صرفه اقتصادي انجام مي‌گيرد( زینال زاده، 1385).
2-2-3- فرآیند صادرات
فرآيند صادرات را مي‌توان به هشت مرحله تقسيم كرد(صادقی و کربلائی اسماعیلی، 1389):
مرحله مقدماتي: صادر كننده در قدم اول بايد به اخذ كارت بازرگاني كد اقتصادي و ايجاد يك حساب ارزي بپردازد.
مرحله بازاريابي: انجام فعاليتهاي بازاريابي از انتخاب محصول گرفته تا بسته بندي نحوه توزيع و تبليغات در ميان مرزهاي متفاوت فرهنگي كاري دشوار و پر چالش است. هر شركتي پيش از تصميم به صادرات بايد نكات زيادي را در نظر بگيرد. شركت صادراتي بايد اطلاعات لازم و كافي درباره محيط بازاريابي بين المللي به دست آورد تا امكان موفقيت خويش را بيشتر نمايد.
اخذ قيمت از كميسيون نرخ گذاري: در اين مرحله ابتدا توليدكنندگان در خواست خود را طي نامه‌اي به اداره كل صادرات ارسال مي‌دارند كه طي بررسي و كارشناسيهاي لازم در آن اداره نرخ لازمه را تعيين كرده و جهت تصويب به كميسيون نرخ گذاري مركز توسعه صادرات ارائه مي‌شود كه بعد از تصويب نرخ مورد نظر، كميسيون نرخ گذاري مجوز لازمه صدور كالا را طي نامهاي به اداره گمرك اعلام ميدارد.
مرحله مذاكرات تجاري و قرارداد: فرآيند مذاكره مهارتي است كه هر كارفرما و حتي فرد معمولي ممكن است همه روزه به كار گيرد. در تعريف اين كار مذاكره عبارت است از جريان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسيدن به يك تصميم مشترك. بدون برقراري ارتباط مذاكرهاي وجود ندارد(فیشر و یوری، 1375).
اعتبار اسنادي: صادر كننده بعد از انجام مذاكرات و رسيدن به توافق بايد پيش فاكتور را براي خريدار ارسال نمايد، و بعد به دريافت اعتبار اسنادي صادراتي اقدام كند. از مواردي كه در پيش فاكتور ذكر مي‌شود نحوه پرداخت وجه و نوع وسيله حمل كالاست(صدور پروفرم، گشايش اعتبار توسط خريدار و دريافت اعتبار اسنادي توسط صادر كننده) نمونه‌اي از اعتبارات اسنادي است.
مرحله تشريفات قبل از گمرك: در اين مرحله، مجوزهاي لازم كه بستگي به نوع كالا و مقررات كشورها دارد اخذ شده و با شركت حمل و نقل قرارداد بسته مي‌شود(اخذ مجوز لازم در صورت نياز اخذ گواهي مبدا از اتاق بازرگاني، صدور فاكتور اخذ بيمه نامه و اخذ قرارداد با شركت حمل و نقل)
مرحله تشريفات گمركي: در اين مرحله كالا به اماكن گمركي وارد مي‌شود، قبض انبار صادر و اظهار نامه گمركي براي ترخيص كالا ارائه مي شود.
مرحله تشريفات بعد از گمرك: در اين مرحله بعد از آن كه كالا از گمرك ترخيص شد به موسسه حمل مورد نظر تحويل داده مي‌شود، و مراحل دريافت پول توسط صادر كننده و ارائه اسناد به خريدار انجام مي‌گيرد. تحويل كالا به موسسه حمل، ارايه اسناد حمل به بانك در مورد اعتبارات اسنادي و ارسال اسناد حمل به خريدار از مراحل تشريفات مي‌باشد(صادقی و کربلائی اسماعیلی، 1389).

شکل‏21- فرآیند صادرات
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. از مزایای صادرات غیر نفتی می توان به: 1) رهایی از صادرات تک محصولی نفت و مستقل شذن از بازارهای سیاسی و اقتصادی، 2) جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان، کشاورزان و صنعتگران به شهرها و 3) بهبود کیفیت تولید و قابلیت با توجه به امکان عرضه بیشتر اشاره نمود(توکلی و دهقانی سانیج، 1389).
