منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، عدم تمرکز، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه فرعی دوم: بین سرمایه اجتماعی کارمندان و بهره‌وری خدمات شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان می‌دهد با سطح اطمینان 95% در درجه اول رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی کارمندان و بهره‌وری خدمات شهری وجود دارد. و به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲ است.
فرضیه اصلی: آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟
با بررسی نتایج حاصل از دو فرضیه فرعی می‌توان عنوان کرد که سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شهروندان دارای اثر مستقیم بر روی بهره‌وری خدمات شهری است و با توجه به نتایج آماری، سرمایه اجتماعی شهروندان به نسبت سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری، دارای اثر مثبت بیشتری بر روی بهره‌وری خدمات شهری است. با در نظر گرفتن این موضوع چنانچه شهرداری قم بخواهد از مجرای سرمایه اجتماعی به افزایش بهره‌وری خدمت‌رسانی خود اقدام کند بهتر است ابتدا به بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان بپردازد.
5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق
• با توجه به اثرگذاری ممتاز نهاد دین بر تولید، بازتولید و تقویت سرمایه اجتماعی، استفاده از سرمایه‌ها و شخصیت‌های معنوی خاص شهر قم همچون استفاده از سرمایه معنوی وجود حضرت معصومه و مسجد جمکران به‌عنوان نهاد دینی و تشویق علماء به حضور پررنگ‌تر و تعامل بیشتر با مردم و شهرداری می‌تواند در تقویت و گسترش سرمایه اجتماعی بسیار حائز اهمیت باشد.
• با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد خدمت رسان است و خدمات‌دهی آن متوجه خود شهروندان است، آگاه کردن شهروندان از این موضوع در جذب مشارکت آن‌ها می‌تواند بسیار بسیار مؤثر واقع شود. در تحقیقات میدانی و صحبت با شهروندان مناطق به‌خصوص منطقه 6 به‌وضوح مشاهده شد که عامه مردم با سازمان شهرداری و فعالیت‌های آن بیگانه هستند. بنابراین از این شهروندان نمی‌توان درخواست مشارکت و همکاری در فعالیتی را داشت که هیچ آگاهی از آن ندارند.
• بخش خدمات شهری شهرداری به‌مثابه وجه تبلیغاتی شهرداری عمل می‌کند. اغلب شهروندان در برخوردهای روزانه خود نیروهای این بخش را مشاهده می‌کنند، بنابراین نه‌تنها عملکرد این افراد بلکه رفتار آن‌ها با شهروندان نیز بر روی ذهنیت عموم مردم اثرگذار است. نیروهای این بخش از شهرداری که دارای ارتباط بیشتری با مردم هستند باید نحوه صحیح تعامل با شهروندان را آموزش ببینند. ایجاد فضای صمیمی همراه با رفتار محترمانه با شهروندان می‌تواند سبب ایجاد اعتماد در شهروندان نسبت به شهرداری شود و از این طریق مشارکت و همکاری شهروندان با نیروهای خدمات شهری و به‌طور کل شهرداری افزایش خواهد یافت.
• با توجه به آنکه نیروهای اجرایی شهرداری که اغلب به‌صورت پیمانی استخدام‌شده و فعالیت می‌کنند، جای پیشرفت شغلی ندارند، باید مورد تشویق به نحوه‌های مختلف قرار بگیرند. این تشویق روی کیفیت انجام کار این افراد اثر گذاشته و از این طریق بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
• ایجاد هویت محلی از طریق تقویت احساس اشتراک در ارزش‌ها، هنجارها و یگانگی فرد با دیگران در شهروندان یک شهر، منطقه، ناحیه و حتی محله سبب ایجاد احساس مسئولیت در افراد می‌شود که خود منجر به افزایش تمایل شهروندان به مشارکت و همکاری جهت حفظ منافع آن منطقه می‌شود. بر این اساس با توجه به خصیصه‌ها و ویژگی‌های هویتی مردم مناطق مختلف شهر قم باید در آن‌ها حس یک گروه و اجتماع بودن را تقویت کرد.
