پایان نامه ارشد با موضوع بازار سرمایه، یارانه ها، بازارهای مالی، اطلاعات بازار

دانلود پایان نامه ارشد

د که می‌تواند از لحاظ نوآوریهای مرتبط با فناوری، قیمت و کیفیت باعث افزایش توان رقابت بین المللی شود. اما در صورتی که صنایع مرتبط و پشتیبان از وضعیت خوبی در راستای حمایت از صادرات برای یک صنعت خاص را دارا تباشد بعنوان مانع صادراتی عمل می کند(توکلی و دهقانی، 1389).
2-4- استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکتها: به چگونگی ایجاد سازماندهی و مدیریت شرکتها وهمچنین ماهیت رقابت داخلی دراین صنایع اشاره دارد. اگر این متغیر دارای شرایط بهتری باشد تأثیر مثبت بر صادرات می‌گذارد اما اگر ضعف و وضعیت نامطلوب بر آن حاکم باشد می تواند بعنوان موانع صادرات عمل کند(حسنقلی پور و همکاران، 1387).
2-5- اقدامات دولت: اقدامات دولت هم می تواند در راستای توسعه صادرات تأثیر گذار باشد و هم می تواند بعنوان موانع صادراتی عمل کند. برخی از اقدامات دولت شامل موارد زیر است:
شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت بوسیله یارانه ها، سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای تحصیلی، کنترلهای قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…
شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا بعنوان خریدار اصلی در بازار محلی
صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)
استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاستهای مالیاتی وقوانین ضد تراست.
دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاستهای کلان اثر می‌گذارد.
2-6- رویدادهای شانسی و اتفاقی: این رویداد ها ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخهای بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولتها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد. شوکهای تصادفی نیز می‌توانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند و یا تأثیر منفی داشته باشند و به عنوان مانع صادرات نقش ایفا کنند(توکلی و دهقانی، 1389).

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه
تقويت صادرات داراي مزاياي مهمي بوده كه توليد انبوه، تامين درآمد ارزي، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت و كاهش قيمت محصولات توليدي از آن جمله است. بديهي است جهت بهره مندي هر چه بيشتر از مزاياي صادرات در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي استفاده از الگوهاي مناسب ضروري است. از جمله موارد مهم كه با گستره موضوعي خود مي‌تواند جهت حركت صادرات را نشان دهد، عوامل موفقيت مي‌باشند(صادقی و همکاران، 1391)
از سویی دیگر، در دنیای امروز، محصولات بهداشتی، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. اگر کمی تامل کنیم در می یابیم که این نکته، چندان دور از ذهن نیست. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید، نقش کالاهای بهداشتی و شوینده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار می شود.
در تحقیق حاضر به بررسی موانع صادرات در صنایع شوینده، بهداشتی پرداخته شده است. در این فصل مبانی نظری تحقیق ارائه می‌گردد. ابتدا به تعریف صادرات پرداخته می شود و مزایا و انواع صادرات و فرایند صادرات شرح داده می ود. سپس به بررسی نظریه های تجارت بین الملل پرداخته می شود و برخی از مهمترین نظریه های مرتبط ارائه می گردد. در ادامه چند مدل صادرات معرفی می گردد و در نهایت مدل الماس ملی پورتر معرفی و شرح داده می شود. در انتهای فصل مدل مفهومی تحقیق بیان می شود.
2-2- صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است(ابراهیمی و همکاران، 1378). به عبارتی دیگر، صادرات عبارت است از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفه‌ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است که در نتیجه‌ی آن درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی نقش به سزایی دارد(صادقی و همکاران، 1391).
صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور. قلمرو گمرکی کشور، مناطقی از قلمرو کشور است که در آنها مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا می شود. اگر کشوری دارای مناطق آزاد تجاری- صنعتی نباشد، تمام قلمرو سیاسی آن کشور، قلمرو گمرکی آن نیز خواهد بود(زینال زاده، 1385).
2-2-1- مزاياي صادرات
صادرات بيش از آن كه مكملي براي كاستيهاي ارزي باشد، بايستي به عنوان يك راهكار محوري در كشور مورد توجه قرار گيرد به طوري كه از درآمدهاي نفتي تنها در جهت سرمايه گذاريهاي زير بنايي استفاده شود و با صدور كالاهاي غيرنفتي، نيازهاي ارزي تامين گردد و چرخه توليد پر بارتر شود(Jeans,1998).
به طور كلي مي‌توان گفت كه صادرات شامل مزاياي زير ميباشد:
براي شركتهايي كه اولين بار است اقدام به بازاريابي بين المللي ميكنند، روش صادرات به علت ريسك سياسي پايين، مناسبتر است.
روش صادرات، زماني كه ظرفيت بازار كشور ميزبان، به درستي تعيين نشده است، يك استراتژي موثر ورود به بازار مي‌باشد.
از طريق صادرات، شركت هم مي‌تواند به وسيله واسطه‌هاي مستقل محصولات خود را در كشور ميزبان به فروش برساند و هم مي‌تواند جهت اعمال كنترل بيشتر بر فعاليتهاي بازاريابي، از طريق كانالهاي توزيع خود به فروش محصولات اقدام نمايد.
صادرات به شركت امكان مي‌دهد كه در صورت مساعد بودن شرايط بازار، سطح فعاليتهاي خود را از طريق اقدام به توليد، در كشور مورد نظر افزايش دهد.
روش صادرات به شركت اجازه مي‌دهد، هنگامي كه شرايط سياسي يا اقتصادي كشور ميزبان نامساعد ميشود، روابط تجاري خود را بدون متحمل شدن هزينه قابل توجهي، قطع نمايد(اکبریان و سخایی، 1384).
2-2-2- انواع صادرات
صادرات از دو ديدگاه تقسيم بندي شده است. در ديدگاه اول صادرات به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود و در ديدگاه دوم به هفت بخش قابل تقسيم است:

ديدگاه اول:
در این دیدگاه صادرات بطور کلی به دو دسته صادرات مستقیم و صادرات غیر مستقیم تقسیم بندی می‌شود.
الف) صادرات مستقيم1
شركتهايي كه خريداران خارجي، آنان را تشويق به صادرات مي‌كنند، معمولا از اين روش استفاده مي‌نمايند. به علاوه فروشندگاني كه صادرات آنان آن قدر افزايش يافته كه مي‌توانند هزينه‌هاي اداره سازمان صادراتي خود را بر عهده بگيرند، نيز از اين روش استفاده مي‌كنند. صادرات مستقيم به اشكال زير انجام مي‌شود:
نمايندگان صادراتي: واسطه خريدار است كه در كشور صادركننده كالايي را از فروشنده خريداري مي‌كند و كارمزد دريافت مي‌نمايد. نمايندگان ميتوانند توزيع كننده و يا توليد كننده باشند.
نمايندگان فروش سيار: شركت مي‌تواند، نمايندگان خود را از داخل كشور، در زمانهاي خاصي براي فعاليت بازرگاني به خارج بفرستد.
شعبه فروش در خارج: يك دفتر فروش خارجي به توليد كننده امكان مي‌دهد كه در بازار خارجي حضور بيشتري داشته و برنامه هايش را بهتر كنترل كند.
دفتر فروش، مسوليت فروش و توزيع را به عهده گرفته و ممكن است فعاليت مربوط به انبارداري و تبليغات براي فروش كالاها را نيز انجام دهد.
بخش صادرات در داخل كشور: مدير فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستيار، كارهاي مربوط به صادرات را انجام مي‌دهد و كمك‌هاي لازم را در مواقع لزوم به بازار صادراتي عرضه مي‌كند.
سفارش پستي: بعضي از مواقع شركتها از طريق پست اقدام به فروش محصولات خود مي‌نمايند. بدين ترتيب كه خريدار فرم مربوط به محصول را كه از طريق دفاتر پست يا از طريق روزنامه به دست آورده است، پر نموده و همراه با فرم فيش واريز پول به مقصد شركت ارسال مي‌نمايد.
صادرات از طريق پيله وران در بازارچه هاي مرزي كشور.
صادرات از طريق شركتهاي تعاوني مرزنشينان(صادقی و کربلایی اسماعیلی، 1389)
ب) صادرات غيرمستقيم2
صادرات غيرمستقيم بيشتر ميان شركتهايي كه تازه به فكر صادرات افتاده اند، متداول مي باشد. در اين نوع صادرات به سرمايه كمتري نياز است و شركت اجباري به استخدام فروشندگان يا اجراي قراردادهاي مختلف در خارج از كشور ندارد، همچنين ريسك كمتري متوجه صادركنندگان است(صادقی و همکاران، 1391).
صادرات غيرمستقيم خود به چند روش قابل اجراست:
شركتهاي تجاري: اين شركتها يك شكل گسترده‌تر از تجار صادركننده مي‌باشند كه كالاهاي مختلف را از توليد كنندگان متفاوت خريداري كرده و آنها را به بازارهاي مورد نظر خود صادر مي‌كنند. مهمترين شركتهاي تجاري در بازارهاي مدرن امروزي، شركتهاي ژاپني هستند كه سوگوشوشا3 ناميده مي‌شوند. فروش از طريق اين نوع صادرات مانند فروش داخلني است با اين تفاوت كه به دليل عدم كنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات كمتري برخوردار است.
شركتهاي مديريت صادرات: اين واسطه موافقت مي نمايد در ازاي دريافت وجهي كليه مراحل مربوط به صادرات، اعم از تبليغات، تحقيقات، حمل و نقل و غيره را براي شركتها انجام دهد.
سازمانهاي تعاوني صادرات: يك سازمان تعاوني صادرات است و فعاليتهاي صادراتي را به نمايندگي از طرف توليد كنندگان متعدد انجام مي دهد(همان).
ديدگاه دوم:
در این دیدگاه صادرات به 7 دسته تقسیم می‌شود کخ عبارتند از: صادرات قطعی، صادرات موقت، صادرات قطعی در حجم تجاری، صادرات قطعي غيرتجاري(صادرات چمداني)، صادرات از طريق قرارداد(SWAP)، ترانزيت خارجي و صادرات مجدد.
الف) صادرات قطعي
عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمركي كشور. صادرات قطعي با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملين آن مي‌تواند از طريق بازارچه‌هاي مرزي و شركتهاي تعاوني مرزنشينان و تجار انجام گيرد. واحدهاي توليدي نيز مي‌تواند از طريق خريد متقابل4 و ورود موقت مواد اوليه نسبت به تهيه كالا و صادرات آن اقدام نمايند(اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، 1388).
ب) صادرات موقت
عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاهها، تعمير، تكميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمركي كشور و سپس بازگرداندن آن به داخل كشور(همان).
ج) صادرات قطعي در حجم تجاري
براي حجم يا جنبه تجاري داشتن كالا معيار يا تعريفي مشخص نشده است. در ماده 3 قانون صادرات و واردات آمده است كه «مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است» و در مورد ملاك تجاري بودن كالا بدين گونه شرح داده است كه «كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردد، اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته بندي، به فروش مي‌رسد، تجاري تلقي خواهد شد»(همان).
د) صادرات قطعي غيرتجاري(صادرات چمداني)
صادرات قطعي غيرتجاري از طريق پست و مسافر انجام مي‌گيرد. در خصوص صادرات همراه مسافر به كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به گمرك ابلاغ شده به شرح زير است:
ماده1: توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌كنند مجاز خواهند بود، برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته‌اند، اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند(همان).
ماده 2: مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان پانصد دلار مي‌باشند. خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشاء خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ايراني صورت پذيرد( اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، 1388).

ه) صادرات مجدد
صادرات مجدد عبارت است از «صدور كالاهايي كه قبلا وارد شده است بدون فرآوري يا تغيير اضافي». چنان چه صادرات مجدد از طريق بنادر، مناطق آزاد يا انبارهاي تحت حفاظت گمرك انجام گيرد، مشمول پرداخت حقوق گمركي نخواهد بود. فرهنگ«وبستر»5 صدور كالاهايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، درخت تصمیم، مقایسات زوجی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، تجارت آزاد، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی