منبع پایان نامه درباره مصرف‌کننده، صنایع‌دستی، تلفن همراه، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-7 مقدار فروش برق در استان گيلان در سال ١٣٨٥ بيش از ٣١٠١ هزار کیلووات ساعت بوده است که بيشترين ميزان فروش برق در استان مربوط به مصارف خانگي می‌گردد. در شهرستان لاهيجان ميزان فروش برق معادل ١٦٥ هزار کیلووات ساعت برق بوده که نسبت به استان سهمي معادل ٥,٢٣ درصد را داشته است.در شهرستان لاهيجان بيشترين مقدار فروش برق مربوط به تعرفه‌های صنعتي است که سهمي معادل ٦١ درصد نسبت به‌کل فروش را شامل می‌شود.

شرح
جمع
خانگي
عمومي
کشاورزي
صنعت و معدن
تجاري
روشنایی معابر
مصارف آزاد
استان
٣١٠١١٥٥
١٥١٠٨٠٦
٣٧٠٦٧٤
٣٣٢٤٧
٧٠٥١٢٢
٢٦١١٣٣
٢٠٧٨٣٨
١٢٣٣٥
شهرستان
١٦٥٣٣١
١٠١٩٣٧
١٣٢٠٥
٦٨١
١٩٢٦٨
١٧٠٠٨
١٣١١٦
١١٦
درصد به استان
٥,٣٣
٦,٧٥
٣,٥٦
٢,٠٥
٢,٧٣
٦,٥١
٦,٣١
٠,٩٤
جدول 4-7 -فروش برق به تفکيک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨٥

4-2-1-3-۴- نفت و گاز
به‌طورکلی در کشور مصرف فرآورده‌های نفتي گاز مايع، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره به‌طور متوسط در پنج سال اخير داراي كاهشي معادل 1.9 درصد بوده است كه دلايل عمده آن عبارت است از:
جايگزيني فرآورده‌های نفتي با گاز طبيعي
اعمال سیاست‌های تغيير الگوي مصرف
صرفه‌جویی نسبي در سه فرآورده نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره به دليل گسترش شبكه گازرسانی در مقابل عوامل کاهش‌دهنده‌ای كه در بالابر شمرديم عوامل ديگري سبب افزايش مصرف فرآورده‌های نفتي می‌شوند كه عبارت‌اند از:
افزايش جمعيت
افزايش واحدهاي مسكوني، اداري، آموزشي، تجاري و نظامي
مكانيزاسيون كشاورزي
توسعه صنايع و نیروگاه‌ها
حوادث غیرمترقبه
استهلاك خودروها و افزايش تعداد آن‌ها
ارزان بودن قيمت فرآورده‌ها و یارانه‌ها
مطالعات انجام‌شده در خصوص مصرف فرآورده‌ها نشان می‌دهد كه ميزان مصرف نفت سفيد به‌عنوان يك حامل انرژي، به دليل استفاده از گاز طبيعي و توسعه شبکه‌های برق و گاز، كاهشي قابل‌توجه داشته است، درحالی‌که مصرف بنزين با افزايش معادل 13.8 درصد بالاترين نرخ رشد سالانه را نشان می‌دهد، دلايل اين افزايش به شرح زير است:
افزايش خودروها
بالا بودن متوسط عمر و درنتیجه پايين بودن كارايي انرژي در خودروهاي فرسوده يا داراي نقص فني
نامناسب بودن معابر
نامناسب بودن الگوي مصرف در تمام سطوح
معمولاً بيشترين ميزان مصرف بنزين به علت افزايش مسافرت‌ها در ماه‌های شهريور و اسفند به اين زمان‌ها اختصاص دارد. درباره مقدار مصرف نفت گاز نيز بايد گفت كه در سال‌های اخير در بخش خانگي، كشاورزي و در بخش صنعت کاهش‌یافته است. علت اين مسئله استفاده از حامل‌های انرژي جايگزين و دسترسي آسان‌تر به برق و گاز می‌باشد.
شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥ در بخش فرآورده‌ای نفتي در گاز مايع ( ٥٦٠١ تن)، در بنزين (٧٨٨٧٣ هزار ليتر)، در نفت سفيد ( ٢٨٢٧٤ هزار ليتر)، نفت گاز ( ٢١٦٩٨ هزار ليتر) مصرف داشته است.همچنين در اين شهرستان در همين سال تعداد ١٧ مخزن مواد سوختي با گنجايش ٧٣٥ مترمکعب وجود داشته است. تعداد جایگاه‌های مواد سوختي در سطح شهرستان ٦ جايگاه بوده است که به‌صورت خصوصي اداره می‌شوند. تعداد شهرهاي گازرسانی شده تا پايان سال ١٣٨٥ در شهرستان ٢ شهر بوده است و تعداد روستاهای گازرسانی شده ٢٧ مورد بوده است. بيشترين تعداد مصرف‌کننده گاز در شهرستان را مصارف خانگي با سهمي معادل ٩٥ درصد تشکيل می‌دهد و کمترين تعداد مصارف متعلق به مصارف صنعتي می‌باشد. ميزان مصرف گاز طبيعي در شهرستان برابر با ١٠٩٧٨٣ هزار مترمکعب بوده است که ٢,٨ درصد از مصرف کل استان را در بردارد. جدول 4-8 تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥ را نشان می‌دهد.

