منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

داشت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ت) شاخص بازده نقدی: شاخص بازده نقدی که نماد تیدکس منتشر می‌شود، بیانگر سطح عمومی بازده نقدی پرداختی شرکت‌ها است و مقدار آن از تقسیم پایۀ شاخص کل قیمت بر پایۀ شاخص قیمت و بازده نقدی بدست می‌آید. فرمول (2-5) بیانگر نحوه محاسبه شاخص تیدکس است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
TEDLX_t= D_t/(RD_t )*1653.80 (2-5)

2-4 متغیرهای توضیحی پژوهش
2-4-1 نقدشوندگی
2-4-1-1 مفهوم و اهمیت نقدشوندگی
نقدشوندگی مفهوم پیچیده‎ای است و به طور مستقیم قابل مشاهده نمی‎باشد. تعاریف و استنباط‎های گوناگونی در ارتباط با نقدشوندگی ارائه شده است. از سوی دیگر نقدشوندگی و عدم نقدشوندگی دو روی یکه سکه هستند که در بسیاری از موارد برای اشاره به یک مفهوم به کار گرفته شده است. نقدشوندگی یک دارایی در ساده‎ترین تعریف توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت سهام تعریف شده است. برای اینکه یک دارایی از نقدشوندگی برخوردار باشد، وجود یک بازار نقدشونده برای آن دارایی ضروری می‎باشد. بازارهای نقدشونده به خاطر ایجاد برخی مزایا از قبیل، تخصیص بهتر و کارایی اطلاعاتی، مطلوب تلقی می‌شوند. سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سهام با قدرت و درجه نقدشوندگی بالا را بر سهام کم نقدشونده ترجیح می‎دهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش سهام مورد نظر است. نقدشوندگی به معنای توانایی خرید و فروش یک سهام موجود با هزینه‎ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی می‎باشد. شیوه اصلی که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‎باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به دلیل پیچیدگی عامل نقدشوندگی در هر پژوهشی برای تخمین نقدشوندگی یک سهام می‎باید جنبه‎های مختلف از چند معیار در نظر گرفته شوند. همچنین از آنجا که ابعاد مختلف دارد نمی‎توان آن را با یک معیار نشان داد (آمیهود2002، 33).
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‎های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود ‎بخشیده است. بازار سرمایه نقد، کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقاء می‎بخشد. مدت زمان زیادی نیست که در بازار کشورمان، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را براساس معیارهای شش‎گانه77 رتبه بندی و نتایج آن را به صورت 50 شرکت برتر اعلام کرده‎اند. یکي از مسائلی است که مسئولان بازار سرمایه به آن توجه زیادی داشته و به دنبال عوامل مؤثر بر آن هستند. هر چه نقدشوندگي سهام بیشتر باشد، موفقیت عرضه‎های اولیه افزایش، فاصله بین قیمت‎های پیشنهادی تقاضای خرید و فروش سهام کاهش و کشف قیمت سهام بهبود خواهد یافت. دارایي‎های مالي نقدشونده‎تر هزینه معامله کمتری دارند، با سهولت بیشتری معامله مي‎شوند و داد و ستد تعداد زیادی از این اوراق، تأثیر بسیار اندکي بر قیمت بازار آن دارد. با افزایش نقدشوندگي، قیمت اوراق بهادار با دقت بیشتری تعیین مي‎گردد، زیرا افراد بیشتری در فرآیند تعیین قیمت نقش خواهند داشت (شرکت کارگزاری بانک تجارت). لذا سرمايه‎گذاران شركت‎هايي را انتخاب مي‎كنند كه داراي درجه نقدشوندگي بالايي باشند. توجه سرمايه‎گذاران به سهام‎هايي با قدرت نقدشوندگي بالا باعث جذب سرمايه‎هاي بيشتر به سمت اين شركت‎ها مي‎گردد.
