منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، زیرساختها، خدمات گردشگری، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دموگرافيک آنها
از ديدگاه عملياتي کامپيوترها حجم وسيعي از عمليات سازماني يک واحد گردشگري را بر عهده دارند. این فعاليتها عمدتاً شامل رزرواسيون ، صدور بليط ، صدور صورتحساب، نگهداري اطلاعات مشتري، امور اداري ، منابع انساني ، حسابداري ، انبار، تحقيقات بازاريابي و بازارشناسي، مديريت بحران و وقايع غير منتظره، امکان بکارگيري استراتژي قيمت گذاري دايناميک، شخصي سازي کالا وخدمات ارائه شده به هر يک از مشتريان، کنترل عملکرد و فرايندهاي کسب و کار و پرسنل و مقايسه آن با استانداردها و دريافت بازخوردها و ارتباطات ميان بخشي مي باشد.
برای مثال، ترمينالهاي سلف سرويس و يا کيوسکها امروزه در صنعت گردشگري بعنوان محلهايي براي فروش و يا مبادله اطلاعات استفاده مي شوند. در بسياري از موارد از اين دستگاهها براي خريد بليط وسايل نقليه ، اجاره اتومبيل و يا امکانات اقامتي مورد استفاده قرار می گیرند. اجزاي تشکيل دهنده اين سيستمها شامل کامپيوتر ، دستگاههاي کارتخوان کارتهاي اعتباري ، پرينترو يک مودم براي اتصال به سيستم مرکزي مي باشد. همچنين اين دستگاهها قابليت انتشار گزارشات مربوط به وضع هوا، نرخ تبديل واحد پول کشورهای مختلف، مکانهاي ديدني و مکانهاي اقامتي را دارند. اين دستگاهها تا حدود بسياري امروزه بعنوان يک کانال توزيع مناسب، گسترده، سريع و کارآمد مورد توجه سازمانهاي گردشگري مي باشند. حتي در بسياري از کشورها اين خدمات (ترمينالهاي سلف سرويس و کيوسکها) از طريق باجه هاي ATM بانکها و يا کيوسکهاي تلفن همگاني در اختيار گردشگران قرار مي گيرد.
3-17. استراتژیهای توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران
در پيش نويس سند توسعه گردشگري ايران ، که توسط دفتر پروژه برنامه ملي توسعه گردشگري سازمان ايرانگردي و جهانگردي در سال 1380 تهيه شده بود، استراتژيهاي لازم براي توسعه گردشگري کشور را شامل نه استراتژي بيان کرده اند. اين استراتژيها عبارتند از:
استراتژيهاي توسعه منابع انساني
استراتژيهاي توسعه گردشگري منطقه اي
استراتژيهاي توسعه راهها و زير ساختها
استراتژيهاي توسعه زيرساختهاي خدماتي
استراتژيهاي توسعه واحدهاي اقامتي گردشگري
استراتژيهاي توسعه خدمات و تسهيلات گردشگري بين راهي
استراتژيهاي توسعه خدمات اطلاع رساني
استراتژيهاي توسعه دفاتر خدمات مسافرتي و عمليات تور
استراتژيهاي توسعه ساير فعاليتهاي مرتبط با صنعت گردشگري
در اين بررسی ما استراتژيهايي که بر مبناي فناوري اطلاعات به ارتقاي صنعت گردشگري کشور کمک مي کنند را به پنج بخش اصلي تقسيم بندي مي کنيم. اين پنج بخش عبارتند از:
استراتژی توسعه زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات
استراتژی توسعه محصولات و خدمات گردشگری
استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی
استراتژی توسعه منابع انسانی
استراتژی ارتقای کیفیت و رضایت مشتری
3-17-1. استراتژی توسعه زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات
اين زير ساختها بيشتر به مواردي اشاره دارد که حضور گردشگران را در کشور تسهيل مي کند. براي مثال اگر گردشگري از آمريکاي جنوبي قصد سفر به ايران را داشته باشد، با دشواريهاي فراواني براي پيدا کردن و دسترسي به يک هتل چهار ستاره در کنار يکي از آثار تاريخي ايران همچون تخت جمشيد، نرخ هتل ، نرخ تورهاي سه روزه براي گردش در شهرهاي اطراف، نرخ تبديل واحد پول کشورش به پول کشور مقصد (ايران)، ميانگين دماي شهرهاي مورد نظرش ، قيمت استفاده از يک اتوبوس بين شهري و… مواجه خواهد بود. (با فرض اينکه گردشگر به زبان انگليسي تسلط داشته و نيازي به ساير زبانهاي رايج دنيا مانند فرانسوي ، اسپانيايي، ايتاليايي و … نداشته باشد)
در ادامه نيز بدون دسترسي به امکانات پرداخت و دريافت از سوي گردشگر و عرضه کننده، مبادله نا تمام خواهد ماند. اين شرايط ارتباطي و تراکنشي بشدت شانس يک مقصد را براي انتخاب شدن از سوي گردشگران پايين خواهد آورد. قابليتهاي فناوري اطلاعات بسياري از اين نيازها را پوشش داده و شايد يکي از دلايلي که فناوري اطلاعات و صنعت گردشگري را دو ابزاري مي دانند که جهان را بسوي دهکده جهاني پيش مي برند، اين عامل باشد که فناوري اطلاعات اين امکانات را به گردشگران مي دهد که کليه اطلاعات مورد نياز و ذکر شده در بالا را به زبان دلخواه دسترسي داشته باشد، اطلاعات مختلفي مثل نرخ خدمات ، آب و هواي مقصد، نرخ تبديل ارز و…
