منبع پایان نامه درمورد پایگاه اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی، انتقال اطلاعات، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان مربوطه جهت تجهیزات به آن تخصیص می دهد.
5.سودمندی
در این پژوهش سودمندی عبارت است از تعداد دفعاتی که کاربران به پایگاه های اطلاعاتی مورد نظر رجوع می نمایند و به صورت چکیده یا دانلود تمامی متن از ان استفاده می کنند.با این تعریف هر چقدر که کاربران به یک پایگاه اطلاعاتی مراجعه کنند می توان گفت که آن پایگاه برایشان سودمند بوده است.
6.کاربران
شامل تمامی افراد و مراجعین در کتابخانه پزوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری می باشد.این افراد شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، اعضای هیات علمی و کارمندان می باشد.
7.کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
یکی از تخصصی ترین کتابخانه های تحقیقاتی در ایران است.کتابخانه با مجموعه ای بالغ بر شش هزار عنوان کتاب لاتین تخصصی و بیش از چهار هزار کتاب فارسی تخصصی در زمینه های مختلف موضوعی از جمله زیست شناسی، بیوشیمی، گیاه شناسی، بیوتکنولوژی کشاورزی، زیست فناوری صنعت، ژنتیک مولکولی، فناوری دام طیور و آبزیان، به فعالیت پژوهشی خود ادامه می دهد.علاوه بر مجموعه فوق منابعی از جمله مجلات تخصصی لاتین، کتب الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی را نیز داراست.این مجموعه عظیم در تهران واقع گردیده است.
8.میزان استفاده
میزان استفاده در این پژوهش شامل تعداد دانلودهای مقالات به صورت اچ.تی.ام.ال و پی.دی.اف است و اقلام مورد جستجو(چکیده، دانلود تمام متن)و تعداد جستجوها می باشد.
9.پایگاه های اطلاعاتی
پایگاه های اطلاعاتی شامل هفت پایگاه مشترک شده که عبارتند از ابسکو، الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگرو اسکوپوس بین سالهای 1384 الی 1391 هجری شمسی که برابر با 2004 الی 2011 سال میلادی برآورد شده است.
10.ضریب تاثیر
تعداد دفعات استناد به یک مقاله در یک مجله معین در یک دوره زمانی مشخص که در این پژوهش از گزارش استنادی مجلات که توسط موسسه اطلاعات علمی5 تهیه شده، استفاده می گردد.

11.حوزه های موضوعی
در این پژوهش برای تفکیک منابع اطلاعاتی الکترونیکی استفاده شده از طریق میزبانان پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکئوست،آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر و اسکوپوس علوم را به شش طبقه موضوعی: علوم صنایع تخمیر، علوم پایه، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و مهندسی تقسیم کرده ایم.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

2-1.مقدمه
در این فصل نگاهی اجمالی به کتابخانه های دوران چاپی و سپس به سنجش منابع الکترونیکی و پیشینه های پژوهش آنها می پردازیم.
2-2.کتابخانه ها در عصر چاپی
کتابخانه ها و عملیات آن ها نیز نظیر تاریخچه و فعالیتها تجاری، متحمل تکامل بلند مدتی شده اند که نسبتاً آهسته و مستمر صورت پذیرفته است.این پیشرفت ها شامل روش هایی ضروری است که برای گردآوری، سازماندهی و امانت اقلامی نظیر الواح گلی، طومارهای پاپیروس، کدکس ها، کتابها، مجله های تخصصی، روزنامه ها، مجله های عمومی، خبرنامه ها، نقشه ها، میکروفیش ها، میکروفیلم ها، کاست های صوتی و فیلم های ویدیوئی توسعه یافته اند.هسته اصلی ثبات نسبی کتابخانه ها در تاریخچه طولانی گردآوری منابع اطلاعاتی فیزیکی نهفته است.
مجموعه نسبتاً ثابت فرایندهای نظام مند مرتبط با اقلام اصلی چاپی در اکثر مجموعه های کتابخانه ای با گذشت زمان به وجود آمده و به تدریج برای سایر اقلام فیزیکی تشکیل دهنده موجودی کتابخانه به کار رفت.شاید بهترین نمونه از اعمال تثبیت شده کتابخانه ای، فهرست کتابخانه باشد: سیاها ای که پیش از یک قرن قبل از میلاد ایجاد شد.امروزه نیز فهرست پیوسته دارای کتابخانه هنوز هم به عنوان هسته ی اصلی فعالیت های روزمره کتابخانه ای از قبیل جستجو و بازیابی، فهرستنویسی و مجموعه سازی باقی مانده است.
