منبع پایان نامه درمورد بازارهای مالی، مواد مخدر، دارایی ها، سنگ های قیمتی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییرهویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.7
2. منظور از تطهير مال (پول شويي) مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك است، به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن مي گردد.8
3. به تعبير ديگر فرایند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی‌هايي که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این دارایی ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند.9
4. در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی،10پول شویی چنین تعریف شده است: فرایندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارایی های غیر قانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی دست آمده است.
5. مجموعه اقداماتي است كه از سوي فرد يا افرادي با به كارگيري ابزارهاي قانوني و با هدف عدم امكان قابليت رديابي گردش عوايد حاصل از جرم به منظور مخفي كردن منشأ و منبع واقعي پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت ميگيرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاك و قانوني جلوه نمايد.11
همچنين ماده يك طرح دستور العمل جوامع اروپايي، در مارس 1990تطهير پول را اين گونه تعريف مي كند:
تبديل يا انتقال اموال با علم به اين كه چنين اموالي از جنايت شديدي ناشي شده است، به منظور اختفا يا انحراف منشا غير قانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه به ارتكاب چنين جرم يا جرايمي مبادرت مي ورزد، به منظور رهايي يافتن از آثار حقوقي اقدام وي و اختفا يا انحراف ماهيت واقعي، منبع، محل استقرار، انتقال، حركت، حقوق مربوط به اموال يا مالكيت اموال با علم بر اين كه چنين اموالي از ارتكاب يك جنايت شديد نشات گرفته است.12
از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پول شویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی مي‌گردد.
در طول سي سال اخير اين واژه و مفهوم آن خيلي تغيير يافته است. گرچه بزهكاران، شستن عوايد مجرمانه شان را سال هاست كه انجام مي دهند،‌يعني قبل از اين كه مفهوم پول شويي به معناي امروز رايج شود. صرفنظر از زماني كه اين اصطلاح براي اولين بار به كار برده شد، امروزه استفاده از اين عنوان، به مانند خيلي ديگر از اصطلاحات فني، امري عادي و معمولي است. ارائه تعريف دقيقي از اين جرم كه در بر گيرنده جنبه هاي گوناگون آن باشد، امري دشوار است و اين دشواري در جرايمي كه داراي جنبه هاي چندگانه هستند،‌به دليل وجود نظام هاي مختلف جرم انگاري، فزون تر است.از اين رو ارائه تعريفي حقوقي از پول شويي كه هم جامع افراد و هم مانع اغيار باشد، به سبب دامنه گسترده و جنبه هاي متعدد آن دشوار است.13
مجموعه اقداماتی که به تطهیر این وجوه منجر مي‌شود در قوانین مبارزه با پول شویی در کشورهای مختلف جرم شناخته شده است. در این تعریف عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه پول کثیف گفته می‌شود.

3. 1. مفهوم پول كثيف
به پول و درآمدهاي كسب شده از راههاي غير قانوني و نامشروع، پول كثيف گفته مي شود. به عبارت ديگر عوايد مالي به وجود آمده از وقوع جرم پول كثيف محسوب ميشود.14
به بيان ديگر پول كثيف واقعا تميز نمي شود، بلكه فقط در ظاهر تميز به نظر مي رسد.كار پول شويان در استفاده از فنون مخفيانه جهت ظاهري مشروع دادن به پول هاي كثيف مثل شعبده بازهاست.15
در كنوانسيون وين در سال 1988 در مورد درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر به عنوان پول كثيف تاييد شد ، اما در كنوانسيون پالرمو در سال 2000 گستره پول كثيف افزايش يافت. پول كثيف شامل پول هاي حاصل از جرايم سازمان يافته گرديد و جرايم سازمان يافته از نظر كنوانسيون مذكور شامل: قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و كودكان، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و ارتشا مي باشد.16
4. 1. انواع پول
به طور كلي مي‌توان گفت پول كثيف شامل پول سياه، خونين و خاكستري مي‌شود. در يك تقسيم‌بندي كلي انواع پول را مي‌توان چنين نشان داد:
1-4-1 پول سياه: درآمد كسب شده از جرمهاي سنگين مانند: قاچاق كالا. آدم ربايي. قاچاق اسلحه و دزدي.
2-4-1 پول خونين: درآمد كسب شده از جرمهاي قاچاق مواد مخدر و تروريسم.
3-4-1 پول خاكستري: درآمد كسب شده از جرمهاي سبك عمليات غير قانوني و حتي قانوني كه از نظارت دولت به دور مي ماند مانند: فرار مالياتي صاحبان فعاليتهاي توليدي و پرداخت رشوه.
4-4-1 پول سفيد: درآمد كسب شده از راههاي قانوني و مشروع.17

5. 1. مكان هاي مناسب پول‌شويي.
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پول شویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.18
1. محل فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
2. بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
3. بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
4. قوانین ضد پول شویی چندان فعال نباشد .
5. آثار سوء عملیات پول شویی چندان قابل توجه نباشد .
6. بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7. روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی از جمله ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.
8. به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.
9. عدم كنترل نهادهاي دولتي در امور اقتصادي.
10. وجود نظام اداري نا كارآمد.

6. 1. آمار پول كثيف
بر اساس آمار موجود حدود 500 ميليارد تا 8. 1 تريليون دلار (بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملي دنيا)حجم کل پول هاي کثيف در دنياست. بر اساس برخي برآوردها 47 درصد پول هاي کثيف در امريکا، 30 درصد در اروپا و بقيه در ساير نقاط جهان جريان دارد.99  درصد پول کثيف موفق به عبور از سيستم هاي نظارتي امريکا و اروپا شده و حدود 80 درصد از اين پولها مجدداً براي سرمايه گذاري و ساماندهي جنايات ديگر به کار مي روند.19
7. 1. ايران و ريسك پول‌شويي
بر اساس يک مدل بررسي شده و آمارهاي غير رسمي ارائه شده در يک تحقيق حجم پول‌هاي کثيف در ايران برابر 8. 11 درصد حجم نقدينگي جامعه (ميانگين محاسبه شده از سال 52 تا 80) مي‌باشد.
مؤسسه «بازل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پول شویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا برآن، ایران دارای بالاترین ریسک پول شویی در جهان است. ریسک بالای پول شویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پول شویی در آن کشور است. به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومت داری بازل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پول شویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پول شویی در جهان هستند.
به گفته لمن،تلاش دیگر این مؤسسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد. از میان 144 کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند.پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.
نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، امریکا رتبه 98 و سوئیس رتبه 72 را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و امریکا بهتر است20.
8. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شويي
هدف از پول شويي چيست؟ پول شويان از انجام اين عمليات چه چيزي را دنبال مي كنند. وقتي شخص مالي را تحصيل مي نمايد كه منشا مجرمانه دارد، تمام تلاش و سعي وي بر آنست كه منبع مجرمانه آن مخفي بماند و نتيجتا اشخاصي كه مرتكب جرم اوليه شده اند از تعقيب و مجازات مصون بمانند. همچنين تمام هم وغم خود را جهت جلوگيري از مصادره و ضبط اموال به كارمي گيرند.فرار از پرداخت ماليات، در اختيار گرفتن نبض بازارهاي مالي و موسسات تجاري و انجام اهداف تروريستي از مهمترين اهدافي است كه پول شويان دنبال مي كنند.21
پول شویی موفقیت آمیز جنایت کاران را قادر می سازد که:22
1. خود را از فعالیت های جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند گان اصلی جنایت و فعالیت های تبهکارانه دشوار می شود.
2. منافع و سودهای کسب شده را از فعالیت جنایتی دور كنند، به طوري كه اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
3. از منافع و مزایای این سودها بهره مند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب كنند.
4. عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی و باقی را در فعالیت های اقتصادی مشروع مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
9. 1. انواع پول‌شويي:
چهار گونه پول‌شويي قابل شناسايي است:
1-9-1 پول‌شويي دروني: شامل پول‌هاي كثيفي كه از فعاليت‌ مجرمانه و در داخل خاك يك كشور حاصل و در همان كشور شسته مي‌شود.
2-9-1 پول‌شويي صادر شونده: شامل پول‌هاي كثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه كه در داخل خاك يك كشور كسب و در خارج از آن تطهير مي‌شود.
3-9-1 پول‌شويي بيروني: شامل پول‌هاي كثيف بدست آمده از فعاليت‌ مجرمانه انجام شده در ساير كشورهاست كه در خارج نيز شسته مي‌شود.
4-9-1 پول‌شويي وارد شونده: شامل پول‌هايي كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاك كشور مورد نظر شسته مي‌شود.23

 

10. 1. مراحل پول شویی
پول شویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است كه به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یك كشور فراتر برود. براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طوركلی فرایند پول شویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:24
1-10-1 جای گذاری25
  اولین مرحله از فرایند پول شویی، جای گذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبكه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است كه یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های قیمتی به كار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانك های داخلی یا دیگر مؤسسـات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.26

2-10-1 لایه چینی27
  این مرحله كه در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشأ یا فعالیت های موجود آن است از طریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی معامله و ناممكن كردن ردگیری منش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، مواد مخدر، بازار تجارت جهانی، توسعه بانکداری الکترونیک Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، مواد مخدر، ارزش واقعی، تجارت جهانی