منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه‎گذاران به صورت ذیل ذکر نمود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بازار سرمایه در ایران و یکی از جنبههای مهم توسعه اقتصادی در کشور ما میباشد. عملکرد مطلوب بورس اوراق بهادار می‌تواند آثار و مزایای مثبتی از قبیل مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی و فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، کنترل نقدینگیها، کمک به افزایش رشد پسانداز و سرمایهگذاری در کشور را به دنبال داشته باشد. پس اگر بازده و عوامل مؤثر بر آن به خوبی شناخته شود به بازار سرمایه کمک زیادی می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار از نتایج این تحقیق در اتخاذ مصوبات و ضوابط مناسب و مؤثر در راستای اهداف بازار سرمایه کشور بهره گرفته است و همچنین در صورت استفاده از نتایج آن می‎تواند که، باعث افزایش یا کاهش سرمایه‎گذاری و تقویت شرکت‌های سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی گردد. اگر سهامداران جزء با بهره‎گیری از نتایج مثبت این تحقیق به اهمیت سرمایه‎گذاری و مشارکت در شرکت‌های سرمایه‎گذاری اطمینان بیشتری پیدا نموده‎اند و در این شرکت‌ها سرمایه‎گذاری می‎نمایند این امر باعث تقویت مالی شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‎گردد، که خود رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت با جمع‎آوری وجوه نقد جامعه توسط شرکت‌های سرمایه‎گذاری در سالم‎سازی اقتصاد و مهار تورم نیز تأثیرگذار است. گسترش و توسعه شرکت‌های سرمایه‎گذاری می‎توانند از حرکتهای احساسی و غیر تخصصی و ایجاد بحرانهای روانی در محیط‎های اقتصادی جلوگیری نماید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ب) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: شرکت‌های بورس پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز در تصمیم‎گیری میزان نحوه آزادسازی سهام خود در بازار و همچنین برای افزایش اطمینان خاطر سهامداران خود به عنوان مهمترین تأمین‎کنندگان سرمایه شرکت، می‎توانند درباره مقدار مناسب سهام با رتبه نقدینگی بالا به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه رجوع کنند. چنانچه نتایج این تحقیق نشان دهد که شرکت‌های سرمایه گذاری عملکرد خوبی نسبت به بازار کسب کرده‎اند سرمایه‎گذاران تمایل بیشتری به خرید سهام این شرکت‌ها دارند. در این صورت سرمایه‎گذاری مستقیم سهامداران جای خود را به سرمایه‎گذاری غیرمستقیم12 توسط شرکت‌های سرمایه‎گذاری خواهد داد. شرکت‌های سرمایه‎گذاری با مدیریت حرفه‎ای خود می‎توانند با نمایندگی از طرف سهامداران جزء، سهامدار عمده شرکت‌ها باشند که با این کار تفکر کوتاه مدت و غیرتخصصی سهامداران جزء به تفکری بلند‎‎مدت و تخصصی تبدیل می‎شود مثلاً؛ بسیاری از سهامداران جزء تمایل به تصمیم سود بیشتر در روند مثبت آن در طول زمان دارند که این تفکر در کل مناسب نبوده و باعث تضعیف بنیه مالی شرکت می‎شود و خود شرکت‌های سرمایه‎پذیر نیز ترجیح می‎دهند که به جای ارتباط و درگیر شدن با تعداد زیادی از سهامداران جزء با چند سهامدار عمده مواجه باشند که این سهامداران عمده که معمولا شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‎گذاری هستند قادر به تقویت مالی و نقدینگی شرکت‌های سرمایه‎پذیر خواهند بود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ج) دیدگاه سرمایه‎گذاران: شرکت‌های سرمایه‎گذاری قادرند الف) با مدیریت بر سودها سرمایه‎گذاراران قادرند دوباره سرمایه‎گذاری کنند و در صورت لزوم دارایی‎ها را تغییر دهند. ب) از طریق نگهداری اوراق بهادار، پرتفوی خود را متنوع سازند. ج) سرمایه‎گذاران به دنبال مجموعه‎ای از اوراق بهاداری هستند که دارای شرایط خاص مانند نقدینگی بالاو ریسک کم هستند. د) پرتفوی خود را از طریق انتخاب چند سهم خاص کنترل کنند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-4 اهداف تحقیق
هـدف كلي
تعیین رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار.
اهداف فرعی
شناسایی و رتبه‏بندی شرکت‌های مورد مطالعه براساس رابطه بین شاخص‌های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام.
آزمون تجربی در صورت وجود ارتباط، بین متغیـرهای تحقیـق با استفاده از داده‏های واقعی بازار بـورس اوراق بهـادار تهـران.
مطالعه و بررسی شاخص‌های نقدشوندگی با توجه به بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران.
فراهم نمودن درک بهتر از کاربرد اندازه‏گیری نقدشوندگی در خط‏مشی‏های حال و آینده و اثرات خط‏مشی‏ها و اقدامات اقتصادی بر زمینه‏های مختلف فعالیت.
ایجاد امکان هدایت فنی و اقتصادی فعالیت‌های رشد و توسعه‏ی بخش صنعت، از طریق استفاده‏ مدیران و برنامه‌ریزان از نتایج محاسبات دقیق و جامع شاخص‌های نقدشوندگی براساس اصول و موازین علمی.
اندازه‏گیری و تحلیل تغییـرات و روندهای نقدشوندگی در زمینه‌های کلیدی انتخاب شده از نظر اقتصادی– مدیریتی برای کسب درک بهتر از عوامل اصلی مؤثر بر نقدشوندگی و عوامل تأثیرپذیر بر آن.