شرح
تعداد مصرف‌کننده
مصرف گاز طبيعي ( هزار مترمکعب)

خانگي
تجاري
صنعتي

لاهيجان
٣٠٦٩٤
١٥٤٣
٢٨
١٠٩٧٨٣
جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥

جدول 4-9 شاخص‌های زيرساختي شهرستان لاهيجان را نشان می‌دهد.
شرح
شهرستان
استان
شاخص برخورداري کل راه ( طول راه به مساحت)
١,٢
٠,٦٧
شاخص برخورداري راه‌های آسفالته ( طول راه به مساحت)
٠,٨٥
٠,٤٥
سرانه راه- کیلومتر / هزار نفر
٣,٢
٤,٠
ضريب نفوذ تلفن ثابت – تلفن‌های فعال /جمعيت(درصد)
٣٥
٣٨,١
ضريب بهره‌برداری از تلفن ثابت – تلفن‌های فعال/منصوبه
٠,٧٧
٠,٧٩
ضريب نفوذ تلفن همراه- تعداد تلفن/جمعيت (درصد)
٢٣,٥
٢٠,٥
سرانه سالانه فروش آب – مترمکعب/نفر
٢٧
٣٣
سرانه شبکه جمع‌آوری فاضلاب (کيلومتر /هزار نفر)
١,٠٥
٠,٦٩
سرانه مصرف برق کیلووات نفر
١٠١٤
١٢٨٩
سرانه فروش بنزين – ليتر نفر
٤٨٤
٤٣٢
سرانه پمپ‌بنزین- تعداد پمپ‌ها/ ده هزار نفر
٢,٠٨
٢,٠٧
سرانه مصرف گاز طبيعي هزار مترمکعب/نفر
٦٧٣
١٥٧٤
جدول 4-9- شاخص‌های زيرساختي شهرستان لاهيجان

4-2-2- تأسيسات اقامتي گردشگري
امکانات اقامتي و پذيرايي يکي از اجزاء تشکیل‌دهنده بسيار مؤثر در نظام فعالیت‌های گردشگري است. اين جزء از سيستم، مجموعه خدمات، تسهيلات و تأسيساتي را در برمی‌گیرد که حوزه مانور و عملکرد گردشگران را تعيين نموده و شرايطي را فراهم می‌آورد که بر اساس آن گردشگران وضعيت آسايشي مطلوب‌تری را تجربه نمايد. امروزه صنعت مهمان‌داری (که گاهي آن را تهيه اقامتگاه يا صنعت هتلداري می‌نامند) و صنعت تأمين غذا و نوشابه (که گاهي آن را صنعت تدارک غذا می‌نامند) شامل مجموعه تشکيلات و تسهيلاتي می‌شوند که يکي از بخش‌های بسيار پوياي صنعت جهانگردي و مسافرت جهاني محسوب می‌شوند. مسافر به هرکجا برود نياز به محلي براي خواب، استراحت و غذا دارد. میهمان‌پذیرها شامل مجموعه‌ای تشکيلات خوابگاهي هستند که امکان دارد به‌صورت بسيار مجلل يا حتي تنها محدود به يک تختخواب معمولي و صبحانه ساده شوند. ميزان تسهيلات و تشکيلات مهمان‌پذیرها، بازتابي از نيازها و سلیقه‌های مختلف مسافران و پويايي اين بازار است. در سراسر دنيا، با رشد صنعت گردشگري، در سطح داخلي و خارجي، تعداد اتاق‌های هتل‌ها با سرعتي روزافزون، افزايش داشته است، در ضمن بارونق اين صنعت، صنعت تهيه غذا و تأمين نوشابه نيز گسترش‌یافته است. اگرچه هتل‌ها و استراحتگاه‌ها بيشتر تشکيلات مربوط به غذا و تأمين نوشابه براي مسافران به عهده‌دارند.رستوران‌ها و ساير مکان‌هایی که چنين خدماتي را ارائه می‌دهند بيشتر موردتوجه مسافران هستند. غذا در محل‌های مکان‌های مختلفي مانند پایانه‌های حمل‌ونقل، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، کشتي و ساير مکان‌های تفريحي عرضه می‌شود. صنعت تأمين غذا و نوشابه، همانند صنعت مهمان‌پذیری به‌صورت حلقه‌ای از زنجيره سيستم اقتصادي جهانگردي در سراسر دنيا به وجود آمده و موجب رشد روزافزون گسترش اين صنعت گرديده است.در اين قسمت به تأسیسات اقامتي رسمي موجود در شهرستان پرداخته می‌شود:

تأسیسات اقامتي شهرستان
در شهرستان لاهيجان ١ واحد اقامتي (هتل) وجود دارد که در کيلومتر ٤ جاده لاهيجان به لنگرود واقع گرديده است. اين هتل داراي ٢٥ اتاق و ٦٨ تخت می‌باشد. در جدول 4-10 مشخصات تنها هتل شهرستان آورده شده است.
نام هتل
نام
مدير
ستاره
گروه
١
تخته
٢
تخته
٣
تخته
٤
تخته
سوئيت
جمع
اتاق
جمع
تخت
نشاني
فجر لاهيجان
نوروزي
2
T
0
15
2
4
4
25
68
كيلومتر ٤ لاهيجان به لنگرود
جدول 4-10-مشخصات واحدهاي اقامتي (هتل) در شهرستان لاهيجان
در شهرستان لاهيجان هتل آپارتماني وجود ندارد و ٤ مهمان‌پذیر دارد که تمامي آن‌ها در شهر لاهيجان قرار دارند. در جدول 4-11 مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهيجان آورده شده است.

نام مهمان‌پذیر
نام مدير
درجه
اتاق
تخت
نشاني
كاشف
محسني
1
5
15
لاهيجان – خ كاشف
باستان
پذيره
3
11
29
لاهيجان – خ امام خميني
چهارفصل
محبي نژاد
3
23
68
لاهيجان – خ امام خميني
جوادي
يوسف جواد پور
3
10
19
لاهيجان- ابتداي جاده رودبنه
جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهيجان
(سازمان ميراث فرهنگي،صنایع‌دستی و گردشگري استان گيلان)
در اين شهرستان بيشترين تعداد واحدهاي اقامتي مربوط به واحدهاي مهمان‌پذیر می‌باشد که با ٤ واحد 80 درصد از کل واحدهاي اقامتي شهرستان را در بردارد. از مقايسه بين اتاق‌های واحدهاي اقامتي در شهرستان درمی‌یابیم که بيشترين تعداد اتاق‌های در بين اين واحدها مربوط به مهمان‌پذیرها بوده و با ٦٦ درصد بیشترین تعداد را دارا می‌باشند. تنها هتل شهرستان ٣٤ درصد از تعداد اتاق‌ها را دارا می‌باشد. با توجه به آمار و اطلاعات دريافتي از سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان، درصد اشغال مراکز اقامتي ٣٠ درصد می‌باشد که نشان از عدم استفاده کامل گردشگران از مراکز اقامتي در شهرستان می‌باشد.

4-2-۳- تسهيلات و امکانات خدماتي منطقه
تسهيلات و خدمات گردشگري به‌عنوان يکي از بنیادی‌ترین اشکال عرضه در صنعت فراغت و تفريح، درآمدزايي را براي جوامع ميزبان پس از صنعت حمل‌ونقل و جابجايي گردشگري در عرصه بین‌المللی به وجود می‌آورد. بررسي تجارب مقاصد توسعه‌یافتگی گردشگري داخلي و خارجي، نشان می‌دهد، مقاصدي در اين عرصه درخشیده‌اند که در نظام عرضه محصولات گردشگري خود مجهز به سيستم سامان‌یافته و توانا در بعد تسهيلات و خدمات گردشگري به‌ویژه درزمینه تأسيسات اقامتي هستند.به‌طورکلی می‌تواند تسهيلات و خدمات موردنیاز گردشگران را در سه سطح دسته‌بندی کرد که هرکدام رابطه مستقيم با يکديگر دارند و از هم غیرقابل‌تفکیک‌اند، ولي درعین‌حال هرکدام براي کارايي در جذب گردشگر به پردازشي جداگانه نياز دارند. اين سه سطح عبارت‌اند از:

تسهيلات و خدمات اقامتي
تسهيلات و امکانات خدماتي
تسهيلات و امکانات تجاري
در اين بخش به بررسي تسهيلات فوق در سطح شهرستان، سپس در سطح منطقه پرداخته می‌شود.

1. تسهيلات و خدمات اقامتي
اين بخش از مطالعات در قسمت تأسیسات گردشگري به‌طور کامل توضيح داده‌شده است.

2. تسهيلات و امکانات خدماتي
کارگاه‌های صرف غذا و نوشيدني:
طبق اطلاعات و آمار موجود در سالنامه آماري استان و برداشت‌های ميداني مشاور در خصوص واحدهاي پذيرائي در شهرستان می‌تواند گفت که شهرستان لاهيجان داراي ٨٤٢ واحد پذيرائي (کارگاه‌های صرف غذا و نوشيدني) بوده است که از اين تعداد ٢٣٦ واحد آن در مراکز شهري و ٦٠٦ واحد آن در مراکز روستایی فعال بوده‌اند.
تمامي رستوران‌ها و مراكز پذیرایی و غذاخوري موجود در شهرستان می‌توانند به گردشگران و مسافران واردشده خدمات ارائه نمايند كه از مهم‌ترین رستوران‌های شهرستان می‌تواند به رستوران زيبا، اکبر جوجه، ولي و فريدون اشاره نمود.

دفاتر خدمات مسافرتي:
در شهر لاهيجان تعداد ٤ واحد دفتر خدمات مسافرتي وجود دارد که اين دفاتر خدمات مسافرتي از نوع الف، ب و پ بوده و تسهيلاتي مانند تورهاي زيارتي سياحتي و تورهاي خارجي را در اختيار مسافران قرار می‌دهد.

اطلاع‌رسانی:
با توجه به مطالعات نمونه‌گیری گردشگران در سال ١٣٨٥ که توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري استان انجام شد نشان داد که مهم‌ترین منابع جهت اطلاع‌رسانی از وضعيت گردشگري، مناطق و جاذبه‌های گردشگر پذیر استان به ترتيب عبارت‌اند از: دوستان و خانواده با 40.3 درصد در رتبه اول، بروشورهاي تبليغاتي با 16.5 درصد در رتبه دوم، راديو و تلويزيون با 9.2 درصد و اهالي استان گيلان با 7.2 درصد و مراکز اطلاع‌رسانی با 4.2 درصد در مراتب سوم تا پنجم قرار دارند. از اين آمار شايد بتوان دو نتيجه کلي به دست آورد: او ً لا گردشگران جويا و خواستار اطلاع‌رسانی می‌باشند. ثانیاً متوليان و مراکز اطلاع‌رسانی استاني فعاليت چنداني در اين زمينه از خود نشان نمی‌دهند. زيرا بنابر آمارهاي به‌دست‌آمده، تعداد افرادي که از بروشورهاي تبليغاتي استفاده نموده‌اند در حد پايين می‌باشند. همچنين ميزان كسب اطلاع گردشگران از اهالي استان به‌مراتب بالاتر از مراکز اطلاع‌رسانی می‌باشد که شايد عمده‌ترین دليل آن دسترسي به مردم و عدم دسترسي به مراکز اطلاع‌رسانی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره شرکت مخابرات، نیازمندی‌ها، تلفن همراه، نفت و گاز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، تحلیل مسیر