منبع پایان نامه درمورد صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، استان گلستان، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگري الكترونيك از رشد قابل قبولي برخوردار شود.
دسترسي به اينترنت و شكاف ديجيتالي :
طبق آمار تا پايان سال 2002 ميلادي بين 750 تا 90 ميليون نفر در سراسر جهان به اينترنت دسترسي داشته اند كه از اين تعداد نزديك به 50 درصد آنها در ايالات متحده آمريكا و كانادا زندگي مي كرده اند، در حالي كه سهم خاور ميانه و آفريقا درصد اندكي براورد شده است. با توجه به آمار موجود استنباط مي شود كه بسياري از مردم دنيا هنوز به اينترنت دسترسي ندارند و بدين ترتيب ايجاد شهر الكترونيك و يا توسعه گردشگري الكترونيك با چالشهاي جدي در اين منظر روبرو مي شود. بنابراين رفع شكاف ديجيتال و اطمينان از دسترسي عمومي، يكي از مهمترين و ابتدايي ترين اقدامات در جهت تحقق دولت الكترونيك مي باشد.
امنيت و حريم درگاه هاي اينترنتي وابسته به صنعت گردشگري:
يكي از نگراني هاي اساسي كه در مورد اينترنت و فضاي سايبر وجود دارد، حفظ و پاسداشت امنيت و حريم شخصي افراد (گردشگران، كاربران و تورها و سايتهاي خدمات دهنده گردشگري) است كه مي بايست راهكارهايي مناسب جهت حل آنها، انتخاب و اجرا گردد.
آموزش در توسعه گردشگري الكترونيك:
در توسعه گردشگري الكترونيك، آموزش از دو بعد اساسي مورد بررسي قرار مي گيرد: اول اطلاع رساني عمومي و آماده سازي مردم و شهروندان براي استفاده از خدمات شهر الكترونيك يا گردشگري مجازي، و ديگري تربيت و فراهم سازي نيروي انساني مورد نياز براي ايجاد، توسعه و اداره گردشگري. بر اين اساس، لازم است تا با آموزش محلي تلاش شود تا امكان تربيت نيروي انساني ماهر براي اداره امور گردشگري الكترونيك در مناطق مختلف اجراي طرحهاي گردشگري فراهم شود.
چالشهاي فرهنگي و اجتماعي:
اصلي ترين چالش گسترش فناوري اطلاعات ، بالاخص در ايران، ايجاد مشكلات فرهنگي و چالشهاي اجتماعي است. هجوم گسترده فرهنگهاي گوناگون و امكان دسترسي عامه مردم به اطلاعات گسترده در درگاه هاي گوناگون موجود در اينترنت، برخي ناهنجاريها را در روابط فرهنگي و اجتماعي مردم بوجود مي آورد. در كشورهاي درحال توسعه از جمله كشور ايران نيز، بنا بر شرايط فرهنگي و اجتماعي ، احتمال آسيب پذيري در اثر تعامل گسترده با ديگر فرهنگها وجود دارد. هر چند كه پيشرفتهاي قابل توجهي در عرصه مكانيسمهاي امنيتي و كنترلي اينترنت حاصل شده است ، ولي قابليتهاي كنترلي در اين گونه موارد كمتر موثر واقع مي شود. با عنايت به موارد فوق ، منظور كردن فاكتورهاي فرهنگي، سنتي و اجتماعي كشورها و يا مناطق جغرافيايي خاص ، در تبيين اهداف و رسالت گردشگري الكترونيك قبل از ايجاد و توسعه آن ضروري جلوه مي كند.
هر چند كه تجربيات گوناگوني در رابطه با شهرهاي مختلف در مورد پياده سازي شهر الكترونيك صورت گرفته است و يا در حال شكل گيري است، ولي نمونه هاي اندكي در ادبيات جهاني و ايران در اين رابطه ديده مي شود. در هر حال از آنجا كه شباهت ها و سطوح مورد بحث در گردشگري الكترونيك و مراحل توسعه آن با ايجاد شهرهاي الكترونيك مشاهده مي شود ، بنابراين مي توان از برخي از تحقيقات مربوط به شهرهاي الكترونيك، مراحل گسترش و سطوح خدمات ارائه شده در آنها در راستاي گردشگري الكترونيك شهري و تعميم دهي آن به گردشگري استفاده كرد.
از سويي ديگر، رويكردهاي مرتبط با پياده سازي شهر الكترونيك يا گردشگري الكترونيك در مناطق روستايي و شهري در كشورهاي مختلف متفاوت است كه علت اين امر را نيز شرايط خاص اقتصادي و سياسي و وضعيت زيرساختار فناوري اطلاعات هر كشور و حتي شهرهاي موجود در آن مي دانند. البته شايان ذكر است كه سياستها و برنامه هاي پيش بيني شده اوليه جهت ايجاد شهرهاي الكترونيك در كشورهاي گوناگون مي تواند مورد استفاده قرار داده شود و در مرحله تعيين و تدوين خدمات مورد نياز گردشگري الكترونيك و معيارها و مولفه هاي ديده شده در فرايند برنامه ريزي و طرح ريزي آنها ، مي توان اين موارد را لحاظ كرد. در اين بخش مقاله لازم است تا روشهاي مورد استفاده در شهرهاي تورنتو و چين تايپه براي پياده سازي گردشگري الكترونيك بررسي مي شود و مطالعات صورت گرفته در ايران نيز در قالب مطالعات پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران و در نظر گرفتن فاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران، به ارائه روش خاصي براي ايجاد شهرهاي الكترونيك و در بستر آن گردشگري الكترونيك ارائه گردد. به عنوان مثال گردشگري الكترونيك روستاي شاهكوه به تفصيل مورد اشاره قرار داده مي شود و برخي مولفه ها و خدمات و تسهيلات ارائه شده در آن مورد اشاره قرار مي گيرد.
3-15-6. نمونه موردی از فضای IT موفق موجود در ايران
موضوع شهر الكترونيك در ايران و توسعه آن در مناطق روستايي به پيشنهاد پروفسور علي اكبر جلالي در سال 1379 مطرح گرديد، چنانچه طبق تفاهم نامه اي بين دانشگاه علم و صنعت ايران و سازمان منطقه آزاد كيش قرار بود، جزيره كيش به اولين شهر الكترونيكي ايران تبديل شود. پس از طرح موضوع همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در جزيره كيش برگزار گرديد تا ابعاد مختلف موضوع شهر الكترونيك كيش مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
علاوه بر اين در سال 1381 موضوع شهر الكترونيك مشهد با محوريت شهرداري مطرح گرديد و پروژه سند راهبردي شهر الكترونيك مشهد به عهده دانشگاه علم و صنعت ايران قرار گرفت و در حال حاضر نيز اقدامات پراكنده اي درباره شهر الكترونيك اكباتان، شهر الكترونيك كرج و شهر الكترونيك شيراز در رسانه ها مطرح شده است. در رابطه با گردشگري الكترونيك و درگاه هاي اينترنتي روستايي نيز مي توان به روستاي الكترونيكي شاهكوه اشاره كرد كه به همت پروفسور جلالي در حال بهره برداري است و اولين نمونه قابل قبول و موجود در گردشگري الكترونيك البته از نوع روستایی در ايران و در انطباق با ادبيات اين تحقيق بشمار مي رودکه در ذیل به آن اشاره می شود .
3-15-6-1. روستاي الكترونيك شاهكوه
شاهكوه روستايي كوهستاني واقع در البرز مركزي است كه از شمال به گرگان و از جنوب شرقي به شاهرود و از جنوب غربي به دامغان مي رسد و از نظر تقسيمات كشوري در استان گلستان قرار مي گيرد. اين روستا در ارتفاع 2000 متري دريا قرار دارد و با شهرهاي گرگان و شاهرود ارتباط زميني از راه شوسه دارد. شاهكوه به علت موقعيت جغرافيايي داراي زمستانهايي سرد و تابستانهايي معتدل است و مردم آن به كارهاي كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند. در زمستان مردم اين منطقه به شهرهاي گرگان و شاهرود كوچ مي كنند ولي در تابستان جمعيت زيادي را در خود جاي مي دهد و به تعداد 500 خانوار مي رسد.
در تابستان 1379 و بعد از اينكه مخابرات روستاي چهارباغ افتتاح گرديد، مجمع دانشگاهيان منطقه شــاهكـــوه با دعوت از آقاي دكتر عمادي معاون محترم وزير جهاد سازندگي اتصال به شبكه جهاني اينترنت را برقرار نموده است و به عنوان اولين روستاي ايراني در شبكه جهاني اينترنت شناخته شد. اتصال روستا به اينترنت مورد توجه رسانه هاي داخلي و خارجي نيز قرار گرفت و چندين روزنامه و مجله داخلي و خبرگزاريهاي خارجي از جمله فرانس پرس خبر اتصال اولين روستاي ايراني به اينترنت را تيتر خود قرار دادند.
بعد از اتصال به اينترنت، كلاس هاي آشنايي با اينترنت و آموزش كامپيوتر در دو روستاي چهارباغ و شاهكوه در روزهاي 15 تا 18 مرداد ماه برگزار شد كه مورد توجه مردم و دانش ‏آموزان منطقه قرار گرفت. مسئله مهمي كه در برگزاري اين كلاس‏ها به چشم مي خورد، اين بود كه امكانات  موجود اصلا جوابگوي شور و شعف دانش ‏‏آموزان نبود و قطعا اگر امكانات بيشتري وجود داشت، كلاسها از كيفيت بهتري برخوردار مي شدند.
اين سايت در تابستان 1379 و با مديريت جناب آقاي دكتر علي‌اكبر جلالي عضو برجسته مجمع و پشتيباني و همكاري اعضاء و اهالي راه‌اندازي شده است. اين امر در رسانه‌هاي داخلي و خارجي انعكاس فراواني يافته است و در مدت زمان كمتر از سه ماه قريب 6000 نفر از سايت شاهكوه ديدار كرده‌اند كه اغلب آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور بوده‌اند و چنين كاري برايشان بسيار دور از ذهن و قابل ستايش بوده است.
