منبع پایان نامه درمورد شبکه های عصبی، شبکه عصبی، شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد

اجمالی شبکه های عصبی مصنوعی و خواص آن ها پرداخته شده است وداده ها با استفاده از شبکه عصبی آنالیز شده و نتایج درج شده است.
در فصل هفتم ،نتایج و پیشنهادات این تحقیق ارائه شده است.
پیوست 1 شامل: آشنایی با دستگاه لرزه نگارBLAST MATE و نحوی کار با آن می باشد.
پیوست2 شامل :روشهای تجربی محاسبه لرزش می باشد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
حفاری و انفجار یکی از تکنیک های استخراج در مهندسی عمران و معدن می باشد که به صورت گسترده ای به کار می رود. نتایج انفجار سنگ در لرزش زمین می تواند باعث ایجاد خسارت بر سازه های اطراف به مانند ساختمان ها، پل ها، سدها، تونل ها و غیره گردد. بنابراین ضربه بوجود آمده در زمین در اثر انفجار و انتشار آن در توده سنگ بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شرکت های معدنی که از عملیات انفجار استفاده می کنند، اغلب نیاز دارند تا سطح لرزه زمین را به گونه ای محدود کنند تا احتمال خسارت به سازه های نزدیک را از بین ببرند و یا به حداقل برسانند و یا اینکه شکایت همسایگان را کاهش دهند.
سطح لرزه در هر مکانی بیشتر با فاصله، مقدار خرج بر تأخیر، فرکانس لرزه و به یک مقدار کمتر روش انفجار در ارتباط است. عوامل دیگری وجود دارند که بر سطح لرزه تأثیر می گذارند، به مانند نوع سنگ، چگالی سنگ، وجود و یا عدم وجود لایه های سنگ، شیب لایه ها و امتداد آنها، شرایط چالهای انفجار، وجود آب عواملی هستند که در انتقال لرزه های انفجار غیر قابل کنترل می باشند.
2-2چکیده
از آنجا که لرزش های ناشی از انفجارمی تواند اثرات مخربی بر روی پیت معدن,سایت معدنی,تجهیزات ,ساختمان ها و حتی پرسنل معدن داشته باشد.لذا ضروری است تا تدابیری اندیشیده شود تا ضمن خردایش مطلوب کمترین میزان لرزش در انفجارات به وجود آید. در این پروژه با استفاده از داده های ثبت شده در انفجارهای معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان در طی چندین ماه و روش شبکه های عصبی مصنوعی مدلی جهت بهینه سازی عملیات آتشباری با تاکید بر کاهش میزان لرزش های فعلی ارائه شد.
3-2 روش های تجربی و تاریخچه آن ها
بهترین روش برای حل این مسئله که چگونه مقدار خرج را به گونه ای تخمین زد تا از سطح لرزه ایمن در یک فاصله مشخص فراتر نرویم، استفاده از ابزارهایی است که بتوان در یک محل، پارامترهای ثابت آن محل که در ارتباط با شرایط واقعی انفجار می باشد را بدست آورد. برای آنالیز لرزه ها در ارتباط با این مسئله لازم است تا ترکیب چندین فاکتور به مانند ویژگی های محل انفجار، انتشار امواج سطحی و حجمی در زمین و پاسخ سازه ها مد نظر قرار گیرد، به عبارت دیگر برای اینکه بتوان به طور مؤثری لرزه های انفجار را کنترل کرد، توسعه سیستم برداشت لرزه های انفجار و بدست آوردن مناسب خواص استهلاک لرزه های مختلف ضروری می باشد.
از آنجایی که حرکت زمین یکی از مهمترین اثرات محیطی عملیات انفجار می باشد، بعضی قوانین حرکت زمین در ارتباط با خسارت سازه ها توسعه پیدا کرده اند. این قوانین بر اساس سرعت ذره ای حداکثر ناشی از عملیات انفجار می باشد. برخی از دانشمندان و مهندسان بر روی پیش بینی سرعت ذره ای حداکثر تحقیق کرده و یافته هایشان را منتشر کرده اند. اولین معادله با ارززشی که سرعت ذره ای حداکثر را پیش بینی می نماید به وسیله مهندسین معدن آمریکا بدست آمده است. معادله های پیش بینی اصلاح شده ای وجود دارند که توسط برخی محققین یا انجمن ها به مانند امبراسیز و هندرون ، لانجفورس و کیلستروم ، قوش و دائمن ، روی ، سینگ و همکاران و دیگران منتشر شده است. با این حال پیش بینی سرعت ذره ای منتشره توسط انجمن مهندسان معدن آمریکا پرکاربردترین معادله در مقالات و نوشتجات می باشد.
قوانین محدود کننده ای برای لرزه های انفجار وجود دارند که نیاز است تأمین شوند، به طوری که استفاده کننده نیاز دارد حداکثر مقدار خرج بر تأخیر و فاصله محل نگرانی از انفجار را بداند. اگر نگرانی بابت خسارت وجود دارد، چندین معیار خسارت توسط USBEM و DIN-450 منتشر شده اند که می تواند برای طراحی استفاده شود .
از نتایج این تحقیق به نوع دیگری می توان در انجام عملیات مهندسی معکوس استفاده کرد و مقدار سرعت مجازی که در آن مقدار سرعت دیواره پایدار می ماند را به دست آورد و الگوی انفجار و میزان خرج بر تأخیر در فواصل نزدیک به دیواره ی نهایی را به نحوی طراحی کرد که در هر انفجار، سرعت حاصله بیش از سرعت مجاز نباشد.
4-2 شبکه عصبی و تار یخچه آن ها
شبکه های عصبی (Neural Networks) یکی از مولفه های مهم و اساسی هوش مصنوعی (Computational Intelligence) می باشند که ارتباطات سیناپسی و ساختار نرونی مغز را مدل می کنند. هوش مصنوعی به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی بر اساس ارائه به روز داده های عددی است. شبکه های عصبی مصنوعی جزء دسته ای از سیستمهای دینامیکی هستند که با پردازش روی داده های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کنند و به همین خاطر به این سیستم ها، هوشمند گفته می‌شود چون بر اساس محاسبات روی داده های عددی یا مثالها، قوانین کلی را فرا می گیرند.
شبکه های عصبی از طریق مثالهای آموزشی بین ورودی ها و خروجی ارتباط برقرار می‌کند یعنی با دادن داده های ورودی آموزشی و خروجی های متناظر به آن، شبکه طبق الگوریتمهای خاص فرآیند یادگیری را طی کرده و در نهایت جوابهایی را شبکه تولید می‌کند که اغلب صحیح بوده و با شرایط مساله سازگاری دارد.
دیدگاههای جدید در مورد شبکه های عصبی در دهه 40 قرن بیستم ارائه شد. زمانی که دانشمندان نشان دادند شبکه های عصبی می توانند هر تابع حسابی و منطقی را محاسبه کنند. پس از آن قابلیت یادگیری در نرون های بیولوژیک نیز شناخته شد. نخستین کاربرد عملی شبکه های عصبی در اواخر نیمه اول قرن بیستم مطرح شد به طوریکه شبکه های معرفی شده قادر به شناسایی الگوها از یکدیگر بودند. ولی شبکه های اولیه فقط به صورت خطی طبقه بندی الگو را انجام می دادند.
در دهه 70 برای اولین بار شبکه هایی ساخته شد که قادر بودند بعنوان عناصر ذخیره ساز عمل نمایند. با شروع دهه 80 قرن بیستم و پیشرفت سریع کامپیوترها به خاطر ساخته شدن میکروپروسسورها امکان مطالعه و تلاش بیشتر را برای طراحی شبکه های عصبی جدیدتر و پرتوان تر هموار ساخت تا اینکه در سال 1986 دو فیزیک دان امریکایی الگویتم پس انتشار خطا (Error Back Propagation) را به جهانیان عرضه کردند. با بروز این ایده شبکه های عصبی متحول شده و کاربرد بسیار زیادی در رشته های مختلف علوم پیدا کرده اند. بطوریکه اکنون شبکه های عصبی در هر دو جهت تئوریک و عملی در حال رشد می باشند.
آنچه شبکه های عصبی مصنوعی را در آینده محبوب تر خواهد نمود سرعت بالای کامپیوترها و الگوریتمهای یادگیری سریعتر می‌ باشد که استفاده از شبکه‌های عصبی رادرحل مسائل مورد نظر یاری می نماید.
با وجود برتری‌هایی که شبکه‌های عصبی نسبت به سامانه‌های مرسوم دارند، معایبی نیز دارند که پژوهشگران این رشته تلاش دارند که آنها را به حداقل برسانند، از جمله :
• قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت یک کاربرد اختیاری وجود ندارد.
• در مورد مسائل مدل سازی، صرفاً نمی‌توان با استفاده از شبکه عصبی به فیزیک مساله پی برد. به عبارت دیگر مرتبط ساختن پارامترها یا ساختار شبکه به پارامترهای فرآیند معمولاً غیر ممکن است.
• دقت نتایج بستگی زیادی به اندازه مجموعه آموزش دارد.
• آموزش شبکه ممکن است مشکل ویا حتی غیر ممکن باشد.
• پیش بینی عملکرد آینده شبکه (عمومیت یافتن) آن به سادگی امکان پذیر نیست.
دلايل فوق و فقدان راه حلي آسان براي معرفي و بهينه سازي شبکه عصبي عامل اصلي استفاده محدود از شبکه هاي عصبي است .
یک شبکه عصبی به طور کلی با یک کامپیوتر سنتی در موارد زیر تفاوت دارد :
➢ شبکه‌های عصبی دستورات را به صورت سری اجرا نکرده، شامل حافظه‌ای برای نگهداری داده و دستورالعمل نیستند.
➢ به مجموعه‌ای از ورودی‌ها به صورت موازی پاسخ می‌دهند.
➢ بیشتر با تبدیلات و نگاشت‌ها سروکار دارند تا الگوریتم‌ها و روش‌ها.
➢ شامل ابزار محاسباتی پیچیده نبوده، از تعداد زیادی ابزارساده که اغلب کمی بیشتر از یک جمع وزن دار را انجام می‌دهند تشکیل شده‌اند.
روند انجام کار5-2
• انجام مطالعات تحقیقاتی و برنامه ریزی برای انجام پروژه
• فراهم آوردن مقدمات انجام پروژه مانند تهیه دستگاه لرزه نگار
• ثبت لرزش ها و پارامترهای وابسته ومستقل مورد نیاز برای آنالیز
• آنالیز عددی داده ها، به منظور بدست آوردن معادلات استهلاک در معدن گل گهر سیر جان
• تهیه شبکه بهینه انفجار با تفکیک نوع مواد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

