منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، کارآفرینی، توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد

زنان و جوانان در فعالیت های مرتبط با این صنعت ، مزیت بسیار مهم گردشگری محسوب می شود. گردشگری زمینه های مناسبی را برای اشتغال زنان و جوانان فراهم می آورد. از نظر باتلر نیز توسعه گردشگری باعث ایجاد و افزایش فرصت های شغلی و پایگاه اجتماعی زنان و جوانان شده و با ایجاد فرصت های استقلال و خود کفایی به آنان انگیزه بیشتری برای ماندن در روستاها می دهد (اشلی و همکاران، 2001).

از دیگر اثرات اقتصادی گردشگری می توان به ایجاد فرصت ها وزیر بناهایی در جامعه به منظور خلق سرمایه های کوچک اشاره کرد. کشورهای کمتر توسعه یافته برتری و مزیت نسبی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در زمینه کسب ثروت ، فرهنگ و سرمایه های طبیعی همچون هنر ، موسیقی دارند که با ایجاد چنین فرصت هایی می توانند در راستای رشد اقتصادی و فرهنگی قدم بردارند و منافع اقتصادی را به همراه غرور و افتخار فرهنگی برای مردمان کشور خود به صورت توامان به ارمغان آورند (برگرفته از وال و ماتیسون ، 2006: 668).

1-1-2-2- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی
در زمینه اثرات گردشگری بر صنایع دستی ، هال معتقد است حضور گردشگران در بسیاری مناطق موجب افزایش تولیدات محصولات بومی و رونق صنایع دستی محلی شده است (هال و همکاران، 200157). همچنین توسعه گردشگری کمک شایانی در جهت حفظ هنر وصنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از میان رفتن صنایع دستی کهن کرده است. (چاک وای،1385) برای تولیدت محلی مانند صنایع دستی جهت ارائه به گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می شود و علاوه بر آن این مساله در بهبود کیفیت صنایع دستی نیز موثر می باشد (تولایی ،1386). گرابورن (1984) و کوهن (1993) معتقدند که گردشگری نقش بسیار موثری در توسعه هنر و صنایع دستی و قومی در جوامع گردشگر پذیر دارد ، هر چند که می تواند اثرات منفی نیز بر این هنرها داشته باشد (هریسون،2001)58.
خرید به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های گردشگران محسوب می شود که می تواند اثرات اقتصادی مهمی را در جامعه میزبان بر جای گذارد. گردشگران به منظور یادآوری خاطرات سفر و برقراری ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان اقدام به خرید صنایع دستی می کنند. اکانر معتقد است که گردشگران از طریق خرید صنایع دستی محلی موجب ایجاد شغل و ارتقای آن در جهت توسعه پایدار اقتصادی ، بهبود زندگی صنعتگران و ارتقاء موقعیت زنان و بخش های محروم جامعه و همچنین افرادی که امکان دستیابی به شغل دیگری را ندارند ،شده است. اقتصاد صنایع دستی که اغلب زندگی صنعتگران به آن وابسته است ، علاوه بر اینکه تولید محصولات طبیعی را تشویق می کند موجب همپیوندی جوامع نیز می شود ( اکانر،2006).

به اعتقاد لیترال (1990) آینده بسیاری از صنعتگران و صنایع دستی در جهان وابسته به توسعه گردشگری و بازاری ایست که این صنعت برای محصولات صنایع دستی جوامع میزبان به ارمغان می آورد (لیترال،1990). از جمله مهمترین اثرات گردشگری به عقیده لردکیپانیدز توسعه بازارهای جدید برای صنایع دستی و اشکال هنری جامعه میزبان و شکوفایی ، رونق و تجدید حیات این صنعت است. هر چند که این رونق به نظر وی می تواند اثرات منفی نظیر کالایی شدن محصولات صنایع دستی را نیز در بر داشته باشد ( لرد کیپانیدز،2002).
خرید صنایع دستی در حوزه گردشگری فرهنگی جای می گیرد. گردشگری فرهنگی عبارتست از : “مصرف نمادهای فرهنگ یک جامعه توسط گردشگران”. صنایع دستی به عنوان میراث زنده یک منطقه ارتباط مهمی با گردشگری فرهنگی دارد. اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه تلاشهای زیادی را برای بهبود زنجیره تولید و شکوفایی صنایع دستی انجام داده اند تا از این طریق موقعیت و زندگی هنرمندان و فروشندگان این محصولات را بهبود دهند. یونسکو صنایع دستی را به عنوان بخشی از فرهنگ مردمی و سنتی که نشاندهنده خلاقیت جوامع است ،شناسایی کرده است. همچنین این صنعت را به عنوان بیان کننده هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه به رسمیت شناخته شده است.

تجربیات سایر کشورها شواهد کافی مبنی بر لزوم تاثیر مستقیم رشد گردشگری بر رونق بخش صنایع دستی به دست می دهد. از آنجا که آگاهی بسیاری از دولتها درباره این حقیقت افزایش یافته آنان میراث فرهنگ و تمدن خود را در برنامه ریزی های کلان برای گردشگری و صنایع دستی گنجانده اند. به نظر میرسد که بدون گسترش گردشگری صنایع دستی نیز مهجور خواهد ماند (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی،1393).

تاپس (1993) در این زمینه معتقد است سازگاری و انعطاف پذیری عملکرد صنایع دستی به عنوان عنصر مهمی در موفقیت این صنعت به عنوان نوعی از مکانیسم توسعه از طبقات پایین به شمار می رود. همچنین او تاکید می کند که توسعه گردشگری عامل مهمی در توسعه بازار این محصولات و تاکید دوباره علاقه به صنایع دستی قومی به شمار می رود. توسعه گردشگری از یک سو موجب افزایش تقاضا برای صنایع دستی و تولید محصولات جدید و از سوی دیگر ایجاد غرور و افتخار جامعه میزبان به محصولات فرهنگی خود می شود و بدین ترتیب تجدید حیات صنایع دستی رخ می دهد (تاپس،1993)59.

توجه به تمایلات و علائق گردشگران در خرید صنایع دستی از مواردی است که می تواند فواید اقتصادی بیشتری را برای جامعه میزبان به همراه آورد. ایجاد تغییرات در این محصولات و توسعه محصولات موجب احیا بسیاری از این محصولات به واسطه رونق گردشگری شده است. استفاده از مواد بومی در تولید این محصولات همچنان که موجب جذب بیشتر گردشگران شده است، باعث شده تا کل زنجیره ارزش و تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی از تولید این محصولات سود ببرند (هیلی، 2009؛ هیرویوکی،2011 60؛ مارک ویک، 2001 61).
خرید و حمایت گردشگران از صنایع دستی کمک می کند تا روش های قدیمی از طریق فروش این محصولات زنده بماند. بدون وجود بازار بسیاری از مهارت های سنتی به دلیل کمبود تقاضا از بین خواهند رفت. گردشگری فرصتی را برای محافظت از این سنت ها فراهم می آورد. احیای صنایع دستی سنتی موجب ایجاد اشتغال در جامعه محلی می شود. هند از جمله کشورهایی است که صنایع دستی در این کشور به اقتصاد محلی کمک زیادی کرده است. تولید صنایع دستی در این کشور به منظور عرضه به گردشگران نزدیک 20 میلیون هنرمند را به صورت تمام وقت مشغول به کار کرده است (اکانر،2006). شمار زیادی از این افراد را زنان و اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می دهند. توسعه گردشگری در هند توانسته است کمک زیادی به رشد بخش صنایع دستی کند. این بخش سالانه به طور متوسط 3 درصد رشد دارد (هشمی،2012)62.

مطالعات چندی در این خصوص صورت گرفته است از جمله مطالعات روبن (1982) در یکی از روستاهای مقصد گردشگری در برزیل مشخص کرد که توسعه گردشگری در این مقصد توانسته است مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان بخش صنایع دستی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد به خصوص برای زنان و جوانان و ایجاد استقلال مالی برای زنان را ایجاد کند (روبن، 1982)63. در مطالعه صورت گرفته در نپال نیز مشخص شد که توسعه گردشگری منجر به ایجاد اشتغال و علاقه بیشتر جوانان به صنایع دستی بومی و بهبود معیشت آنان شده است. همچنین در این منطقه توجه به علائق گردشگران در تولید صنایع دستی و توسعه محصولات، افزایش 30درصدی درآمد این صنعتگران را در پی داشته است. جامعه محلی مورد مطالعه در این تحقیق از تغییر محصولات خود بر طبق علائق گردشگران تا جایی که موجب از میان نرفتن فرهنگ شود ، اعلام رضایت کرده اند زیرا منافع مالی را افزایش می دهد و موجب افزایش اشتغال آنان می شود (هیرویوکی،2011).
همچنین در تحقیقات گوناگون تاکید زیادی شده است که گردشگران با خرید صنایع دستی موجب اشتغالزایی و ایجاد و افزایش درآمد جامعه میزبان میشوند. با افزایش خرید صنایع دستی توسط گردشگران کارگاه های تولید این محصولات نیز افزایش خواهد یافت که این امر خود نشاندهنده فعالیت های کارآفرینی و یا اثرات نشیب توسعه گردشگری خواهد بود. به عقیده اکانر خرید سوغات وصنایع دستی توسط گردشگران موجب ایجاد اشتغال در جهت
توسعه پایدار اقتصادی می شود. اکانر در این زمینه معتقد است، توسعه گردشگری میتواند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده و محروم موجب کاهش فقر شود (اکانر،2006). در تحقیقات صورت گرفته توسط تاپس نیز مشخص شد که توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی از طریق فروش صنایع دستی می شود (توپس،1993). در این زمینه پوپلکا و لیترل معتقدند فروش سوغاتی های محلی باعث ایجاد ارتباط با اقتصاد محلی می شود و تولید چنین محصولاتی موجب اشتغالزایی بارزی در مناطق مختلف خواهد شد (پوپلکا و لیترال،1991).

1-1-1-2-2- گردشگری و کارآفرینی
کارآفرینی مزایای زیادی در اقتصادهای ملی ، محلی و منطقه ای به وجود می آورد. در اغلب کشورها کارآفرینی های کوچک و متوسط گردشگری توانسته است به تنوع اقتصاد محلی کمک بسیاری کند. توسعه گردشگری در بسیاری از کشورها توانسته است راه حلی برای اشتغال جمعیت بومی در قالب کارآفرینی های کوچک و متوسط مقیاس را فراهم آورد و به افرادی که قدرت سرمایه گذاری اندکی دارند کمک کرده که در فعالیت های اقتصادی مشارکت کرده و از این طریق ایجاد درآمد کنند. اغلب کشورها به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مقیاس و ایجاد اشتغال به توسعه و ترویج گردشگری توجه ویژه ای دارند (گرگونا ، 2007).
پاردی و هاگ کارآفرینی را به بازترکیبی خلاقانه از عناصر موجود در جامعه اطلاق می کنند، به طوری که با به کارگیری منابع و دارایی های جامعه از فرایند کارآفرینی به عنوان نیرویی برای توسعه اقتصادی استفاده شود (هاگ و پاردی، 1999)64. از دید اقتصادی تمایل افراد به کارآفرینی تحت تاثیر مشوق های مورد انتظار در بازار به خصوص سود و مزایای اقتصادی قرار دارد (لردکیپانیدز ،2002). از سوی دیگر میزان وابستگی افراد به درآمدهای گردشگری در دیدگاه آنان درباره توسعه این صنعت تاثیرگذار است (پاردی و هاگ،1999). این بدین معنی است که هر چه افراد سود و مزایای بیشتری از توسعه گردشگری حاصل کنند ، تمایل بیشتری به کارآفرینی در این بخش و توسعه این صنعت خواهند داشت.

بدلیل اینکه گردشگری اغلب شامل کارآفرینی های کوچک مقیاس است نقش این صنعت در توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت است. در تمامی بخش های اقتصادی شاید گردشگری تنها بخشی است که به منظور رسیدن به پایداری نیازمند مشارکت تمامی کارآفرینی هاست. این مساله به خصوص در گردشگری روستایی اهمیت ویژه ای یافته است زیرا به عنوان مهمترین نیروی محرکه توسعه گردشگری روستایی به شمار می رود (لردکیپانیدز، 2002).
در بسیاری از مناطق مانند رومانی به کارآفرینی به عنوان وسیله ای برای تجدید حیات مناطق روستایی و شهری نگاه می کنند که می تواند فرصت های اشتغال برای مردم محلی ، بهبود زندگی و معیشت ،کاهش مهاجرت را برای آنان به همراه آورد. توسعه گردشگری روستایی در این کشور به گسترش دو نوع کارآفرینی در این نواحی انجامیده است که به گفته کارشناسان بدون وجود گردشگری در این مناطق اتفاق نمی افتاد. نخست کارآفرینی در کسب و کارهایی که مستقیما به گردشگری مربوط می شودمانند اقامت ، غذا و پانسیون و کسب و کارهایی که به صورت غیر مستقیم به گردشگری مربوط می شود مانند کارآفرینی در بخش صنایع دستی (سرجیو ، 2008)65.
در زمینه مفهوم کارآفرینی باید گفت که این مفهوم در تئوری های اقتصادی بسیار زیاد دیده می شود. ریشه کلمه کارآفرینی به 800 سال پیش و کلمه فرانسوی Entreprendre به معنی متعهد شدن، بعهده گرفتن باز میگردد. علی رغم ادبیات منتشر شده، تئوری پذیرفته شده عمومی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه جوزف شومپیتر66 به طور قابل توجهی به توسعه تئوری های کارآفرینی کمک کرده است.
معروفترین مدل اقتصادی مرتبط با کارآفرینی تئوری توسعه اقتصادی (1911) است که در آن کارآفرینی به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی شناخته شده است. او معتقد است که کارآفرینی موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین عبارت است از نوآوری و ایجاد ترکیبات تازه ای از مواد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، اثرات اقتصادی، ایجاد اشتغال Next Entries منبع پایان نامه درمورد کارآفرینی، صنایع دستی، توسعه گردشگری، جامعه محلی