منبع پایان نامه درباره کنوانسیون حقوق کودک، قانون مدنی، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

او وجود ندارد، در صورتی که به اذن ولی انجام گیرد صحیح و نافذ و در غیر آن صورت موقوف به اجازه یا رد ولی می باشد که در صورت تنفیذ ولی نافذ خواهد بود124.
با توجه به اینکه قانون مدنی اعمال حقوقی صغیر را غیرنافذ و نه باطل شمرده است به نظر می رسد نظر قانون مدنی با عقیده اخیر موافق باشد125.
.4- ماده 227 قانون مجازات اسلامی
در این ماده نیز در مورد شرایط مدعی در دعوای قتل بلوغ مدعی را شرط دانسته است این ماده مقرر می دارد: «مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد، رشد نیز شرط است126…»
د) حقوق سیاسی
در ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی، ورود به شانزده سالگی الزامی است.
هـ) حقوق اجتماعی
در ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، آمده است: کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کم تر از پانزده سال در مخاصمات مستقیما شرکت نکنند، معمول خواهندداشت. کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15سال در نیروهای مسلح خود خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای 15سال و زیر 18سال سن دارند، اولویت را به بزرگ تر ها خواهند داد.
در قانون کار ایران، ماده 79، آمده است به کار گماردن افراد کم تر از پانزده سال تمام ممنوع است. در قانون ایران، پایان کودکی برای استخدام دولتی صدور گذرنامه، اخذ گواهی نامه برای وسایل نقلیه موتوری و ورود به خدمت رسمی هجده سال تمام است.
این نکته در خور درنگ است که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک آمده است: ازنظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر هجده سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کم ترتشخیص داده شود127.
گفتار دوم: بلوغ در قرآن
قرآن برترین و جامع ترین کتاب هستی نیز به مساله بلوغ و نوجوانی پرداخته است که در این گفتار به طور خلاصه با این ایات آشنا می شویم.
الف- آیات بلوغ
1- آیه 6سوره مبارکه نساء
قرآن مجید در آیه شریفه 6 سوره نسا می فرماید:
«وَّابتَلوا الیَتامی حتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن انستُم مِنهُم رُشداً فادفَعو اِلیهِم اَموالَهُم
و لا تاکُلوها اِسرافاً و بداراً اَن یکبَرُ و او مَن کانَ غَنیاً فَلیَستَعفِف و مَن کان فقیراً فَلیَاکُل بالمعروف فِاذا دَفَعتُم الیهم اَموالَهُم فَاَشهِدوا علیهِم و کَفی بالله حسیباً»
«یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده تمایل به نکاح پیدا کنند اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا کبیر شوند و اموالشان را از شما بگیرند و هرکسی از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند و هرکه فقیر است درمقابل نگهبانی او ازمال یتیم به قدرمتعارف ارتزاق کند پس آنگاه که یتیمان بالغ شدند و مالشان را ردکردید بر رد مال به آنها باید گواه گیرید «برای حکم ظاهر ولی در باطن علم حق و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافیست128» از آیه شریفه فوق چنین استنباط می شود که بلوغ شامل کمال جسمی، جنسی و عقلی با هم می باشد129.
این آیه صریح است دراینکه ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن وقتی است که اطلاق مرد و زن صدق کند. و آنهم بر احتلام مرد و حیضی زن تحقق می یابد. بدین معنی که پسر محتلم یا دختر حائض گردد صلاحیت نکاح راخواهند داشت و «یتامن» به اتفاق جمیع مفسرین و فقها، هم شامل پسران است و هم دختران. آیه «نساوکم حرثٌ لکم» زنان شما محل کشت فرزند می باشند، نیز مقید همین است که تا وقتی بطور طبیعی قابلیت تولید فرزند در زنان نباشد شایسته ازدواج نیستند و تا حائض نشوند صلاحیت تولید مثل ندارند130.
در تفسیر نمونه نیز در تفسیر این ایه به چند نکته توجه شده است که در ذیل بیان می کنیم:
1- از تعبیر «حتی» استفاده می شود که باید آزمایش یتیمان، پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا هنگامی که در آستانه بلوغ قرار گرفتند وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلی برای اداره امور مالی خود روشن گردد- ضمنا چنین استفاده می شود که منظور از آزمایش، پرورش تدریجی یتیمان است، یعنی نگذارید آنها به حد بلوغ برسند و سپس اقدام به سپردن اموالشان به آنها بکنید بلکه آنها را قبل از بلوغ با برنامه های عملی، برای زندگی مستقل آماده کنید.
2- تعبیر به «اذا بلغوا النکاح» اشاره به این است که آنها به سرحدی برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت برازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نتواند به اهداف خود برسد، بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصاد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مدنی، مسئولیت کیفری، حقوق کودک Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، منابع سازمان، سابقه خدمت