منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، پرخاشگری کودکان، عوامل محیطی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

موقت جلوی خشونت حاضر را می گیرد وبر عکس در طولانی مدت به طور مستقیم باعث تقویت آن می شود.در حال حاضر تنبیه بدنی از طرف سازمان بهداشت جهانی ممنوع شده است.
6-صحبت کردن در مورد مشکل: بهترین روش برای کاهش صحبت کردن در مورد آن است این تکنیک به طور عملی به دو صورت عملی است ولی اینکه در لحظه ای که پرخاشگری به حد اعلای خود می رسد یکی از طرفین سکوت اختیار کند وسعی کند قائله را ختم کند ولی بعد از اینکه طرفین آرام شدند ومدتی نیز گذشت با خونسردی مطالب را با یکدیگر در میان می گذارند وآن را حل وفصل می کنند.(سپانلو،1385،ص98).

د)آموزشگاهی:
پژوهشهای انجام شده حاکی از ارتباط پرخاشگری با مشکلات یادگیری است.پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی ضعیف وناکامی در مدرسه همراه می باشد.
پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هر چند افراد همیشه پاسخ های پرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمی دهند وآنها را در وجود خود سرکوب می کنند.مثلاً پسری که به وسیله یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته،غالباً به طور فیزیکی به او حمله ور می شود.زد وخوردها ودعواهای حیاط مدرسه خود نشانه هایی از این پرخاشگری است.(نوابی نژاد،1377،ص49).
ذ) اجتماعی:
پرخاشگری ناشی از ناکامی های بنیادی یا یادگیری ومشاهدات محیطی است.
تحقیقات بندورا نشان داده است که پرخاشگری کاملاً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب می شود.
با توجه به فزونی پرخاشگری در جامعه صنعتی وشهری امروزی،برخی برای توجیه این پدیده وسایل ارتباط جمعی را مسئول می دانند زیرا فیلم،مجله،روزنامه،کتاب،تلویزیون،ویدئو و ماهواره حاوی تصاویر ومطالبی است که در آن اشاره به خشونت، تهاجم وجنایت بسیار دیده می شود.طرد یا روشهای انضباطی غلط در افزایش پرخاشگری نقش داشته اند.یک تحقیق مهم در این زمینه نشان داده است که نه زندگی خانوادگی یک پسر،نه عملکرد مدرسه ای ونه زمینه خانوادگی وی،بلکه مقدار برنامه های خشن تلویزیونی که در 9 سالگی تماشا می کرده است تنها ومهمترین عامل تعیین کننده میزان پرخاشگر بودن او در 10 سال بعد یعنی 19 سالگی بوده است.همچنین اشاره می شود که محرومیت وبرخی رفتارهای افراد جامعه در معاشرت های روزانه از عوامل تأثیرگذار در بروز پرخاشگری به شمار می رود (جوانمرد،1384،ص115).
2-19-عوامل تشدید کننده پرخاشگری:
بچه ای که پاهایش را محکم به زمین می کوبد وبا صدای بلند جیغ وفریاد می کند وداد وهوار راه می اندازد.پافشاری برای برآورده کردن نیازهای گاه غیر ضروری در همه کودکان وجود دارد ولی در برخی اصرارهای مداوم برای به انجام رسیدن کار با پرخاشگری و دعوا ومشاجرت لفظی همراه است.پرخاشگری در کودکان دلایل متعددی دار که قسمت اعظم آن به ناکامی کودک در برابر خواسته هایش مربوط می شود.از نظر روانشناسی پرخاشگری به رفتاری اطلاق می شود که هدف آن آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجود دیگری انجام می گیرد.برخی نیز پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند پرخاشگری ممکن است بدنی باشد مثل: لگدزدن،گازگرفتن یا لفظی نظیر فریاد زدن.نوع دیگری نیز وجود دارد که در رفتارهای کودکان در سنین بسیار پایین دیده می شود.دراین روش آنها بدون اینکه اطلاعی از عواقب رفتار خود داشته باشند سعی می کنند تا به زور وسایل همبازی یا خواهر وبرادرشان را از آن خود کنند.پرخاشگری در کودکان زیر هفت سال به خاطر اسباب بازی ومتعلقات دیگر در ارتباط با همسالان به مراتب بیشتر از کودکان بزرگتر است.ولی به طور کلی کودکانی که در سالهای اولیه زندگی بسیار پرخاشگر وتندخو وخشن هستند در جوانی وبزرگسالی هم پرخاشگر خواهند بود (کریمی،1378،ص130).
