منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسلوب الاراده

دانلود پایان نامه ارشد

3. اکراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اکراه کننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد
2. مرحله تدبر: یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم: در نتیجه اشتیاقی که نفس به سوی انشاء عمل کشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می کند
4. مرحله اجرای تصمیم: در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رسانداهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می کند و این دو را نباید با هم خلط کرد پس فقدان قصد معامله را باطل می کند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می کند. اراده اعم از قصد و رضا و انشا است که مکره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد کمترین دو ضرر را انتخاب می کند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اکراه چون با خلل به یکی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود.
که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد. پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد.هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است که حاکم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اکراه موثر بوده لذاضمان قهری مکره که تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق. ا و م 322 ق. م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مکره فشار ناروا بر مکره وارد شده بنابراین معاف از مسئولیت مدنی نخواهد بود.

گفتار ششم: مفهوم مستی
مستی به معنی حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود،سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشدسکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد.خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند. همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی: روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند، که عقل را می پوشاند و زایل می کند.خَمْر در لغت: مایع مسكر، از خَمَرَ: او را پوشاند، شهادت را كتمان كرد، آرد را خمیر نمود، دو چیز را در هم آمیخت، غذا یا میوه دگرگون شد.مسكر را از این جهت خمر گویند كه عقل را مى‏پوشاند و یا اندیشه‏هاى در هم پدید مى‏آوردخمره در اصطلاح دین: به معنی شراب انگور نیست بلکه هر مایع مست کننده خواه ازانگور گرفته شده باشد یا هر چند دیگر. وخمر به معنی پوشانیدن است و از آنجا که شراب عقل را می پوشاند سبب مستی میشود. و پرده ای روی عقل می افکند و نمی گذارد انسان خوب و بد را تشخیص بدهد.

بند نخست: انواع مستی
مستي اتفاقي: حالتي است كه فرد از روي اتفاق مست شده باشد و از تأثيري كه مسكر بر روان او خواهد داشت نيز آگاه نباشد اما در عين حال كاملآ مسلوب الاراده شده باشد. چنين فردي را نمي توان براي جرمي كه در حالت مستي مرتكب شده مسئول قلمداد نمود مصرف مفرط الكل در زمان طولاني ممكن است موجب دگرگونيهاي رواني و جسماني عميق در انسان شود4. اين دگرگونيها در اصطلاح مستي مزمن ناميده مي شوند. مهمترين و مبتلا به ترين اين آشفتگيها هذيان گويي است. مستي مزمن به هر درجه و شدتي كه باشد چون در اثر مصرف سابق مواد سكر آور ايجاد شده است نمي تواند رافع مسئوليت كيفري فرد باشد. البته بايد در نظر داشت كه اگر اين دگرگونيها و آشفتگيها به مرحله اي برسد كه موجب صدق عنوان مجنون بر فرد گردد از باب جنون جزء علل تام رافع مسئوليت كيفري خواهد بود
مستي تعمدي: زماني است كه بزهكار عمدآ شرب مسكر كرده تا بتواند جرم را با قوت قلب بيشتري انجام دهد. اين نوع مستي قطعآ رافع مسئوليت كيفري نخواهد بود و فرد علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم انجام شده نيز محكوم خواهد گرديد.
مستي خشك: حالتي است شبيه مستي الكلي كه در اثر مصرف مواد مخدري كه به صورت داروهاي آرام بخش و خواب آور در دسترس عموم قرار دارند حاصل مي گردد. مهمترين اين داروها انواع باربيتوريك ها هستند كه نمونه هاي شاخص آن عبارتند از: آسپرين، اپتاليدون ،….
بند دوم- عوارض مستی
عوارض جسمي الكل ـ مقدار الكل در خون به هر ميزاني كه باشد به همان نسبت درجه ي دقت، قدرت ادراك و فهم را ضعيف مي نمايد. مصرف كنندگان نوشابه هاي الكلي به دليل مسموميت ناشي از مصرف اين ماده به بيماريهاي عروقي، كبدي، قلبي، اختلال غدد تيروئيدي، سوء هاضمه و بي اشتهايي، حالت تهوع،كاستريت، لرزش و گرفتگي عضلات دچار شده و در اثر كاهش قدرت تدافعي بدن در برابر بيماريها، معمولآ عمر كوتاهتري نسبت به افراد عادي دارند.
عوارض رواني الكل: الكليسم موجب زوال شخصيت و انحطاط شعور و اخلاق و قيود اجتماعي و شخصي شده و اختلال حواس، حافظه و عاطفه را در پي دارد. به تدريج شخص قضاوت نادرستي نسبت به مسائل پيدا كرده و حس مسئوليت پذيري در وي از بين مي رود.
عوارض جسمي باربيتوريك ها: داروهاي آرام بخش نيز اثري مشابه الكل دارند. مصرف كنندگان اين مواد به بيماريهاي قلبي، سوء هاضمه، بي اشتهايي، حالت تهوع، لرزش و انقباض عضلات مبتلا مي شوند. توهم اين افراد در حس بينايي و شنوايي گاهي منجر به هذيان گويي آنها مي شود. اين همان حالتي است كه در مستي مزمن نيز ديده مي شود. اين داروها قدرت سمي و اثرات تخريبي قوي داشته و رخوت و سستي بدن و در صورت اعتياد بي خوابي، خواب آلودگي و به هم خوردن تعادل بدن را به همراه دارند.
گفتار هفتم: خواب و بیهوشی
بیهوشی نوعی شلی عضلات بدن است که با خواب و بی دردی همراه است.در بیهوشی عمومی بدن در تمام قسمت ها باید این سه خاصیت وجود داشته باشد،اما در بی حسی موضعی فقط محل مورد نظر این سه خاصیت را دارد.
تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست می دهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه می دانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا می شود. کیفیت خواب و نیز کیفیت عملکرد روزانه ما فقط به مدت زمان خوابیدن بستگی ندارد، بلکه کیفیت و کمیت هر یک از این مراحل در خواب شبانگاهی نیز از اهمیت برخوردار است. مغز ما در طول خواب همچنان فعال باقی می ماند و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغز شکل مشخصی دارد.
بند نخست: تفاوت خواب و بیهوشی
به طور کلی خواب انصراف روح از بدن است و این انصراف گاه شدید و قوی است و گاه ضعیف و خفیف، گاه طولانی مدت است و گاه کوتاه مدت. در خصوص بی هوشی انصراف روح از بدن شدید است هرچند زمان و مدت آن بسته به نوع و عمل جراحی می تواند متفاوت باشد ولی مهم این است که داروی بی هوشی به دلیل اثرگذاری عمیق بر جسم، ارتباط روح با بدن را در حد بسیار ضعیفی نگه می دارد و به قدری فعالیت جسم را ضعیف می سازد که گویا روح بدون ابزار و بدون بدن می گردد و از این رو تا مدت زمانی که بدن قابلیت کامل و تمام را برای ابزار بودن روح به دست نیاورد توجه روح به آن بسیار ضعیف خواهد بود. بر این اساس به دلیل انصراف شدید روح از بدن و توجه ضعیف روح به بدن در حالت بی هوشی حتی عمل های سنگین و جراحت های سخت بر جسم روح را منفعل نساخته و باعث بیداری فرد نمی شود.
۱. نحوه ارتباط روح با بدن و عملکرد آن نه تنها در خواب، بلکه در بیداری هم برای ما به خوبی مشخص نیست.
۲. تنها رؤیاهایی که در مرحله خواب متناقض دیده می شوند به خاطر می مانند و رؤیاهای خواب متعارف کمتر به یاد می مانند و شرط به خاطر سپاری رؤیا نیز در خواب متناقض بیدار شدن سریع بعد از دیدن رؤیاست.
۳. علت اینکه رؤیاهای مرحله متعارف به یاد نمی مانند این است که در این مرحله خواب عمیق است و انصراف روح از بدن نسبت به خواب متناقض بیشتر است، لذا در حال بی هوشی که انصراف روح از بدن بسیار شدیدتر است و از طرفی شخص بی هوش به مرور زمان به حالت هوشیاری باز می گردد و لذا رؤیاهای احتمالی به یاد شخص نمی ماند.

