منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، سطح تحصیلات، احساس تنهایی، دوچرخه سواری

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادگی از شما خواسته نشده است، با این حال هیچ کس پاسخ های شما را بعد از تحویل پرسشنامه به پرسشگر نخواهد دید.

آیا شما دارای مشکل پزشکی، بیماری یا معلولیت طولانی مدتی هستید؟
بله
خیر
چه چیزی؟ …….

1
به طور کلی وضعیت سلامت تان چطور است؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
در طی هفته گذشته….
2
آیا احساس خوب و سرحالی داشتید ؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
3
آیا فعالیت جسمی داشتید ( مثل دویدن، به کوه رفتن، دوچرخه سواری)؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
4
آیا می توانستید خوب بدوید؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
در طی هفته گذشته….
5
آیا احساس می کردید که پرانرژی هستید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
در طی هفته گذشته….
6
آیا زندگی شما لذت بخش بوده است؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
در طی هفته گذشته….
7
آیا شما از حال و حوصله خوبی برخوردار بودید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
8
آیا شما تفریحی داشتید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
9
آیا احساس غمگینی داشتید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
10
آیا آنقدر احساس بدی داشتید که نمی خواستید هیچ کاری انجام دهید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
11
آیا احساس تنهایی می کردید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
12
آیا از آنچه که انجام می دادید خوشحال بودید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
13
آیا وقت کافی برای خودتان داشتید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه

در طی هفته گذشته…
14
آیا می توانستید کار هایی را که مایل بودید در وقت فراغتتان انجام دهید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
15
آیا والدینتان وقت کافی برای شما می گذاشتند؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
16
آیا والدینتان رفتار منصفانه و مناسبی با شما داشتند؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
17
آیا می توانستید هر وقت که می خواستید با والدینتان صحبت کنید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
18
آیا پول کافی برای انجام دادن کارهایی شبیه کارهای دوستانتان داشتید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
19
آیا شما پول کافی برای مخارج خود داشتید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
در طی هفته گذشته….
20
آیا وقتی را با دوستانتان گذراندید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
21
آیا با دوستانتان تفریح کردید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
22
آیا شما و دوستانتان به یکدیگر کمک کردید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
23
آیا می توانستید به دوستانتان اعتماد و تکیه کنید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
در طی هفته گذشته….
24
آیا در مدرسه شاد بودید؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
25
آیا در مدرسه وضعیت درسی خوبی داشتید؟
اصلاً
تا حدی
متوسط
خیلی
بی نهایت
در طی هفته گذشته….
26
آیا می توانستید در کلاس حواستان را جمع کنید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
27
آیا با معلم هایتان خوب سر کردید؟
هیچگاه
تقریباً هیچگاه
گاهی اوقات
تقریباً همیشه
همیشه
پرسش نامه ی ناتوانی عملکرد FDI
کودک عزیزم :
در این پرسش نامه چندین عبارت در مورد برخی فعالیت های شما وجود دارد ، مثل راه رفتن و کارهای دیگر . در مقابل هر عبارت گزینه هایی تنظیم شده است . این گزینه ها به این شکل است : ” هیچ مشکلی ندارم ” ، ” کمی مشکل دارم ” ، “به طور متوسط مشکل دارم ” ، ” خیلی مشکل دارم ” و ” کاملا مشکل دارم “. کودک عزیزم از تو می خواهم که هر عبارت را به ترتیب و با دقت بخوانی . سپس یکی از گزینه هایی را که در مقابل آن عبارت نوشته شده است ، با توجه به شرایط خودت انتخاب کن و علامت ضربدر ( × ) بزن . حتما توجه داشته باش که عبارتی را جا نیندازی . از اینکه به این پرسش نامه پاسخ دادی بسیار ممنونم . موفق باشی .

گزینه ها
عبارت ها

کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0

بدون کمک حمام کردن
1
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
از پله ها بالا رفتن
2
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
انجام برخی فعالیت ها با یکی از دوستان ( مثل بازی کردن )
3
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
انجام کارهای روزمره در منزل
4
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
خوردن وعده های منظم غذایی
5
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
انجام فعالیت طی روز بدون حالت خواب آلودگی یا چرت زدگی
6
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
سوار شدن به سرویس مدرسه یا مسافرت با ماشین
7
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
ماندن در مدرسه تا زنگ آخر
8
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
انجام فعالیت های زنگ ورزش( مثل بازیهای ورزشی)
9
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
انجام تکالیف مدرسه یا درس خواندن
10
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
تماشای تلویزیون
11
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
توانایی راه رفتن به اندازه ی 100 متر ( یا به اندازه ی طول زمین فوتبال)
12
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0

توانایی دویدن به اندازه ی 100 متر ( یا به اندازه ی طول زمین فوتبال)
13
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
خرید کردن
14
کاملا مشکل دارم
4
خیلی مشکل دارم
3
به طور متوسط مشکل دارم
2
کمی مشکل دارم
1
هیچ مشکلی ندارم
0
توانایی خوابیدن در شب و بیدار نشدن طی شب
15
مقیاس شباهت بصری (VAS) شدت درد
کودک عزیزم: به شکل های زیر توجه کن. این شکل ها مربوط به صورت فردی است که هیچ دردی نداشته تا صورت فردی که بیشترین درد را داشته. در کنار هر شکل خانه ای قرار گرفته است. از تو می خواهم که شکل ها را با دقت نگاه کنی، سپس آن صورتی را که بیشتر از بقیه نشان دهنده ی میزان درد توست، انتخاب کنی و در خانه ی کنار آن علامت ضربدر (×) بزنی.

سیاهه رفتاری کودک (CBCL)
نام و نام خانوادگی کودک ……………………………………
جنسیت : پسر دختر
قومیت : ……………………………….
لطفا شغل پدر و مادر را حتی اگر در حال حاضر کار نمی کنند، به صورت دقیق بنویسید. برای مثال دبیر دبیرستان، مکانیک اتومبیل، خانه دار، تراشکار،
شغل پدر : ………………… شغل مادر : ……………………
سطح تحصیلات پدر: …… سطح تحصیلات مادر: ……
روز ماه سال
تاریخ تکمیل پرسش نامه ……… ……… ………
تاریخ تولد کودک ……… ……… ………
سن کودک …….. ……… ………
نام و نام خانوادگی کسی که این فرم را پر می کند : ………………………………….
جنسیت : مذکر مونث
نسبت خویشاوندی با کودک : ……………………….
والد اصلی نا پدری والد رضایی
والد خوانده نا مادر پدر بزرگ،مادربزرگ
سایر موارد ( مشخص کنید ) ……………………………….
مقطع تحصیلی …………………. پایه تحصیلی …………….
نام آموزشگاه …………………….. مدرسه نمی رود

نتایج
مقیاسهای شایستگی وکارکرد انطباقی
نمره خام نمره استاندارد رتبه درصدی
فعالیت ها …………….. ………………….. ………………….
اجتماعی …………….. ………………….. ………………….
مدرسه …………….. ………………….. ………………….
شایستگی کلی ……… ………………….. ………………….
مقیاسهای مبتنی بر تجربه
اضطراب/افسردگی …. ……………. ……………………
گوشه گیری/افسردگی ….. ……………. ……………………
شکایت جسمانی ………….. ……………. ……………………
مشکلات اجتماعی ………… ……………. ……………………
مشکلات تفکر …………….. ……………. ……………………
مشکلات توجه ……………. ……………. ……………………
رفتار قانون شکنی ………. ……………. ……………………
رفتار پرخاشگری ………. ……………. ……………………
درونی سازی ……………….. ……………. ……………………
برونی سازی ………………… ……………. ……………………
مشکلات کلی ……………… ……………. ……………………
مقیاس های مبتنی بر DSM
نمره خام نمره استاندارد رتبه درصدی
مشکلات عاطفی ……… …………………… ……………….
مشکلات اضطرابی ……… …………………. ……………….
مشکلات جسمانی(تنی) ….. …………… ……………….
مشکلات ADHD ………… ………….. ………………..
مشکلات رفتار مقابله ای ….. …………. ……………….
مشکلات سلوک …………… ……………. ………………..
لطفا این پرسش نامه را که منعکس کننده نظرات شما در مورد فرزندتان است پر نمایید حتی اگر فکر می کنید که ممکن است دیگران با نظرات شما موافق نباشند. توضیحات اضافی خود را در کنار هر عبارت بنویسید. لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.
1- لطفا ورزش هایی که کودکتان در مقایسه با همسالان در مقایسه با همسالان خود
علاقه زیادی به آنها دارد نام ببرید. خود چقدر وقت صرف در هر یک از ورزشها چگونه
برای مثال شنا، قایق سواری، هر یک از ورزشها میکند؟ عمل می کند ؟
فوتبال و غیره
هیچ ورزشی کمتراز درحد بیشتراز نمیدانم کمتراز درحد بیشتراز نمیدانم
متوسط متوسط متوسط متوسط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت زندگی، کودکان مبتلا، درد مزمن، محدودیت ها Next Entries منبع پایان نامه درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مشکلات بینایی، ادبیات فارسی