پرخاشگری در کودکان دلایل متفاوتی دارد کودکان به دلیل عدم توانایی در مقابله با ناکامی بیشتر از سایرین به پرخاشگری ومشاجره روی آوردند.زندگی در محیط ناسالم وبا پدر ومادر خشن در پرخاشگری کودکان نیز بی تأثیر نسیت.مطالعات نشان می دهد که کودکانی که به شدت پرخاشگرند،والدینی خشن دارند.دراین خانواده افزایش می دهد.وقتی که واکنش خشونت آمیزی بروز می کند،سایر اعضای خانواده کاری می کنند که باعث دامن زدن به رفتار پرخاشگرانه می شوند.پرخاشگری نتیجه عدم توانایی کودک در کنترل خود است.همچنان که کودک بزرگتر می شود،پرخاشگری خصمانه او افزایش می یابد وکودک بیشتر سعی در آسیب رساندن به دیگران دارد (رافضی،1386،ص35).
عوامل محیطی نیز در پرخاشگری کودکان بسیار نقش دارد.رسانه ها مهمترین عامل به شمار می روند.برساس تحقیقات انجام شده تماشای فیلم های خشن وانجام بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشونت آمیز اثرات سویی بر ذهن کودک می گذارد که در نهایت به افزایش پرخاشگری در وی می انجامد.این تحقیقات که به مدت 20 سال بر روی کودکان ونوجونان انجام شده حاکی از آن است که کودکان بعد از تماشای صحنه های خشونت آمیز خانوادگی حرکات پرخاشگری از خود نشان می دهند که کاملاً بر گرفته از حالات شخصیت های فیلم است.برخی از معلمان شرکت کننده در این تحقیق اظهار داشتند که دانش آموزانی که وقت بیشتری را برای بازی های خشونت آمیز صرف می کنند.بیشتر از دانش آموزان دیگر حالتهای خصمانه در بحث ها به خود می گیرند ودر برابر رفتارهای منفی همسالان از خود واکنش نشان می دهند.بر این اساس انجمن روانشناسی آمریکا در گردهمایی سالانه خود خواستار کاهش برنامه ها وبازی های خشونت آمیز برای کودکان ونوجونان شده اند وهمچنین از والدین خواسته اند که برای مراقبت از سلامت کودکان خود باید بر بازی های کودکان نظارت بیشتری داشته باشند (اکبری،1381،ص196).
ژنتیک نیز از دیگر عواملی است که موجب پرخاشگری کودکان می شود.مطالعات انجام شده نشان می دهد که والدینی که خود پرخاشگر هستند،کودکانی دارند که زمینه پرخاشگری در آنها بیش از سایر افراد است
از دیگر عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری کودکان می توان به اضطراب اشاره کرد اضطراب یکی از مهمترین دلیل پرخاشگری است زیرا موحب تحریک پذیری فرد شده و آستانه تحمل فرد را کاهش می دهد طوری که فرد با کوچکترین فشار از خود واکنش نشان می دهد(نویدی،1385،ص41).
عوامل محیطی از جمله اجتماعی وفرهنگی: عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می تواننددر بروز یا تشدید پرخاشگری وتخفیف یا تعدیل آن اثرگذار باشند،برخی از این گونه عوامل عبارتند از:
1-زندگی در ارتفاع خیلی بلند وتغذیه ناقص؛ پژوهشهای به عمل آمده در میان سرخ پوستان فبیله کولا در میان آندور پرو،که به پرخاشگرترین انسانهای روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف) زندگی در ارتفاع خیلی بلند،کمبود مواد غذایی وبالاخره تغذیه ناقص. ب) جویدن برگ کولا که محتوی کوکائین ونوع مخدر است وسبب می شود مصرف کننده گان آن موقتاً احساس آرامش کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت وساز بدن زیان آور است. ج) هنجار بودن پرخاشگری،در جامعه ممکن است پرخاشگری یک رفتار«هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.
2-تقویت پرخاشگری به علت ضرر وزیان اجتماعی وفرهنگی؛ در بعضی مواقع به علت جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود وپرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار وتخیلات واعمال افراد جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی وماکنی خود پرورش آن را ضروری می داند.
3-مشاهدات اجتماعی؛ مانند درگیری های اجتماعی،محدودیتهای اجتماعی،تبعیض وبی عدالتی ها و… سبب پرخاشگری می شود.
4-نقش رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون به علت تأثیرپذیری زیاد افراد از آن و اثر فیلم های خشونت آمیز ونقش بازی های ویدئویی خشن در پرخاشگری در مطالعات محققین مورد تأیید قرار گرفته است.(جوانمرد،1384،ص117).
2-20-بلوغ و پرخاشگری:
پژوهشگران به تازگی دریافته اند که بلوغ زودرس دختران را پرخاشگر می کن.محققان می گویند،دخترانی که زودتر بالغ می شوند به میزان قابل توجهی پرخاشگرتر از دخترانی هستند که دیرتر به سن بلوغ می رسند به گفته محققان دانشگاه کوبینزلند در استرالیا که این تحقیق را انجام داده اند،دخترانی که بیش از سن 12 سالگی بالغ می شوند بیشتر اقدام به دزدی،درگیری وحتی مصرف مواد مخدر می کنند همچنین هیچ تفاوت فاحشی بین پرخاشگری دختران وپسران در زمانی که در سن بلوغ یکسان باشند وجود ندارد.تحقیقات حاکی از آن است که بلوغ زودرس ودیررس در برخی پسرها نسبت به همسن وسالان،باعث ترشح مواد شیمیایی در بدن آنها می شود که موجب بروز رفتارهای پرخاشگرانه ومتعارض با جامعه می شود.به نقل از اخبار پزشکی روزانه،به طور کلی رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است خیلی زود وحتی از دوران پیش از مدرسه آغاز شده وعلل زیادی داشته باشد مانند: مشکلات خانوادگی یا رفتاری و…محققان مرکز پزشکی پن استیت،روی زمان شروع دوران بلوغ وتأثیر آن روی ترشح هورمون کورتیزول،هورمون استرس وانزیم بزاقی امیلازآلفا که شاخص تشخیص استرس است تحقیق کنند.محققان دریافتند که میزان پایین آمیلازآلفا در پسرانی که دچار بلوغ زودرس شده اند،ومیزان بالای کورتیزول در پسرهایی که دچار بلوغ دیررس شده اند با بروز رفتارهای ضداجتماعی وپرخاشگری در ارتباط است.ولی چنین ارتباطی در دختران مشاهده نشد.این مسئله اهمیت وآگاهی والدین را به نشانه های بلوغ زودرس یا دیررس نشان می دهد وبا اطلاع از این قضیه میتوانند راهکار مناسب را در این خصوص انجام دهند.پسران میزان زیادی هورمون تستوسترون تولید می کنند که هورمون استرس بوده وتفاوت دخترها وپسرها نسبت به پرخاشگری های اجتماعی هم به ترشح این هورمون بر می گردد.محققان 135 پسر ودختر را در سنین 8تا13 سالگی از لحاظ بروز رفتارهای ضد اجتماعی وپرخاشگری مورد بررسی قرار دادند.آنها با بررسی میزان آنزیم بزاقی ونیز مقدار ترشح کورتیزول دریافتند پسرانی که سطح کورتیزول بالاتری داشتند دچار بلوغ دیررس وپسرانی که هورمون استرس وآنزیم بزاقی آمیلازآلفا کمتری داشتند دچار بلوغ زودرس می شوند واین دسته از پسرها بیشتر مرتکب رفتارهای قانون شکنی می شوند و بیشتر در معرض بروز رفتارهای پرخاشگرانه قرار دارند که این خود مربوط به زودرس بودن بلوغ می باشد (شعاری نژاد،1383،ص132).
2-21-زیانهای پرخاشگری:
علی رغم مسائل ذکر شده پرخاشگری همیشه اوقات نیز زیان آور ومضر نیست بلکه اگر پرخاشگری از حد اعتدال خارج نشود وهدف آن تسلط بر مشکلات زندگی وترقی وتعالی و آلایش انسان باشد نه تنها سودمند است بلکه ضروری نیز هست.قرار دادن حد ومرز برای پرخاشگری مضر وسودمند،قدری مشکل به نظر می رسد لذا کودکی که بر علیه بزرگ ترهایشان سرکشی می کند پرخاشگر است ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال که جزء ضروری وبا ارزش رشد اوست رهبری می کند.درباره مفید ولازم بودن عمل پرخاشگری فروید42 معتقد است که اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابد نیروی پرخاشگری اش انباشته می شود وسر انجام به شکل خشونت مفرط یا بیماری روانی ظاهر می شود.در واقع به تعبیر او برای پالایش روانی سه راه حل وجود دارد که به طور مستقیم وغیر مستقیم با پرخاشگری در ارتباط است.این سه راه حل عبارتند از: الف) صرف نیرو در فعالیتهای بدنی از قبیل بازیهای ورزشی،جست وخیز،مشت زدن به کیسه بوکس وغیره. ب) اشتغال به پرخاشگری خیالی وغیرمخرب. ج) اعمال پرخاشگری مستقیم حمله به ناکام کننده،صدمه زدن به او،ناراحت کردن او،ناسزا گفتن به او و جزء اینها ،آیا پرخاشگری قابل کنترل است؟ اکثر پژوهشگران معتقدند که عوامل محیطی باعث کسب ونگهداری رفتارهای پرخاشگرانه می شود به نظر آنها تغییرات مناسب در موقعیتهای محیطی سبب از بین رفتن زمینه های ایجاد کننده پرخاشگری وخشونت در رفتار کودکان ونوجونان می شود همچنین با دادن شخصیت مثبت ومنطقی به کودکان،عدم تبعیض میان آنها،عدم تحقیر کودکان،دادن مسئولیت در حد توان به افراد پرخاشگر وصحبت کردن با آنها وآگاه کردن آنها در مورد خطرات پرخاشگری،ایجاد رابطه صمیمی وعاطفی با آنها،توجه به مشکلات آنها،تشویق کردن آنها به کارهای گروهی وجمعی ودر پایان شناسایی روحیات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، تفاوتهای جنسیتی، فیزیولوژی Next Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، ناخودآگاه، پرخاشگری کودکان