مواد مخدر، مصرف مواد، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

مردان و 5/5 درصد را نيز زنان تشکيل مي داده اند. 3 درصد مبتلايان در گروه سني0-4 سال، 5/0 درصد در گروه سني 5-14 سال، 5 درصد در گروه سني15-24 سال و40درصد موارد در گروه سني25-34 سال قرار داشتند.
64 درصد روش انتقال ويروس بيماري از طريق تزريق مواد مخدر، 4/7 درصد از طريق ارتباط جنسي محافظت نشده، 5/0 درصد از طريق مادر به جنين و 3/26 درصد موارد انتقال نيز نامعلوم بوده اند. تا 31 خرداد 1385 تعداد 1624 نفر از مبتلايان فوت نموده اند. ميزان شيوع اچ آي وي در کل جمعيت 2 نفر در هر 100000 نفر مي باشد. ميزان شيوع اچ آي وي در بين اهداکنندگان خون 77 نفر در هر 1600000 مي باشد (بر اساس آمار سازمان انتقال خون). ميزان شيوع اچ آي وي در ميان معتادان تزريقي تقريباً 8550 نفر در هر 200000 نفر مي باشد.
1. 6. 2. 4 آمارهاي مربوط به اچ آي وي/ايدز در جهان
طبق برآوردهاي انجام شده تعداد افراد آلوده به HIV در جهان در سالهاي منتهي به (1990) 10 ميليون، (1995) 20 ميليون، (2000) 30 ميليون مورد بوده است. همچنين نرخ شيوع HIV در ميان افراد بزرگسال (49-15ساله) در اين سالها بترتيب 3/0، 7/0 و9/0 درصد ذکر شده است.
اما در جدول ذيل به داده هاي اخير در زمينه ايدز مي پردازيم:

جدول – آخرين داده هاي مربوط به HIV/AIDS در سطح جهان

کل مبتلايان به HIV
تعداد افراد 15+ ساله و کودکاني که اخيراً آلوده شدند
نرخ شيوع در افراد بزرگسال 49-15 ساله (به درصد)
کل مرگ ناشي از ايدز
تعداد يتيمان (17- 0 ساله) در اثر ايدز
2005
6/38
1/4
1
8/2
2/15
2003
2/36
9/3
1
6/2
6/12
*ارقام به ميليون نفر
– منبع: 2006 Report on the global aids epidemic
بر اساس برخي منابع “بار اقتصادي”5 ايدز در جهان با محاسبه مرگ و معلوليت حدود 73500 ميليارد دلار در سال است. اين رقم در ايران ساليانه 3 ميليارد دلار برآورد شده است. اين رقم عمدتاً بعلت افزايش هزينه هاي بهداشتي و رفاه اجتماعي و همينطور کاهش تعداد کارگران سالم بويژه کارگران مجرب بوده است که موجب کاهش درآمدهاي همگاني (درآمد سرانه)گرديده است.