5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی
در این پژوهش سازمان شهرداری موردبررسی قرارگرفته است که با توجه به گستره فعالیت‌های شهرداری و افزایش روزافزون این فعالیت‌ها مشکلاتی در انجام این پژوهش پیش آمد که در ادامه ذکر می‌شود تا در تحقیقات آتی موردنظر قرار گیرند.
• محل انجام خدمت بخش خدمات شهری شهرداری، دارای گستردگی به وسعت یک شهر با مناطق و نواحی مختلف است که باعث می‌شود بخش خدمات شهری شهرداری برای پوشش بهتر همه این مناطق و نواحی مراکز خدمت‌رسانی خود را به تفکیک زیر بخش‌هایش ازجمله مدیریت پارک‌ها و فضای سبز در فضاهای موردنظر پخش کند که این موضوع دسترسی به هر یک از این مراکز را جهت گرداوری اطلاعات دشوار می‌کند.
• اغلب نیروهای اجرایی بخش خدمات شهری همانند باغبانان و نگهبانان به‌صورت پیمانی استخدام‌شده و در مراکز مختلف پخش‌شده‌اند و عدم تمرکز آن‌ها در یک منطقه جغرافیایی دسترسی به این نیروها جهت مصاحبه را دشوار می‌کند.
• تعداد فراوان نیروهای اجرایی خدمات شهری شهرداری، پیمانی بودن نوع استخدام آن‌ها، تنوع پست‌های کاری ایشان و همچنین عدم تمرکز فعالیت آن‌ها در یک منطقه سبب می‌شود که جمع‌آوری اطلاعات و آمار در ارتباط با تعداد، شغل و محل کار آن‌ها دشوار شود. آمارهای چندگانه موجود در شهرداری و حتی گاهی نبود آمار، مؤید این مطلب است.

با توجه به محدودیت‌هایی که ذکر شد در ادامه پیشنهاد‌هایی جهت تحقیقات آتی ارائه‌شده است.
• سرمایه اجتماعی دارای ابعاد گوناگون است در ابتدا به نظر می‌رسد تحقیق پیرامون اینکه دقیقاً چه بعد از سرمایه اجتماعی موردنیاز سازمان موردبررسی (در اینجا شهرداری) است می‌تواند در دریافت نتیجه هر چه بیشتر منطبق بر واقعیت، مؤثر واقع شود.
• به‌طورکلی با توجه به محدودیت‌هایی که در ارتباط با ماهیت سازمان شهرداری و زیر بخش‌های خدمات شهری عنوان شد، دستیابی به یک مدل جامع و کامل برای سنجش بهره‌وری در این سازمان به تفکیک بخش‌های آن خود نیازمند پروژه‌ای گسترده است.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
1- قرآن کریم، 1386، ترجمه آیت‌الله مشکینی، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، وزارت ارشاد اسلامی، تهران.
2- امیر المومنین علی علیه‌السلام، 1378، نهج‌البلاغه، ترجمه حجت‌الاسلام سید کاظم ارفع، انتشارات فیض کاشانی، تهران.
3- ابطحی، حسین، کاظمی، بابک، 1379، بهره‌وری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
4- احمدی، علی‌اکبر، فیض‌آبادی، حوریه، 1390، بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان؛ نمونه‌ی موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران، مدیریت دولتی، دوره3، شماره6.
5- اعتصامی، منصور، 1391، جایگاه پیوند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام، دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
6- اعتصامی، منصور، فاضلی کبریا، حامد، 1388، درآمدی بر الگوی مدیریتی امام علی (ع) از منظر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره دوم.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، وضعیت تأهل، سرمایه اجتماعی، خدمات شهری Next Entries مقاله درمورد کسب و کار، فناوری اطلاعات، شگفت انگیز، عملکرد سازمان