انواع سازمان های دست اندر کار امر صادرات که می توانند در تسهیل و تسریع امر صادرات در کشورمان مؤثر باشند عبارتند از: اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات. دستگاه های مذکور(پس از تولید کالا) فعالیت هایی را به منظور صدور محصول انجام می دهند که فعالیت های اداری- خدماتی نامیده می شوند(ناظمی و همکاران، 1390).
در یک تقسیم بندی کلی می توان صادرات را به دو بخشک بازاریابی و عقد قرارداد با مشتری و تهیه محصول و امور بازرگانی(ارسال محصول به مشتری) تفکیک کرد.

شکل‏22- فرایند مبادله کالا، منبع: زینال زاده 1385
براساس شکل فوق، شماره گذاری ها ترتیب عمومی تعاملات میان بخش های مختلف دست اندرکار در فرآیند مبادله محصول را نشان می دهند. ماهیت محصول مبادله شده، سیاست بنگاه های طرف معامله، سیاست های تجاری دو کشور، امکانات موجود در فرآیند مبادله و شرایط خاص زمانی و مکانی می توانند ترتیبات مذکور را با تغییر مواجهه سازند. مطابق شکل، پس از تعامل میان خریدار محصول در کشور مقصد با فروشنده محصول در کشور مبدأ، فعالیت هایی نظیر ارسال مشخصات محصول قیمت آن، پروفورما و نمونه کالا، سفارش خرید و عقد قرار داد صورت می پذیرد(زینال زاده، 1385).
در ادامه این فرآیند، به منظور تبادل ارز حاصل از صادرات، درخواست گشایش اعتبار توسط وارد کننده به بانک کشور خود ارسال می شود و به دنبال ارسال اعتبار اسنادی با بانک کشور صادر کننده از سوی بانک کشور وارد کننده، صادر کننده محصول با اطلاع از وصول اعتبار اسنادی توسط بانک مبدأ اقدام به تهیه کالا، انعقاد قرارداد حمل و تهیه مدارک لازم جهت صدور محصول می کند و با ارسال کالا به سمت مقصد توسط شرکت های حمل و نقل، تهیه اسناد مورد نیاز جهت دریافت وجه کالا و اخذ وجه مطابق قرار داد از سوی صادر کننده انجام می گیرد(ناظمی و همکاران، 1390).
بطور کلی عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت صدور محصولات غیر نفتی را می توان در دو دسته «موانع صادراتی در داخل کشور» و «موانع بین المللی» جای داد.
موانع صادرات در داخل کشور خود به سه دسته عوامل تحت عناوین«موانع درون بنگاهی» که به مسائلی مانند کیفیت عوامل تولیدی بنگاه اشاره دارد، «موانع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جمعیتی، طبیعی» که به مسائلی نظیر پدیده های طبیعی، عملکرد رقبا، مقررات اداری می پردازد و «موانع اداری- خدماتی» قابل تقسیم است. موانع اداری خدماتی صادرات به دیوانسالاری و هزینه های بنگاه در فرآیند صادرات محصول پس از تولید اشاره می کند(ناظمی و همکاران، 1390).
2-3- نظریه‌های تجارت بین الملل
2-3-1- نظریه مرکانتیلیستها
اولین نظریه ای که در تجارت بین الملل ارایه شده در اوسط قرن شانزدهم ودر انگلستان بوده است. براساس این نظریه، ذخایر طلا ونقره بعنوان پایه ثروت ملی و عامل تعیین‌کننده در برقراری مبادلات خارجی کشورها است. درآن زمان طلا ونقره وسیله پرداخت در تجارت خارجی محسوب می‌شد ودستیابی به آن از طریق صدور کالا میسر می گردید(حقیقی،1386).
مرکانتیلیستها طرفدار کنترل شدید دولت بر تجارت بودند. آنها سعی داشتند تا نشان دهند که اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. مطابق نظر مرکانتیلیستها ثروت یک کشور از روی موجودی فلزات قیمتی (به ویژه طلا)آن کشور اندازه‌گیری می شد. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می‌توانست به کمک طلا ارتش مجهز کند، وسایل وابزار خریداری نماید وناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه‌داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می‌بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می‌کرد که در نتیجه تولید واشتغال ملی را بالا می برد( سالواتوره 1371، 21).
لیکن ممکن است تمامی کشورها بطور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در این صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می‌گردد. بنابراین باید برخی از کشورها بعنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می‌گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(حقیقی، 1386).
2-3-2- نظریه مزیت مطلق
در مقابل نظریه مرکانتیلیستها، اقتصاددانان کلاسیک از زمان آدام اسمیت از تجارت آزاد بعنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می‌کردند. البته استثنائاتی چون حمایت از صنایع با اهمیت از لحاظ دفاع ملی نیز وجود داشت که مشمول تجارت آزاد نمی‌شد.
آدام اسمیت (1776 میلادی ) نتیجه تحقیقات خود درمورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص راتحت عنوان ((تئوری مزیت مطلق))در کتاب ثروت ملل ارائه کرد. بر اساس نظریه اسمیت، هر کشوری از طریق تجارت آزاد می‌تواند در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارایی بیشتری (به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا بدلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت)نسبت به سایر ملل تولید می کنند(در تولید آن دارای مزیت مطلق است) ودر مقابل، کالاهایی را وارد می‌کنند که آنها را با کارایی کمتری تولید می نماید( در تولید آن فاقد مزیت مطلق است). تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند، موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می‌گردد. بنابراین، وی با رد دیدگاه مرکانتیلیستها، اعتقاد داشت که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور به زیان دیگر ملل منتفع نمی‌شود، بلکه همه کشورها بطور همزمان نفع خواهند برد(سالواتوره 1370، 22).
نظریه اسمیت نیز نتوانست برای این سوال که ((اگر کشوری در تولید هیچ کالایی از برتری مطلق برخوردار نباشد آیا آن کشور از جرگه تجارت بین المللی خارج خواهد شد یا خیر؟))پاسخ نظری مناسبی ارائه دهد.
2-3-3- نظریه برتری نسبی
یکی از سوالاتی که پس از طرح نظریه آدام اسمیت مطرح شد، این بود که اگر یک کشور در تولید همه کالاها نسبت به همه کشورها برتری مطلق داشته باشد چه نقشی در مبادلات بین المللی می تواند ایفا کند؟
ریکاردو در کتاب اصول اقتصاد سیاسی که در سال 1817 منتشر شد ادعا نمود که وقتی کشوری در تولید همه کالاها از برتری مطلق برخوردار باشد می‌تواند کالاهایی را که در آن بیشترین کارایی را دارد تولید و صادر کند ودر مقابل کالاهایی را که کارامدی کمتری دارد از خارج وارد نماید. با اجرای چنین سیاستی این کشور هم از مبادلات خارجی منافعی را کسب خواهد کرد. این دیدگاه که با استدلالهای اقتصادی قویتری همراه بود بنام تئوری مزیت نسبی شهرت یافت که می‌توان آنرا شکل تکامل یافته تر نظریه آدام اسمیت تلقی کرد(قاسمی، 1391).
2-3-4- نظریه هکچر و اهلین
هکچر و اهلین، دو اقتصاددان سوئدی چنین استدلال نمودند که مزیت نسبی از تفاوت در میزان بهره مندی کشورها از منابع ملی (عوامل طبیعی تولید)حاصل می‌شود. منظور آنها از این عوامل زمین وکار و سرمایه بود. بر پایه این نظریه کشورها کالاهایی را صادر می کنند که در تولید آنها از عوامل تولید فراوان کشور به میزان زیادی استفاده شده است ودر مقابل کالاهایی را وارد می‌کنند که در تولید آنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازار سرمایه، یارانه ها، بازارهای مالی، اطلاعات بازار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، شایستگی ها