نظام های اندازه گیری یا سنجشها، به عنوان بخشی از تاریخچه کتابخانه ها توسعه یافته اند و به منظور مدیریت بهتر انواع عملیات و خدمات درون و حتی بیرون از کتابخانه رخ می دهند.تلاش های اولیه در توسعه سنجش های کتابخانه ای نیز همانند تلاش های تجاری و بازرگانی، بخشی از تلاش های محلی کتابخانه ها بودند که به منظور گزارش ویژگی هایی از قبیل تعداداقلام موجود در سیاهه کتابخانه، تعداد اقلام فهرست شده یا پردازش شده در یک دوره زمانی معین، یا تعداد کارمند استخدام شده در کتابخانه انجام می شدند.وقتی که تعداد و انواع کتابخانه ها در قرن 20 افزایش یافت، این سنجش ها بیشتر استاندارد شدند و امروزه به منظور نظارت بر روش های مختلفی که در جنبه های متعدد مجموعه ها، خدمات و عملیات کتابخانه رخ می دهند، مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل1-1 رويکرد چند جانبه سنجش منابع و نظام های الکترونيکی
2-3.چالش های جدید کتابخانه ها در انقلاب رقومی
امروزه با افزایش آگاهی افراد از اینترنت، کتابخانه ها مجموعه های چاپی و سنتی خود را با افزودن مجله های تمام متن، مقاله ها و کتاب های رقومی تکمیل نموده اند.این مجموعه های کتابخانه مجازی که محتوایی اشتراکی دارند، به طور شبانه روزی و بی وقفه از طریق شبکه های راه دور در دسترس قرار می گیرند.ولی فراهم آوری دسترسی مشترکین به این مجموعه های رقومی به تلاش بیشتری از جانب کارمندان کتابخانه نیازمند است. گر چه فراهم آوری محتوای رقومی، ما را از روش های پردازش مواد فیزیکی معاف می سازد، اما به کارگیری روش های پردازش و محاسبه دیگری را ایجاب می کند که متفاوت از روش های مربوط به مجموعه های چاپی است.حال کتابخانه ها بایستی از عهده ی مسئله ی تحویل و مدیریت منابع نوظهور رقومی خویش برآیند.
در محیط جدید اطلاعات رقومی، هر سه نوع کتابخانه که شامل کتابخانه ساده، کتابخانه متوسط و کتابخانه پیشرفته است، باید از نحوه به کار گیری استاندارد های قدیمی سنجش در کتابخانه های آینده آگاه شوند.ولی حفظ و اتکای مستمر بر سنجش های مختلفی که برای عصر کتابخانه های قبل از اینترنت به وجود آمده اند، ممکن است به ارقامی نگران کننده منجر شود.
2-4.ماهیت سنجش منابع و نظام های الکترونیکی
سنجش منابع و نظام های الکترونیکی داده هایی هستند که به منظور ارزیابی رفتار مشتریان واقعی نظامی از منابع و خدمات شبکه ای الکترونیکی مجازی، ثبت و گردآوری و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.سنجش منابع و نظام های الکترونیکی به تجارت الکترونیکی کمک می کند تا موفقیت وب سایت را از نقطه نظر تجربه کاربران تعیین کرده و به انتقال توانایی آن ها را در هدایت تعامل های تجاری ایمن کمک می کند.
2-5.مروری اجمالی بر پایگاه های اطلاعاتی
همانطور که اشاره شد، نخستین نهادی که بشر برای گردآوری، نگهداری و انتقال اطلاعات به وجود آورد، کتابخانه بود.از پیدایش نخستین تمدنهای بزرگ مانند تمدن مصری، سومری، بابلی آشوری، هندی، چینی، ایرانی، یونانی، رومی، تا تحولات علمی و فنی جدید و ایجاد انواع نهادهای مختلف آموزشی، حفظ و انتقال دانش و اطلاعات، کتابخانه ها به گونه ای که امکانات مادی، معنوی و فنی زمان اجازه می داده است، وظیفه حفظ و انتقال اطلاعات را به عهده داشته اند.
پس از اختراع چاپ و افزایش تیراژ کتاب، کتابخانه ها نیز رو به گسترش نهاد.رنسانس، انقلاب کشاورزی و صنعتی، انقلاب علمی و فنی در چند قرن گذشته، علاوه بر پیشبرد جامعه بر کتابخانه نیز تاثیر گذاشت و به آنها نقش تازه ای داد(آذرنگ، 1371،20).
از سده نوزدهم با تحولات علمی، فنی و صنعتی، نشریات تخصصی در زمینه های مختلف علوم و فنون منتشر شد.این تحولات در نیمه دوم سده نوزدهم و دهه های نخستین سده ی بیستم ارمغانهایی به بار آورد.از آن جمله است: تحول در نظامها و روش های چاپ و نشر، استفاده از ماشینهای چاپ، کاربرد وسایل حمل و نقل سریع، اختراع دستگاههای تکثیر، تحول در فنون عکاسی، تحول تجهیزات مخابرات و ارتباطات، و ابداع نخستین ماشینهای حسابگر که جد رایانه ها محسوب می شود.
