منبع پایان نامه درباره کاروانسرا، اوقات فراغت، شاه طهماسب

دانلود پایان نامه ارشد

تکنولوژيکي و مديريتي همراه با سير تحول اجتماعي ناشي از آنها، در ميل به مصرف اوقات فراغت بيشتر در مدرنيته متاخر ابعاد ديگري به خود گرفت. توليد انبوه که در اين دوره در چارچوب فورديسم شکل گرفت، نشان از يک روند دگرگون کننده داشت. اين شيوه، توليد انبوه کالا به يک هنجار بدل شد و توليد استاندارد شده ، توليد محصول با استفاده از فرآيندهاي گروهي (سيستم خط توليد انبوه)، توليد به مقدار بسيار زياد و بهره گيري از الگوي يکسان (يخچال، لباسشويي، تلويزيون و غيره ) در عرصه هايي مانند مهندسي، کالاهاي الکترونيکي و اتومبيل يک مشخصه بارز به حساب مي آمد. کارخانجات توليدي به طور معمول در مقياس هاي بزرگ اندازه ايجاد شد. در بالاترين سطح کارخانه فورد در ديترويت چهل هزار کارگر را در يک مجموعه عظيم گردآورده بود و از آنجا که توليد انبوه کم هزينه، به اقتصادهايي با مقياس کلان نياز داشت، دارا بودن صدها يا هزاران کارگر امري عادي بود. تسري توليد انبوه به تمامي سطوح اقتصادي سرمايه داري، گردشگري را نيز در برگرفت. گردشگري در اين ميان با کسب ويژگي هاي سرمايه داري در چرخه توليد – مصرف، نه به عنوان سفري براي تجربه گردشگري، که خ ود کار محسوب گرديد. اين خود به شکل گيري گردشگري انبوه فرصت داد که در آن گردشگري به عنوان محصولي بسته بندي شده و استاندارد به عنوان دو هفته تعطيلات در سال و در کنار دريا ارائه گردد (Meethan,2005 , 26).
سواحل در گردشگري انبوه از اهميت بالايي برخوردار بودند و گردشگران به وسيله تورهاي گردشگري به صورت دسته جمعي به مناطق ساحلي روي مي آورند و امتداد آرامش در خانه را در اين مکان ها جستجو مي کردند. “به عنوان مثال سواحل درياي مديترانه نمونه خوبي براي گردشگري انبوه است. به گونه اي که رشد سفر به اين سواحل از کشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني افزايش چشمگيري يافت ( سلطاني، ???? ، ?? ) “. آنچه فرايند گردشگري انبوه را در اين سفرها رقم مي زد، دلبستگي به چهار “s” معروف بود که در دريا، خورشيد، ماسه و سکس خلاصه مي شد. از اين رو گردشگران انبوه به دنبال يافتن آرامش در جستجوي مناطقي بودند که از اهميت چنداني برخوردار نبوده، اما به دليل واقع شدن در کنار دريا و يا موقعيت خورشيدگير انتخاب مي شدند، اين گردشگران از نظر فرهنگي خود را بالاتر از ميزبانانشان دانسته و به همين دليل احتياج به آشپزي و امکانات مربوط به محيط خود را در خارج از کشور خود داشتند. آنان هر چند به دنبال آرامش بودند ولي معمولا باعث به وجود آودن تاثيرات مخرب بسياري براي ميزبانان خود مي شدند. بطور کلي گردشگري انبوه نشان دهنده مصرف چشمگير اوقات فراغت در مکان هاي استاندارد شده بود، که با افزايش بهره بري از فضاهاي گردشگري- بخصوص در سواحل – حداکثر باز خور منفي را ايجاد مي نمود (پاپلي يزدي و سقايي، ????، ??).
در اين ميان گردشگري در عصر حاضر نه به عنوان يک مسافرت، سياحت، تفنن و … بلکه به يک فعاليت عظيم اقتصادي بدل گشته است به طوري که در سال ???? تعداد کل گردشگران در دنيا، بالغ بر ??? ميليون نفر بوده که از طريق مسافرت اين تعداد نفر به نقاط مختلف جهان حدود ??? ميليارد دلار وارد چرخه اقتصادي جهان گرديده است. پيش بيني ها حاکي از آن است که تا سال ???? ميلادي اين صنعت به مبلغ غيرقابل باور ?? تريليون دلار در سال دست خواهد يافت ( جدول ? ). آنچه در اين مقوله از اهميت اساسي برخوردار است، آن است که گردشگري با تمامي انواع و اشکالش در حال تبديل به فعاليت اقتصادي پيشتاز جهان در ربع اول قرن ?? و مهم ترين و سودآورترين تجارت جهان است.
?-? جهانگردي در ايران
هرچند کشور ايران به ملاحظات گوناگون همواره مورد توجه مردم همه نقاط جهان بوده و هر چند ردپاي جهانگردان از گذشته هاي دور را مي توان در اين سرزمين دنبال نمود، اما پرداختن به موضوع جهانگردي از ديدگاه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و معرفي کشور و آداب و رسوم و هنر و خصوصيات آن به جهانيان فقط از آغاز تاسيس سازماني جلب سياحان سابق صورت گرفته است. در اينجا نگاهي کوتاه و گذرا به گذشته جهانگردي در ايران مي اندازيم:
?-?-? جهانگردي در ايران قبل از اسلام
در ايران قبل، از اسلام و قبل از حکومت ارياها و پيش از تدوين تاريخ، نيز مسافر و جهانگردي داراي حقوق و امتيار بوده است که در حکومتهاي مختلف و در تشکل هاي مدني هر دوره، حدود و ميزان آن يکسان و مشابه نبوده است بلکه با توجه به انگيزه و هدف مسافر يا جهانگرد حقوق و حدود آن، تعيين و اجراء مي شد.
در زمان حکومت ايلامي ها که کشور ايران به صورت فدرال اداره مي شد سير و سفر معمول بوده و مسافرين نيز از امکانات موجود استفاده مي کردند، اگرچه به سبب فقدان تاريخ و يا روايات مکتوب به چگونگي آن حقوق، دقيقا نمي توان وقوف يافت ولي آنچه مسلم است اين است که سير و سفر در آن دوران متداول بوده است و مسافرين اعم از ايرانگردان و جهانگردان از طريق و شوارع و تاسيسات و امکانات سرويس دهي مسافرين استفاده نموده اند. [?]
براي نمونه به مندرجات بخشي از کتاب مسافران تاريخ استناد و عينا آنرا نقل مي کنيم:
… بي گمان سير و سفر در آن روز و در آن سرزمين باستاني از رونق و اعتبار ويژه اي برخوردار بوده، و تا قبل از نابودي اين تمدن، مسافران داخلي و خارجي در جاده هاي ميان شوش و ايالات داخلي و سرزمين هاي خارج از آن در رفت و آمد بوده اند و شايد تاسيساتي نيز براي رفاه حال آن مسافران ساخته شده بود که در حملة آشوريان از ميان رفته است.
الف) دوران مادها و هخامنشيان:
از دوران مادها اطلاع صحيح و مستندي که نمايانگر سير و سفر و يا وجود تاسيسات و بناهاي مورد استفادة جهانگردي باشد در دست نيست، و در منابع و کتابهاي موجود، نيز در اين زمينه اخبار و اعلامي نشده است. اما از دوران هخامنشي و پادشاهان اين دوران مدارک و مستنداتي موجود است که انکار ناپذير مي باشد و در آن مستندات از طرق و شوارع و ابنيه، احداث شده و قابل استفاده مسافرين اسم برده شده است.[?]
پس از فتح ايران، بوسيلة اسکندر مقدوني و دگرگوني تمدن و فرهنگ کهن ايراني و رواج فرهنگ و تمدن يوناني (هلنيسم) [?]، جهانگردي خصوصاً سير و سفر جهانگردان يوناني به ايران، تحرک بيشتري يافت و با ساخت شهرها و قصبات متعدد، سياحاني با اهداف بازرگاني و تجاري به ايران آمده و از شهرهاي تازه ساخت و امکانات جديد استفاده کرده اند.
در زمان سلوکيان و جانشيان اسکندر که به توسعة راهها و عريض کردن و نگهداري آنها، توجّه ويژه داشتند، تردّد کاروانها مبادلة کالا در طول سال و در نقاط مختلف ايران ، معمول و رايج بوده و سيّاحان تجاري و بازرگاني، از آن امکانات بهره مي بردند.[?]
ب) دوران اشکانيان:
در دورن اشکاني که در سرزمين پارت حکومت داشتند، راههاي مهّمي احداث شده و جادّة ابريشم که مهمترين شاهراه بازرگاني دنياي قديم بوده، و از کشور چين شروع و از افلات ايران به درياي مديترانه منتهي مي شد، مورد استفاده جهانگردان تجاري آن زمان بوده است؛ از مسافرين دورة اشکاني در زمان حکومت مهرداد دوم (اشک نهم)، جانک نين فرستادة چين استت که به ايران سفر کرده است.[?]
اشکانيان مانند هخامنشيان در منازل بين راه اسبان يدکي داشتند تا با استفاده از آنها در کار حمل و نقل تسريع شود، در آن دوران به منظور فراهم آوردن تسهيلات سفر و آگاه ساختن مسافران‌، از امکانات رفاهي مسيرهايي که در آن سفر مي کردند، بروشورها و نقشه هاي راهنماي کاروانيان در اختيار آنان گذاشته مي شد.[?]
ج ) دوران ساسانيان :
در زمان ساسانيان نيز همانند دوران هخامنشيان، به مساله جهانگردي و سير و سفر توجّ ه مي شد و در آن زمان علاوه بر احداث جادهّ ها، نظير جادة ??? کيلومتري فيروزآباد به خليج فارس، که به طرف بندرطاهري امتداد مي يافت، کاروانسراهاي متعددي، با معماري زمان اشکاني و ساساني ساخته شد که مورد استفادة مسافرين بوده است.
در اين دوره، دولت نه تنها به امنيت راههاي کاروان رو و وسايل حمل و نقل و ايستگاهها و کاروانسراها و ساير احتياجات توجّه داشت بلکه از عمّال خود براي نظارت در کارهاي تجاري و اقتصادي به مناطق سرحدّي و بنادر مي فرستادند. از دوران پيش از اسلام نوشته هايي در دست است که خبر از سفر بعضي از يونانيان و روميان به ايران مي دهد. عده اي از اينان چون هردوت و گزنفون نوشته هايي هم راجع به تاريخ و اوضاع و احوال ايران آن روز برجاي گذاشته اند.[?]
?-?-? دوران بعد از اسلام (دوران اسلامي)
نخستين کسي که از مغرب زمين به ايرن سفر کرد و شرح مسافرت خود را در سفرنامه اي به رشتة تحرير درآورد “بنيامين تودلاي” اسپانيايي است . جهانگردان و ايرانگردان ديگر عصر اسلامي که از اماکن اقامتي ايران، رباط ها و کاروانسراهاي مهم و از استراحتگاهها و پناهگاههاي آماده براي توقّف و تردّد سيّاحان خسته و درمانده آن روزگاران، در کتابها و سفرنامه هاي خود، ياري نموده اند، عبارتند از :
– خاخام موسي پتاچيا چکسواکي، که سفرش به ايران از طريق روسيه بوده است.
– ابوالقاسم بن خرداد،‌صاحب کتاب مشهور “المسالک و الممالک”
– خاقاني شرواني، شاعر بلندآوازه و سيّاح ايراني قرن ششم هجري و صاحب مثنوي نفيس “تحفه العراقين”.
– ابوعبدالله مقدسي، جهانگرد و جغرافي نويس قرن چهارم هجري، که بيشترين شهرتش در زمينة (شهرنگاري) است.
– ابودلف عربستاني، صاحب سفرنامه “ابودلف در ايران”.
– ابوالقاسم محمّد بن حوقل بغدادي، صاحب کتاب “صوره الارض”.
– شيخ مصلح بن عبدالله، معروف به (سعدي)، نابغة شعر و ادب و جهانگرد مشهور ايران.
– مارکوپولوي ونيزي، سيّاح نامدار جهان که سفرنامة مشهور وي چندين بار در سراسر دنيا به چاپ رسيده است.
– جيواني دمونته کورينو، سيّاح اروپايي
– ريکولده دامونته کورچه، جهانگرد غربي
– اودوريکو داپور دنون، جهانگرد غربي
– فريرر جوردانوس، سيّاح اروپايي
– ناصر خسرو قبادياني شاعر نامدار قرن چهارم هجري که از سيّاحان مشهور دوران اسلامي است پس از هفت سال سير و سفر به تمامي نقاط ايران در سفرنامة خود از تعداد رباطهايي اسم برده که يا در طول سفر خود در آنها اقامت نموده و يا اين که با ديدن آنها به توصيف امکانات و تسهيلات اقامتي موجود در آن رباطها پرداخته است.[?]
ازدوران حکومت مغولها، امر سيّاح دوستي و مسافرپروري، بدين شرح شده است :
… در اين دوران سيّاح دوستي و مسافرپروري در سراسر کشورهاي اسلامي، شعار امرا و بزرگان بود و سيّاحان و مسافران وسيلة تبليغاتي مهمّي بودند، که مي توانستند خبر احسان و کرم ارباب قدرت را از شهري به شهري برند و نام آوازة آنان را در اکناف عالم بپراکنند.
سيّاح دوستي، آنچنان در همه جا مرسوم و متداول بود که مردي گمنام و ناآشنا چون ابن بطوطه با دست خالي از طنجه مراکش به راه افتاد و طي ?? سال در نهايت عزّت و احترام تا اقصي نقاط چين مسافرت نمود. [?]
جوزافا باربارو و آمروزيو کنتاريني که از سفراي دولت و نيز در دوران حکومت آق قويونلوها مي باشند؛ و با آنکه آنها خصوصاً (باربارو) سالهاي طولاني در ايران اقامت داشته و شهرهاي مهم آن زمان نظير اصفهان، کاشان، يزد، شيراز و هرمز و لار و قم و تبريز را ديده است و از جادّه هاي متعدّدي عبور کرده و قنوات داير را مشاهده نموده و پس از بازگشت به اروپا سفرنامه نيز نوشته است. ولي مشاهدات و نوشته هاي او خالي از برداشته هاي مربوط به حقوق و امتيازات جهانگردان است.[??]
دوران صفويه (حکومت شاه عباس)
کنستانتين لاسکاري سيّاح ونيزي، لود ويکوري و ارتماي ايتايايي و لوئيچي رانچينوتو ونيزي از سياحان غربي زمان صفويه مي باشند و جان کين سون، سفيري است انگليسي که از سوي اليزابت ملکة انگليس به حضور شاه طهماسب صفوي رسيد و همچنين دالساندري ونيزي سياح ديگري است که در زمان شاه طهماسب به ايران سفر کرد.[??]
سيّاحان دورة شاه عباس نيز به علت وجود امنيت عمومي و ثبات سياسي در کشور، متعدد و بيش از زمان شاهان ديگر صفويه بوده اند.
آنتوني شرلي[??] و رابرت شرلي[??] از مشهورترين سيّاحان زمان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، وزارت امور خارجه، بهبود مهارت Next Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، شاه عباس اول، محمود افغان