منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، رقابت پذیری، سهم بازار، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

است که استفاده از IT بسیار کم است.همانند صنایع دیگر، نفوذ IT در صنعت جهانگردی باید ارائه کننده ابزارهای راهبردی برای ارتباط شبکه ای میان صنایع دیگرونیز برای افزودن ارزش به تولیدات وقادرسازی سازمان ها برای عملکرد متقابل با تمام ذینفعان به صورت سودآور باشد.به علاوه، IT می تواندبه منظور اصلاح کنترل وفرآیندهای تصمیم گیری وبرای حمایت از موسسات در واکنش موثر به تغییرات محیطی وتمایلات مشتریان، فرایندهای مدیریتی را بهبود بخشند.
IT نقش مهمی درمدیریت روابط مشتریان برای قادرسازی سازمان ها در روابط متقابل با مشتریان وتغییر محصولات به منظور برآوردن انتظارات آن ها را دارند. مدیریت روابط مشتریان به عنوان یک اصل مداوم وجهانی به صورت هر روز سال وهر ساعت از روز اهمیت به سزایی برای موفقیت صنعت جهانگردی در آینده برخوردار است.
IT ها همچنین باید از سازمان ها در مقابل معایل رقابتی حمایت کنند. چراکه سازمان ها باید در یک سطح جهانی با یکدیگر رقابت کنند وعلیه رقیبان سنتی یا جدید که از IT برای دستیابی به مشتریان وگسترش سهم بازار خود استفاده می کنند، به چالش بپردازند(مانند تراولوسیتی،اکسپدیادات کام،ماریوت دات کام).
در نهایت این صنعت درتلاش است که راه های دستیابی به مزایای رقابتی با استفاده از ابزارهای نوظهور ومهندسی مجدد تمام فرایندها را تعریف کند.هافمن42 پیشنهاد می کند که محرک های عمده ای وجود دارد که IT ها را به عنوان بخش تلفیقی صنعت گردشگری، قرار می دهد.
اهمیت اقتصادی، زیرا رقابت جهانی نیاز به حداکثر کارآیی در سطح جهانی دارد.
توسعه سریع فن آوری وبه ویژه توسعه اینترنت وموبایل وتلویزیون های تعاملی
بهبود در نرخ قیمتIT نسبت های عملکرد، که به نسبت سرمایه منجر به تولید مفیدتر مورد استفاده در IT ها می شود.
افزایش انتظارات مشتریان، هنگامی که مشتریان به محصولات پیشرفته عادت می کنند، انتظار پیشرفت بیشتر در خدمت رسانی وارتباط متقابل با سازمان را دارند.
صنعت جهانگردی باید انعطاف پذیرتر، کارآمدتر وبه نسبت گذشته در جوابگویی به خواسته های سریعتر باشد.تحول IT، ابزارهای مختلف ومکانیزم های متفاوتی را برای افراد پویا ونوآور ایجاد می کندتا بتوانند مزایای رقابتی خود را افزایش دهند.IT ، سازمان های جهانگردی را قادر می سازند که در عرصه جهانی حضور داشته باشند ونیز با سازمان های جهانی با یک روش موثر وکارآمداز لحاظ مالی، مشارکت داشته باشند.علاوه بر اینIT فرصت های منحصر به فردی برای تحقیق وتوسعه ایجاد می کنندکه این صنعت را قادر می سازد که از طریق ارائه محصولات ویژه به بازارهای خاص به مزیت رقابتی برسد.IT ها همچنین به طرق زیر به کاهش هزینه های عملیات وارتباطات کمک می کنند.
ادغام سیستم های اجرایی
افزایش کارایی داخلی
کاهش تعداد افراد مورد نیاز برای مشاغل پشتیبانی
کاهش میزان ارتباطات رودررو یا تلفنی
توانمند سازی مشتریان برای دستیابی به تمام اطلاعاتی که قبلا تنها به وسیله ارتباط مستقیم با سازمان های جهانگردی قابل دسترسی بود.
روابط متقابل ومستمر با مشتریان وشرکا، باعث قیمت گذاری منعطف ورقابتی می شود که می تواند باعث حداکثر کردن بازدهی موسسات شود. کنترل دقیق وفروش به بازاریاب ها اجازه می دهد که انعطاف متناسب با محصولات وقیمت ها داشته باشند ویک سری فعالیت های تبلیغاتی برای حداکثر کردن فروش را اغاز کنند.IT می توانند به سازمان ها در مورد وجوه ظرفیت یا تقاضای مازاد هشدار دهند وبدبن طریق ارائه مدیریت منعطف تری را ممکن سازند. این مورد به ویژه برای سازمان هایی که لزوما در یک محدوده فعالیت نمی کنند ارزشمند است(مانند تورگردان ها یا خطوط هوایی)، زیرا می توانند ظرفیت هایشان را به بخش های سودآور منتقل کنند.