توزيع الکترونيکي خدمات و محصولات، اين امکان را به سازمانها مي دهد که بسياري از هزينه هاي جانبي نظير صدور بليط ، اشتباهات فردي، دستگاههاي چاپگر و… را کاهش يابد. مشتريان نيز امکان دسترسي مستقيم از مبدا و اطمينان از انجام مبادله اينترنتي را بدست مي آورند. هريک از مقاصد با استفاده از سيستمهاي توزيع الکترونيکي اين امکان را مي يابد، که بدون توجه به محدوديتهاي جغرافيايي ، محصولات و خدمات گردشگري را در سرتاسر دنيا توزيع نمايد. استفاده از Digital TV و يا Video Text از جمله ابزارهاييست که به توزيع الکترونيکي محصولات و خدمات کمک مي کند. اين سيستمها در اروپا بويژه در فرانسه و انگليس براي ساليان متمادي از جمله اصليترين کانالهاي توزيع محسوب مي شده است. (Buhalis, 2003,P12)
نوع دیگری از زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات، زیرساختهای غیر ملموس می باشند. گسترش این نوع زیرساختها تاثير زيادي بر نحوه درک گردشگران از اوضاع کشور خواهد داشت. تغيير تصورات جهاني در مورد مسائل اجتماعی، تروريستي و ساير تبليغات سوئي که از سوي بسياري از کشورها عليه ايران انجام مي شود، از اولين اقداماتي است که بايستي با استفاده از کليه رسانه هاي ارتباطي صورت گيرد. امکانات متعددي که اينترنت براي اطلاع رساني در مورد شرايط و اوضاع کشور دارد، اثرات عميقي را بر ادراکات گردشگران خواهد داشت. از جمله اين زير ساختها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
3-17-1-1. قوانين
گسترش قوانين جهاني همچون قانون مالکيت معنوي، رعايت حريمهاي شخصي و خصوصي و تعيين حدود جرايم اينترنتي از موارديست که تمایل طرفين زنجيره عرضه و تقاضاي گردشگري را به استفاده بیسشتر از ابزارهای فناوری اطلاعات بهبود مي بخشد. اطمينان عرضه کنندگان از ايمني اطلاعات منتشر شده از سوي آنها و نيز اطلاع کاربران از نحوه بکارگيري اطلاعات شخصي آنها توسط سايتهاي اينترنتي از جمله عوامليست که باعث اطمينان و وفاداري بيشتر کاربران به سيستمهاي الکترونيکي مي شود. ملزم کردن سايتها به گزارش در مورد نحوه استفاده آنان از اطلاعات بازديد کنندگان در بخشهايي همچون Terms and Condition ، ملزم کردن عرضه کنندگان به فعاليت در چارچوب زمينه هاي ذکر شده، قانونگذاري در مورد جرايم اينترنتي و مجازاتهاي مربوط به آن باعث افزايش شفافيت در فعاليتهاي تجاري و الکترونيکي خواهد شد.
3-17-1-2. امنيت
اتخاذ قوانين مناسب و برقراري امنيت کاربران از جمله عوامليست که يکپارچگي هاي زيادي باهم دارند. امنيت همواره يکي از عوامل اصلي بوده که از سوي گردشگران بعنوان علت عدم استفاده از اينترنت مطرح شده است. هراس از سو استفاده از اطلاعات شخصي، برداشت از حسابهاي بانکي، بازبيني نامه هاي الکترونيکي و نهايتاً ترس از مخدوش شدن حريم شخصي عمده نگرانيهاي کاربران بوده است. در تکنولوژيهاي جديدتر همچون تلفنهاي همراه حتي مسئله از اين نيز فراتر رفته و امکان مکان يابي هر فرد در هر لحظه ممکن مي باشد.
براي گسترش هرچه بيشتر تجارت الکترونيک و گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات بايستي عواملي که در نظر مشتريان بعنوان عوامل بازدارنده شناخته مي شود، شناسايي گردند. اطمينان50 يکي از عوامل کليدي گسترش تجارت الکترونيکي و استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد. امنيت مطرح شده در اين قسمت به هر دو نوع امنيت هاي مادي و معنوي اشاره دارد. امنيت هاي مادي بيشتر اشاره به مواردي دارد که افراد عدم خريد اينترنتي خود را بعلت ترس از شناسايي رمز کارتهاي اعتباري و نهايتاً برداشتهاي غير مجاز از حسابهايشان مي دانند. ترسهاي معنوي نيز بيشتر مربوط به مباحثي مي شود که افراد ترس از استفاده هاي غيرمجاز از اطلاعات شخصيشان را دارند. فروش يا واگذاري اين اطلاعات به سازمانهاي ديگر، احترام به حريم هاي شخصي افراد را با تهديد مواجه مي سازد.
تکنولوژي تا حدودي (و البته نه صد در صد) اين مشکلات را مرتفع نموده است. استفاده از کد کردن اطلاعات ارسالي51 و يا ارسال نامه هاي الکترونيکي بدون نام52 تا حدود زيادي دسترسي افراد و سازمانهاي غير مجاز را به اطلاعات شخصي محدود مي سازد. کد کردن اطلاعات نيز از جمله روشهايي است که با کد گذاري بر اطلاعات ارسال شده از سوي فرستنده (شامل اطلاعات شخصي، بانکي و …) اين امکان را فراهم مي کند که اطلاعات تنها در مقصد و توسط گيرنده شناسايي شده، رمزگشايي شود.
3-17-1-3. پرداخت الکترنيکي
پرداخت الکترونيکي به عنوان حلقه آخر در فرايند خريد الکترونيکي ، زمينه را براي تراکنشي سريع، امن و کم هزينه بين عرضه کننده و گردشگر در دورترين نقاط دنيا فراهم مي کند. قيمت گذاری يا روشهاي متنوع پرداخت همواره بعنوان يکي از انگيزاننده هاي مشتريان در اکثر صنايع توليدي و خدماتي شناخته مي شود. قيمت بعنوان يکي از آميخته هاي بازاريابي53 به روش پرداخت و يا قيمت گذاريي براي مشتري اطلاق مي شود، که از طريق آن انگيزه بيشتري براي خريد در مشتري ايجاد شود. روشهاي متعددي در بازاريابي براي قيمت گذاري مطرح شده است. قيمت گذاري رهبر، قيمت گذاري يک کالا براي دو کالا، قيمت گذاري دسته جمعي، پرداخت در آينده و… . اگر چه بکارگيري هر يک از روشهاي ذکر شده مي تواند تاثيرات متفاوتي را بر رفتارهاي حين خريد گردشگران بهمراه داشته باشد، اما يکي از روشهايي که پياده سازي آن از طريق فناوري اطلاعات ممکن است بکار گيري روشهاي پرداخت در آينده مي باشد، که بر طبق آن گردشگران کالا و يا خدمات را توسط کارتهاي اعتباري تهيه و در ماههاي آتي هزينه آنرا پرداخت مي کنند.
3-17-1-4. ايجاد نامهای تجاري
ايجاد نام تجاري54 امروزه به يکي از اساسي ترين استراتژیهاي بازاريابي مبدل شده است. گسترش نام تجاري همچون ماده چسبناکيست که وظايف و برنامه هاي متعدد بازاريابي را در کنار يکديگر نگه مي دارد. سازمانهاي مختلف با استفاده از اين نامهاي تجاري در صدد القاي یک حس منحصربفرد55 از محصولات و خدمات خود در ذهن مشتريان دارند.
بر اساس تعريف انجمن بازاريابي امريکا56 نام تجاري عبارت است از “يک نام، واژه ، علامت ، نشان، طرح و يا ترکيبي از اين موارد که در پي معرفي يک کالا و با يک خدمات از سوي فروشنده و متمايز ساختن آن با ساير رقبا مي باشد، بگونه اي که بتواند بر رفتارهاي مشتريان (در انتخاب محصولات) تاثيرگذار باشد”
در سالهاي قبل از انقلاب ، که شرکت Tourism Consultant براي برنامه ريزي فعاليتهاي مختلف گردشگري ايران فعاليت مي کرد، گسترش نامهاي تجاري براي مناطقي از کشور که داراي پتانسيلهاي بالايي براي جذب گردشگر بودند را بعنوان فعاليتهاي اوليه خود قرار داده بود. شهر مدرن، شهر بیابانی و شهر هنر57 از جمله نامهايي بودند که بترتيب براي شهرهاي تهران ، کرمان و اصفهان انتخاب شده بودند. ويژگي اين نامها، مخاطب قرار دادن بازارهاي هدف خاص و نيز بيان شرايط حاکم در هر يک از اين شهرهاي مي باشد.
3-17-2. استراتژی توسعه محصولات و خدمات گردشگری
3-17-2-1. گسترش همکاريهاي داخلي و گسترش يکپارچگي هاي درون و فراصنعتي
فرايند يکپارچگي نيز در سه مرحله متفاوت درون سازماني، يکپارچگي ميان سازماني و در بالاترين مرحله يکپارچگي ميان صنعتي، که طي آن کليه واحدهايي که بنوعي در صنعت گردشگري نقش دارند با يکديگر هماهنگ مي شوند. اين هماهنگي باعث دريافت ارزش افزوده بالاتر از سوي گردشگر و حس يک تجربه مطلوبتر از مقصد مي شود. بزرگترين حسن اينگونه هماهنگ سازيها، عدم وجود تداخل در فعاليت واحدهاي مختلف مي باشد. انجام يکپارچگي درون سازماني با استفاده از بکارگيري شبکه هاي اينترانت،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، استان گلستان، توسعه روستا Next Entries منبع پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، پرداخت الکترونیکی، سیستمهای اطلاعاتی