1. 6. 3 کلينيک هاي مثلثي6
يکي از اصطلاحات و همچنين مراکز مهمي که در ارتباط با اچ آي وي/ايدز و افراد مبتلا بدان در ايران مطرح مي شود کلينيک هاي مثلثي است.
اولين کلينيک مثلثي در سال 1379 در کرمانشاه تاسيس شد که بعدها بهترين مرکز مشاوره شناخته شد. کلينيک هاي مثلثي ابتدا در سه نقطه کشور تاسيس شدند، به همين علت، به آنها کلينيک هاي مثلثي گفته مي شود. نظر ديگر در اين رابطه اين است كه به دليل فعاليت هاي سه گانه اين نوع كلينيك ها، اين عنوان براي آنها در نظر گرفته شده است. فعاليت اين مراكز در قالب آموزش، مشاوره، پيشگيري و درمان در سه بعد بيماريهاي آموزشي، اچ آي وي/ايدز و مصرف مواد مخدر تعريف گرديده بود. در حال حاضر اين کلينيک ها در اکثر نقاط کشور تاسيس شده اند. پزشکاني که در اين کلينيک ها فعاليت مي کنند بيماران را معاينه ميکنند و کارهاي اوليه مانند واکسيناسيون و آزمايشهاي تشخيصي و همچنين مشاوره را براي آنان انجام مي دهند.
دولت بودجه اي را جهت فعاليت اين نوع كلينيك ها در نظر گرفته، و تمامي هزينه هاي درماني و انجام آزمايش افراد مراجعه كننده را در قالب بودجه مي پردازد. بنابراين كليه خدمات اين مراكز براي مراجعين رايگان و بدون دريافت هزينه انجام مي پذيرد.از جمله نكات مورد توجه ديگر اين نوع مراكز، خدمات دهي به صورت هويت مخفي و يا ناشناس در صورت تمايل مراجعه كننده مي باشد. به اين معني كه داوطلب آزمايش نيازي به معرفي خود ندارد و مجبور به افشاي هويت خود نيست. يكي از اين مراكز، كلينيك مثلثي مركز بهداشت غرب (والفجر) تهران ميباشد.

