پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تروریستی، گروه های تروریستی، سازمان ملل، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اين‏گونه شرح داده است: كاربرد غير قانونى و غير مجاز خشونت و ايجاد رعب و وحشت در راه تحقّق اهداف سياسى‏329. تروريسم از طريق خشونت‏330 يا تهديد به خشونت و سپس اجبار، نيروى قهرى و ربايش جهت نابودى دشمنان قوى و خفه كردن صداهاى اعتراضى آن‏ها و ترساندن بيشتر مردم تحقّق پيدا مى‏كند. تروريسم، يكى از بزرگ‏ترين ابزارهاى فشار اجتماعى است‏331.
مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1937 اين واژه را اين‏گونه تعريف كرده است: همه اعمال مجرمانه ضدّ كشورها كه به حكم ماهيت يا هدف اين اعمال، كارش برانگيختن ترس در جان شخصيت‏هاى مشخّص يا گروهى از افراد جامعه و يا توده مردم است‏332.
قانون تصويب شده توسّط مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1999 در مورد اقدامات مقابله با تروريسم بين‏المللى دربردارنده اين تاكيد است كه اقدامات مجرمانه كه طبيعت آن‏ها برانگيختن ترس در جان عموم مردم يا گروهى از اشخاص به خاطر اهداف سياسى است؛ در هيچ شرايطى و با هيچ ديدگاه و راهبردى توجيه‏پذير نيست؛ فرقى نمى‏كند كه ديدگاه و نظرياتى كه براى اين توجيه به كار گرفته مى‏شود سياسى باشد يا فلسفى يا ايدئولوژيك يا راديكالى يا نژادپرستانه يا دينى و يا هر ديدگاه ديگر.
تروريسم بين‏المللى، عبارت است از اقدامات و ابزار ناموجّهى كه سازمان‏ها يا كشورها براى برانگيختن ترس عموم مردم يا گروهى از آن‏ها به علل سياسى بدون توجّه به انگيزه‏هاى گوناگون آن از آن‏ها بهره مى‏برند. در سايت فرهنگ لغت «لاروس» به زبان فرانسوى در كنار چند سطر نخست تعريف واژه «ارهاب» (تروريسم) تصويرى از «مناحم بيگن»، نخست‏وزير اسبق رژيم صهيونيستى قرار داده شده كه پشت‏سر او پرچم اسرائيل نمايان است‏333. فرهنگ لغت لاروس كه مرجع و ضامن علميت و بى‏طرفى براى ميليون‏ها فرانسوى و همه ملّت‏هاى فرانسوى‏زبان در گوشه و كنار دنيا (فرانكفونى)334 به حساب مى‏آيد؛ مناحم بيگن و اسرائيل را به عنوان نماد برجسته ارهاب معرّفى مى‏كند؛ نه مواردى مانند: سازمان‏هاى تروريستى القاعده، يا «پرچم‏هاى سرخ» در ايتاليا، يا «راه درخشان» در پرو، يا ارتش سرّى فرانسه و يا سازمان‏هاى تروريستى پيرامون اسرائيل؛ بلكه برعكس، لاروس تروريسم را اين‏گونه تعريف مى‏كند: اقدامات خشنى كه با هدف ايجاد فضايى از ناامنى، تصرّف حكومت يا با انگيزه ايجاد نفرت نسبت به يك جامعه يا حكومت و يا باورهاى دينى صورت مى‏پذيرد. در كتاب معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية مقصود از ارهاب انتشار ترسى دانسته شده كه جسم و عقل را برمى‏انگيزد؛ يعنى روشى كه گروه‏هاى سازمان‏يافته يا احزاب تلاش مى‏كنند تا بوسيله آن، اهداف خود را از راه به كارگيرى خشونت و متوجّه كردن فعّاليت‏هاى تروريستى به سمت ضدّيت با افراد عادّى يا نمايندگان حكومت كه با اهداف اين گروه مخالف و معارض هستند؛ محقّق سازند. تخريب مستغلّات و املاك و از بين بردن محصولات كشاورزى در برخى از اوقات، نمادهاى فعّاليت تروريستى به شمار مى‏روند335.
جامعه‏شناسى سياسى تروريسم را اين‏گونه تعريف كرده است: هر حركت يا رفتار بشرى كه در تعامل با مديريت روابط انسانى به هنگام اختلافات آن‏ها در زمينه‏هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى به سراغ به كارگيرى مقدارى از قوه قهريه شامل اجبار و آزار جسمى و به كارگيرى غير قانونى اسلحه و تكنولوژى‏هاى سنّتى و مدرن شكنجه كه مخالف با حقوق اساسى بشر مورد تاكيد و تاييد اديان آسمانى و پيمان‏هاى بين‏المللى مى‏رود. هدف آن‏ها از اين كار محقّق ساختن اهدافى در آن زمينه‏ها و عرصه‏ها است كه بين مقهورسازى، فشار، اصلاح، به حاشيه راندن و تبعيد كردن در نوسان است. گاهى افراد ديگرى غير از گروه هدف هم مورد تجاوز و ستم قرار مى‏گيرند336. قانون عراقى مقابله با تروريسم مصوّب سال 2005، تروريسم را اين‏گونه تعريف كرده است: هر اقدام مجرمانه توسّط يك فرد يا گروه سازمان‏يافته كه در آن فرد يا مجموعه‏اى از افراد يا گروه‏ها يا نهادهاى رسمى يا غير رسمى را با هدف‏هاى تروريستى مانند: اختلال در وضعيت امنيتى يا ثبات يا وحدت ملّى يا وارد كردن رعب و وحشت بين مردم و يا ايجاد هرج و مرج مورد هدف خود قرار داده و باعث وارد آمدن زيان‏هايى به دارايى‏هاى عمومى يا خصوصى شود337. الكس اشميد در اثر خود به نام راهنماى تحقيق درباره مفاهيم، نظريه‏ها، اطلاعات پايه و تأليفات در باب تروريسم بيش از صد تعريف از تروريسم گردآورى كرده است. در مجموع به عناصرى مشترك در تعاريف رسيده است كه عبارتند از: «خشونت، جنبه سياسى پديده، وحشت و ترس».338 عمومى‏ترين ويژگى تروريسم، خشونت يا تهديد به خشونت مى‏باشد.339 هر اقدام تروريستى نوعى اقدام خشونت‏آميز نيز مى‏باشد، اما هر عمل خشونت‏آميز، اقدامى تروريستى نيست. اقدام خشونت‏آميز دو وجهى است: قاتل و مقتول يا ضارب و مجروح، درحالى‏كه اقدام تروريستى يك وجه آن انجام «خشونت و تهديد»، وجه دوم آن «انتقال پيام خشونت» و وجه سوم آن «احساس وحشت جدى» مى‏باشد. از نظر اشميد بين هدف خشونت و هدف ترور و بين قربانى و حريف تفاوت وجود دارد؛ در يك‏ قتل تروريستى قربانى به راحتى مى‏تواند تغيير كند، زيرا هدف غايى تأثير بر افكار عمومى است.340 الكس اشميد، چهار دليل اصلى براى مشكلات موجود بر سر راه ارائه تعريف قابل قبولى براى همگان از واژه «تروريسم» مى‏آورد:
1. تروريسم، مفهومى اختلافى است؛ زيرا تروريست از ديدگاه برخى، پيكارگرى است كه براى آزادى مى‏جنگد و از ديدگاه فرد ديگر، تروريست، افرادى مانند بن‏لادن است و بس.
2. تروريسم مرتبط با مجرمانه دانستن يا نداستن برخى از فعّاليت‏ها و مجموعه‏ها است؛ مانند لوايح سازمان‏هاى تروريستى در ايالات متّحده آمريكا، سازمان ملل و اتّحاديه اروپا به عنوان نمونه. شاخصه ها و اجزای مفهومی تروریسم به شرح زیر ترسیم گردیده است :
خشونت: عمومی ترین ویژگی تروریسم خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت می باشد . با این وجود این واژه نمی تواند مفهوم اختصاصی از خشونت تروریستی ارائه دهد و بسیاری از دیگراقدامات که نمی تواند مفهوم اختصاصی از خشونت تروریستی ارائه دهد و بسیاری از دیگر اقدامات که نمی توان آنها را تروریسم نامید از قبیل شورش ، جنایت سازماندهی شده جنگ را در بر می گیرد.
قربانی : انتخاب تصادفی یااز روی هدف غیر نظامیان یکی از ویژگیها و معیارهای اقدامات تروریستی است. در این خصوص برخی گروه ها ی تروریستی نظیر ارتش جمهوری خواه ایرلند قبل از حملات خود به مردم هشدار می دهند تا از شما قربانیان کاسته شود و برخی نظیر القاعده به دنبال بیشرین قربانی می باشد.
هدف : هدف تروریسم ایجاد وحشت و ترس در قربانی است که این قربانی می توانند حکومت کل جامعه یا گروهی از اعضای جامعه باشد.
انگیزه : اقدامات تروریستی ممکن است برای رسیدن به اهداف سیاسی یا مذهبی انجام شود و یا ممکن است بر اساس کسب منافع شخصی صورت گیرد. اگر سارقی به بانک حمله کند و پس از کشتن رئیس بانک با مقداری پول فرار کند نمی توان او را تروریست نامید ولی اگر انگیزه همین شخص در سرقت از بانک ایجاد ترس و وحشت در مردم با مقاصدی مانند بی اعتقاد کردن مردم به بانکها و بی ثبات کردن اقتصاد باشد این کار یک اقدام تروریستی به حساب می آید.
قانونمندی : غیر قانونی بودن یکی از ویژگی های بارز تروریسم است .
قبول مسئولیت: صدور بیانیه پس از اقدام تروریستی یکی از ویژگیهای تروریسم است. این بیانیه می تواند ضمن قبول مسئولیت اقدام ترویج کننده مواضع عقیدتی ، سیاسی یا ملی تروریست ها نیز باشد.
عامل اقدام تروریستی: بسیاری از تعاریف تروریسم اقدامات حکومتهای قانونی را به عنوان اقدام تروریستی در نظر نمی گیرند مگر آنکه کار آن ها پنهانی و در زمانی غیر از جنگ انجام شود.
پليس اتّحاديه اروپا (يوروپل) بر اساس دانش نامه های مربوط به تروریسم، تروریسم را بر اساس ايدئولوژى تعريف كرده است: تروریسم ملی گرا، تروریسم سیاسی، نارکو تروریسم، تروریسم مذهبی، تروریسم تحت حمایت حکومت ها، تروریسم دولتی، سایبر تروریسم، تروریسم آزاد، تروریسم هسته ایی، تروریسم شیمیایی، تروریسم کشاورزی، تروریسم جنایی و تروریسم انتحاری.
تروریسم ملی گرا: گونه ای از تروریسم معرفی گردیده که به واسطه آن تروریست ها به دنبال یک حکومت مستقل و پایان دادن به اشغال کشور و یا حرکت ضد استعماری برای پایان دادن به استعمار کشور و کسب استقلال آن می باشند. این واژه همچنین برای توصیف گروه هایی که به دنبال ایجاد یک حکومت مستقل در یک منطقه قومی و مذهبی می باشند نیز بکار رفته است. با وجود معرفی تروریسم ملی گرا به عنوان یکی از انواع تروریسم ویژگیهای آن محل مناقشه است و هنوز مشخص نیست چه نوع جنگ یا خشونت مشروع تلقی می گردد. از سوی دیگر این گونه گروه ها بیشتر خود را مبارزان راه آزادی درگیر در یک جنگ نا متقارن معرفی می کنند.
