منبع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، اینستاگرام، ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

ل است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای ویژگی و شرايط خاص است که :تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگي و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود ( عباسي1389،ص112).
2-2-تاریخچه شبکه های اجتماعی :
مفهومی باعنوان شبکه های اجتماعی اینترنتی باقالب امروزی اولین بار در سال 1960دردانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده امریکا مطرح شد .بعداز ان اولین شبکه اجتماعی اینترنتی درسال 1997 به نام سیکس دگری1 راه اندازی شد.دراین سایت ابتداکاربران امکان ایجاد پروفایل برای خودداشتند که بعداز مدتی امکان ایجاد لیست دوستان هم به آن اضافه شد. البته قبل از سیکس دگری هم سایتهایی وجود داشتند که امکان ایجاد پروفایل ویا ارتباط با دوستان رابه کاربران می دادند ،اما تنهاسایتی گه این دو ویژگی را باهم داشت سیکس دگری بود .بنابراین به عنوان اولین شبکه اجتماعی شناخته شد .این سایت با امکان ارتقای امکانات خود میلیونها کاربر را جذب خود کرد وکم کم درحال تبدیل شدن به یک تجارت بود.اما در سال 2000 وبعداز سه سال فعالیت مسدود شد ومهمترین علت آن استفاده نادرست کاربرانش بود که موجب چندین شکایت از سایت ودرنتیجه مسدود شدن ان شد .(علیمرادی ،1389،ص6 )

از سال 2001 به بعد شبکه های اجتماعی متفاوتی باکاربرهای متنوع ایجاد شدودرواقع موج جدیدی ازشبکه های اجتماعی شکل گرفت .به عنوان مثال شبکه 2ریاز که با هدف تجارت وکسب وکارشکل گرفت وبه بزرگترین شبکه خدمات کسب وکار تبدیل شد.ازسال 2002 شبکه های اجتماعی دیگری نیز راع اندازی شدند .شبکه فرندستر3به عنوان مکمل سایت ریازشکل گرفت .این سایت از انجا که یک امکان جدید رادر اختیار کاربران قرار داده بود ،کاربران بسیاری راجذب خود کرد وبعد از یک سال سه میلیون کاربر را از آن خود کرد .بعد از مدتی بعض از افراد اقدام به ایجاد پروفایل های جعلی شخصیت های معروف کردند ومشکلات ایجاد شده ،کمپانی را محبور به حذف این آیکون کرد .مشکل دیگر حجم زیاد کاربران سایت بود که باعث ایچادمشکلات فنی در سایت شد .در نتیجه محبوبیت این سایت در آمریکا کمرنگ شد امادر همین زمان درکشورهای دیگر به شهرت ومحبوبیت بسیاری دست یافت . (علیمرادی ،1389،ص9 )
ازسال 2003 تعداد زیادی شبکه های اجتماعی باکاربرهای مختلف به وجود آمدند این سایت ها گاهی کاربران ومخاطبان خاص خود را داشتند مثل : لینکدین 4،ویژبلپات5 و سینگ6 که کاربران تجاری وکسب وکار داشتند .شبکه مای اسپیس7 که مهمترین این شبکه ها بود وهدف ایجاد ان جذب کاربران فرند استر8 بود که دیگر به ان علاقه ای نداشتند .بنابراین با تبلیغات زیاد از راه های گوناگون دست به جذب کاربران فرند استر زد .نوجوانان ،هنرمندان واهالی موسیقی بیشترین کاربران مای اسپیس بودند .این سایت دارای محبوبیت جهانی شد .مای اسپیس ویژگیها وامکانات خاص وجذاب ومورد توجهی را ایجاد کرد که درجذب کاربران نقش بسیار مهمی داشت .مهمترین ویژگی مای اسپیس دوآیکون “چه کسی راملاقات کنم “و”درباره من”است .پروفایل هرفردهم ازدوبخش “علایق “وجزئیات درمورد فرد “تشکیل شده وامکان آپلود عکس هم در این سایت وجود دارد .
درسال 2004 فرند استر باهفت میلیون کاربر ومای اسپیس با دومیلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در حوزه شبکه اجتماعی بودند .
اکنون مای اسپیس جای خودرا به فیس بوک بابیش از 400 میلیون کاربرداده است که امکانات وویژگیهای آن از تمام شبکه های اجتماعی دیگر بیشتر وبه روزتر است .فیس بوک درسال 2004توسط یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد به نام مارک زوکربرگ درخوابگاه دانشگاه راه اندازی شد .این سایت درسال 2006دردسترس عموم قرار گرفت وقبل از ان به دانشجویان هاروارد اختصاص داشت .دراین سال تویتر هم راه اندازی شد.درسال 2008فیس بوک بایجاد صفحات اصلی وبسایت خود به زبان های مختلف موجب رشد چشم گیر کاربران وکاربری سایت خود شد .بعداز راه اندازی فیس بوک ابتدا اکثر دانشجویان هروارد وبعد از آن بسیاری از دانشگاهیان ایالات متحده وحالا تمام دانشگاههای معتبر وبزرگترین شرکت های دنیا وبزرگترین چهره های جهان وجمعیت بسیار زیادی از مردم سرتاسر جهان عضو این شبکه اجتماعی هستند . (علیمرادی ،1389،ص11 )
2-3-شبکه اجتماعی چیست
یکی از مهمترین وسایل ارتباطی در سطح جهان،که آنرا به سوی دهکده جهانی سوق می دهد ،”اینترنت “است.ازعمده ترین وموثرترین فضاها درفضای اینترنت شبکه های اجتماعی هستند که ازضریب نفوذ نسبتا بالایی درمیان جوانان برخورداراست وروز به روز آماراستفاده کنندگان افزوده می شود .شبکه های اجتماعی ،سایت هایی است که در آن کاربران می توانند علاقه مندیها،افکار وفعالیت های خودرابا دیگران به طور متفاوت به اشتراک بگذارند .
اگرکمی کاربردی ترتوضیح دهیم :شبکه های اجتماعی مجازی به افراد سراسر کره زمین اجازه می دهند تاعلایق وسلیقه هایشان را نمایش دهند وبه واسطه این نمایش ها باهم دوست شوند .مثلا درپروفایل یک کاربرسوال میشود که به چه کتابی علاقه دارید واگردر پاسخ بگوید مساله حجاب شهید مطهری ،انوقت تمام کسانی که به این کتاب علاقه دارند توسط خود سایت به این کاربر معرفی می شوند .این مثال هادرهر موضوع فرهنگی یا سیاسی دیگر هم صادق است .علاقه به مجله ،فیلم ،خواننده،دانشگاه یاهرموضوع دیگر می تواند واسطه هایی برای اتصال افراد به هم باشد وشبکه های فراوانی از افراد یا سلایق وعلایق مشترک بدین شکل ایجاد می شود .در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی باسرعت بی نظیری گسترش یافته اند ونکته حایز اهمیت اینست که مالک بیشتر این شبکه ها سردمداران استعمار جهان یعنی آمریکا ،اسرائیل وانگلیس هستند .شبکه هایی مثل فیس بوک ،توئیتر ،مای اسپیس و…نمونه هایی از شبکه های اجتماعی مجازی هستند که طرفداران آنها در بین جوانان به سرعت رو به رشد است .(امینی مقدم ،1389،ص20)
2-4- شبکه های اجتماعی سال 2014 عبارتند از:
2-4-1-فیس بوک 9
شبکه اجتماعی فیس بوک بامیلیارد ها کاربر در سراسر جهان قطعا انتخابی واضح ومطمئن برای بسیاری از کاربران است درفیس بوک میتوان باسایر کاربران ارتباط برقرارکرد ،گروه ها و رویدادهای مختلفی راه اندازی کرد ،وازامکانات بی شمار دیگری که این شبکه اجتماعی دراختیار کاربران خود قرار داده استفاده کرد.
2-4-2-توئیتر 10
توییتر مکانی برای درمیان گذاشتن رویداد های زندگی شخصی باسایر کاربران است .درتویتر میتوان توبیت های خود را بروزرسانی کرد،لینک ویدئوهاومقالات راپست کرد .نقطه ضعف توییتر این است که تعداد کاراکتر یاحروف قابل استفاده درهر توبیت محدود به 140 کاراکتر یاکمتراست.
2-4-3-تامبلر11
تامبلر از نگاه کاربران وکارشناسان فضای مجازی یکی از شبکه های اجتماعی محبوب وبرتر است زیزا کاربران این شبکه ی اجتماعی می توانند به صورت ناشناس درآن فعالیت کنند .درتامبلر میتوان با دوستان خود ملاقات کرد ویابا افراد غریبه چت کرد ودوستان جدیدی پیدا کرد در شبکه تامبلر شما دقیقا نمی دانید باچه کسی در ارتباط هستید ویاشاید افرادی که با انها درارتباط هستید واقعا آن کسی نباشد که به شما معرفی شده است .
2-4-4-پینترست 12
پینترست بسیار شبیه تامبلراست اما نسبت به تامبلر سازمان یافته تر وبه روز تر است .در پینترست میتوان پین های خود را به سادگی دسته بندی کرد وبه منظور ساده سازی فرایند یافتن مجدد این پین ها میتوان پین ها را در بورد های مختلف با نام های مجزا دسته بندی کرد .نقطه ضعف پینترست اینست که هرفردی که بخواهد تمام محتوا ی حساب کاربری شما را ببیند حتما باید در این شبکه اجتماعی ثبت نام کند ودر پینتر ست عضو باشد .
2-4-5-اینستاگرام13
وب سایت اینستاگرام فیلتر های مختلف ومتعددی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد بنابراین به راختی می توانید با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر روی عکس های خود فیلتر های گوناگون ومتنوعی اعمال کرد واز آنها آثار هنری ساخت .اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی جالب و سرگرم کننده است که به راحتی متوان لیست بزرگی از دنبال کننده ها در ان برای خود ایجاد کرد دراینستاگرام هیچ محدودیتی در تعداد پست ها یا عکس های منتشر شده از سوی کاربران به صورت روزانه یا کلی وجود ندارد .
2-4-6- گوگل پلاس 14
در گوگل پلاس میتوان به سرعت ودر مدت کوتاهی برند خود را معرفی نمود زیرا یافتن افراد مناسب وبرقراری ارتباط با انها در این شبکه ها بسیار ساده است .شبکه اجتماعی گوگل پلاس هیچ ویژگی خاص ویا مزیت برتر نسبت به سایر شبکه های اجتماعی ندارد .
2-4-7- لینکدین 15
اگر به دنبال ایجاد روابط معنادار وحرفه ای هستید ،به خصوص برای کسب وکار شبکه اجتماعی لینکدین وب سایتی است که باید در ان ثبت نام کنید یا حساب کاربری خود را ایجاد نمایید .در دانشگاه ها نیز این وب سایت تدریس می شود که همین ویژگی لینکدین را نسبت به شبکه های اجتماعی دیگر یک قدم جلوتر برده است .
2-4-8- میت می 16
میت می روشی عالی برای ملاقات با فراد جدید در ایالات متحده آمریکا وچت کردن با تلفن همراه است .میت می روزانه بیش از یک میلیون کاربر دارد .متاسفانه با استفاده از میت می نمی توان با تعداد کاربرانی که در شبکه های اجتماعی دیگر با آنها ملاقات می کنند ارتباط برقرار کنند .میت می با وجود فراز ونشیب های گوناگون به سرعت در حال رشد است .
2-4-9-کلس میتس 17
با استفاده از کلس میتس میتوان رابطه خود با دوستان قدیمی را حفظ کرد .میتوان در مورد شایعه های مختلف بحث کرد .بفهمید دوستان قدیمی هم اکنون مشغول چه کاری هستند وامکانات بی شمار دیگر وممکن است افرادی هم که چندان تمایلی به دیدن انها ندارید نیز با شما ارتباط برقرار کنند .
2-4-10-میت آپ 18
میت آپ شبیه شبکه ها و یا وب سایت های اجتماعی دیگر است دقیقا نمی توانید بفهمید با چه کسی ارتباط دارید یا با چه فردی مشغول چت کردن هستید . (امینی مقدم ،1389،ص26)
2-5-ديدگاه هاي جامعه‌شناختی درباره گرایش خانواده‌ها به شبکه‌های احتماعی
2-5-1نظريه مخاطب‌شناسی
اعضای خانواده، مخاطبانی هستند که در معرض پیام‌های رسانه‌های جمعی قرار دارند. مخاطب، بخش اساسی از فرآیندهای مربوط به ارتباط جمعی بوده است و از بدو پژوهش در ارتباطات، یکی از موضوعات اصلی مورد توجه است که در ارتباط جمعی، مخاطبان، جمعی از افراد هستند که پیام‌های عرضه شده از رسانه‌ها را دریافت می‌کنند یا دریافت کرده‏اند. در نتیجه، مخاطبان، گروهی هستند که در فرآیند ارتباط جمعی مشارکت می‌کنند، اما به‌طور معمول و در حال طبیعی، درگیر ساخت محتواها نیستند (محسنیان‌راد و سپنجی، 1390،ص30).
امروزه ماهواره‌ها و برنامه‌هایی که از این شبکه‌ها پخش می‌شود، واقعیت‌ها را آن طور که باید و شاید به تصویر نمی‌کشند و حتی گاهی بنگاههای استعماری هستند که مسائل را کوچک و بزرگ می‏کنند و به افراد مجال تأمل و تفکر نمی‌دهند؛ زیرا رابطه میان ماهواره و مخاطب، رابطه‏ای یک سویه است و در این فرآیند پیام‏رسانی، تعیین نوع پیام‌ها و آگاهی‌ها در اختیار فرستنده است و گیرنده پیام به گونه‌ای خنثی و منفعل آن را دریافت می‌کند.
دایرةالمعارف ارتباطات و اطلاعات(2002) نیز در مورد مفهوم مخاطب چنین می‌گوید: «مخاطب، کم و بیش به عنوان گروهی از دریافت‏کنندگان هم‏زمان پیام‌ها در انتهای یک فرآیند خطی ارتباطی تعریف می‌شد (مدل گونه‏ سه عنصری ارسطو، شامل گیرنده، پیام و فرستنده) که این موضوع به صورت مبنایی، یک گونه انتقال اطلاعات از یک فراارتباط‏گر به دریافت‏کنندگان فردی فراوان است» (محسنیان‏راد و سپنجی؛ 1391،ص31).
از دید مک کویل19 نیز مفهوم سنتی مخاطب از بین رفته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، پرخاشگری، تلفن همراه، شبکه اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ارتباط جمعی، افکار عمومی