به هر حال باید به این مطلب اشاره کرد که توسعه IT ها همچنین موجب معادله هزینه در صنعت جهانگردی می شود. لذا برای هر واحد باید تجزیه وتحلیل کامل هزینه- فایده انجام شود.هزینه خریداری سخت افزار، نرم افزار وبسته های ارتباطی به علاوه توسعه وحفظ حضورشان به صورت آن لاین برای بسیاری از سازمان ها قابل توجه باشد.
توسعه یک فضای اطلاعاتی برای هر سازمان نیاز به طراحی وساخت فضای اینترنتی، داشتن سرورهای قابل اعتماد ونیز مراقبت مداوم وبه روز کردن منظم دارد.توسعه رابطه متقابل بین سیستم های مبدا داخلی وسیستم های سازمانی دیگر ممکن است نیازمند سرمایه گذاری های قابل توجهی باشد.بازاریابی برای خدمات اینترنتی وثبت آدرس اینترنتی ممکن است شامل هزینه های تبلیغاتی برای ارائه در موتورهای جستجو وسایت ها باشد. روابط متقابل با واسطه های مسافرتی مانندTravel web-TravelocityوExpedia معمولا شامل هزینه های ثابت به علاوه کمیسیون هایی می شود.
توسعه یک روند جدید باعث ایجاد هزینه های جدید میشود چراکه سازمان ها نیاز به آمادگی برای حمایت از گستره وسیع تری از روابط به طور فزاینده ای مورد علاقه کاربران هستند، تقاضا برای متخصصین وهزینه آموزش پرسنل باید در هزینه ها لحاظ شود. این توسعه تاثیر مستقیم بر رقابت پذیری موسسات دارد، زیرا می تواند دو بحث بنیادی برای مزیت رقابتی را مطرح کند مثلا تمایز ومزیت هزینه . از یک طرف IT سازمان ها را قادر می سازد که محصولا ت خود را برای هر مشتری متفاوت و ویژه کنند.
با جدا کردن اجزای محصولات گردشگری از از یکدیگر وقادر سازی مشتریان برای کنار هم قرار دادن اجزا بنا به نیازهای شخصی، IT این فرصت را در اختیار می گذارند که بتوان بازار هدف را برای هر شخص خاص مورد نظر تعریف کرد مثلا برای هر مشتری به طور خاص.این مورد تنها بدین دلیل ممکن است که IT از زنجیره های ارزش افزوده منعطف وپاسخگو حمایت می کنند وبه مشتریان اجازه می دهند که محصولات را به صورت ترکیبات بسیار متعدد مجددا بازسازی کنند.
از طرف دیگر IT به ابزاری برای مدیریت هزینه های توزیع وانتشار.سازمان ها هزینه های خود را با کاهش از کمیسیون مربوط به واسطه ها وبه وسیله داد وستد مستقیم از طریق وب سایت یا به وسیله پرداخت هزینه توزیع کمتر به واسطه های الکترونیکی یا قطع کردن کمیسیون ها ونرخ ها، کاهش داده اند. به علاوه فرآینده های طراحی مجدد وحذف کارهای تکراری باعث کاهش هزینه نیروی کار وافزایش بهره وری شده است. (Buhalis,2003,P89)
شاید آنچه که برای جهانگردی مهمتر می باشد، این است که IT از عنصر مهم ونوین در راستای تولید مزیت رقابتی یعنی زمان حمایت می کنند.IT نه تنها به سازمان ها کمک می کنند که اطلاعات را مابین خودشان وشرکا تبادل کنند ودر نتیجه کارایی خود را بالا ببرند، بلکه به مشتریان نیز اجاره می دهند که به طور دائم با تامین کنندگان بازار جهانگردی در ارتباط باشند.
مشتریان می توانند تمام مراحل معاملات را در دفتر کار یا منزل خود با استفاده از اینترنت به صورت 24ساعته در هر 365 روز از سال انجام دهند. خرید وتایید سریع بدین معنی است که مشتری می تواند کارایی خود را نیز حداکثر کند ودر نتیجه از مزیت رقابتی سازمان ها براساس زمان بهره گیرد. همچنین مشتریان قادر خواهند بود که به وسیله دستگاه تلفن همراه یا تلویزیون های دیجیتالی در ارتباط باشند واین امکانات در حال توسعه می باشند تا مشتریان بتوانند بدون استفاده از کامپیوتر به وسیله تجهیزات ساده تری ارتباط برقرار کنند. افزایش سریع در میزان اعتبار، سرعت وظرفیت IT همراه با کاهش یافتن هزینه آن ها موسسات را در صنعت جهانگردی تشویق به بازسازی واستفاده از ابزارهای نوین سازمانی می کند.
سازمان های نوآور در صنعت جهانگردی مانند :MarriotHotel Tyrolean Tourism Board وEasy jet قابلیت رقابت پذیری خود را قوی تر کرده، سهم بازار خود را افزایش داده وبا استفاده از IT پیشرفته وبا تشویق بخش های مختلف خود برای استفاده بیشتر از IT به جایگاه بهتری دست یافته اند. اگر چه سازمان های جهانگردی که موفق به استفاده از ابزارهای نوین در راهبردها ومدیریت عملکردی خود نشوند، عقب می مانند، سهم بازار خود را از دست می دهند وموفقیت های آتی خود را به خطر می اندازند، این تحول نشان می دهد که تنها سازمان های خلاق وپویا قادر به بقادر آینده هستند .
3-14-3. سیستم های جهانگردی و IT
IT فضای اطلاعاتی برای هر سازمان جهانگردی ایجاد کرده و ساختار اطلاعاتی که کل صنعت می تواند در آن فعالیت کند، را تامین می کنند. درون این فضای اطلاعاتی، اعضای صنعت می توانند بازارهای ویژه را بیابند، همکاری با عرضه کنندگان را توسعه دهند و یک نوع همکاری مجازی برای توسعه و تولید محصولات صنعت جهانگردی ایجاد کنند.
بنابراین، گستره وسیعی از مزایا و چالش های بالقوه برای تمام ذینفعان ظاهر می شود،زیرا که تحول تکنولوژی، همکاری موثر را ممکن می سازد و ابزارهایی را برا جهانی شدن این صنعت ارائه می دهد. به طور موثری IT با ارائه ابزارهای موثر هم برا مشتریان به منظور تشخیص کالای مناسب و خرد آن و هم برا تولید کننده با هدف توسعه،مدیریت و توزیع محصولات خود در سطح جهانی، باعث قدرت بخشیدن، ترقی و پشتیبانی از ظهور عرضه و تقاضای جهانی برای جهانگردی می شوند.بنابراین IT باعث رشد کلان جهانگردی و افزایش رشد عرضه و تقاضا شده اند و این IT ها را تبدیل به یکی از ضروری ترین شریکان و همراهان این صنعت کرده است.
از آنجائیکه IT به ابزاری برا بازاریابی، توزیع و ارتباط عملکردی موسسات جهانگردی تبدیل خواهند شد و مشتریان به فن آوری برای برآوردن رویاهای خود و به حداکثر رساندن ارزش پول و زمان خود در طول مسافرت وابسته خواهند بود، ان مشارکت در آینده ای نزدیک نیز قوی تر خواهد شد.
بنابراین استفاده موثر از IT برای رقابت پذیری و موفقیت این صنعت بسیار ضروری است. جهانگردی به طور حتم تحت تاثیر مهندسی مجدد فرآیند و انقلاب فکری ایجاد شده در اثر تحول فن آوری قرار دارد.” یک سیستم کلی از IT در حال نفوذ در صنعت جهانگردی می باشد و برای هیچ کس راه فراری از آن نیست”. نفوذ ITدر جهانگردی بیشتر در اثر فشار مشتریان بوده است. چراکه مشتریان با ابزارهای جدید IT آشنا می شوند و به دنبال راه هایی برای ارتباط الکترونیکی با صنعت می باشند. جالب است که اکثر نوآوری های تکنولوژی توسط مشتریان درخواست می شود یا توسط تعداد بسیار کمی از سازمان های جهانگردی آینده نگر معرفی شده است. بدیهی است که اطلاعات دقیق و به موقع مربوط به نیازهای مشتریان، تاثیر بسزایی در تجربه گردشگر خواهد داشت. این یکی از مشخصه های کلید برا ارضاء تقاضا و توانایی موسات برای ارائه محصولات مناسبی می باشد.(حنفی زاده،1385،ص103)
در بررسی جهانگردی الکترونیکی باید سه جنبه نرم افزاری ، سخت افزاری و ارتباط بین آنها یعنی شبکه اتصالی بین آنها و در نهایت اپراتورینگ که یکی از مقوله های مهم در این بحث می باشد مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس به زیرساختها و استعدادهای آن در ایران و جهان اشاره گردد . باید ببینیم آیا زمینه های موجود در کشور ایران در فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت این امر فراهم است ؟ و اگر این امر وجود دارد نسبت به سطح جهانی تا کجا پیش رفته است .
در این میان شاید دسترسی به سخت افزارها و بعضا نرم افزارها مشکلی را ایجاد نکند چرا که دستیابی به آنها از منابع رسمی و غیر رسمی و یا با اختصاص منابع مالی زیاد از سوی سازمانهای دولتی که بعضا با توجه به بودجه های هنگفت می توانند این منابع را تامین کنند ، می تواند صورت پذیرد ، اما آنچه بیشتر مورد توجه و دقت در بحث گردشگری الکترونیکی است وجود منابع انسانی کار آزموده و متخصص می باشد که بتوانند روشهای صحیح استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها را به کار گیرند . شاید هم اکنون این یکی از مهمترین معضلات توسعه گردشگری با استفاده از IT می باشد که البته این مهم نیز در برنامه هایی تدوین شده ، منظم و با برنامه ریزی دقیق قابل حل و رسیدگی است . (حنفی زاده،1385،ص104)
از آنجا كه در طي فرايند گردشگري الكترونيك اكثر فعاليتهاي وابسته به فرايند بصورت الكترونيكي و با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد روابط عمومی، فناوری اطلاعات، روابط عمومی الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries منبع پایان نامه درمورد اوقات فراغت، اصلاح الگوی مصرف، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی