منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، منابع اطلاعاتی، کتابداران، منابع مرجع

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد در فوریه 2000 شروع و در دسامبر 2001 تکمیل شد.
سرانجام، اعضای انجمن کتابخانه های پژوهشی برای سنجش منابع و نظام های الکترونیکی بر 17 شاخص که در 5گروه طبقه بندی می شود، توافق نمودند.
منابع اطلاعاتی الکترونیکی قابل دسترس کاربران:
– تعداد نشریات تمام متن
– تعداد منابع مرجع الکترونیکی
– تعداد کتابهای الکترونیکی
استفاده از منابع شبکه ای و زیرساختهای مرتبط:
– تعداد تراکنشهای مرجع الکترونیکی
– تعداد جلسات برای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی
– تعداد جستجوها در پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی
– تعداد بخش های در خواست شده در پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی
– تعداد بازدیدهای مجازی از وب سایت و فهرست کتابخانه ها
هزینه صرف شده برای منابع شبکه ای و زیر ساختها:
– هزینه نشریات تمام متن الکترونیکی
– هزینه منابع مرجع الکترونیکی
– هزینه کتابهای الکترونیکی
– هزینه کتابخانه برای مطلوبیت کتابشناسی، شبکه ها و کنسرسیوم ها
– هزینه خارجی کتابخانه برای مطلوبیت کتابشناسی، شبکه ها و کنسرسیوم ها
فعالیت های دیجیتال سازی کتابخانه:
– اندازه مجموعه الکترونیکی کتابخانه
– استفاده از مجموعه الکترونیکی کتابخانه
– هزینه مدیریت مجموعه الکترونیکی کتابخانه
علاوه بر آن اعضا انجمن کتابخانه های پژوهشی، شاخص هایی عملی را هم برای میزان استفاده پیشنهاد کردند:
– درصد تراکنش منابع مرجع الکترونیکی نسبت به کل منابع مرجع
– درصد بازدیدهای مجازی از سایت کتابخانه نسبت به کل بازدیدها
– درصد کتابهای الکترونیکی نسبت به همه تک نگاشت ها
– درصد نشریات الکترونیک نسبت به کل اشتراک نشریات
اگر تا قبل از استاندارد ای-متریک مقایسه بین داده های فراهم شده بین دو کارگزار مشکل بود، بعد از این استاندارد و ارائه تعریف های روشن و استاندارد از داده ها مقایسه بین داده های کارگزاران مختلف شد.
در واقع استاندارد ای-متریک نوعی پیشرفت مداوم در تعیین کمیت و درک بهتر از تأثیر پدیدار شدن تکنولوژی های اطلاعاتی در خدمات و مجموعه کتابخانه ها محسوب می گردد.(دادخواه، 1389،17-18)
استاندارد رهنمودهای اُ. سی. ال. سی.25، برای اندازه گیری آمارهایی درباره میزان استفاده از منابع تمام متن، چکیده ها و نمایه های وبی و استاندارد اکوینت کمسیون اروپا(2002) یکی دیگر از استانداردهادر زمینه سنجش منابع و نظام های الکترونیکی بود.
همان طور که سوزان26 بیان کرده اگر قرار باشد که ناشران هر کدام به روش خاصی کار آماده سازی داده های میزان استفاده را انجام دهند، کتابداران با مشکلات زیادی مواجه می شوند. بنابراین به استانداردهای خاصی نیاز داریم که تمام ناشران بر اساس آن وظایف خود از جمله گردآوری و آماده سازی گزارشهای آماری میزان استفاده را انجام دهند. از جمله مهمترین این استانداردها می توان به استاندارد کانتر اشاره کرد. اما با این وجود بنا بر اظهارات تن پایر27(2003) و پش28(2004)، با وجود استاندارد کانتر هم، کتابداران هنوز برای ترکیب گزارشها از کارگزاران منفرد برای ایجاد یک گزارش معنادار برای مدیر کتابخانه دچار مشکل هستند. در زیر توضیحات مربوط به طرح کانتر ارائه می شود:
استاندارد کانتر(2002) تلاشی بین المللی است که در صنعت نشر صورت گرفته و از جانب تعدادی از ناشران و سازمان های عمده اطلاع رسانی، از قبیل کمیته نظام های اطلاعاتی مشترک(جی. آی. اس. سی)29، ان. سی. ال. آی. اس و انجمن کتابخانه های پژوهشی پشتیبانی می شود. انتظار می رود با تلاش های استانداردسازی استاندارد کانتر و مشارکت ناشران و واسطه های اطلاعاتی، مجموعه مشترکی از عناصر داده ای برای کتابخانه ها و کارمندان آن فراهم آید که در همه ی گزارش های کارگزاران کانتر دیده شود. و همچنین انتظار هست که ناشران و فراهم کنندگان منابع اطلاعاتی الکترونیکی با مشارکت در استاندارد کانتر بعنوان یک عضو، قادر باشند تا گزارش های سنجش منابع و نظام های الکترونیکی را تهیه و فراهم نمایند که این گزارش ها، استفاده نسبی از نشریه ها و پایگاه های داده را در نقاط متعدد نشر و دسترسی رقومی نشان دهد. گزارشهای سازگار با موازین کانتر قادرند جزئیات دسترسی به عنوان ها و منابع را برای عناصر اشتراکی از قبیل فهرست مندرجات، چکیده مقاله ها و تمام متن مقاله ها، فراهم سازند.