تروریسم سیاسی: نوعی از تروریسم معرفی شده که برای تحت تاثیر قرار دادن تحولات اجتماعی سیاسی که احتمال وقوع آنها به طرق مسالمت آمیز میسر نمی باشدبه کار می رود و گفته می شود این نوع از تروریسم از سوی گروههای کوچک فاقد پایگاه قدرت مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی بیشترین تاثیر را دارد که علیه یک حکومت ظالم یا استبدادی به کار گرفته شود.
نارکو تروریسم: تروریسم و اقدامات تروریستی ای معرفی شده که از سوی سوداگران مواد مخدر به کار گرفته می شود. این نوع تروریسم اولین بار از سوی رئیس جمهور پرو در سال 1983 میلادی برای توصیف حملات تروریست گونه علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور بکار برده شد. نارکو تروریسم برای توصیف حملات سوداگران مواد مخدر برای تاثیر گذاری بر سیاست های دولت و عدم اجرای قانون به واسطه تهدیدات منظم و استفاده از خشونت استفاده می شود.
تروریسم مذهبی : نوعی از خشونت مذهبی است که اقدامات آن به واسطه مذهب توجیه می شود. در این چارچوب تروریسم مسیحی ،تروریسم اسلامی، تروریسم یهودی و هندو به عنوان تروریسم مذهبی معرفی شده است.
تروریسم تحت حمایت حکومت ها : نوعی از تروریسم معرفی شده که برای توصیف حمایتها خصوصا حمایت مالی از سازمانهای تروریستی توسط حکومتها بکار می رود. این کمکها اغلب به عنوان پاداش حملات تروریستی توسط کشور یا کشورها به گروه های تروریستی اعطا می گردد. تروریست تحت حمایت حکومتها دارای نتایج استراتژیک معرفی شده و در مواقعی بکارگرفته میشود که امکان استفاده از نیروهای نظامی و متعارف وجود ندارد . در غرب تروریسم تحت حمایت حکومتها اغلب برای نشان دادن و توصیف سیاستهای مشخص و تامین منابع مالی گروه های تروریستی توسط کشور های غربی و اسلامی بکارگرفته شده است. کشورهای کوبا ،پاکستان ،ایران ،برتانیا، ایالات متحده به عنوان حامیان تروریسم تحت حمایت حکومتها معرفی شده اند.
تروریسم دولتی: به استفاده دولتها از خشونت و سرکوب علیه گروه ها یا مردم آن کشور یا یک کشور دیگر اطلاق می گردد. این نوع از تروریسم می تواند توسط خود نیروهای رسمی حکومت مانند پلیس یا ارتش انجام شود مانند اسرائیل علیه مردم فلسطین یا انجام آن به گروه های تروریستی و شبه نظامی مورد حمایت دولت سپرده شود.
سایبر تروریسم: یکی دیگراز انواع تروریسم معرفی شده که به تلاقی تروریسم و فضایی سایبر اقدام به از کاراندازیسیستم های اطلاعاتی می نماید.
تروریسم آزاد :تروریسم آزاد به اقدامات تروریستی لقب داده شده که بدون حمایت یا وابستگی به سازمانهای تروریستی توسط افراد یا گروه های کوچک با هدف شخصی ،بشر دوستانه ، یا حمایت از حمایت محیط زیست انجام می شود.
تروریسم هسته ایی : این نوع تروریسم به اقداماتی گفته می شود که در آن از تسلیحات هسته ای علیه مردم و غیر نظامیان استفاده می شود این نوع اقدام شامل استفاده از بمب ها و موشکهای هسته ایی علیه اهداف غیر نظامی و همچنین اقدام علیه راکتورها یا مخازن و انبارها و زاغه های محل نگهداری تجهیزات و سلاح های هسته ای و در نتیجه ایجاد فاجعه در یک منطقه یا کشور می گردد.
بیو تروریسم: به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که در آن از تسلیحات یا مواد کشنده بیولوژیک برای اهداف غیر نظامی استفاده می شود که نمونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مخاصمات مسلحانه، غیر بین المللی، نیروهای مسلح، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، تروریسم جدید