نقدشوندگي يكي از معيارهاي مهم تعيين ارزش شركت است .اگر ريسك ثابت فرض شود، براي سهامي كه نقدشوندگي كمتري دارد، نرخ بازده مورد انتظار بيشتر خواهد بود و همين امر فرصتهاي سرمايه‎گذاري سودآور را كاهش خواهد داد. هر چه قدر نقدشوندگي سهام در بازار بيشتر باشد، هزينه سرمايه‎گذاری براي شركت‎ها كمتر خواهد بود كه اين امر، عملكرد شركتها را از نظر توان جذب فرصت‎هاي سرمايه‎گذاري مناسب تحت تأثير قرار مي‎دهد. به عبارت ديگر يكي از معيارهاي كه در تعيين ارزش شركت مورد توجه قرار مي‎گيرد، عامل نقدشوندگي سهام است(بيدگلي و سارنج1387).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقدشوندگي دغدغه‎هاي كساني است كه اقدام به معامله سهام مي‎كنند يا زيرساخت‎هاي معاملاتي را مديريت مي‎نمايند. يكي از مهمترين شاخص‎ها در بررسي وضعيت بازار، قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار موجود در آن است. بالا بودن ميزان نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار نشان‎دهنده موفقيت آن بازار در شفاف‎سازي اطلاعات و نزديكي قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن‌ها است. صندوق‎هاي سرمايه‎گذاري مشترك كه از آغاز به كار آن‌ها در بازار سرمايه كشور بيش از2 سال نمي‎گذرد، داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي هستند كه، پس از تصويب قانون مالياتي مربوطه تبعاً بخش عمده‎اي از بازار اوراق بهادار را به خود نسبت داده‎اند. اين صندوق‎ها ابزاري بسيار ساده و امن براي سرمايه‎گذاري فردي است. از مهمترين ويژگيهاي آنها اين است كه دارندگان واحد سرمايه‎گذاري اين صندوق‎ها در پايان هر روز مي‎توانند به مدير صندوق مراجعه و واحد سرمايه‎گذاري را ابطال و وجه نقد خود را دريافت كنند. اين ويژگي باعث مي‎شود صندوق‎هاي سرمايه‎گذاري در تشكيل سبد سرمايه‎گذاري خود به نقدشوندگي سهام در كنار ريسك و بازده آن توجه خاصي داشته باشند. بنابراين صندوق‎هاي سرمايه‎گذاري به دنبال شاخصي براي پيش‎بيني نقدشوندگي سهام به اين منظور هستند. سهام داراي قابليت نقدشوندگي بالا، طبيعتاً ريسك نگهداري كمتري دارد، زيرا سرعت تبديل به نقد آن بالا است. بنابراين سرمايه‎گذاران به دليل داشتن ماهيت ريسك‎گريزي78 سعي در انتخاب سهامي دارند كه قابليت نقدشوندگي بالايي داشته باشد تا در مواقع لزوم، فروش سهم را با سرعت بالا و در زمان كم و با كمترين تغيير قيمت انجام دهند. در اين صورت پيش‎بيني ميزان نقدشوندگي يك سهم با استفاده از اطلاعات مربوط به ميزان نقدشوندگي ماه‎هاي قبل آن بسيار مفيد خواهد بود .مسأله نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران كه به دليل فقدان ساز وكارهاي فراهم آورنده نقدشوندگي، در رديف بورس‌هاي غير نقد جهان قرار مي‎گيرد، يكي از دغدغه‎هاي اصلي سرمايه‎گذاران است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-1-2 تعاریف تشریحی از نقدشوندگی
از دیدگاه مالی نقدشوندگی درجه‎ای است که معاملات در اندازه‎های بزرگ با حداقل تأثیر بر قیمت سهام ودر مدت زمان قابل قبول به انجام می‎رسند. واژه‎های بزرگ و قابل قبول به دلیل اینکه کاملاً کیفی هستند به سختی قابل تعریف و کمی کردن می‎باشند و عموماً معیارهایی ذهنی هستند که بسیار وابسته به نظر افراد می‎باشند. به همین علت نمی‎توان معیار استاندارد و مطلقی را برای نقدشوندگی تعریف کرد بلکه می‎توان مقیاس‎هایی را برای سنجش آن ایجاد کرد.
قابليت نقدشوندگي يك ورقه سهام به معناي امكان فروش سريع آن است. هر چقدر سهمي را بتوان سریع‎تر و با هزينه کمتری به فروش رساند، مي‎توان گفت كه آن سهم از نقدشوندگي بيشتري برخوردار است. اوراق بهاداري كه به طو ر روزانه و به دفعات مكرر معامله مي‎شوند، نسبت به اوراق بهاداري كه به دفعات محدود و يا دفعات كم معامله مي‎شوند، قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسك كمتري دارند.