در واقع استاندارد کانتر در نتیجه نیازهای بین المللی کتابداران، ناشران و واسطه های اطلاعاتی به استانداردسازی تعاریف و ارائه آمارهای میزان استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته، ظهور پیدا کرد.
آیین نامه اول کانتر برای نشریات و پایگاهها در 2002 منتشر شد. این آیین نامه شامل عناصر موجود در اُ. سی. ال. سی. بود و هدفش اطمینان از این امر بود که تمام کارگزاران عناصر داده ای را که مورد شمارش و سنجش قرار می دهند. به نوعی سازگار و هماهنگ با یکدیگر است. آیین نامه دوم کانتر در آپریل 2005 منتشر شد و شامل اطلاعات جزئی تر و خاصتری برای ایجاد گزارش ناشران بود.
در پیش نویس دوم اصول و مقررات کانتر، هفت استاندارد جدید برای استفاده از اشتراک های الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از:
جی. آر. 130= گزارش نشریه1 = تعداد تقاضای موفق مقاله های تمام متن بر اساس ماه و نشریه
جی. آر. 231= گزارش نشریه1 = تعداد ممانعت های دسترسی بر اساس ماه و نشریه
جی. آر. 332= تعداد اقلام درخواستی موفق و ممانعت های دسترسی بر اساس ماه و نوع خدمت
جی. آر. 433= مجموع جستجوهای انجام شده بر اساس ماه و نوع خدمت
دی. بی 134= گزارش پایگاه داده1 = مجموع جستجوهاو جلسات بر اساس ماه و پایگاه داده
دی. بی 235= گزارش پایگاه داده1 = تعداد ممانعت های دسترسی بر اساس ماه و نوع خدمت
دی. بی 336= گزارش پایگاه داده1 = مجموع جستجوهاو جلسات بر اساس ماه و نوع خدمت
هدف از گزارش جی. آر1 تلخیص تعداد درخواست های ماهیانه از مقاله های تمام متن موجود در عنوان اشتراکی خاصی می باشد.
امروزه تمرکز کانتر، بر ایجاد تعاریف جدید ارزیابی سنجش منابع و نظام های الکترونیکی نیست، برعکس این طرح تمامی تلاش خود را برای بهبود تعاریف داده ای موجود که توسط سازمان هایی نظیر نیسو و انجمن کتابخانه های پژوهشی تدوین شده اند، صرف کرده است. کانتر تلاش خود را به استانداردسازی بیشتر برای ثبت و گزارش دهی سنجش منابع و نظام های الکترونیکی با تعیین قالب های صریح گزارش دهی و تفاهم نامه های گردآوری داده معطوف داشته است. بعد از پذیرش اصول تعداد جستجوها و نشست های گزارش شده به شدت کاهش پیدا کرد، زیرا یکی دیگر از تغییراتی که در آیین نامه کانتر برای جلوگیری از شمارش کاذب تعداد دانلودها (بر اساس رفرش، کلیک مجدد و بازگشت به صفحه قبل) صورت گرفت، استفاده از استاندارد سوشی (2008) بود تا کلیک های چندگانه کابر برای دانلود مقاله را مجزا مورد شمارش قرار ندهد; بلکه برای دریافت مقاله اچ. تی. ام. ال فقط در هر 10 ثانیه و برای دریافت مقاله پی. دی. اف در هر 30ثانیه فقط یک دانلود محاسبه شود.(دادخواه، 1389،19-20)
استاندارد سوشی، استانداردی است جهت جمع آوری داده های میزان استفاده. از آنجا که کارمندان کتابخانه، آمارهای میزان استفاده را از ناشران مختلف دریافت می کنند و هریک از این ناشران نیز، گزارش های خود را در یک شکل خاص تهیه می کنند و از طرف دیگر دانلود گزارش ها از کارگزاران مختلف فرایندی زمانبر بوده، نیاز به سوشی بیش از بیش آشکار می شود. سوشی فرایند دانلود را به صورت اتوماتیک انجام داده و کارمندان می توانند با صرف زمانی اندک به همه گزارش ها با فرمتی خاص در پایگاهی ویژه اطلاعات و آمار را جمع آوری نمایند. البته باید خاطر نشان کرد که همانطور که کوپل37(2008) یادآوری می کند که استاندارد سوشی به همه مسائل و مشکلات مربوط به آمارهای میزان استفاده پاسخ نمی دهد بلکه سوشی یک سند بازیابی است. بنابراین نمی توان سوشی را با استانداردهای دیگر از جمله استاندارد زد 39 یا کانتر یا انسی / نیسو مقایسه کرد زیرا سوشی یک استاندارد مبادله است درحالیکه استاندارد زد 39 روی آمارهای استاندارد شده تأکید دارد. در واقع سوشی یک ابزار است نه یک راه حل.