بند دوم: انواع خواب
الف) خواب آرام که آن را موج کوتاه می نامند. در این دوره، مغز در وضعیت استراحت به سر می برد. امواج مغزی الگویی آرام و آسوده را نمایش می دهند و خستگی فعالیت های روزانه از بدن در می رود. خواب آرام در ابتدای ورودمان به بستر طولانی است، اما به تدریج در دوره های نود دقیقه ای بعدی درازایش کاهش می یابد.
ب) خواب متناقض یااین خوابی است که در جریان آن اتفاقات ضد و نقیضی در بدن رخ می دهد. چون از مغز امواجی تند و فعال تراوش می شوند که به زمان بیداری شباهت دارند، و چشم هم زیر پلکهای بسته مانند زمان بیداری به چپ و راست و بالا و پایین حرکت می کند. اما بدن در این دوره هیچ حرکتی نمی کند و در واقع عضلات اسکلتی بدن فلج می شوند. ما در این زمان رویا می بینیم. خواب متناقض نیمه ی دوم چرخه ی نود دقیقه ای یاد شده را تشکیل می دهد.خواب متعارف خود دارای چهار مرحله است که در آن حرکات لرزشی سریع چشم مشاهده نمی شود و در مجموع خواب آدمی دارای پنج مرحله است که با یکدیگر دارای تفاوت بوده و موج های الکتریکی مغز در این مرحله ها با یکدیگر متفاوت است و این دو مرحله به طور متناوب در مدت زمان خواب تکرار می شوند.
در طی خواب REMفلج می شویم و بیشتر نورون های حرکتی مغز و نخاعی به شدت بازداری می شوند، در همین حال مغز بسیار فعال است. جریان خون مغزی و مصرف اکسیژن افزایش می یابد و…» همچنین «در انسان به هنگام مرحله خواب متناقض بیشتر کنش های احشایی از جمله فرکانس قلب و تنفس، فشار خون، نعوظ و ترشح واژینال کمی افزایش می یابد، آدرنالین در اندام های پیرامونی بیشتر ترشح می شود و فعالیت معده روده ای فزونی می یابد در طی حالتی عجیب دیده می شود، ضربان قلب نامنظم غالباً در این دوره دیده می شود و نیز در صورتی که بیماری قلبی وجود داشته باشد ممکن است حمله ای قلبی اتفاق بیفتد. میزان مرگ ها در شب ها بیشتر از روزهاست.

فصل دوم:
سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران

اولين قانون مجازات در ايران در تاريخ 23 دي ماه 1304 به تصويب رسيد. اين قانون و متمم آن، جمعا داراي 289 ماده است كه قسمت اول آن، از ماده 1 تا ماده ۱۶۹ در تاريخ مذكور، و قسمت دوم آن از ماده 170 تا ماده 280 در تاريخ 7 بهمن ماه همان سال و از ماده 281 تا ماده 288 در تيرماه 1310 به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده و قابل اجرا شد. اين قانون در 7 خرداد ماه 1352، مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357، نسيم اسلاميت و فقاهت همراه با موج انقلابي‌گري حوزه قانونگذاري را درنورديد و قانون مجازات عموميِ دوره پهلوي كه آن نيز ملهم از فقه بود، پسوند اسلامي گرفت. اين دگرگوني، باعث ورود موازين فقهي به قوانين موضوعه شد و مجازات‌هايي چون حدود و قصاص و ديات و جرائمي مانند محاربه و افساد في‌الارض را نیز وارد قلمرو قانون مجازات اسلامي كرد.قانون مجازات اسلامي، مهمترين قانون كيفري جمهوري اسلامي ايران است كه در سه دهه گذشته تغييرات فراواني را به خود ديده و از سال 1370 به بعد به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است، اجراي آزمايشي يعني براساس اصل 85 قانون اساسي، اين قانون در كميسيون‌هاي داخلي مجلس به تصويب رسيده و به تصويب نهايي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق جزا Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مکتب کلاسیک، حقوق جزا، قانون مجازات جدید