منبع پایان نامه درمورد شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، ارتباط جمعی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

است و جای آن را مجموعه‌های بی‌شماری از مصرف کنندگان انواع نامحدود خدمات اطلاعاتی می‌گیرد. مفهوم رسانه جمعی دیگر کارآیی سابق را ندارد. همچنین مک کویل، مقوله نظارت هنجاری بر رسانه‌ها را مطرح می‌کند که به نظام‌های ارزشی تنظیم‏کننده رفتار رسانه‌ها اشاره دارد. این نظام‌ها بر ارزش محتوایی (داوری‌های سنتی جاگرفته در فرهنگ و منتقل شده به وسیله نهادهای آموزش، خانواده و مذهب)، ارزیابی‌ها از رسانه‌ها و زمانی که صرف آنها می‌شود و انتظارات مخاطبان از تولید و توزیع‏کنندگان برای تأمین برخی خدمات و انجام دادن شماری از تکالیف نظارت می‌کنند (مک کویل20، 2006،ترجمه صادقیان،1389،ص329).
در این میان، یکی از وظایف رسانه ملی، مدل سازی برای رفتار‌ها و عادت‏های ارزشی و فرهنگی جامعه است. برای این منظور، رسانه ملی باید ضمن اشاعه اخلاق ایرانی ـ اسلامی‌، مخاطبان را به تفکر، تعمق و خردورزی دعوت کند و با اعتلای ایمانی و فکری آنان، زمینه پرورش فرهنگ پویای ملی را فراهم سازد.
اگر در گذشته، وراثت، محیط و خانواده، سه عامل اساسی شکل‌گیری شخصیت وتعلیم وتربیت یک فرد به حساب می‌آمدند، امروزه با توجه به گستردگی و اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی بر افراد جامعه می‌توان عامل چهارم را به این مجموعه افزود؛ یعنی عامل رادیو و تلویزیون (صادقیان،1389،ص329).
2-5-2-نظریه کاشت
نظریه کاشت به عنوان یکی از پرکاربردترین نظریه‌های مربوط به اثرات رسانه‌های ارتباط جمعی، بهتر از هر نظریه‌ای، اثرات تکنولوژی رسانه‌ای بر جامعه و تحولات آن را نشان می‌دهد. این نظریه، محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به سرپرستی جورج گرنبر21، نظریه‏پرداز ارتباطات، روی وسایل ارتباط جمعی به‌طور عام و تلویزیون به‌طور خاص است. گرنبر بر این باور است که تلویزیون در میان رسانه‌های مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا کرده که محیط نمادین آن و پیام‌هایش در مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و دیگر وسایل شناخت جهان را گرفته است(محمدپور، 1389،ص139).
گرنبر(2004) با تمرکز مطالعات خود بر شهروندانی که میزان تماشای تلویزیون در میان آنها بالاست و مقایسه آن با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند، چنین نتیجه گرفت که از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عملا دیگر منابع اطلاعات، افکار و آگاهی‌ها را به انحصار درمی‏آورد و یک کاسه می‌کند.
اثر این مواجهه با پیام‌های مشابه، چیزی را تولید می‌کند که گربنر آن را «کاشت» یا آموزش جهان‏بینی رایج، نقش‌ها و ارزش‌های رایج می‌خواند. از نظر گربنر، متداول‏سازی  هنگامی ‌روی می‌دهد که تماشای بیش از اندازه، منجر به تقارن دیدگاه‌ها در گروه‌ها شود. تشدید نیز زمانی اتفاق می‌افتد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر باشد(محمدپور ، 1389،ص98).
همچنین گرنبر می‌گوید: «کودکان امروز، در حالی پا به عرصه حیات می‌گذارند که در درون خانواده به‌طور متوسط، روزی 7 ساعت تلویزیون تماشا می‌کنند. نخستین قصه‌های بشری را درباره مردم، زندگی و ارزش‌ها نه به وسیله والدین، مدرسه، کلیسا و دیگران در جامعه، بلکه از راه انبوهه‌ای از دور که چیزی را عرضه می‌کند، دریافت می‌کنند» به‌طور کلی، از نظریه کاشت چنین برمی‌آید که شبکه‌های ماهواره‏ای، رسانه‌ای هستند که بسیاری از تصورهای ما را از دنیای پیرامونمان شکل می‌دهند؛ تصورهایی که نقش مؤثری در کنش اجتماعی و جامعه‌پذیری ما دارند. ازاین رو، در کارکرد نظام خانواده سنتی ایرانی ما نیز اثرگذارند(محمد پور ، 1389،ص90).