در همين راستا بنياد دانش و هنر كه بنيادي خيريه براي كمك به امر آموزش در ايران است و توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور حمايت مي‌شود، تعداد 9 دستگاه كامپيوتر، چاپگر و اسكنر به مجمع اهدا كرده است . در پيام دكتر جلالي از دانشگاه ويرجينيا به مجمع ايشان در روستاي شاهكوه آمده است: “خوشبختانه سايت شاهكوه جزء سايتهاي معروف جهان شده‌است و خيلي‌ها تمايل دارند كالاهاي شاهكوه را خريداري نمايند و حتي در سايت بزرگ آمازون دات كام كه بزرگترين فروشگاه اينترنتي جهان است  كتاب و موسيقي شاهكوئي در ليست فروش آن شركت قرار گرفته است. اگر ميليونها دلار هزينه مي‌شد اين مقدار اثر نداشت.
خدمات گردشگري الكترونيكي در سايت شاهكوه
درامد زايي و تبليغات در درگاه اينترنتي شاهكوه
جلب كمكهاي دولتي و غير دولتي
استفاده از سطوح مخابرات و ايجاد سطوح و زيرساختار الكترونيكي
مشاركت سازي روستايي در ايجاد و توسعه زيرساختار و سخت افزارهاي لازم در توسعه روستاي الكترونيك
ارائه محصولات كشاورزي و زراعي و فراورده هاي دامپروري و صنايع دستي(بمانیان و همکاران ، 1385)
3-16. آثار استفاده از فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري ايران از نگاهی دیگر
با توجه به امکانات و ویژگیهای بسیار غنی کشورمان در زمینه صنعت گردشگری ، بکارگیری روشهای نوین جذب و نگهداری مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش تعداد آنها کاملاً ضروری بنظر می رسد. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات روشهای عمل را در تمامی سازمانها و بویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. بر اساس تعریف پپارد فناوری اطلاعات عبارت است از مکانیزمهای توانمندسازی که باعث تسهیل در پردازش و جریان اطلاعات درون یک سازمان و بین سازمانها می شوند ، این اطلاعات شامل اطلاعاتی می شود که سازمانها تولید ، استفاده و یا ذخیره می کنند. (Peppard,1993,P5)
این پدیده باعث می شود که سازمانها بتوانند فعالیتهای درونی و میان سازمانی خود را در سطح منطقه ای و یا جهانی با قدرت بیشتری هماهنگ سازند. (Poon,1988,P540)
هافمن چند عامل را ، علت اصلي يکپارچگي صنعت توريسم و فناوري اطلاعات می داند:
نيازهاي اقتصادي، بعلت وجود رقابت جهاني سازمانهاي نيازمند دستيابي به حداکثر کارائي در سطح جهان هستند.
گسترش بسيار زياد تکنولوژي و اينترنت در زندگي روزمره مردم و نيز پيدايش تلفنهاي همراه نسل سوم
بهبود نسبت سود به سرمايه گذاري49 انجام شده در فناوري اطلاعات و يا بعبارتي افزايش پايايي تکنولوژي
افزايش توقعات و سطوح انتظار مشتريان ، تمايل آنها براي درک ارزش افزوده بيشتر و آگاهي بيشتر آنها از محصولات رقبا
عواملي که با استفاده از بکارگيري فناوري اطلاعات سبب ارتقا سطح رضايت مشتري مي شوند، شامل:
کاهش فاصله ميان انتظارات و تجربيات حاصل از سفر، با استفاده از ابزار شبيه سازي مجازي قبل از سفر
امکان دسترسي به گزينه هاي بيشتر وحق انتخاب متنوع تر
درک بهتر سازمانها از نيازهاي مشتريان بر اساس ويژگيهاي آنها و داده کاوي
ارائه قيمتهاي متنوع و تا حد زياد بسته به نظر مشتري (مدلهاي جديد کسب وکار امکان قيمت گذاري را از سوي سازمان بسمت مشتري تغيير داده است مانند Priceline.com
خدمات شخصي سازي شده ، مثل سرگرميها و يا پذيرايي شخصي در اتاق يا بهنگام پرواز
کاهش کاغذ بازي و امکان انجام امور تکراري و خسته کننده بوسيله فناوري اطلاعات (ترخيص مسافر و ارائه فاکتور از طریق ارسال پیام های کوتاه، چک کردن اتاق بوسيله تلويزيونهای مدار بسته، در هنگام تحویل اتاق)
شناخت سابقه مشتري
هماهنگي ميان واحدها امکان ارتقا سرويس دهي را فراهم مي کند
برطرف شدن مشکلات مکالمه اي بر اساس ترجمه همزمان از زبانهاي متداول بازار هدف
تفکيک کردن مشتريان بر اساس سبک زندگي، نگرش و خواسته هايشان و نه صرفاً وضعيت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، نفوذ اینترنت، برنامه چهارم توسعه، خدمات الکترونیک Next Entries منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، زیرساختها، خدمات گردشگری، عرضه کنندگان