پایان نامه ارشد با موضوع جامعه شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگمهر، تهران، پنگوئن، 1362.
• باتامور، تام، جامعه شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري کاشاني ، تهران، انتشارات کيهان، 1366.
• باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362.
• بُدن، ریمون، مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک، ترجمه ی باقر پرهام، تهران، نشر مرکز،1383.
• بنتون.ت و كرايب، يان، فلسفه علوم اجتماعي؛ بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي، ترجمه شهناز مسمي پرست و محمود متحد، تهران، نشر آگه، 1384.
• بوريل، گيبسون و گارت مورگان، نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناسي و تجزيه و تحليل سازمان، ترجمه محمدتقي نوروزي، تهران، سمت، 1383.
• بيات، عبدالرسول و ديگران، فرهنگ واژه ها ،‌ قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني،1381.
• پارسانيا، حميد، روش‌شناسي انتقادي حكمت صدرايي، قم، كتاب فردا، 1389.
• پترسون، مايكل و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، 1379.
• پولانتزاس، نیکوس، فلسفه حقوق، ترجمه نجاد علی الماسی، میزان، 1386.
• پولانزاس، نیکوس، واقعیت و حقوق، نجاد علی الماسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1354.
• تايپتون، فرانک و آلدريچ، رآبرت، تاريخ اقتصادي واجتماعي اروپا، ترجمه كريم پيرحياتي، تهران، شركت انتشارات علمي وفرهنگي، 1375.
• تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.
• تنهايي، ابوالحسن، نظريه‌هاي جامعه شناسي، مشهد، مرنديز، 1387.
• توسلي، غلامعباس، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران، سمت، 1386.
• جلائي‌پور، حميدرضا، نظريه‌هاي متاخر جامعه‌شناسي، تهران، ني، 1387.
• حسين‌زاده، محمد، معرفت‌ شناسي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€،1381.
• حميد، صنعت‌جو، اميل دوركيم متفكري همچنان تاثيرگذار، عميدي ، 1392.
• خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1379.
• دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقي و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دين، نشرجنگل، 1391.
• دانش، تاج زمان، مجرم كيست جرم شناسي چيست؟، تهران، مؤسسه كيهان،1364.
• داور، شيخاوندی، جامعه شناسی انحرافات ومسائل اجتماعی، مشهد، نشرمرنديز، 1379.
• دل وکیو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، 1380.
• دوركيم، اميل، خودكشي، ترجمه نادر سالارزاده اميري، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1373.
• دورکیم ، امیل، صور بنیانی حیات دینی، باقر پرهام، مرکز، 1383.
• دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه‏شناسي، ترجمه فرحناز خمسه‏اي، تهران، مركز ايراني مطالعه فرهنگ‌ها، 1360.
• دورکیم، امیل، تعلیم و تربیت، علی محمد کاردان، فرخی، 1368.
• دورکیم، امیل، درباره تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، مركز، تهران، 1384.
• دورکیم، امیل، درس های جامعه شناسی(فیزیک اخلاقیات و حقوق)، جمال الدین موسوی، نشر نی، 1391.
• دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، تهران،دانشگاه تهران، 1343.
• ديليني، تيم، نظريه‌ هاي كلاسيك جامعه شناسي، ترجمه بهرنگ صديقي، تهران، ني، 1387.
• رایحیان اصل، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر،1384.
• رباني گلپايگاني، علي، تحليل و نقد پلوراليسم ديني، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378.
• رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق،بهینه، تهران، 1386 .
• رحيمي ، مصطفي، حقوق و جامعه شناسی، تهران ، سروش ،1371.
• رشاد، علي امیر، دموكراسي قدسي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، 1379.
• ریتزر، جرج، بنیان‌های جامعه‌شناختی، ترجمه تقی آزاد ارمکی، تهران، نشر سیمرغ، 1374.
• ریتزر، جرج، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، تهران، نشر ماجد، 1373.
• ریچلز، جیمز، فلسفه اخلاق، آرش اخگری، نشر حکمت، 1387.
• ساعي، ‌ايرج و ديگران، زندگي جامعه شناسان بزرگ، تهران، زرباف، 1385.
• سبحاني، جعفر، پلولاريسم ديني يا كثرت گرايي، قم، موسسه امام صادق€، 1381.
• ستوده، هدايت الله، آسيب شناسي اجتماعي، تهران، انتشارات آواي نور، 1382.
• سيدمن، استيون، كشاكش آرا در جامعه شناسي، ترجمه جليلي هادي، تهران، ني، 1386.