1-5 استفاده‏کنندگان تحقیق
با توجه به علايق استفاده‏کنندگان و نيازهای آنها، اين تحقيق برای سهامداران، بانک‏ها، مديران شرکت‌ها و محققين به شرح زير مورد استفاده قرارگرفته است:
کلیه‏ی استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی، شامل سرمایه‌گذاران و اعتباردهنده‏گان به منظور بررسی عملكرد مديريت در شرکت‌ها.
کمـک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهنده‏گان و سایر استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی در ارتباط با نحوه‏ی سرمایه‏گذاری در بـورس اوراق بهادار.
کمـک به فعالان بـورس اوراق بهادار اعم از نهادهای مالی، مديران شرکت‌ها و افراد سرمایه‏گذار عادی، برای انجام تصمیم‏گیری و ارزيابی عملكرد و نقدشوندگی شرکت‌ها.
مديران شرکت‌ها برای تقويت و بهتـر گزارش كردن صورت‏های مالی، به طوری كه بيانگر عملكرد واقعی آنها باشد.
كمك به سرمایه‌گذاران در ارتباط با نحوه‏ی‏ سرمایه‏گذاری آنها در شرکت‌های مربوطه.
دانشجويان و محققين رشته‏های حسابداری و مديريت مالی و بازرگانی و اقتصاد.
مجامع حرفه‏ای و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
سازمان بـورس و اوراق بهـادار برای ارزيابی نقدشوندگی شرکت‌ها.
پژوهش حاضر از لحاظ اینکه به مطالعه رابطه بین شاخص‌های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار پرداخته است، جنبه‌ای را برای شرکت‌ها سرمایه‎گذار فراهم آورده است که، در اوراق بهادار یا دارایی‎هایی سرمایه‎گذاری کنند که سهولت لازم برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار بدون نیاز به تغییر در قیمت را داشته باشند. بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن رابطه میان شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه‎بندی این شرکت‌ها براساس میزان نقدشوندگی آنها بوده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-6 فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی
بیـن شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی سهام و بازده سهام رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه‏های فرعی
فرضیه‏ی1: بیـن نرخ کمیسیون و بازده سهام، رابطه مثبت و معنا‏دار وجود دارد.
فرضیه‏ی2: بیـن شکاف بین پیشنهاد خرید و فروش و بازده سهام، رابطه‌ منفی و معنا‏دار وجود دارد.
فرضیه‏ی3: بیـن حجم معاملات و بازده سهام رابطه‌ مثبت و معنا‏دار وجود دارد.

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1 نقدشوندگی سهام:
نقدشوندگي سهام ميزان سهولت در خريد و فروش يک سهم بدون تغيير قابل ملاحظه در قيمت آن است (گلستن، میلگروم13 1985، 73-71).
1-7-2 نرخ کمیسیون
1-7-2-1 معيار نسبت گردش معاملات
نسبت گردش، فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات دارايي را اندازهگيري ميكند و با نقدشوندگي بازار رابطهاي مثبت دارد. هر چه نسبت گردش معاملات (تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام منتشر شده و فروش رفته) بزرگتر باشد، نقدشوندگي بازار نيز بيشتر است و برعكس. نسبت گردش با معيار تفاوت قيمت‌هاي پيشنهادي خريد و فروش رابطهاي معكوس دارد. زيرا هر چه معيار اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بزرگتر باشد، منجر به كاهش فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات سهام در بازار می‌شود (جاستین14 و همکاران، 2007).
1-7-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
در بازار سرمایه هم بازارگردانها و هم سرمایه‌گذاران خواستار حداکثر کردن سود ناشی از عملیات تجاری خویش هستند. یک متغیر متعارف در تصمیم‌گیری در مورد هر دو حوزه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (که همان بهای نقدینگی است) می‎باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر موجب کاهش نقدشوندگی بازار سهام می‌گردد و بالعکس (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-1 قیمت پیشنهادی خرید سهام:
به قیمتی گفته می‌شود که یک سرمایه‎گذار برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‌کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-2 قیمت پیشنهادی فروش سهام:
به قیمتی گفته می‌شود که یک فروشنده سهام برای فروش آن سهم پیشنهاد می‌کند (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-7-3-3 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
به اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش سهام گفته می‌شود که به دو صورت قابل محاسبه است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با استفاده از فرمول زیر در تحقیق دمستز در سال 1968 به کار گرفته شده است به دست میآید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
(1-1) B〖A_(i =) A_(p-) B〗_p
ب) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام با استفاده از فرمول زیر در تحقیقات آمیهود و مندلسون در سال 1986 به کار گرفته شده است، به دست می‌آید (احمدپور و رسائیان 1386، 60-37). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
BA_i=(A_(p-) B_p)/((A_(p-) B_p)/2) i=(1،2،3……( (1-2)
i : نمونه مورد بررسی
Ap : بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در یک دوره زمانی مثلا یک روزه
Bp: بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت در یک دوره زمانی معین
1-7-4 حجم معاملات سهام شركت:
يكي از معيار‌هاي مورد استفاده در تعيين اندازه و حجم فعاليت شركت‌ها مي‌باشد كه در آن تعداد سهام معامله شده در طول سال يا سهام قابل عرضه و واگذاري مدنظر قرار مي‌گيرد (جی‎یانگ و همکاران 2003).
1-7-5 بازده سهام شرکت15(Rit):
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‎گذاران محسوب می‌شود(جونز 2004، 140).
بازده سرمایهگذاری در سهام عادی د

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازارهای مالی، بازار سرمایه، افزایش سرمایه، توسعه اقتصادی