6-2هفت یافته کلیدي
لرزش زمین ، سرعت ذره ای ، فرکانس لرزش ، شبکه عصبی ، الگوی انفجار ، شبکه بهینه ، تحلیل آماری

فصل سوم

آشنایی کلی با معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان
مقدمه1-3
مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر در استان کرمان و در ۵۰ کيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان در طول جغرافيايي ´۲۰ و° ۵۶ شرقي و عرض جغرافيايي و ´۶ و ° ۲۹ شمالي قرار گرفته است . البته مجتمع در مرکز مثلثي به رئوس کرمان، شيراز و بندر عباس به فاصلة تقر يبي ۳۰۰ کيلومتر از هر يک از شهرهاي مذکور واقع شده است. (شکل 3-1)
از نظر مورفولوژي، اين منطقه در دشت مرتفعي با ارتفاع متوسط۱۷۵۰ متر از سطح دريا در دامنة شمال رشته کوه زاگرس در يک ناحية نيمه کويري واقع شده و شامل بيرون زدگي هايي با ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر مي باشد . اکثر بيرون زدگي ها در امتداد شمال غرب – جنوب شرق، منطقة مذکور را احاطه کرده و در جنوب شرقي کانسار، رشته کوه بلند ي به ارتفاع ۲۹۰۰ متر از سطح در يا قرار گرفته است . نزولات جوي در ا ين منطقه کم و متوسط بارندگي سالانه در آن۱۲۰ ميلي متر و حداکثر سرعت باد ۱۲۰ کيلومتر در ساعت است . آب و هوا ي نسبتاً کويري در اين منطقه باعث تغييرات شد يد حرارت در فصول مختلف و در شبانه روز مي شود، به طوري که دماي ناحيه بين ۱۰ – تا ۴۰ درجه سانتيگراد در سردترين و گرم ترين فصول سال متغير بوده و ميزان اختلاف درجه حرارت روز و شب نيز به ۳۵ درجه سانتيگراد مي رسد. حداکثر رطوبت نسبي در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد، ۷۰ % ثبت شده است . دسترسي به معدن از طر يق يک جاده آسفالته که از سيرجان به نيريز و از آن جا به شيراز متصل شده امکان پذير است. در ۴۲ کيلومتري جنوب غربي سيرجان ، جاده اي اختصاصي به طول ۸ کيلومتر باتوجه به استانداردهاي رايج، به سمت جنوب بنا شده است که به دروازه اصلي معدن منتهي مي شود . در ۸ کيلومتري شرق معدن از محل کا رخانة فرآوري، راه آهن بافق -بندرعباس عبور مي کند که در حال حاضر ارتباط معدن با شبکة سراسري راه آهن را برقرار نموده و کنسانترة توليد شده، از طريق راه آهن به مجتمع فولاد مبارکه و مجتمع فولاد اهواز ارسال می گردد.[ 1]

شکل 3-1موقعیت معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان[1]
تاريخچه اكتشاف و بهره‌برداري 2-3
معدن گل گهر جزو معادن شدادي (اصطلاحاً به معادني گفته مي‌شود كه در گذشته‌هاي دور مورد بهره‌برداري قرار گرفته باشند) ايران محسوب مي‌شود. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد در زمان‌هاي دور حدود 350000 تن سنگ آهن از اين معدن برداشت شده است. در مورد زمان و نحوه استخراج نظرات متفاوتي وجود دارد، اما نظر مشترك اين است كه حدود 900 سال پيش از اين منطقه سنگ آهن استخراج مي‌شده است و از چوب جنگل‌هاي وسيعي كه در آن زمان در اينجا وجود داشته، براي ذوب آهن استفاده مي‌شده و حتي اعتقاد براين است كه آهن‌هاي بكار رفته در تخت جمشيد از معدن گل‌گهر تامين شده است.تاريخچه اكتشافي اين معدن در عهد حاضر به سال 1348 باز مي‌گردد كه در آن سال شركت ايران باريت عمليات اكتشافي و پي‌جويي سنگ آهن را آغاز كرد و نتيجه آن اكتشاف معدن شماره يك گل‌گهر با عيار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، عصر اطلاعات، دارایی ها Next Entries منبع پایان نامه درمورد مواد معدنی