منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، گونه شناسی، رفتار خرید، عناصر فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

طبقه بندی کرد. جدول زیر مشتریان اصلی صنایع دستی را بر اساس طبقه بندی ذکر شده از صنایع دستی نشان می دهد. با توجه به این دسته بندی ها می توان نتیجه گرفت که گردشگران به عنوان بازار اصلی صنایع دستی مطرح می باشند.

جدول 2-2- انواع مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس طبقه بندی صنایع دستی

بازار انواع صنایع دستی
گردشگران
بین المللی
گردشگران داخلی
بازار محلی
موزه داران خصوصی و عمومی

صنایع دستی سنتی زیبا

صنایع دستی ساخته صنعتگران

صنایع دستی تجاری

صنایع دستی انبوه

بازار
صنایع دستی
گردشگران
بین الملل
گردشگران داخلی
بازار محلی
صادرات از طریق گمرک
کالاهای کاربردی

هنر سنتی یا صنایع دستی قومی

محصولات طراحان

سوغاتی ها

ادامه جدول 2-2- انواع مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس طبقه بندی صنایع دستی

11-1-2- رفتار خرید صنایع دستی گردشگران
برای گردشگران امروزی ، گردشگری و خرید دو فعالیت جدا نشدنی محسوب می شوند. در حقیقت خرید به عنوان یکی از جوانب مهم گردشگری مطرح است (لا و آو،2000)25. همچنین خرید به عنوان انگیزه ای برای بسیاری از مسافران امروزی محسوب می شود (تیموتی،2005).26 بسیاری از محققان از جمله کنت، شاک و اسنو(1983) مدعی هستند که گردشگران میزان پول بیشتری برای خرید به نسبت اقامت و غذا خرج می کنند. دیگر محققان همچنین بیان می کنند که بدون فعالیت خرید تجربه سفر کامل نخواهد بود. گزارش منتشره از سوی انجمن صنعت سفر آمریکا(TIA) در سال 2001 مشخصا بیان می کند که در میان فعالیت های مختلفی که گردشگران آمریکایی در سفر انجام می دهند، خرید رایجترین فعالیت مورد علاقه آنهاست. بر طبق گزارش دیگری از این انجمن در سال 2008 گردشگران به میزان یک سوم از کل هزینه های گردشگری خود را به خرید اختصاص می دهند. محققان معتقدند تجربه مثبت خرید می تواند منجر به ایجاد تصویر مناسب و مثبت از مقصد شده و مزایای اقتصادی فراوانی همچون ایجاد اشتغال و درآمد برای مقصد به ارمغان آورد (لی و همکاران،2008).

بیش از 60درصد از گردشگران داخلی و 85درصد گردشگران بین المللی در فعالیت خرید مشارکت می کنند. در مورد گردشگران بین المللی خرید 50 درصد هزینه های آنان را در مقصد تشکیل می دهد. خرید در حین گذران تعطیلات یکی از مهمترین فعالیت های برنامه ریزی شده گردشگران قبل از سفر است (اوه، 2007) 27 .

ارتقای خرید گردشگری برای مقاصد بسیار مهم است زیرا یکی از بهترین روش هایی است که می تواند سود اقتصادی را در جوامع محلی افزایش دهد (سازمان جهانی جهانگردی،2002). همچنین در این زمینه باید توجه داشت که ترجیحات خرید گردشگران با توجه به خصوصیات هر گردشگر از قبیل سن، جنس، تحصیلات ، درآمد و تجربه گذشته سفر و همچنین ملیت و دلایل بازدید از مقصد متفاوت است (هیلی ،2009)28.

افراد در هنگام گذران تعطیلات به روشی کاملا متفاوت از الگوی روزمره زندگی شان رفتار کرده و خرید می کنند. بسیاری از خریداران غیر مشتاق در زندگی روزمره مقدار قابل ملاحظه ای از زمان و پول خود را صرف خرید در مسافرت می کنند (مورفی و همکاران،2003).

خرید برای گردشگران راهی به منظور تجربه فرهنگ محلی و تعامل با مردم مقصد نیز محسوب می شود. گردشگران کالاهایی را که در طول سفرشان خریداری کرده اند به دلایل مختلف اجتماعی و روانشناختی خریداری کرده و مصرف می کنند. خرید گردشگری یک نوع گذران اوقات فراغت همراه با لذت است که نسبت به خرید معمولی مجموعه ای متفاوت از انگیزه ها را در بر می گیرد. خرید که زمانی جزء کارهای روزمره خسته کننده به حساب می آمد تبدیل به یک فعالیت لذت بخش در سفرهای تعطیلاتی شده است در نتیجه افراد در هنگام خرید در سفرها رفتارها و روش های هزینه کرد متفاوتی را به نمایش می گذارد. دلیل دیگر این است که خرید روشی برای کشف و جستجوی مکان ها و تجربیات متفاوت است. هدف از سفر می تواند قویا بر انگیزه های خرید افراد و رفتار آنها به عنوان گردشگر تاثیر بگذارد (یوکسل،2007)29.

مطالعات در خصوص خرید سوغات و صنایع دستی توسط گردشگران را می توان به دو گروه تقسیم کرد؛ در یک سو ، محققان بر دیدگاه گردشگران از سوغات ( سوانسون،2004)30، معانی نمادین سوغات و صنایع دستی برای گردشگران (گوردون،311986؛لیترال،1990؛ شنهاو-کلر32،1993)، رابطه میان انتخاب محصول و سبک های گردشگری (گرابورن،1989؛ لیترال و همکاران،1994)، درک تجربه خرید سوغات و صنایع دستی ،تمایل به خرید محصولی خاص (کیم و لیترال33 ،2001؛یو و لیترال34،2003) تمرکز کرده اند. در سوی دیگر شماری از مطالعات بر گونه شناسی گردشگران و دسته بندی آنان و مصرف آنها به صورت بخش های معنی دار پرداخته اند( اندرسون و لیترال35،1996؛ کینلی و همکاران 36،2004 ؛ماسکاردو37،2004). به دلیل اهمیت گونه های گردشگری در خرید صنایع دستی و معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران به برخی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه خواهیم پرداخت.

1-11-1-2- گونه شناسی خریداران

تحقیقات اولیه در زمینه رفتار خرید سوغات و صنایع دستی گردشگران توسط لیترال صورت گرفته است. لیترال (1990) به بررسی معانی نمادین صنایع دستی برای گردشگران پرداخت. گردشگران معانی گوناگونی از صنایع دستی خریداری شده، داشتند. بر اساس معانی که آنان بیان کردند، لیترال گردشگران را به پنج خوشه طبقه بندی کرد: گردشگران خرید محور، گردشگران اصالت محور، گردشگران سفرهای خاص، گردشگرانی که خرید صنایع دستی برای آنان لذت بخش است و گردشگرانی که صنایع دستی را برای استفاده و کاربرد آن می خرند.

در تحقیق دیگری لیترال و همکاران(1994) چهار گونه گردشگر را شناسایی کردند : گردشگران قومی و هنری، تاریخ و پارکها، سرگرمی های شهری، فعالان فضای باز. برای گردشگران قومی و هنری سفر فرصتی برای کسب تجربه و توسعه شخصی محسوب می شود. آنان خریدار جواهرات، غذاهای محلی، عتیقه جات و کتاب هستند. گردشگران تاریخی و پارکها با انگیزه تمرکز بر تاریخ و یا زیبایی های طبیعی سفر می کنند و صنایع دستی ، کارت پستال و کتابهای مربوط به تاریخ و فرهنگ مقصد، غذاهای محلی و محصولاتی که خاص مجموعه داران را خریداری می کنند. خرید جزء ماهیت این گروه محسوب می شود. گردشگران متعلق به گروه سرگرمی های شهری دارای مشخصاتی نظیر فعال بودن در خرید سوغات به خصوص به عنوان یک فعالیت و سرگرمی صبحگاهی و دیدار پارکهای موضوعی و یا رویدادهای ورزشی در بعدازظهر و خوشگذرانی در کلوپ های شبانه هستند. این گردشگران اقلامی نظیر تی شرت یا دیگر مواردی که دارای نشان و یا نمادی از مقصد هستند را خریداری می کنند. آخرین گروه، گردشگران فعال در فضای باز ، شامل افرادی هستند که انگیزه آنها انجام فعالیتهای مهیج در فضای باز است. خرید سوغات و صنایع دستی برای این افراد جذاب نیست.

در تحقیق دیگری که توسط اندرسون و لیترال(1996) صورت گرفت بر اساس شیوه خرید سوغات و صنایع دستی و برنامه ریزی سفر، پنج گروه گردشگر شناسایی شدند. مسافرانی که برای دستیابی به اهداف سفر می کنند38، گردشگرانی که درگیری کمی در سفر دارند39، گردشگران میانه رو40، گردشگران آرام و خونسرد41 و گردشگران التقاطی42.

همچنین رفتار خرید سوغات و صنایع دستی گردشگران در تحقیق دیگری توسط یو و لیترال(2003) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق گردشگران به دو گروه تقسیم شده اند: خریدارن محصول محور43 و خریداران فرایند محور44.

برینگمن، جونیوس و وانتوم45 (2003) نیز در تحقیق خود به گونه شناسی از خریداران فرودگاهی با استفاده از انگیزه های سفر ارائه دادند و سه نوع خریدار سوغات و صنایع دستی را شناسایی کردند: خریداران با حوصله46، عاشقان خرید47، خریداران بی تفاوت48. (برینگمن و همکاران به نقل از عطرسایی،1388)

ماسکاردو (2004) نیز به مطالعه خرید به عنوان یک عامل مهم در انتخاب مقصد وبا هدف درک نقش خرید در تجربه مقصد پرداخت. بر اساس ترکیب اهمیت خرید در انتخاب مقصد و شرکت در فعالیت خرید چهار گونه از خریداران را شناسایی کرد: خریداران جدی49، غیر خریداران50، خریداران صنایع دستی و هنری51 و خریداران غیر جدی52.

2-11-1-2- معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران
بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی علاقه گردشگران برای سوغات و صنایع دستی چند موضوع شناسایی شده است:

میزان مهارت و استادکاری
شمار زیادی از تحقیقات درباره ویژگی های مورد علاقه گردشگران در زمینه خرید سوغات مشخص می کند که میزان بالای مهارت به کار گرفته شده در ساخت صنایع دستی یکی از موارد مهمی است که گردشگران به هنگام خرید صنایع دستی به آن توجه میکنند (اندرسون،1993؛لیترال،1990؛ لیترال و همکاران،1990) گردشگران از طریق صنایع دستی ارزش کارهای هنری و فرهنگ جامعه میزبان را مورد تشویق و توجه قرار می دهند (لیترال،1996). بعلاوه روش های مورد استفاده در ساخت صنایع دستی و همچنین زمان به کار رفته برای اتمام یک محصول نیز برای گردشگران بسیار حائز اهمیت است (لیترال،1990). اسلیباگ و همکاران53 (1990) در تحقیق خود به بررسی گردشگران خریدار محصولات نساجی پرداخته و گزارش کرده اند که افرادی که به دنبال استادکاری و مهارت بالا در تولید محصول هستند اغلب جوانب خاص تکنیکی استفاده شده در تولید محصول را مورد توجه قرار می دهند و میزان زمان مورد استفاده و مهارت بالا جزء خصوصیات محصولی است که آنها به دنبال آن هستند. به طور مشابه در تحقیقی که توسط استات، لیترال و ریلی54 (1992) بر روی گردشگران خریدار صنایع دستی چوبی، سفالی و پارچه ای صورت گرفته، مشخص شد افرادی که به دنبال مهارت در صنایع دستی هستند بر جزئیات استادکارانه در مراحل تولید محصول و همچنین محصول نهایی تاکید می کنند. آنان اغلب مهارت بالا و استادکاری را بر اساس دانش و تجربیات قبلی خود از تکنیک های صنایع دستی ارزیابی می کنند.

درک زیبایی شناسانه
صنایع دستی معمولا دارای ویژگی هایی است که به گردشگران اجازه می دهد تا از زیبایی محصولات لذت ببرند. گردشگران به درک و رضایت از زیبایی صنایع دستی ارج می نهند. این رضایت ناشی از زیبایی ذاتی محصول، رنگ و طراحی به کار رفته در آن است. این گروه از گردشگران معتقدند که در بر داشتن معانی نمادین در صنایع دستی الزامی نیست بلکه زیبایی میتواند در ظاهر هر محصول نمایان باشد (لیترال،1990). در راستای تحقیق لیترال، یافته های کیم (1997) نیز نشان می دهد که ویژگی های زیبایی شناسانه از قبیل طراحی و رنگ جزء معیارهای ارزیابی گردشگران برای خرید صنایع دستی است. همچنین مشخص شد که نگرش گردشگران به کیفیت زیبایی شناسانه صنایع دستی بهترین معیار به منظور پیش بینی تمایل به خرید محصول آنهاست.

پیوند فرهنگی صنایع دستی با مقصد
صنایع دستی و سوغات به گردشگران کمک می کند تا نگرش خود را گسترش دهند. این محصولات به دلیل داشتن عناصر فرهنگی مقصد موجب آگاهی و همچنین تعدیل نگرش گردشگران از اقوام و فرهنگ های دیگر می شود (لیترال1990). صنایع دستی اغلب از مواد طبیعی بومی ساخته می شود، بنابراین این محصولات حامل پیام هایی از مقصد هستند (گوردون،1986). برای مسافرانی که بر ارتباطات فرهنگی تاکید دارند، پیوند صنایع دستی با عناصر فرهنگی مقصد بسیار حائز اهمیت است.

ارتباط با صنعتگر
در فرایند تولید صنایع دستی ، صنعتگر تمام تلاش خود را برای تولید هر چه بهتر محصول به کار می گیرد. از دیدگاه روانشناسی صنعتگران از تمام انرژی ذهنی و جسمی خود در ساخت محصولات بهره می برند. بر همین اساس خرید صنایع دستی مستقیما از صنعتگر فرصتی برای گردشگران فراهم می آورد که تعامل انسانی فراتر از تفاوت های فرهنگی میان گردشگران و صنعتگران ایجاد شود. (لیترال،1996) گردشگرانی که بر ارتباط با صنعتگر تمرکز دارند از تعامل با فروشنده وتولید کننده محصول لذت می برند و همچنین مشاهده فرایند تولید صنایع دستی برای آنان ستایش برانگیز است. (اندرسون و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، میراث فرهنگی، مصرف کنندگان، خرده فروشی Next Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، اثرات اقتصادی، ایجاد اشتغال