منبع پایان نامه درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مشکلات بینایی، ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

متوسط متوسط
الف – ……………………………
ب – ……………………………..
ج – ……………………………..

2- لطفا سرگرمیها، فعالیتها و بازیها در مقایسه با همسالان در مقایسه با همسالان خود
موردعلاقه فرزندتان را نام ببرید. خود چقدر وقت صرف در هر یک از ورزشها چگونه
برای مثال جمع کردن تمبر، هر یک از ورزشها میکند؟ عمل می کند ؟
بازی کامپیوتری و غیره
هیچ چیز کمتراز درحد بیشتراز نمیدانم کمتراز درحد بیشتراز نمیدانم
متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط
الف – ……………………………
ب – ……………………………..
ج – ……………………………..

3- لطفا هر سازمان، کانون، در مقایسه با همسالان
گروه یا تیمی که فرزندتان خود در هر کدام از اینها
عضویت دارد نام ببرید چقدر فعال است ؟

هیچ چیز کم متوسط زیاد نمیدانم

الف – ……………………………
ب – …………………………….
ج – …………………………….

4- لطفا شغل یا وظایفی که در مقایسه با همسالان
فرزندتان عهده دار آنهاست خود در هر کدام از اینها
نام ببرید. برای مثال توزیع چقدر فعال است ؟
روزنامه، مرتب کردن خانه،
شاگردی مغازه و غیره.
هیچ چیز کم متوسط زیاد نمیدانم

الف – ……………………………
ب – …………………………….
ج – …………………………….

5- الف – فرزندتان حدودا چند دوست صمیمی دارد ؟ ( برادر و خواهرها را منظور نکنید )
هیچ 1 2 یا 3 4 یا بیشتر
ب – فرزندتان در ساعات خارج از مدرسه، چند بار در هفته فعالیتهایی را با دوستان خود انجام می دهد ؟ ( برادر و خواهر ها را منظور نکنید )
هیچ 1 2 یا 3
6- فرزندتان در مقایسه با همسالانش :
بدتر از مثل بهتر از
آنها آنها آنها
الف – رفتارش با برادران و خواهرانش چگونه است ؟ برادر یا خواهر ندارد
ب – رفتارش با بچه های دیگر چگونه است ؟
ج – برخوردش با پدر و مادرش چگونه است ؟
د – تنهایی چگونه بازی یا کار می کند ؟
7- عملکرد در موضوعات درسی چنانچه به مدرسه نمی رود دلیل آن را ذکر کنید
………………………………………………………………………………..
تجدید پایین تر از در حد بالاتر از
متوسط متوسط متوسط
با توجه به وضعیت فرزندتان در دروس الف – ادبیات فارسی
مذکور در یکی از مربع ها علامت × ب – ریاضیات
بگذارید. نام دروس دیگر را در جاهای پ – علوم
مشخص شده بنویسید و یکی از مربع ت –
ها را تیک بزنید. ث –
ج –
8- آیا فرزندتان آموزش ویژه یا خدمات جبرانی دریافت می کند و یا به کلاس یا مدرسه ویژه می رود ؟
خیر بله – در صورتی که پاسخ مثبت است، نوع خدمات، کلاس یا مدرسه را بنویسید:

9- آیا فرزندتان تاکنون تکرار پایه شده است ؟
خیر بله – در صورتی که پاسخ مثبت است، لطفا پایه و دلیل آن را بنویسید:

10- آیا فرزندتان مشکل درسی یا مشکلات دیگری در مدرسه داشته است ؟
خیر بله – در صورتی که پاسخ مثبت است، لطفا توضیح دهید:
این مشکلات از کی شروع شد ؟ ………………………………..
آیا این مشکلات خاتمه یافته است؟ خیر بله – کی؟
11- آیا فرزندتان بیماری یا معلولیت جسمی یا ذهنی خاصی دارد ؟
خیر بله – در صورتی که پاسخ مثبت است، لطفا توضیح دهید:

12- نگرانی های عمده شما در مورد فرزندتان چیست ؟

13- لطفا چند مورد از بهترین ویژگی های فرزندتان را بنویسید :

ادامه ی سیاهه رفتاری کودک (CBCL)
در زیر فهرستی از عبارات وجود دارد که کودکان و نوجوانان را توصیف می کنند. هر عبارتی که وضعیت فرزندتان را در حال حاضر یا در طول 6 ماه گذشته توصیف می کند، چنانچه آن عبارت در مورد فرزند شما کاملا یا غالبا درست است دور عدد 2، و چنانچه تا حدی یا گاهی درست است دور عدد 1، و اگر درست نیست دور عدد 0 دایره بکشید. لطفا به کلیه عبارات تا جائیکه می توانید پاسخ دهید حتی اگر چنین بنظر آید که برخی از عبارات به فرزند شما مربوط نمی شود.0=درست نیست(تا جائیکه می دانید) 1=تا حدی یا گاهی درست است 2=کاملا یا غالبا درست است
0 1 2 1- خیلی کوچکتر از سن خود رفتار میکند.
0 1 2 2- بدون اجازه والدین خود مشروبات الکلی می خورد. ( توضیح دهید)……………………………………..
………………………………………………………………………………..
0 1 2 3- زیاد جر و بحث می کند.
0 1 2 4- کارهایی را که شروع میکند تمام نمیکند
0 1 2 5- به ندرت از چیزی لذت می برد.
0 1 2 6- بیرون از توالت مدفوع می کند.
0 1 2 7- لاف می زند، پز می دهد.
0 1 2 8- نمی تواند برای مدت طولانی تمرکز یا توجه کند.
0 1 2 9- نمی تواند ذهن خود را از افکار خاصی رها کند. (توضیح دهید)…………………………………………
………………………………………………………………………………..
0 1 2 10- نمی تواند آرام بنشیند، بیش فعال یا بی قرار است.
0 1 2 11- به بزرگسالان می چسبد یا به آنها بسیار وابسته است .
0 1 2 12- از تنهایی شکوه و شکایت می کند.
0 1 2 13- بنظر میرسد که گیج یا سردرگم است.
0 1 2 14- زیاد گریه می کند.
0 1 2 15- نسبت به حیوانات بی رحم است
0 1 2 16- با دیگران با بیرحمی، قلدری و ناجوانمردانه رفتار می کند.

0 1 2 32- احساس میکند باید بی نقص و کامل باشد.
0 1 2 33- احساس می کند کسی او را دوست ندارد یا از این موضوع شکایت می کند.
0 1 2 34-احساس میکند دیگران دنبالش هستند.
0 1 2 35- احساس بی ارزشی یا حقارت می کند.
0 1 2 36- زیاد صدمه می بیند و در معرض سوانح قرار می گیرد.
0 1 2 37- زیاد جنگ و دعوا می کند.
0 1 2 38- دیگران خیلی سربه سرش میگذارند.
0 1 2 39- با افرادی که توی دردسر می افتند، می گردد.
0 1 2 40- صداها و اصواتی می شنود که وجود ندارند ( توضیح دهید)……………………………………………..
…………………………………………………………………………………
0 1 2 41- تکانشی یا بدون فکر عمل می کند.
0 1 2 42- ترجیح میدهد تنها باشد تا با دیگران.
0 1 2 43- دروغ می گوید، یا تقلب می کند.
0 1 2 44- ناخن هایش را می جود.
0 1 2 45-عصبی، بسیار حساس و دچار تنش است
0 1 2 46- حرکات عصبی و انقباض عضلات دارد ( توضیح دهید )……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
0 1 2 47- کابوس می بیند.
0 1 2 48- بچه های دیگر از او خوششان نمی آید
0 1 2 49-دچار یبوست است شکمش کار نمیکند
0 1 2 50- خیلی ترسو و مضطرب است.
0 1 2 51- احساس گیجی و منگی می کند.
0 1 2 52- خود را خیلی گناهکار احساس میکند.
0 1 2 53- پر خوری می کند.
0 1 2 54- بی دلیل احساس خستگی شدید میکند
0 1 2 55- اضافه وزن دارد.
0 1 2 69- تودار است و مسائل را بروز نمی دهد.
0 1 2 70- چیزهایی را می بیند که وجود ندارند ( توضیح دهید )……………………………………………………….
0 1 2 71- کمرو است یا زیاد دستپاچه می شود.
0 1 2 72- آتش روشن می کند.
0 1 2 73- مشکلات جنسی دارد ( توضیح دهید )
………………………………………………………………………………….
0 1 2 74- رفتار نمایشی دارد یا لودگی می کند.
0 1 2 75- خیلی خجالتی یا ترسو است.
0 1 2 76- از اکثر بچه ها کمتر می خوابد.
0 1 2 77- در طول روز یا شب از بچه های دیگر بیشتر می خوابد ( توضیح دهید )…………………………..
…………………………………………………………………………………
0 1 2 78- بی توجه است یا حواسش به آسانی پرت می شود.
0 1 2 79- مشکل گفتاری دارد ( توضیح دهید )
…………………………………………………………………………………
0 1 2 80- مات و مبهوت به جایی خیره می شود.
0 1 2 81- از خانه دزدی می کند.
0 1 2 82- بیرون از خانه دزدی می کند.
0 1 2 83- خیلی از چیزهایی که به دردش نمی خورد را جمع می کند ( توضیح دهید)………………….
………………………………………………………………………………….
0 1 2 84- رفتار عجیب و غریب دارد ( توضیح دهید)………………………………………………………………………..
0 1 2 85- افکار عجیب و غریب دارد ( توضیح دهید) ………………………………………………………………………
0 1 2 86- لجباز، عبوس یا تحریک پذیر است.
0 1 2 87- در خلق یا احساساتش ناگهان تغییر می کند.
0 1 2 88- زیاد اخم می کند.
0 1 2 89- بدگمان است.
0 1 2 90- دشنام میدهد یا کلمات رکیک به کار می برد.
0 1 2 17- خیال بافی میکند یا در افکارش غرق میشود.
0 1 2 18- عمدا به خودش آسیب میزند یا دست به خودکشی می زند.
0 1 2 19- خواستار توجه زیاد است.
0 1 2 20- وسائل خودش را خراب می کند.
0 1 2 21- وسائل متعلق به افراد خانواده یا دیگران را خراب می کند.
0 1 2 22- در خانه نافرمانی می کند.
0 1 2 23- در مدرسه نافرمانی می کند.
0 1 2 24- علی رغم وجود غذا به اندازه ی کافی، خوب غذا نمی خورد.
0 1 2 25- با بچه های دیگر کنار نمی آید.
0 1 2 26- به نظر می رسد پس از بدرفتاری، احساس گناه نمی کند.
0 1 2 27- خیلی زود حسادت می کند.
0 1 2 28- در خانه، مدرسه یا هر جای دیگر مقررات را زیر پا می گذارد.
0 1 2 29- از حیوانات، موقعیت ها یا مکانهای خاصی میترسد ( توضیح دهید)………………………………
…………………………………………………………………………………
0 1 2 30- از رفتن به مدرسه می ترسد.
0 1 2 31- از اینکه ممکن است فکر یا کار بدی بکند، می ترسد.

0 1 2 56- بی دلیل پزشکی مشخص، مشکلات جسمانی دارد از قبیل:
0 1 2 الف) دردها ( به غیر از سردرد و دل درد)
0 1 2 ب) سردردها
0 1 2 ج) تهوع، دل به هم خوردن
0 1 2 د) مشکلات بینایی ( به غیر از مشکلاتی که با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، سطح تحصیلات، احساس تنهایی، دوچرخه سواری Next Entries منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، تخت جمشید، هنر ایران، معماری موزه