اجرای سوشی به سامانه مدیریت منابع اطلاعاتی الکترونیکی نیاز دارد که بوسیله آن بتوان آمارهای میزان استفاده را با مجوزهای مدیریت منابع اطلاعاتی الکترونیکی مرتبط، داده های کتابشناختی و منابع یکی نمود. ممکن است در بسته هایی که ناشران ارائه می دهند یک عنوان خاص بطور متناوب در چند بسته یک ناشر یا در بسته های ناشران دیگر یافت شود.
بنابراین برای جلوگیری از اتلاف هزینه، منسجم کردن گزارشهای کارگزاران و ناشران مختلف، استاندارد سوشی بهترین گزینه است زیرا کتابخانه ها گاهی اوقات ممکن است برای عنوان نشریه ای 6 یا 7 بار هزینه پرداخت کنند، زیرا عنوانها در بسته های مختلف عیناً تکرار می شوند. برای دریافت آمارهای میزان استفاده منابع الکترونیک از طریق استاندارد سوشی به سرویس گیرنده سوشی نیازمندیم که این سرویس گیرنده های سوشی یا به عنوان بخشی از کتابخانه و یا داخل بسته نرم افزاری مدیریت منابع اطلاعاتی الکترونیکی قرار می گیرند.(دادخواه، 1389،20-21)
کمیته سامانه های پیوسته اطلاعاتی (2004) یک طرح اساسی را جهت ثبت آمارهای میزان استفاده و پیشنهاد استانداردی جهت فراهم نمودن آمارهای میزان استفاده معنادار و قابل مقایسه برای منابع اطلاعاتی الکترونیکی در دستور کار خود قرار داد. از جمله می توان به این عناصر نظریات اعضای این کمیته که مورد تایید قرار گرفته است اشاره کرد:
1. چه کسی(کاربر) 2. چه چیزی(نوع درخواست بطور مثال مقاله، چکیده…) 3. چه زمانی (تاریخ و زمان درخواست).
همان طور که بیان شد اولین اقدامات در زمینه یکپارچگی و استاندارد سازی آمارهای میزان استفاده توسط انجمن کتابخانه های پژوهشی و رهنمودهای ائتلاف بین المللی اشتراک کتابخانه ها و آخرین تلاش ها مربوط به استاندارد کانتر می باشد. بطوریکه در توضیح عقاید کانتر این چنین آمده، استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی رو به افزایش است و این منابع بطور گسترده توسط تولیدکنندگان و خریداران اطلاعات مورد پذیرش قرار گرفته، بنابراین استفاده از این منابع باید به روشی سازگار و هماهنگ مورد سنجش قرار گیرد. زیرا کتابداران دوست دارند بدانند که اطلاعاتی که بابت آن هزینه های هنگفتی را پرداخت می کنند چطور و به چه میزان توسط مراجعانشان مورد استفاده قرار می گیرد. ناشران متمایلند بدانند که تولیدات اطلاعاتی که آنها توزیع می کنند، چطور و چگونه مورد استفاده می باشند. درخواست اصلی برای برآوردن این اهداف، آیین نامه های بین المللی پذیرفته شده می باشد. کانتر یکی از وظایفش توسعه این چنین آیین نامه هایی می باشد. با وجود اشکالاتی که در این استاندارد وجود دارد، به اعتقاد پش(2004) همیشه برای رشد و توسعه استانداردها، نیاز است که کتابداران و دیگر کارکنان کتابخانه نیاز خود را به گوش مسئولان برسانند و نیز مدام به مقایسه استانداردهای جدید با موارد قبلی بپردازند، اینگونه است که راه رشد یک استاندارد باز می شود.(دادخواه، 1389،21)
2-7.ضرورت سنجش منابع و نظامهای الکترونیکی
کتابخانه ها جهت ارائه خدمات بهتر به کاربران و افراد خود لازم است که سنجش منابع و نظام های الکترونیکی را در اولویت قرار دهند. با استفاده و مقایسه بین اطلاعات حاصل از پژوهش های صورت گرفته مشخص می شود استفاده از نشریه های چاپی کتابخانه و داده هایی با سنجش منابع و نظام های الکترونیکی ثبت و تجزیه و تحلیل شوند و همین امر مزایای سنجش منابع و نظام های الکترونیکی را روشن می سازد.بررسی های مربوط به استفاده از نشریه های چاپی ناقص است زیرا پرسش های مربوط به اینکه چه چیزی استفاده از عنوان های چاپی را مشخص می نماید، بی پاسخ مانده و فرصت اندکی وجود دارد تا بررسی استفاده کاربران از یک عنوان و یا نحوه استفاده از عنوانی مشخص صورت پذیرد.
با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پایگاه اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی، انتقال اطلاعات، فناوری اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد منابع اطلاعاتی، علوم پزشکی، علوم انسانی، پروکوئست