1. 6. 4 کلينيک مثلثي مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر)
اين کلينيک کار خود را از تابستان???? آغاز نمود. اين کلينيک در ابتدا جهت پيشگيري و درمان بيماري هپاتيت اداره مي شد، اما اکنون به امور مربوط به اچ آي وي، بيماريهاي آميزشي و ارائه خدمات کاهش آسيب سوء مصرف مواد مخدر مي پردازد. اين کلينيک علاوه بر ارائه آزمايشهاى رايگان خون و توزيع رايگان کاندوم و سرنگ، مبتلايان را از آسيب هاي اجتماعي ناشي از ايدز و هپاتيت مطلع مي کند. کليه مراحل آزمايش در اين مرکز رايگان مي باشد. در اين مرکز مراجعين مي توانند با حفظ کليه اصول رازداري، تست اچ آي وي را بصورت رايگان انجام دهند. در اين مرکز افراد نيازي به معرفي خود و دادن ساير اطلاعات شخصي خويش ندارند. اين مرکز تنها با دادن يک شماره کد نسبت به آزمايش ويروس اچ. آي. وي اقدام کرده و ظرف مدت کوتاهي آنان را نسبت به سلامتي شان آگاه مي سازد. در اين كلينيك علاوه بر ارائه خدمات تعريف شده براي آن، به منظور حمايت از طرد شدگي و انزوا و ترغيب آنان براي مشاركت در فعاليت هاي جمعي و اجتماعي براي اولين بار در ايران امكان گردهمايي بيماران و مبتلايان به اچ آي وي پديد آمد. اين گردهمايي ها كه گردهمايي “PLWHA” نام گرفت، طوري طراحي شده اند كه به صورت متنوع اين گروه را به فعاليت هاي دسته جمعي ترغيب نمايد. از نمونه برنامه هاي آن كنسرت هاي موسيقي، جلسات بحث و گفت و گو، سخنراني و شعرخواني، يادگيري كارهاي هنري و دستي و كتاب خواني است كه همگي توسط خود مبتلايان و بيماران اجرا مي شوند و گاهي نيز از متخصصين دعوت مي شود تا مطالب پزشكي و يا اجتماعي مفيد در رابطه با بيماري ايدز را براي اين گروه ها ارائه نمايند.
1. 6. 5 راجع به PLWHA7 در ايران
در مورد آزمايش اين افراد اگر جواب آزمايش اول مثبت باشد؛ يعني فرد آزمايش دهنده اچ آي وي مثبت باشد، دو يا سه مرتبه ديگر از وي آزمايش اچ آي وي بعمل مي آيد. اگر جواب تمام تمامي آزمايش ها مثبت بود، به فرد اطلاع داده ميشود که وي اچ آي وي مثبت مي باشد. دادن اطلاع به فرد آزمايش دهنده و يا نزديکان وي از طريق حضوري و يا تلفني با استفاده از کد اختصاص يافته به آزمايش دهندگاني که مايل نيستند نام خود را عنوان نمايند صورت مي پذيرد.
از نکاتي که در مورد اعلام جواب آزمايش گاهي مورد غفلت مي گيرد عدم مشاوره دادن به افراد اچ آي وي مثبت قبل از اطلاع دادن به وي در مورد نتيجه آزمايش مي باشد.
يکي از ويژگي هاي پژوهش کيفي ارائه توصيف هاي فربه يا پرمايه از محيط هاي اجتماعي تحت مطالعه مي باشد. از اينرو يکي از وظايف اصلي اين نوع پژوهش ها ارائه جزئيات توصيفي مربوط به محيطي است که در آن مشاهده ها و مصاحبه هاي مصاحبه گر انجام يافته اند. در اين مطالعه نيز ميدان تحقيق يکي از کلينيک هاي مثلثي واقع در يکي از مراکز بهداشت شهر تهران بود که تقريباً تمامي مصاحبه هاي مطالعه در آنجا صورت گرفته است. کلينيک مثلثي مرکز بهداشت غرب که تقريباً در قسمت جنوب غرب تهران واقع شده است از جمله يازده کلينيک مثلثي فعالي است که در اين شهر داير گرديده است. کلينيک مثلثي يا بخش مربوط به ايدز که در يکي از ساختمانهاي مرکز بهداشت غرب واقع است در طبقه فوقاني ساختمان مذکور قرار دارد. اين کلينيک درست شبيه يک واحد آپارتماني است که در مرکز آن سالني وجود دارد که از آن بعنوان مکان انتظار مراجعان استفاده مي شود. در پيرامون اين سالن اتاقهاي متعددي قرار دارند که هريک بر اساس فعاليتهاي سه گانه اين نوع کلينيک ها پزشکان و کادر درماني و مشاوره اي مختلف را در خود جاي داده اند. مراجعان به اين کلينيک آنگونه که مشاهده گرديد گروهاي مختلفي را شامل ميشدند: معتاداني که يا در دوره ترک مواد به سر مي بردند و يا از متادون دريافتي از کلينيک علاوه بر اعتيادشان استفاده مي نمودند، همينطور مردان و زنان غيرمعتادي که غالباَ جهت انجام مشاوره هاي روحي-رواني يا مشاوره با متخصص بيماريهاي عفوني که روزهاي دوشنبه در کلينيک حضور داشت به کلينيک مراجعه مي نمودند، هرچند در برخي موارد به گفته مصاحبه شوندگان مراجعات در خصوص بيماريهاي غيرمرتبط با ايدز نظير سرماخوردگي و… نيز در ميان اين افراد وجود داشت. مراجعان به اين کلينيک صرفاً محدود به افراد مبتلا نبود و برخي از افراد بخصوص معتادين مرد در برخي موارد با يکي از بستگان درجه يک خود و يا دوستان و يا حتي شريک جنسي شان (مانند مورد 3) به کلينيک مراجعه مي نمودند. با توجه به اينکه متخصص بيماريهاي عفوني فقط روزهاي دوشنبه به کلينيک مي آمد، اين روز بر اساس مشاهدات صورت گرفته و همچنين اظهارات برخي کارکنان کلينيک پرمراجعه ترين روز کاري در هفته بشمار مي رفت. روزهاي کاري کلينيک از روز شنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 7 الي 13 بوده است. تعداد پرسنل کلينيک در حدود 12-11 نفر است که تصور مي شود اين برخي از آنها بخصوص کادر درماني کلينيک غير از فعاليت در آن بصورت نيمه وقت در جاي ديگري نيز مشغول به کار مي باشند. بيشتر پرسنل کلينيک را زنان تشکيل مي دهند و شايد بدين خاطر روابط عاطفي و صميمانه تري بين کارکنان کلينيک و مراجعين بوجود آمده است. اين تعاملات بخصوص ميان زنان مبتلا به اچ آي وي/ايدز -که غالباً از طريق همسران خود به اچ آي وي آلوده شده اند- و کارکنان زن کلينيک به چشم مي خورد. در عين حال برخي از مبتلايان نيز بنا به گفته بعضي از کارکنان کلينيک روحياتي خاص داشته و بمنظور صحبت درباره وضعيت جسمي و روحي و همچنين شرايط بيماري خود فقط به برخي کارکنان کلينيک که روابطي مبتني بر اعتماد با آنها دارند مراجعه مي نمودند و مسائلي را که قادر نبودند با ساير پرسنل کلينيک در ميان بگذارند با پرسنلي که روابط معتمدانه تري با آنها داشتند مطرح مي نمودند. از اينرو چنانچه فرد مبتلايي با يکي از پرسنل کلينيک رابطه بهتري داشت لازم بود محقق جهت جلب همکاري و توصيه وي به فرد مبتلا جهت انجام مصاحبه، محقق با کادر مذبور صحبت نموده و درخواست لازم صورت مي گرفت.

1. 7 NGOs8 و نقش آن در کنترل اچ آي وي/ايدز و آسيبهاي آن
NGOs يا سازمانهاي غيردولتي
هرگاه سخن از سازمانهاي غيردولتي به ميان مي آيد موضوع مشارکت مردم نيز مطرح مي گردد. اصولاً سازمانهاي غيردولتي بعنوان ظرف مشارکت و سازماني که سامان دهنده و سازمان دهنده مشارکت است تلقي مي گردند. با اينحال اين نوع سازمانها داراي عناصر و ويژگيهاي خاص بوده و از اينرو تاکنون تعاريف مختلفي از آن بعمل آمده است.
هاوکينگ سازمانهاي غيردولتي را سازمانهايي مي شناسد که “نقش واسطه را در ميان مردم و دولت ايفا مي کنند و درصددند تا رفاه جامعه يا رفاه گروهي از مردم جامعه را ارتقاء بخشند”(انصاري83:1385).
در تعريف ديگري سازمان ملل در سال 1998 تعريفي نسبتاً جامع تر درباره سازمانهاي غيردولتي ارائه نموده است: “سازمان غيردولتي، سازماني است که بوسيله اجتماع و براي اجتماع و بدون دخالت کم حکومت تامين شده است. چنين سازماني نه تنها سازمان خيريه است، بلکه در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز فعاليت مي کند”(انصاري80:1385).
بر اساس تعاريف فوق مي توان سازمانهاي غيردولتي را سازمانهايي در نظر گرفت که حتي ميتوانند با حضور و دخالت دولت و يا حکومت ايجاد شود. همچنين سازمانهاي غيردولتي اصولاً سازمانهايي خيريه اي هستند که مي توانند در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و… فعاليت نمايند. همچنين هدف يا اهداف اين نوع سازمانها کمک به ايجاد رفاه گروهي از افراد و يا کل جامعه مي باشد. علاوه بر اين سازمان غيردولتي اصولاً بعنوان سازماني در نظر گرفته مي شود که نقش واسط و مرتبط کننده بين مردم و دولت را بر عهده دارد.

سازمانهاي غيردولتي و اچ آي وي/ايدز
چنانچه سازمانهاي غيردولتي را يکي از نهادها و يا مهم ترين نهاد و ظرف فعاليت موثر در حوزه مسائل اجتماعي از جمله مسائل پيرامون اچ آي وي/ايدز در نظر بگيريم، مي توانيم دو حوزه فعاليت براي اين نوع سازمانها در زمينه اچ آ

پایان نامه
Previous Entries مواد مخدر، استان خراسان، زنان باردار Next Entries افراد مبتلا، جامعه مدرن، اقتصاد خرد