پایان نامه ارشد با موضوع ، مسافربری، کنترل‌شده

دانلود پایان نامه ارشد

پارک حاشیه‌ای وسایل نقلیه در محیط داخل میدان می‌شود. سایر مشخصات هندسی میدان گیل در جدول 4-3 آمده است.
برخلاف سایر میدان‌ها، در میدان گیل در هیچ‌کدام از خیابان‌های منتهی به میدان تقاطع کنترل‌شده با چراغ وجود ندارد و تنها نکته حائز اهمیت محل دسترسی پایانه مسافربری می‌باشد که در فاصله اندکی از ورودی میدان قرار دارد و در برخی ساعات موجب شلوغی و قفل شدن ورودی میدان می‌گردد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، مدل‌سازی، برداشت داده Next Entries منابع مقاله درمورد ارزش پیشنهادی، وضعیت تأهل، تحلیل داده