2-5-3-نظریه میمی‌‌های کاپلا
نظریه ژوزف کاپلا22(2008)با عنوان رسانه‌های سرایت دهنده نیز وسایل ارتباط جمعی را به عنوان مجموعه عواملی می‌بیند که موجب تکثیر ایده‌ها یا اشاعه آنها از طریق فرآیند «تقلید» می‌شوند. منظور کاپلا از تقلید همان چیزی است که بین دو نفر اتفاق می‌افتد؛ یعنی تقلید یک فرد از دیگری او از نوعی تقلید رفتاری ـ ذهنی و همه‏گیری سخن می‌گوید که این موارد تقلید شده را با هویت دقیقشان در ذهن نداریم، بلکه نتایج آنها را می‏بینیم و آنها را در رفتار دیگران تجربه می‌کنیم.
کاپلا(2008) این فرآیند تقلید را «میمی» می‌نامد. میمی‌هایی که از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی ایجاد می‌شوند، نظیر مدها و اصطلاح‌هایی که مردم آنها را از تلویزیون یاد گرفته‏اند، به نظر کاپلا، به مرور زمان به فرهنگ تبدیل می‌شوند. ازاین‌رو، وی اظهار می‌دارد که رسانه‌ها می‌توانند نگرش مخاطبان خود را به محیط دگرگون سازند (محمدپور،1389،ص140به نقل ازگانتلت23، 2009).
2-5-4-نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه
ملوین دیفلور24 نیز نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه را مطرح ساخت و بر این نکته تاکید کرد که می‌توان از روابط سه گانه بین رسانه‌ها ـ مخاطبان ـ جامعه و پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری رسانه بر مخاطبان سخن گفت. وی معتقد است که اولین پیامد تأثیر رسانه‌ها، ایجاد ابهام در مخاطبان و سپس رفع آن ابهام است. ابهام، خود، ناشی از برخورد اطلاعات متناقض با یکدیگر است.هنگام رخ دادن وقایع غیر منتظره یا وضعیت‌های خاص، مردم پیام‌های متناقضی از رسانه‌ها دریافت می‌کنند، اما نمی‌دانند چگونه آنها را تفسیر کنند. براثر این فشار، رسانه‌ها در مرحله بعد با اطلاعات کامل‏تر این ابهام را رفع می‏کنند و به این ترتیب، تفسیرها را محدود می‏سازند و با ابهام‏زدایی سبب تحدید ساختار اجتماعی می‌شوند. این ابهام در جوامعی که در حال گذر از رسوم سنتی به جامعه مدرن هستند، بسیار شدیدتر است (راس25، 2007).
نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنیای کنونی، امری بدیهی است و نقش آن در آموزش، هدایت، جهت‏دهی و قالب‏سازی افکار عمومی‌ جامعه انکارناپذیر است. به همین دلیل، دولت‌ها یا بخش خصوصی آن را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی نفوذ در افکار عمومی و در جهت اهداف مورد نظر خود به کار می‏برند. اختراع ماهواره‌های مخابراتی نیز تأثیر گذاری تلویزیون را از مرزهای ملی عبور داده و به امری فراملّی و جهانی تبدیل کرده است.کشورهای قدرتمند با تکیه بر امکانات قوی ارتباطی و ماهواره‌ای درصددند تا سراسر جهان را به عرصه تاخت و تاز امواج تصویری خود تبدیل کنند و به‌طور یک‏جانبه، افکار جهانیان را در جهت اهداف خود سوق دهند. بدین گونه این کشورها برآنند که از تلویزیون به عنوان جعبه جادویی برای یکسان‏سازی افکار عمومی‌ جهانیان و تشکیل دهکده واحد جهانی بهره‌برداری نمایند (بیریوکوف26، 2004).
2-5-5-نظریه برجسته‏ سازی
مک کامبز و شاو27 (1972) درباره تأثیرات رسانه، نظریه «برجسته‌سازی» را مطرح کرده‏اند. برجسته‌سازی یکی از شیوه‌هایی است که از طریق آن، رسانه‌های ارتباط جمعی می‌توانند بر عامه مردم اثر بگذارند. برجسته‌سازی به معنای آن است که رسانه‌های خبری، خبرها و موضوعاتی را که عامه مردم درباره آنها می‌اندیشند، تعیین می‌کنند. بی‌وفایی، تجمل‌گرایی، بی‌احترامی ‌نسبت به یکدیگر در خانواده، موضوعات مهمی‌است که به عنوان آموزه‌های مورد هدف این شبکه‌ها در حال برجسته‏سازی است. در این شرایط، کشورهایی که به حفظ فرهنگ ملی خود می‌اندیشند، وظیفه‌ای سخت و دشوار پیش رو دارند و برای مقابله با این توطئه باید با تمام قوا و هوشیاری و استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و انسانی خود، دست به کار شوند و به ایمن‏سازی جامعه خویش در برابر این امواج بپردازند. آگاه کردن جامعه به اهداف تبلیغاتی غرب، از طریق صدا و تصویر، گامی‌اساسی در جهت مصونیت بخشیدن جامعه و پاسداری از هویت وارزش‌های ملی محسوب می‌شود(محمد پور ،1389،ص140 به نقل از ورنر و تانکارد28، 2006).

2-6-تعریف شبکه های اجتماعی و انواع آن:
 همان طور که در بالا اشاره شد یکی از مهمترین رسانه های اجتماعی، شبکه اجتماعی ست که اخیرا بحث ارتباط آن با آموزش بسیار مورد توجه متخصصین و کارشناسان یادگیری الکترونیکی قرار گرفته است.شبکه های اجتماعی به مثابه راههای مختلفی می مانند که مردم  درزمان عبور از آن می توانند در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کنند، و اطلاعات عمومی یا خصوصی خود را در قالب های مختلف اعم از عکس، ویدئو، واژه ها، دست نوشته، … با فرد خاص یا گروه خاصی به نمایش  و اشتراک بگذارند. هدف شبکه های اجتماعی کمک به بهبود و تسهیل روابط ، همکاری، و تعامل بین افراد، سازمان ها و موسسات در موضوعات گوناگون از قبیل تجارت، پزشکی، مباحث آموزشی و… در راستای تغییر مثبت می باشد ( احمدپور،1389،ص38).
به بیانی ساده تر شبکه های اجتماعی ابزارمتنوعی است که همه به صورت آزاد و مجانی به آن دسترسی دارند. یک فرد می تواند  مطالب مورد نظر یا یک سری اطلاعات خاص رادر یک ثانیه با صدها و حتی هزاران نفر در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. این پدیده به اشتراک گذاری اطلاعات بسیار قابل توجه است چراکه در گذشته اگر کسی قصد انتشار مطلبی را برای عموم مردم یا یک گروه بزرگ از مخاطبان راداشت باید با پرداخت هزینه فراوان و وجود مشکلات بسیار زیاد از روزنامه ها ، تلوزیون و رادیو کمک می گرفت. در حال حاضر ، با ظهورشبکه های اجتماعی ، همان اطلاعات را می توان در ظرف چند ثانیه و بدون هیچ هزینه و مشکلی منتشر کرد( احمدپور،1389،ص38).
2-7-خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی  :
1- ارائه خدمات مانند چت ، وبلاگ نویسی ، ایمیل ، پیام های فوری ، ویدئو ، اشتراک گذاری فایل ، به اشتراک گذاری عکس و غیره
 2- ساخت یک پایگاه داده از کاربران  که باعث می شودتا کاربران دوستان خود رابیابند در عین حال اجتماعات مختلفی هم شکل می گیرند.
3-آزاد و بدون هزینه هستند.
4-به اشتراک گذاری علاقه مندی ها(دیدگاه های سیاسی و یا فعالیت های تجاری ، مذهبی ، ملیت و یا مبتنی بر هویت و غیره    )   
5-ترکیب سازیهای جدید برای گرفتن اطلاعات و ارتباطات ، از قبیل اتصال به تلفن همراه
6- اضافه کردن ویژگی های جدید بر اساس نظرات کاربران
7- ایجاد گروههای مختلف
8- فراهم کردن زمینه ای برای ملاقات با افراد غریبه یا کسانیکه در زمینه های مختلف مورد نظر افراد هستند ( عباسی‌،1390،ص81).

2-8-شبکه‌های اجتماعی مجازی
اصطلاح شبکه‌های اجتماعی را برای نخستین بار چی‌ای‌بارنز29 در سال 1954 طرح کرد و از آن پس به‌سرعت به شیوه‌ای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میشود که یک مجموعهای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمانها که به‌وسیله مجموعهای از روابط معنی دار اجتماعی به‌هم متصلاند و با هم در به اشتراک‌ گذاشتن ارزشها تعامل دارند. شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط هم‌چون دوستی ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنلاین و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز است(بوید و الیسون30، 2007).
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه‌هایی هستند که امکانی فراهم می‌آورد تا کاربران بتوانند علاقه‌مندی‌ها، افکار و فعالیت‌های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت‌ها را با آنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعهای از سرویس های مبتی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصالات جدید استفاده کنند .به‌طور کلی در تعریف شبکههای اجتماعی میتوان گفت شبکههای اجتماعی سایتهایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراکگذاری را به کاربران خود ارائه میدهند. شبکههای اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می‏پردازند. در واقع شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعاملات اجتماعی در فضای مجازی طراحی شدهاند. به طور کلی از طریق اطلاعاتی که بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، اینستاگرام، ارتباط جمعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، تفاوتهای جنسیتی، فیزیولوژی