• سيموس، بريث ‌ناچ، جرم و مجازات از ديدگاه اميل دوركيم، محمدجعفر ساعد، خرسندي ، 1387.
• شجاعي ‌زند، علي ‌رضا، عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي، تهران، باز، 1381.
• شجاعي زند، علي رضا، عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي، تهران، نشر باز، 1381.
• صانعى دره‏ بیدى، منوچهر، فلسفه اخلاق در تفکرغرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1368.
• صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع و عوامل اجتماعی و روانی، نشر و پخش کتاب، 1347.
• فراستخواه،مقصود، تهران، دین وجامعه، شرکت سهامی انتشار، 1377.
• فراستخواه،مقصود،اخلاق غیر دینی ودین غیر اخلاقی، تفکر،1389.
• فرانكنا، ويليام كي.، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقي، قم، مؤسسة فرهنگي طه، 1376.
• فنایی، ابوالقاسم، دین در ترازوی اخلاق، مؤسسه فرهنگی صراط، 1384.
• قدردان قراملكي، محمدحسن، سكولاريسم در مسيحيّت و اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1379.
• كاپلستون، فردريك ، تاريخ فلسفه، ترجمه امير جلال‌الدين اعلم، تهران، علمي و فرهنگي و سروش، ج5، 1370.
• كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، علمي و فرهنگي و سروش، 1373، ج 6.
• كرايب، يان، نظريه اجتماعي كلاسيك، ترجمه‌ي شهناز مسمي پرست، تهران، نشر آگه، 1382.
• كرايب، يان، نظريه اجتماعي مدرن؛ از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر آگه، 1383.
• كوزر، ليوئيس، زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، علمي،1385.
• کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، 1352، ج1.
• کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، منوچهر صانعی دره بیدی،تهران، نقش و نگار، 1380.
• کانت، ایمانوئل، فلسفه فضیلت. منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار،1383.
• کوزر، لوئيس/ برنارد روزنبرگ، نظريه‌هاي بنيادي جامعه شناختي، ‌تر جمه ارشاد فرهنگ، تهران، نشر ني، 1378.
• کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲.
• کوئين، بروس، مباني جامعه شناسي، ‌تر جمه غلام عباس توسلي و رضا فاضل، تهران، سمت، 1372.
• کیویستو، پیتر، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، 1380.
• گرب، ادوارد ج، نابرابري اجتماعي، محمد سياهپوش و احمد رضا غروي‌زاد، نشر معاصر، 1381.
• گلشني، مهدی، از علم سكولار تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1380.
• گورويچ ، ژرژ ،درآمدي به جامعه شناسي حقوقي ، تهران ، دانشكده علوم اجتماعي و تعاون ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی،1352.
• گيدنز، آنتوني، جامعه شناسی، ‌تر جمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1378.
• گیدنز، آنتونی، چکیده آثار، ترجمه حسن چاوشیان، تهران،ققنوس،1383.
• گيدنز، آنتوني، دوركم، ترجمه يوسفعلي اباذري، تهران، خوارزمي، 1363.
• گیدنز، آنتونی، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی،1381.
• گيدنز، آنتونی، نظريه های جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري،تهران، نشر ني، 1374.
• لاكوست، ژان، فلسفه در قرن بيستم، ترجمه رضا داوری اردكاني، تهران، سمت، 1384.
• لگنهاوزن، محمد، اسلام و كثرت ‌گرايي ديني، ترجمه نرجس جواندل، قم، موسسه فرهنگي طه، 1379.
• له مان، جنيفر، ساخت شكني دوركيم، ترجمه شهنار مسمي پرست، تهران، ني، 1385.
• لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ابوالفضل قاضی،نشر میزان،1383.
• مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1366.
• نجفي توانا ، علي، جرم شناسي ، تهران، انتشارات خيام،1377.
• نراقي، احسان، علوم اجتماعي و سير تكويني آن، تهران، فرزان، 1379.
• هارت، اچ.ال.آ،آزادي، اخلاق، قانون (درآمدي بر فلسفه حقوق كيفري و عمومي) ، محمد راسخ، طرح نو ، چاپ دوم،1388
• هميلتون، ملكلم، جامعه‌شناسي دين، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، تبيان، 1377.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجدان جمعی، نظام حقوقی، تقسیم کار Next Entries منابع تحقیق درمورد تامین مالی، ساختار مالکیت، آزمون فرضیه