از دهه 1940، با استفاده از رایانه هایی که سال به سال کاملتر می شد، و استفاده از تجهیزات ارتباطات و مخابرات، نهاد تازه ای به نام پایگاه های اطلاعاتی یا بانکهای اطلاعاتی به وجود آمد.بدین ترتیب امکان ذخیره و انتقال اطلاعات به گروههای وسیعتر و نقاط دور دست میسر شد.در دهه های بعد در سایه تحقیقات کاربردی پیشرفتهایی را شاهد بوده ایم، که امروزه بشر از ثمره ی آنها بهره مند می شود.(جعفرنژاد،1384،13)
کامپیوترها از سال 1952 میلادی از حوزه نظامی وارد قلمرو کسب و کار شدند.پس از آن، دگرگونیهای اجتماعی ناشی از فناوری اطلاعات از تبدیل اطلاعات به رقمهای صفر و یک آغاز گردید.این دگرگونیها با تحولات وسیع در سیستمهای ارتباطی و یک پارچگی قدرت کامپیوتر ها با فناوریهای ارتباطی ادامه یافته و به سرانجامی منتهی شده است که با نامهایی گوناگون شناخته می شود.
کاستلز6 این دوران را عصر اطلاعات می خواند.عنوانی که شاید پرکاربردترین نام برای دوران معاصر به شمار رود.این عصر در واقع محصول توسعه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

شکل1-2فناوری اطلاعات
در بعد فناورانه، پیشرفت در پردازش، ذخیره، و انتقال اطلاعات باعث شده است که فناوری اطلاعات تقریباً در تمام زوایای جامعه به کار رود.گسترش کاربرد این فناوری نتیجه کاهش شگفت انگیز بهای کامپیوترها و افزابش حیرت انگیز قدرت آنهاست.
برای ارائه تعریف بانک اطلاعاتی، لازم است ابتدا چند فرهنگ لغت و کتاب و تعاریف داده شده درباره بانک یا همان پایگاه اطلاعاتی مراجعه کنیم:
در اصطلاح نامه کتابداری در تعریف پایگاه اطلاعاتی آمده‌است: واحدی است از سوابق و بایگانی‌های قابل خواندن با ماشین که برای یک کاربرد واحد تعبیه نشده، بلکه به منزله یک مجموعه متجانس برای مقاصد مختلف به کار می‌رود. در فرهنگ کاربران کامپیوترتعریف پایگاه داده‌ها چنین آمده است: مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط درباره ی یک موضوع که به صورتی مفید سازمان یافته‌اند و پایگاهی برای روالهایی چون بازیابی اطلاعات، تصمیم گیری و نتیجه گیری در اختیار قرار می‌دهد. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی پایگاه اطلاعاتی را چنین تعریف می کند: اطلاعاتی که روی یک فایل کامپیوتری ذخیره شده است و از راه دور یا نزدیک به وسیله پایانه ها و ارتباطهای الکترونیکی قابل دسترسی است.پایگاه اطلاعاتی حتی می تواند به صورت چاپی باشد.پایگاه اطلاعاتی معمولاً یک موضوع خاص یا گروهی از موضوعهای وابسته را در بر میگیرد.معمولاً برای دستیابی به آن به خصوص اگر توسط سازمانهای تجارتی و خصوصی تهیه شده باشد مبلغی پرداخت می شود.(سلطانی، 1381،82)
اصطلاح پایگاه داده ها در فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت(سماوی، 1373،26)به شرح زیر توصیف شده است:
مجموعه ای از داده ها، فایلی شامل تعداد رکورد(جدول)متشکل از چند نوع فیلد(ستون)، در کنار عمل کننده هایی که جستجو، مرتب سازی و عملیات مشابه را سهولت می بخشند.
رشد روزافزون انتشارات و گزارشهای تحقیقی، پژوهشگران را با دشواری بسیار روبرو کرده است.در عصر حاضر هیچ متخصص و محققی قادر نیست از آخرین دستاوردهای اطلاعات رشته تخصصی و مورد علاقه خود پا به پای مطالب منتشر شده در آن آگاه شود.به همین سبب کتابخانه های تخصصی برای رویارویی با این پدیده شگفت با دوکارکرد خاص تاسیس و تحول یافته اند:
1. فراهم آوری اطلاعات
2. اشاعه اطلاعات
به طور کلی، اطلاعات در پرتو تلاشهای مشترک محققان، صنایع، بازرگانی و دولت به وجود می آید.هر کدام از متخصصان به سهم خود بخشهایی از جریان تولید اطلاعات را به عهده دارند و روشها، فنون ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات را توسعه می دهند.بدین لحاظ فرایند اطلاع رسانی طبق نمودار به طور مستمر ادامه دارد.(روحانی رانکوهی، 1372،6)

شکل1-3انسان و نياز دائمی به اطلاعات
مزایای استفاده از بانکهای اطلاعاتی به شرح ذیل است:
1. سرعت عملیات ذخیره و بازیابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، شاخص های سنجش، فناوری اطلاعات، ضریب تاثیر Next Entries منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، پایگاه های اطلاعاتی، کتابخانه های دانشگاهی، منابع اطلاعاتی