منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، سوگیری، بحران مالی، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

نمودن خودشان برای باور کردن هر آنچه را که دوست دارند نیز تعریف می شود. به عبارت دیگر افراد بر رویدادهایی که نتایج دلخواه آنان را تحکیم می کند بیش از حد تمرکز دارند و با آنچه که در تضاد است کمتر بها می دهند (محزون، 1389).
2-2-8-12- ابهام گریزی93
سرمایه گذاران در موقعیت های مبهم معمولا دچار تردید می شوند و گرایشی به پذیرش ریسک از خود نشان نمی دهند به این حالت رفتاری ابهام گریزی می گویند. به عبارت دیگر می توان گفت سرمایه گذاران از شرایط نامعلوم بیشتر از شرایط ریسکی گریزانند و این تورش رفتاری می تواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد (میرزابیاتی، 1391).
سرمایه گذاران را به بورس های داخلی محدود می سازد چرا که شاخص بورس هرکشور برای سرمایه گذاران آن کشور آشناتر است.
ممکن است موجب شود سرمایه گذاران بازده بیشتر را در قبال ریسک های مشاهده شده سرمایه گذاری در دارایی های خاصی طلب نماید.
این تورش رفتاری می تواند موجب بروز این اعتقاد در سرمایه گذاران شود که سهام شرکت هایی که در آن ها کار می کنند در مقایسه با سهام سایر شرکت ها مطمئن تر و کم خطرتر هستند.
پاسکال منوت94 نشان داد که اگر سرمایه گذاران در مورد بازده یک سهم با ابهام مواجه باشند صرف ریسک بیشتری را در پاسخ به جبران ابهام موجود در توزیع احتمالی که در ذهن خود تجسم کرده اند، طلب می کنند (همان منبع).
2-2-8-13- داشته بیش نگری95
افرادی که در معرض این سوگیری رفتاری هستند زمانی که از حقوق مالکیت یک دارایی برخوردارند ارزش بیشتری برای آن در مقایسه با زمانی که آن دارایی تحت تملک آن ها نیست دارند. به عبارت دیگر حداقل قیمت های پیشنهادی فروش افراد بیشتر از حداکثر قیمت های خریدی است که آن ها حاضرند بابت همان کالا بپردازند. در واقع مالکیت یک دارایی آن را از نوعی ارزش افزوده ذهنی برخوردار می کند و افراد وزن متفاوتی به ارزش یک دارایی (‌با توجه به آن که دارایی در تملک فرد است و یا اینکه می خواهد آن را بدست آورد)
می دهند. تالر این تورش رفتاری را بدین صورت تعریف می کند که اگر هزینه های از جیب رفته به عنوان زیان و هزینه های فرصت به عنوان سود تلقی شوند که از آن ها چشم پوشی شده است، افراد به هزینه های از جیب رفته وزن بیشتری می دهند. یکی از مصادیق این تورش رفتاری عدم فروش اوراق بهاداری است که افراد به ارث برده اند، بدون توجه به این موضوع که آیا نگهداری این اوراق توجیه عقلایی دارد و یا خیر. این رفتار اغلب نتیجه ترس از خیانت به نسل های گذشته است (محزون، 1389).
تئوری های اقتصادی عقلایی بیان دارند که میزان تمایل به پرداخت وجوه بابت اوراق قرضه با میزان تمایل پذیرش مبلغ جبران خدمات (‌ناشی از فروش آن) برابر است. با این وجود وقوع این حالت کمتر متحمل است چرا که افراد پس از اینکه از حقوق مالکیت قرضه برخوردار شدند احتمالا قیمت فروشی را پیشنهاد می کنند که بالاتر از قیمت های خرید اولیه است. درک ریشه های این سوگیری می تواند به شکل گیری احساسی که در برابر اشتباهات ناشی از آن فرد را محافظت نماید، کمک می کند. نخست اینکه سرمایه گذاران ممکن است اوراق بهاداری را که در حال حاضر در تملک خود دارند را نگهداری نمایند، فقط بدین دلیل که از تحمل هزینه های انجام معامله در رابطه با فروش اوراق بهادار اجتناب کنند و یا اینکه مالیات کمتری پرداخت نمایند. دوم اینکه سرمایه گذاران اوراق بهادار را به خاطر آشنایی و الفت نگهداری می کنند. اگر سرمایه گذاران به مدد تجربه از ویژگی های اوراق بهاداری که در حال حاضر در تملک آن هاست آگاه باشند، از اینکه به سمت ابزارهایی کشیده شوند که نسبتا ناشناخته به نظر می آیند اکراه دارند (همان منبع).

2-2-8-14- رویدادگرایی 96
این تورش رفتاری بیان گر حالتی است که بعد از وقوع یک پیشامد فرد ادعا می کند که توانایی لازم برای پیش بینی این رویداد را قبل از وقوع آن داشته است حتی اگر واقعا این طور نباشد. درصد پیش بینی های دقیق و درست افراد در مقایسه با وقوع واقعی پیشامدها نسبتا کم است و افراد به خاطر فرار از شرمساری و عدم پیش بینی صحیح خود، سعی در بیان این موضوع دارند که آن ها این توانایی را داشته اند قبل از وقوع پیشامد آن را پیش بینی نمایند و بدین ترتیب توانایی پیش بینی خود را بیش از آنچه که واقعا هست جلوه می دهند. این
تورش رفتاری پیامد های مضری برای سرمایه گذاران به دنبال دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
این تورش رفتاری موجب می شود که فرد تصور کند نتیجه واقعی، تنها احتمالی بوده که قبل از وقوع وجود داشته است و سایر احتمالات را کم اهمیت در نظر می گیرد.
این تورش رفتاری مانع آن می شود که فرد از اشتباهات خود درس بگیرد و نمی تواند توانایی های پیش بینی خود را بهبود بخشد (فیشوف97، 1975).
یکی از مهمترین مصادیق این تورش رفتاری مربوط به پیش بینی افراد قبل از وقوع بحران مالی و ایجاد حباب و پیش بینی افراد بعد از وقوع بحران مالی است. از آنجایی که قبل از وقوع بحران قیمت ها نجومی افزایش می یابد افراد تحریک می شوند که خرید های بیشتری داشته باشند تا بازدهی بیشتری کسب نمایند و به احتمال وقوع بحران و ترکیدن حباب توجه زیادی ندارند . ولی بعد از ترکیدن حباب و کاهش شدید قیمت ها آن ها ادعا می کنند که توانایی پیش بینی حباب قیمتی را بیش از آن چه که قبل از وقوع داشته اند جلوه می دهند (میرزابیاتی، 1391).
2-2-8-15- تازه گرایی (‌توجه به رویدادهای اخیر)98
این تورش رفتاری می تواند موجب شودکه سرمایه گذاران ارزش بنیادین یک سهم یا هر دارایی مالی دیگر را کمتر مورد توجه قرار دهند و بیشتر به آخرین نوسانات بازار توجه می کنند. به عنوان مثال قبل از وقوع بحران مالی اخیر که از سال 2008 آغاز گردید هیچ کس به حباب قیمتی آن طوریکه باید مورد توجه قرار می گرفت توجه نمی کرد و تقریبا همه به روند افزایش چشمگیر قیمت های چشم دوخته بودند، که بعد از ترکیدن حباب و برگشتن قیمت ها بسیاری از سهام داران ضرر و زیان های هنگفتی را تجربه نمودند (مانتیر99،2003).
این تورش رفتاری همانند بعضی دیگر از رفتارهای زیان بار در بازار مالی می تواند ، کاهش تنوع در پرتفوی و توجه بیش از حد به یک سهم را به دنبال داشته باشد. موضوع توجه بیش از حد به رویدادهای اخیر حتی در ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه گذاری نیز تاثیر دارد. افراد برای ارزیابی عملکرد رفتار مدیران معمولا به آخرین عملکرد بیشتر از سایر عملکردها توجه دارند (همان منبع).
2-2-8-16- پشیمان گریزی 100
تاسف و ندامت موجب می شود که افراد تصمیمات گذشته خود را به چالش کشیده و عقاید خود را زیر سوال ببرند و از انجام اقدامات قاطعانه پرهیز کنند. اساسا این تورش رفتاری برای پیشگیری از رنج و عذاب تصمیمات ضعیف است. یکی از نتایج این تورش رفتاری این است که سرمایه گذاران برای عدم شناسایی زیان حاضرند تا مدت ها یک سهم زیان ده را در پرتفوی خود نگهداری نمایند ولی زیان مربوطه را شناسایی نکنند. آن روی سکه این مثال وجود جسارت و شهامت لازم برای وارد شدن به یک سهم یا بازار زیان ده است،‌ چرا که افراد تصور می کنند در صورت وارد شدن به سهم زیان ده، سهم مورد نظر همچنان زیان ده باشد؛ غافل از اینکه روزی روند زیان معکوس و به سود تبدیل می شود و همچنان استراتژی منفعلانه را انتخاب می کنند. و یا اینکه از فروش سهامی که رشد قیمتی خود را تجربه کرده است طفره می روند چرا که امید دارند قیمت سهم بالاتر رود و برای از دست دادن این سود اظهار ندامت و پشیمانی می کنند (تلنگی، 1383، ص 16).
پشیمان گریزی موجب می شود سرمایه گذاران رنج و ناراحتی تاسفی را که از تحقق یک زیان یا از دست دادن سود نشات می گیرد را پیش بینی کرده و از آن هراس داشته باشند. بسیاری از افرادی که در گذشته متحمل زیان شده اند از گرفتن تصمیمات جسورانه در مورد سرمایه گذاری های جدید پرهیز می کنند و تنها موقعیت های کم ریسک را انتخاب می کنند، که این رفتار می تواند به کسب بازدهی کمتر از متوسط در بلند مدت منجر شود. پشیمان گریزی می تواند رفتار گله ای یا توده وار را نیز به همراه داشته باشد چرا که افراد تصور می کنند اگر نوسانات سهم در راستای انتظارات آن ها نباشد، این پدیده جمع کثیری از سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین جهت احتمالا اظهار پشیمانی کمتری داشته باشند. افرادی که معمولا دارای این تورش رفتاری اند سعی می کنند که از ناراحتی و تشویش ناشی از دو اشتباه اجتناب کنند: 1- خطای اقدام؛ 2- خطای غفلت (همان منبع).
خطای اقدام زمانی رخ می دهد که فرد اقدام نامناسبی را انجام می دهد که نباید انجام بدهد و خطای غفلت مربوط به زمانی است که افراد به فرصت های سرمایه گذاری توجه کافی را ندارند که به نظر می رسد موضوع اول در مورد افراد ندامت و پشیمانی بیشتری را به دنبال داشته باشد. در تئوری پشیمانی فرض می شود که افراد عقلایی اند ولی تصمیمات خود را هم بر مبنای بازده مورد انتظار و هم پشیمانی مورد انتظار شکل می دهند (همان منبع).

2-2-8-17- دگرگون گریزی 101
این تورش رفتاری یک نوع سوگیری احساسی است که افراد را ترغیب می کند تا سناریوهای مختلف را به گونه ای تحلیل نمایند که بیشترین احتمال مربوط به تایید وضع موجود باشد. همان طور که تقریبا همه می دانیم اولین قانون نیوتن در حرکت شناسی موضوع اینرسی یا تمایل به حفظ حالت قبلی می باشد، این تورش رفتاری با این موضوع همخوانی دارد. به عبارت دیگر شخص نسبت به خارج شدن از حالتی که به عنوان وضع موجود شناخته می شود اکراه دارد (کانمن و همکاران، 1979).
2-2-8-18- زیان گریزی102
شواهد تجربی نشان می دهد که دردناکی ضرر و زیان دوبرابر لذت همان سود و منفعت می باشد و این بحث می تواند به روشن شدن این نکته کمک کند که چرا افرادی به شرکت در شرط بندی ها بیشتر تمایل دارند. در واقع آنان می خواهند از دردناکی حس ضرر و زیان خود بکاهد (همان منبع).
به همین طریق سرمایه گذارانی که در خرید بعضی از سهام یا اوراق بهادار دیگر ضرر کرده اند به امید برگشت قیمت ها ریسک بیشتری کرده و سهامشان را نگهداری می کنند که در واقع نشان دهنده ریسک پذیری آن ها است. در واقع زیان گریزی به این حقیقت اشاره دارد که افراد نسبت به کاهش ثروتشان حساس اند و این حساسیت بیشتر از افزایش ثروت می باشد (همان منبع).
کانمن و توریسکی رابطه بین مطلوبیت و ثروت را به صورت نمودار2-1 نشان دادند.

نمودار2-1: رابطه بین مطلوبیت و ثروت (همان منبع، ص 40)

بر طبق تئوری مطلوبیت مورد انتظار افرادبه طور کلی ریسک گریزند و شکل تابع مطلوبیت آن ها مقعر است ولی کانمن و توریسکی مطابق با نمودار بالا نشان دادند، هنگامی که ثروت افراد کاهش می یابد آن ها ریسک پذیر می شوند و شکل تابع مطلوبیت آن ها محدب می شود (‌در نمودار بالا این حالت در ربع سوم نشان داده شده است). این پدیده می تواند منجر به حالتی برای سرمایه گذاران شود که به قول استتمن و شفرین103 (‌1985) “کسانی که سهام خوب خریداری کرده اند و مقداری سود برده اند آن را سریع به فروش می رسانند و کسانی که پس از خرید سهام ثروتشان کاهش یافته، سهام مورد نظر را برای مدت بیشتری نگهداری می کنند” که از تحت عنوان اثر تمایلاتی یاد می شود (همان منبع، ص40).
زیان گریزی معمولا عکس آن چه را که سرمایه گذاران انتظار دارند محقق می کند. چرا که ریسک افزایش می یابد و متناسب با آن بازدهی افزایش نمی یابد و همان طور که همه می دانیم سرمایه گذاران باید ریسک بیشتری تقبل نمایند تا بازدهی بیشتری کسب نمایند نه اینکه زیان خود را کاهش دهند (همان منبع، ص41).
2-2-9- رفتار توده وار
رفتار توده وار عبارت است از پذيرش ريسك فراوان بدون اطلاعات كافي، به عبارتي مي توان آن را قصد و نيت آشكار سرمايه گذاران جهت تكرار كردن رفتار ساير سرمايه گذاران تعريف نمود104 (بیخچاندانی و همکاران، 2001).
در اين خصوص شكل گيري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، مالکيت، امارة، مالکيتِ Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، شفافیت اطلاعاتی