منبع پایان نامه درباره گروه کنترل، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، کودکان مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

ما در این جلسه یاد گرفتیم که موقعیت هایی که به صورت مرحله بندی شده در جدول نردبانی نوشته بودیم، به اجرا بگذاریم. ما یاد گرفتیم که برای اجرا، ابتدا باید از موقعیتی شروع کنیم که کمترین درد را دارد یعنی در مرحله 1 قرار دارد و بعد موقعیت مربوط به مرحله ی 2 و همین طور پیش می رویم تا به آخرین مرحله برسیم. هم چنین یاد گرفتیم که وقتی می خواهیم هر مرحله را اجرا کنیم باید آنقدر آن را تکرار کنیم که بتوانیم به راحتی درد آن را تحمل کنیم و برای این کار هم از مثال بالا رفتن از سرسره استفاده کردیم. در ادامه ی این جلسه یاد گرفتیم که ممکن است در هنگام اجرای این مراحل به مشکلاتی برخورد کنیم و این مشکلات را حتما باید بررسی کنیم.

تکلیف جلسه هفتم (کودک)
این تکلیف، ادامه ی تمرینی است که در جلسه ی قبل انجام می دادی و کاری است که تو چندین بار در طی ماه های آینده انجام خواهی داد. تو در این تکلیف، مرحله های نردبانت را به اجرا می گذاری. دو قسمت در این فرم وجود دارد : یک ستون برنامه ریزی و یک ستون بررسی.
در ستون برنامه نویسی (ستون اول) می نویسی :
– چه مرحله ای را انجام خواهی داد، چه زمانی آن را انجام خواهی داد.
در ستون بررسی (ستون دوم به بعد) می نویسی :
1- میزان دردت، در آن روز، در زمان انجام برنامه و در زمان بعد از انجام مرحله، چقدر بوده است و برای این کار از 0 تا 10 نمره گذاری می کنی.
2- چه مشکلی در هنگام انجام هر مرحله داشته ای؟
3- چقدر توانستی هر مرحله را با موفقیت انجام دهی و برای این کار از نمره ی 1 تا 10 استفاده می کنی.
4- از تجربه ات چه چیزی یاد گرفته ای؟
5- در نهایت، چه پاداشی دریافت کردی؟
برنامه ریزی
بررسی
چه مرحله ای را انجام خواهم داد؟
چه زمانی آن را انجام خواهم داد؟
شدت درد
(0 -10)

به چه مشکلی برخوردم؟
چقدر موفق
شدم؟
(1-10)
چه چیزی یاد گرفتم؟
چه پاداشی می گیرم؟

4-1-1-3 طراحی کتاب کار والدین

کتاب کار والدین
تکلیف جلسه اول (والدین) :

• توضیح دهید که فرزندتان هنگامی که درد دارد :
چه احساسی دارد (یا حالت صورتش چگونه است)؟ واکنش بدنی اش به درد چگونه است؟ به چه چیزی فکر می کند؟ چه کاری (یا چه رفتاری) انجام می دهد؟

• توضیح دهید که شما در مقابل این حالات فرزندتان چه واکنشی نشان می دهید؟

• توضیح دهید که فرزندتان هنگامی که درد دارد :
شما چه احساسی دارید؟ واکنش بدنی اتان چگونه است؟ به چه چیزی فکر می کنید؟ چه کاری (یا چه رفتاری) انجام می دهید؟

• توضیح دهید که فرزندتان در مقابل این واکنش های شما چه واکنشی نشان می دهد؟

تکلیف جلسه دوم (والدین)

در جدول زیر، پنج حوزه ی مهم زندگی کودک مشخص شده اند. از شما می خواهم که حداقل در هر زمینه، یکی از ارزش مندی های کودکتان را شناسایی کنید. برای هر ارزش، میزان اهمیت آن را در مقیاسی از 10 (بسیار مهم)تا 1 (کم اهمیت) درجه بندی کنید. اینکه چقدر کودک توانسته است با موفقیت در طی ماه گذشته در راستای این ارزش ها زندگی کند، در مقیاسی از 10 (بسیار موفق) تا 1 (کاملا ناموفق) درجه بندی کنید. در نهایت، این ارزش ها را به ترتیب اهمیتی که اکنون کودک مایل است در راستای آن کار کند، مرتب کنید و با 1 به عنوان بالاترین مرتبه شروع کنید.
فرم ارزشیابی ارزش ها
حوزه
نوع ارزش
میزان اهمیت
(از 1 تا 10)
موفقیت در انجامش
(از 1 تا 10)
رتبه بندی
(از 1 تا 10)
خانه و خانواده

روابط صمیمی و نزدیک

دوستان

سلامت

مدرسه

تکلیف جلسه سوم (والدین) :

با استفاده از جداول زیر، کارهای لازم برای دستیابی به ارزش مندی ها و همین طور موانع موجود بر سر راه دستیابی به ارزش مندی ها را مشخص کنید:
ارزشمندی 1
رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 1 :
ارزشمندی 2
رفتارهای مربوط به ارزشمندی2 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی2 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 2 :
ارزشمندی 3
رفتارهای مربوط به ارزشمندی3 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 3 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 3 :
ارزشمندی 4

رفتارهای مربوط به ارزشمندی4 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی 4 :

رفتارهای مربوط به ارزشمندی4 :
ارزش ها
موانع

تکلیف جلسه چهارم (والدین) :

در این شکل ها، پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به حل کردن مشکل درد و همین طور پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به ارزش مندی ها را بنویسید .

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت حل کردن مشکل

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها (مربوط به کودک)

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها (مربوط به خودتان)

تکلیف جلسه پنجم (والدین)

– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویسید که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد (مربوط به کارهایی که در رابطه با فرزندتان دارید).

روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تکلیف جلسه پنجم (والدین)

– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویسید که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد (مربوط به کارهای فرزندتان از دیدگاه خودتان).

روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)
(تکلیف اول)

با توجه به جدول زیر، تمام موقعیت هایی که برای کودکتان دردآورند مشخص کنید و بنویسید که هر موقعیت چقدر برایش درد آور است. برای این کار از 1 تا 10 نمره گذاری کنید، نمره ی 10 را به موقعیتی بدهید که بیشتر از همه برایش درد آور است و نمره ی 1 را به موقعیتی بدهید که کمتر از همه درد آور است. تلاش کنید هر قدر که می توانید موقعیت ها را مشخص و خاص بنویسید.

فهرست موقعیت های درد آور
شدت درد
(0-10)
انجام دادن این کارها خیلی برایش درد آور است

انجام دادن این کارها برایش درد آور است

انجام دادن این کارها کمی برایش درد آور است

تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)( تکلیف دوم)
با استفاده از دستورالعمل زیر نردبان را کامل کنید:
1- اول یک هدف عملی تعیین کنید – به عبارت دیگر، کاری که واقعا بتوان انجام داد.
2 – در مورد تمام مرحله هایی که می توانند موقعیت های درد آور را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنند، فکر کنید.
3- به هر مرحله، از نظر شدت درد، یک درجه بدهید.
4- تعدادی مراحل کافی انتخاب کنید تا تقریبا تمام موقعیت های درجه بندی شده ، مرحله ای بعد از خودشان داشته باشند.
5- مرحله ها را به ترتیب از آسان ترین تا سخت ترین روی نردبانت بنویسد.
6- بعد، با کودکتان درباره ی پاداش هایی که برای هر مرحله باید انتخاب شود، گفت و گو کنید. پاداش های کوچک برای مراحل کوچک و پاداش های بزرگتر برای مرحله های سخت تر هستند.
مرحله 10

پاداش

مرحله 9

پاداش

مرحله 8

پاداش

مرحله 7

پاداش

مرحله 6

پاداش

مرحله 5

پاداش

مرحله 4

پاداش

مرحله 3

پاداش

مرحله 2

پاداش

مرحله 1

پاداش

تکلیف جلسه هفتم (والدین)

نظارت بر پیشرفت فرزندتان در رابطه با مراحل تنظیم شده، مهم و ضروری می باشد. از این جدول برای ثبت موفقیت ها، چالش ها و دشواری ها استفاده کنید.

چه مرحله ای توسط کودک انجام شده است؟
کودک با چه مشکلاتی رو به رو شده است؟
کودک چه موفقیت هایی بدست آورده است؟

4-1-2 نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق :
در این قسمت به نتایجی اشاره می شود که در مرحله ی دوم تحقیق حاضر، حاصل شده است. مرحله ی دوم پژوهش به کارآزمایی بالینی برنامه CHACT مربوط می شود. پس از آماده شدن جلسات برنامه، کودکان مبتلا به درد مزمن، در دو گروه آزمایش (n=10 ) و کنترل (n=10 )، جایگزین شدند. سپس برنامه CHACT در گروه آزمایش به اجرا گذاشته شد و گروه کنترل در انتظار ماند. در ذیل نتایج مربوط به فرآیند آزمایش های انجام شده، ارائه می شود. این نتایج در سه قسمت تنظیم شده است. در قسمت نخست یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه ها ارائه می شود. سپس به بررسی سوال دوم تحقیق پرداخته خواهد شد و در نهایت نتایج تکمیلی مرتبط با مرحله دوم تحقیق، در پایان این قسمت ارائه خواهد شد.
4-1-2-1 نتایج توصیفی
4-1-2-1-1 نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها
شاخص های توصیفی مربوط به برخی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها، در گروه آزمایش و کنترل در جدول های 4-1 و 4-2 ارائه شده است.

جدول 4-1شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های آزمودنی ها بر حسب دو گروه کنترل و آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
شاخص
متغیر
5 (50 )
4 (40 )
فراوانی ( درصد )
دختر
جنس
5 (50)
6 (60)
فراوانی ( درصد )
پسر

5 (50 )
5 (50 )
فراوانی ( درصد )
روماتیسم

بیماری

0 (0)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
درد قفسه سینه

1 (10)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
پا درد

0 (0)
2 (20)
فراوانی ( درصد )
کلیه درد

1(10)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
معده درد

0 (0)
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
گلیمباره

1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
لوپوس

1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
بهجت

1 (10 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
سردرد

7 (70)
4 (40 )
فراوانی ( درصد )
مصرف همیشگی داروی ضد درد
دارو
2 (20 )
2 (20 )
فراوانی ( درصد )
مصرف گهگاهی داروی ضد درد

1 (10 )
4 (40)
فراوانی ( درصد )
عدم مصرف داروی ضد درد

1 (10)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
اول دبستان

تحصیلات
1 (10)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
دوم دبستان

1 (10)
2 (20 )
فراوانی ( درصد )
سوم دبستان

2 (20)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
چهارم دبستان

3 (30)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
پنجم دبستان

2 (20)
2 (20 )
فراوانی ( درصد )
اول راهنمایی

0 (0)
4 (40)
فراوانی ( درصد )
دوم راهنمایی

ادامه جدول 4-1شاخص های توصیفی ویژگی های آزمودنی ها بر حسب دو گروه کنترل و آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
شاخص
متغیر
4 (40)
7 (70 )
فراوانی ( درصد )
مرکز طبی کودکان

بیمارستان
4 (40 )
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
کودکان مفید

1 (10 )
2(20)
فراونی ( درصد )
بهرامی

1 (10)
0 (0)
فراوانی ( درصد )
حضرت علی اصغر

1(10)
1 (10 )
فراوانی ( درصد )
بی سواد

تحصیلات پدر
3 (30 )
0 (0)
فراوانی ( درصد )
ابتدایی

2 (20 )
6 (60)
فراوانی ( درصد )
راهنمایی

3 (30)
1 (10)
فراوانی ( درصد )
دبیرستان

1 (10 )
2(20 )
فراوانی ( درصد )
کاردانی

0 (0)
1 (10

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره درد مزمن، کار کودک، هیجانات منفی، یاد داری Next Entries منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی، انحراف معیار