پایان نامه ارشد با موضوع بعثيها، نوري، مالکي، تظاهرات

دانلود پایان نامه ارشد

توسط نوري مالکي، نخست وزير عراق و در چارچوب طرح وي براي آشتي ملي در دهمين نشست عشاير “بني وائل” در بغداد مطرح شد. 400 پس از اظهارات المالکي، اکرم حکيم، وزير در امور مذاکرات ملي و رئيس شوراي عالي گفتگوهاي آشتي ملي در اين راستا اعلام کرد: تماسها و مذاکرات مستقيم و غير مستقيم با شخصيتها و گروه‌هاي عرقي مخالف با دولت و روند سياسي، آغاز شده است و با برخي از عناصر فرماندهي حزب بعث مذاکره شده است.401 با رسانهاي شدن اين اقدام دولت جهت تعامل با بعثيون سابق باعث انتقاداتي از سوي جريانهاي سياسي عراق که نگران بازگشت بعثيها بودند شد. در اين چاچوب سيد عبدالعزيزحکيم رئيس فقيد مجلس اعلاي اسلامي عراق، از تمايل دولت عراق نسبت به مذاکره با حزب بعث انتقاد کرد و به ماده هفتم قانون اساسي عراق که اين حزب را يک حزب تروريستي دانسته، اشاره کرد. وي در اين راستا از تشکلهاي سياسي خواست تا با برعهده گرفتن مسئوليتهاي خود به حزب بعث منحل و ممنوع شده اجازه ندهند که رشد کرده و بار ديگر در عرصههاي سياسي اجتماعي عراق حضور يابد. مرحوم حکيم همچنين بدون نام بردن از مالکي اعلام کرد تلاشهاي علني و محرمانه براي فراهم کردن زمينه بازگشت حزب بعث به عرصه سياسي عراق انجام ميشود، اما همگي بايد نسبت به اين حقيقت هوشيار باشيم که اين حزب اقدام به فساد، قتل و ويراني در کشور کرئه و دشمن عراقيها، دين و اعراب است. اين حزب امروز پايگاه اصلي شبکه تروريستي القاعده و شبکههاي تروريستي و جنايتکار ديگر است.402 سيد صدرالدين قبانچي امام جمعه نجف اشرف و ديگر عضو برجسته مجلس اعلا نيز طي يادداشتي در سايت ديپلماسي ايراني با انتقاد تلويحي از سخنان مالکي و تعبير آن به يک مانور سياسي اعلام کرد: هرگونه مانور سياسي با بعثيها لازم است که به حساب احساسات ملّت و مبادي ملّي ما نوشته نشود. قبانچي هشدار داد: اگر بعضي از آقايان و احزاب به دنبال آشتي ملي و مصالحه هستند، بدانند آشتي تنها با خلع سلاح، ايمان به عراق جديد، خضوع دربرابر عدالت و آلوده نبودن دستهاي افراد و جريانها به خون ملّت عراق ميسر است. وي گفت: ما هرگز از نخستين شعار خود، يعني “هيچ بازگشتي براي بعثيها در نظام جديد نيست” ، يک لحظه کوتاه نخواهيم آمد.403 در 13 فروردين 1388 نيز بار ديگر قبانچي رئيس دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق در نجف و امام جمعه اين شهر، در نشست ماهيانه اساتيد حوزه علميه ابراز نگراني کرد که عراق با خطر بازگشت بعثيها و لائيکها به قدرت روبرو است و اين بدين علت است که اعتماد مردم به دين و تجربه ديني کم شده است. وي بدون ذکر نام از هيچ حزبي گفت: خطري که احزاب و گروههاي اسلامي را تهديد ميکند اين است که اين احزابِ اسلامگرا، رنگ و سبقه اسلامي خود را از دست بدهند و به رنگ و بوي لائيک نزديک شوند.404