قابليت نقدشوندگي ميزان نزديكي دارايي مالي به پول نقد را بيان مي‎كند. قابليت نقدشوندگي يك دارايي مالي از طريق قابليت تبديل آن دارايي به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زيان ارزيابي مي‎شود. اوراق بهادار قابل معامله را مي‎توان از طريق فروش كافي در بازار در هر زمان به وجه نقد تبديل كرد، اما تضميني در قبال زيان وجود ندارد.

نقدشوندگی، به معنای سرعت تبدیل سرمایه‎گذاری یا داراییها به وجوه نقد یا اعتبار نزد بانک می‎باشد. اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند، مصداق خوبی در رابطه با سرعت نقدشوندگی است (جمشیدی1382، 24).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
میزان نقدشوندگی سهم به سهولت خرید و فروش سهم در کمترین زمان، بدون نوسان قابل ملاحظه در قیمت آن اشاره داشته است. افزایش قدرت نقدشوندگی، موجب کاهش ریسک سهم می‌گردد.
نقدشوندگي اوراق بهادار عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي كم؛ تأثير قيمتي كم به اين معني است كه قيمت سهام در فاصله ميان سفارش تا خريد، تغيير چنداني نداشته باشد (بيدگلي و سارنج؛ 1387).
نقدشوندگي سهام ميزان سهولت در خريد و فروش يک سهم بدون تغيير قابل ملاحظه در قيمت آن است (گلستن و ميلگروم1394، 73-71).
نقدشوندگي بيانگر توانايي مبادله سريع حجم بالايي از سهام با هزينه اندك و بدون تأثيرپذيري با اهميت در قيمت آن است (دی چیو79 2002، 225-193). متغيرهاي جايگزين بسياري براي نقدشوندگي سهام معرفي شده‌اند كه از آن جمله مي‎توان به ارزش سهام معامله شده ، تعداد سهام معامله شده، حجم سهام معامله شده، نسبت گردش سهام و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقدشوندگي، قابليت خريد و فروش مقادير قابل توجهي از اوراق بهادار به سرعت و با تأثير بسيار اندك در قيمت است. تسهيل، تسريع و كاهش هزينه در فرايند تبديل دارايي مالي به وجه نقد و برعكس يعني تبديل وجه نقد به دارايي مالي، يكي از كاركردهاي مهم بازارهاي مالي و به ويژه بورس اوراق بهادار است كه از اين ويژگي به نقدشوندگي ياد مي‎شود.
3-1-4-2 راه‎کارهایی برای افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه
یکی از مزیت‎های عمده سرمایه‎گذاری در اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت نقدشوندگی بالای سهام است، این قابلیت توجه سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سرمایه و سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‌های موجود در آن رهنمون می‌کند.
نتایج مطالعات در بین 21 بازار نوظهور انجام شده است به این نکته اشاره می‌کند که شرکت‌های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردارند. این مسئله به وضوح در کشورهای لهستان و رومانی مشاهده شده است. از این رو حداقل میزان سهام شناور آزاد 25 درصد در نظر گرفته شده است که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است. تحقیق به عمل آمده تأکید می‌کند که بین میزان سهم شناور و قدرت نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی وجود دارد. در بین 21 کشور مورد بررسی، مالزی با داشتن به طور متوسط 30 درصد سهام شناور کمترین میزان سهام شناور را داراست. چرا که بسیاری از شرکت‌های مالزیایی تحت کنترل گروه کوچکی از شرکای وابسته قرار دارند و توسط مدیران مالک اداره می‌شوند. در بیشتر بازارهای نوظهور مورد بررسی میزان تمرکز در مالکیت سهام بالا است، به نحوی که، اکثریت سهام شرکت‎های بورسی در اختیار سهامداران کنترل کننده می‎باشد که تمایل ندارند حجم زیادی از سهام شرکت‎شان به صورت آزادانه مبادله شود، از دلایلی که برای این موضوع اعلام می‌شود، آسیب‎پذیری آن‌ها در تصاحب شرکت است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
از جمله راه‎کارهایی که بازار سهام را نقدشونده‎تر می‎سازد می‎توان به عوامل ذیل اشاره کرد:
تصویب و اجرای قوانینی که امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را فراهم سازد و از این طریق درجه نقدشوندگی بازار افزایش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شاخص قیمت، بورس تهران، شرکت‌های پذیرفته شده، قیمت سهام Next Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، دامنه قیمتی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام