پایان نامه ارشد با موضوع باریت، کننده‌های، 330

دانلود پایان نامه ارشد

دارند، به طور خلاصه توضیح داده می‌شود. لازم به ذکر است که هر سنگ می‌تواند حاوی چند کانی باشد.
3-6-1 باریت
نام این کانی از کلمه یونانی باریس (barys) به معنی سنگین گرفته شده که اشاره به وزن بالای آن دارد. باریت به صورت بلورهای بزرگ و شفاف یافت می‌شود [40]. فرمول اصلی این کانی BaSO4 می‌باشد. این کانی در خانواده سولفات‌ها قرار دارد. سیستم بلوری این کانی لوزوی یا اورتورومبیک92 می‌باشد [41]. از اعضای دیگر این خانواده می‌توان به آنگلزیت (PbSO4)، وایتریت (BaCO3)، سلستین (SrSO4)، کلسیت (CaCO3)، باریتوکلسیت (BaCa(CO3)2) و Hashemite (Ba(Cr,S)O4) اشاره نمود [42]. این کانی شفاف تا نیمه شفاف بوده و به رنگ‌های مختلفی همچون سفید، زرد، خاکستری، آبی و … وجود دارد. این کانی همراه با کانی‌هایی همچون دولومیت، کلسیت، فلوریت، اسفالریت، گالن، آنهیدریت و … یافت می‌شود [41]. همچنین در اين کانی، کاني‌هاي ثانوي مس‌دار شامل سولفيدهاي مس، کربنات‌هاي مس و اکسيدهاي مس نیز وجود دارند [43].
کانی باریت حاوی فعال کننده‌های متفاوتی می‌باشد. مهمترین فعال کننده این کانی یون اورانیل (UO22+) به عنوان ناخالصی است. فعال کننده‌های دیگر این کانی Pb2+، S2-، ناخالصی‌های آلی، Cu+، Eu2+، Ce3+، Tb3+، Ag+، Nd3+، Bi2+، Bi3+ [9] و Yb2+ [32]، Sr2+ [41] می‌باشند. این فعال کننده‌ها در طیف با پیک‌های زیر مشخص می‌شوند:
باند 430-426 نانومتر (80 nm half-width)
Bi3+
narrow band 625 nm
Bi2+ repl. Ba2+
very broad band (150 nm half-width) peaking at 635 nm
Ag+
302، 305، 330 و360 نانومتر
Ce3+
389، 446، 589 و 672 نانومتر
Nd3+
488 و 544 نانومتر
Tb3+
501، 522، 544 و 568 نانومتر
UO22+
375، 613، 615 و 697 نانومتر [48]
Eu2+
302، 330 و 360 نانومتر
Ce3+
بدون لومینسانس [32]
Yb2+
جدول (3-2) طیف ناشی از فعال کننده‌های کانی باریت
در شکل (3-10) نمونه باریت پس از آماده سازی برای آزمایش نشان داده شده است.

شکل (3-10) نمونه کانی باریت مورد استفده در این کار پژوهشی.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی Next Entries مواد معدنی، موسسات آموزش عالی، جامعه علمی