رهبران عمده جريان صدر نيز به مخالفت با سياست دولت مالکي در مورد تعامل با بعثيها پرداختند و فلاشنشل، نماينده فراکسيون صدر در پارلمان عراق در گفتگو با روزنامه الحيات، چاپ لندن مذاکره با بعثيها را خيانت در حق مردم عراق و قربانيان سياستهاي نادرست اين حزب دانست. اين مقام گروه صدر همچنين از دولت عراق خواست تا به مفاد قانون اساسي در اين خصوص احترام بگذارد.405
کميته بازنگري قانون اساسي عراق نيز اعلام کرد که قصد انجام هيچ گونه تغييرات در قانون اساسي که شرايط بازگشت حزب بعث در روند سياسي را فراهم کند، ندارد. زيرا قانون اساسي بازگشت حزب بعث به عنوان يک حزب سياسي را به روند سياسي يک کشور تحريم کرده است، با اين حال براي بازگشت آن دسته از بعثيها که مجبور به پيوستن به اين حزب شده و جنايتي عليه عراقيها مرتکب نشدهاند مشکلي وجود ندارد.406
احمد المسعودي، سخنگوي فراکسيون صدر در پارلمان عراق نيز از دعوت دولت از بعثيها جهت تحقق آشتي و مصالحه انتقاد کرد و گفت: درخواست از بعثيها براي بازگشت به روند سياسي بدون محاکمه و مؤاخذه بعثيهايي که مرتکب جنايات در حق ملت عراق شدهاند، اقدامي خطرناک است. اين امر ناشي از اعمال فشارهاي بين المللي و منطقهاي عليه دولت عراق جهت بازگرداندن بعثيها به قدرت است.407 نوري مالکي در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ناديده گرفتن قانون اساسي اعلام کرد: ما نميخواهيم با قانون اساسي مخالفت کنيم. در حقيقت، مذاکرات آشتي ملي به معناي بازگشت به گذشته نيست. همچنيني مالکي گفت: اکنون کشور توسط يک شخص يا حزب خاصي اداره نميشود که ديگر گروهها در اداره آن سهيم نباشند، لذا هرگز اجازه نخواهيم داد که نيروهاي مسلح به سرويسهاي امنيتي عراق در خدمت يک شخص يا يک حزب باعث.408 از طرفي مقامات حزب بعث در عراق همچون: شاخ? تحت رهبري ابراهيم عزت الدوري و حزب بعث شاخ? محمد يونس الاحمد با همکاري هيئت علماي مسلمين عراق به عنوان بزرگترين تشکل روحانيون عرب سني شرط‌هاي آشتي با دولت را به شرح زير اعلام کرد:
1. پايان اشغالگري آمريکا؛
2. لغو روند سياسي که با حضور اشغالگران آغاز شده است؛
3. لغو قانون اساسي؛
4. توقف تحت پيگرد قرار دادن بعثيها؛
5. انحلال شوراي بعثزدايي و قانون دادخواهي و عدالت؛
6. بازگشت اعضاي ارتش سابق عراق و سازمانهاي امنيتي سابق به فعاليتشان؛
7. تشکيل مقاومتي که برگرفته از عزم و اراده ملت عراق باشد.409
در همين راستا عمرو موسي، دبير کل اتحاديه عرب که 26 اسفند 1387 به بغداد رفته بود از باگشت بعثي‌ها به روند سياسي عراق حمايت کرد. دبير کل اتحاديه عرب با تأييد تحولات مثبت عراق به حمايت از بازگشت بعثي‌ها به روند سياسي اين کشور پرداخت و گفت: دعوت براي بازگشت بعثي‌ها به عراق نکته‌اي مثبت است که اين مسأله به عراقي‌ها بستگي دارد.410
با وجود تأکيد آيت الله سيستاني و ساير جريان‌هاي اسلام‌گراي شيعي عراق بر ضرورت اجراي قانون اساسي دربار? حزب منحل? بعث و جلوگيري از بازگشت اين حزب به روند سياسي کشور امّا احياي فعاليت‌هاي مجدد اين حزب در عراق نگراني‌هايي را براي طرفين درگير ايجاد کرده است.
انتقادات متحدان مالکي نيز از تحرکات ايجاد شده از سوي دولت، تداوم يافته است. براي مثال ابراهيم جعفري، رهبر جريان اصلاح ملّي و عمّار حکيم، جانشين مجلس اعلاي اسلامي عراق، در خصوص وضعيت و سرنوشت بعثي‌ها در آينده سياسي عراق بحث و گفت‌وگو کرده و گفتند که در آينده سياسي اين کشور جايي براي انديش? حزب بعث وجود ندارد؛ امّا آن‌دسته از اعضاي حزب بعث که به جنايات رژيم بعث آلوده نيستند و به اجبار با اين حزب همکاري داشته‌اند، مي‌توانند مانند هم? شهروندان عراقي در روند سياسي عراق مشارکت داشته باشند.411
اما تظاهرات گسترده ساکنان استانهاي صلاح الدين، الانبار و موصل عراق عليه دولت منتخب نوري المالکي در پاييز و زمستان سال 1391، نشان مي‌دهد که فتنه شيعه و سني عملاً توسط بعثي‌ها در عراق کليد خورده است. ساکنان اين سه استان سني نشين که عمدتاً گرايشهاي بعثي و ضد شيعي دارند تلاش مي‌کنند تا از رهگذر تحصن و اعتصاب زمين? يک کودتاي نظامي را عليه دولت عراق، فراهم کنند. تظاهرات خياباني از آنجايي آغاز شد که دستگاه‌هاي امنيتي عراق از مدتها پيش وجود ارتباط ميان تيم محافظ رافع العيساوي وزير دارايي(سني‌مذهب) عراق با گروه‌هاي تروريستي را کشف کردند. فرمانده و شماري از محافظان شخصي وزير دارايي عراق از سوي دادگاه جنايي اين کشور تحت تعقيب قرار گرفتند وحکم دستگيري آنان صادر شد. اين مجموعه متهم هستند که در طول يک سال گذشته با همکاري گروه‌هاي تروريستي وابسته به القاعده درچندين عمليات تروريستي عليه اماکن شيعي و مراقد متبرکه عراق شرکت داشتند. با اينکه قوه قضائيه در عراق به طور مستقل عمل مي‌کند، اما دستگيري محافظان شخصي رافع العيساوي، بهانه را به برخي عناصر بعثي و شيوخ عشاير وابسته به رژيم سابق عراق داد تا به اتهام زني عليه دولت نوري المالکي بپردازند. رافع العيساوي که وابسته به عشاير الانبار است در تحريک مردم اين استان عليه دولت منتخب عراق، نقش مستقيمي دارد زيرا از مردم در خواست کرده تا به تظاهرات خود ادامه دهند. طي چند روز رافع العيساوي با حضور دراستانهاي الانبار، صلاح الدين و موصل از مردم اين سه استان خواست تا به تظاهرات خود عليه دولت ادامه دهند تا زمينه سرنگوني دولت نوري المالکي فراهم شود. تظاهرات‌کنندگان موصل، الانبار وصلاح الدين پرچم رژيم سابق عراق را در دست داشتند و شعارهاي کاملا تفرقه آميز عليه شيعيان عراق سر دادند. به موازات آن ،شبکه هاي وابسته به قطر و عربستان ضمن پوشش گسترده تظاهرات عراق مدعي شدند که دولت نوري المالکي قصد دارد سني‌هاي عراق را به حاشيه براند. رسانه‌هاي عربي در اتهام زني‌هاي خود عليه دولت نوري المالکي مدعي شدند که نخست وزير عراق، سياستهاي جمهوري اسلامي ايران را براي انزواي سني‌هاي عراق، عملياتي مي‌کند. اين رسانه‌ها در يک تناقض آشکار براي فريب افکار عمومي ادعا کردند که نوري المالکي برآيند توافق پنهاني آمريکا و ايران است، زيرا وي نگرشي کاملاً مذهبي نسبت به بافت اجتماعي وسياسي عراق دارد. جريان سازي‌هاي گسترده خبري از سوي رسانه‌هاي قطر و عربستان نشان مي‌دهد که طرح ايجاد تفرقه وحتي جنگ مذهبي ميان شيعه و سني در عراق کليد خورده است. اين طرح زماني کليد خورد که ميان دولت مرکزي و اقليم کردستان بر سر موضوع کرکوک اختلاف نظر شديدي بروز کرده است 412.

5. رويکرد جريان‌هاي داخلي و خارجي نسبت به مواضع شيعيان در عراق
“خيزش شيعيان در عراق مضامين وسيعي را به جهان مخابره کرده است. زيرا اين خيزش به مسأل? آينده سياسي شيعه در عراق محدود نمي‌شود، بلکه به آينده تحولات شيعيان عرب زبان منطقه و جهت دهي آنان جهت دسترسي بيشتر به ثروت، قدرت و منزلت است413”.
در حالي‌که جريان‌هاي عمد? شيعي در عراق و نيز رهبران‌ حوزه علميه نجف خواستار برگزاري انتخابات، استقرار مردم سالاري و مشارکت عمومي بودند. برخي گروه‌هاي عراقي تحت نظر مقامات اشغالگر آمريکايي، به دنبال تشکيل يک مجلس فرمايشي و انتصابي بودند که بتوانند پيشنويس قانون اساسي جديد عراق را تهيّه و تنظيم کنند، همچنين آنها معتقدند تشويق به برگزاري انتخابات آزاد توسط رهبران ديني و حوزههاي علميه در عراق براي حل و فصل منازعه در ميان شيعيان و دسترسي بيشتر به حقوقشان است414 و نه تلاش براي اخراج اشغالگران و روي کار آمدن دولتي مشروع و مقبول تمام آحاد ملت عراق که قادر به سازندگي کشور و سر و سامان دادن به قانون اساسي و تشکيل نهادهاي دولتي باشند. به عبارت ديگر سنّي‌ها، “اجراي دموکراسي را در کشوري همچون عراق “دستورالعملي شيعي” قلمداد مي‌کنند”415. در حاليکه برگزاري انتخابات در عراق، “بيانگر بازگرداندن مشروعيت امت است”416، مي‌توان مدعي شد اولين عرصه درگيري و مبارزه بين دو برنامه مرجعيت و اشغالگران اصرار مرجعيت بر تداوم روند انتخابات آزاد و مردم‌سالارانه در عراق بوده و “موفقيت در اين امر راهي است که بايد آن را با هر بهايي که باشد، تا آخر پيمود”.417
به نظر مي‌رسد تنش‌آفريني که عليه دولت‌هاي شيعي با برچسب زدن به اين دولت‌ها مثل ارتباط با ايرانيان و … آغاز شده، باعث وحدت ميان شيعيان عراق شده است. جنجال اخير، داستان بازداشت محافظان رافع العيساوي، وزير دارايي عراق است که جنجالي گسترده در عراق ايجاد کرده است. جنجالي که به تظاهرات جريان‌هاي سني در استان‌هاي سني‌نشين عراق منجر شده و مساله سقوط نوري مالکي، نخست وزير عراق را بار ديگر مطرح کرده است. اما در حالي که انتظار مي‌رفت اين تظاهرات يک تظاهرات مدني و مردمي باشد به سرعت رنگ و بوي طايفه‌اي به خود گرفت و حتّي پاي کشورهاي خارجي را نيز به داخل عراق باز کرد. کشورهايي همچون ترکيه، قطر و عربستان ميدان‌دار تحوّلات جاري در عراق محسوب مي‌شوند و همگي تلاش مي‌کنند تا ضمن سرنگوني دولت شيعي مالکي، از او به دليل حمايت از بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه و نظام وي انتقام بگيرند. منابع سياسي عراق همگي تاکيد دارند که دولت ترکيه که آشکارا به مخالفت با دولت مالکي برخواسته است در تحريک جريان هاي سني عليه مالکي دست دارد. اظهارات اردوغان در فرداي روز برگزاري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، دارایی ها Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، روابط دوجانبه، صدور انقلاب، جنبش عدم تعهد