منبع پایان نامه درباره فرهنگ و تمدن، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

متناوب مي باشد:
– خصوصيات سيستم اقتصادي و سياست اشتغال کشور
– ابعاد موسسات توريستي ، نوع مديريت ، درجه ماشيني بودن صنايع ، ميزان استفاده از خدمات کامپيوتري و فصلي بودن فعاليت.
با نگاهي به آمارها و پيش بيني هاي سازمان جهاني جهانگردي و شوراي جهانگردي و مسافرت جهاني ،در مي يابيم که صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين سازمان يا نهادي که مي توان به کارگيري نيروي انساني را داراست ، در بسياري از کشورها به صورت بزرگترين کارفرما درآمده است:
اين صنعت در اروپاي شرقي ?/?درصد از حقوق کليه کارکنان را مي پردازد –
– در سال ???? ، بيش از ?/?تريليون دلار دستمزد يا حقوق از طريق صنعت گردشگري پرداخت شده است،يعني مبلغي برابر با??/?درصد کل دستمزدها وحقوقهاي کارکنان سراسر دنيا.
– در جزاير و کشورهاي حوزه کارائيب ??/?درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طريق صنعت گردشگري پرداخت مي شود.
– پيش بيني مي شود در سال ???? مشاغلي که به وسيله صنعت جهانگردي ايجاد مي شود ، به ميزان ?/?درصد رشد يابد.
اشتغال زايي صنعت گردشگري به سه گروه به شرح زير تفکيک مي گردد:
اشتغال مستقيم : مشاغلي که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقيم با تجربه هاي جهانگردي سرو کار دارند ، مانند : مهمانخانه ها ، کارکنان مهمانپذيرها ، شرکتهاي هواپيمايي و کشتيراني ، دفاتر خدمات جهانگردي ، کارکنان مراکز تفريحي و فروشگاههايي که در اين بخش کار مي کنند.
اشتغال غير مستقيم : آنهايي هستند که با واحدهايي که در اين صنعت به صورت مستقيم ايجاد شغل مي کنند در تماس هستند ، مانند : شرکتهايي که مواد و ملزومات مورد نياز مهمانپذيرها را تامين مي کنند ، شرکتهاي ساختماني که مهمانخانه ها را مي سازند و توليد کنندگان هواپيما.
اشتغال القايي : مشاغلي که ازمشاغل مستقيم و غير مستقيم بخش جهانگردي در اقتصاد ملي به وجود مي آيدارقام ارائه شده در بالا ، که منتج از بهره وري نيروي کار و سطوح پرداخت مي باشد ، در عين حال نشانگر اين نکته است که صنعت جهانگردي در کشورهايي که در سطوح پايين تري از توسعه قرار دارند ، به شکل قابل توجهي در سهم اشتغال نقش دارد.
…………………………………………………………………………………………….
پايان نامه شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم
?-? طرح مساله:
سياحت و گردشگري سابقه اي به تاريخ بشريت دارد. بشر پس از يکجانشيني و پس از رفع نياز به مسکن و غذا عامل ديگري براي تغيير مکان نداش و پس از گذشت سالها و در پي شناخت ساير سرزمين ها و تمدن ها تصميم به سفر گرفتند.
بعد از انقلاب صنعتي انديشه جهانگردي جديد براي اولين بار شکل گرفت و گردشگري بواسطه خاصيت اشتغالزايي و کسب درآمد به يک صنعت جديد تبديل شد و از آن زمان به بعد اين صنعت رو به رشد بوده در کشورهاي پيشرفته با يک برنامه ريزي مناسب و ايجاد زيرساخت هاي صحيح، از آن به عنوان يکي از راه هاي پيشرفت و توسعه استفاده شد.
صنعت گردشگري بواسطه درآمد بالا و اشتغالزايي جزء سه صنعت برتر دنيا در کنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت مي باشد.
گردشگري نقش بسزايي در پيوستگي و نزديک شدن روابط سياسي و بين المللي دارد و مي تواند به عنوان يکي از عوامل صلح و آرامش در سطح بين المللي محسوب شود.
علاوه بر آن فرهنگ هاي ملتهاي گوناگون را به هم نزديک و باعث تفاهم فرهنگي مي گردد.
گردشگري باعث افزايش سطح سواد، تغيير نگاه مردم به زندگي، سطح بهداشت، رفاه اجتماعي و … ميزبان مي شود و مهمترين بخش گردشگري ، نگاه اقتصادي گردشگري است. مساله اي که امروزه توجه اکثر دولتها و اقتصادانها را به خود جلب نموده است. مورد بعدي که به بخش توريسم مربوط مي شود و يکي از عوامل توسعه به شمار مي رود بحث ارتقاي فرهنگي و تاثيرگذاري فرهنگي مي باشد.
موضوع ديگر فعاليت هاي گردشگري، فعاليت بخش هاي خصوصي در اين صنعت مي باشد. سرمايه گذاري در اين صنعت خيلي سريع به سودآوري تبديل مي شود. استفاده از نيروهاي بومي و نيمه ماهر و نيز جلوگيري از مهاجرت افراد به مراکز و ايجاد اشتغال بدون مشکلات ساير بخشهاي صنعتي از قبيل آلودگي و … صنايع دستي از مظاهر فرهنگي و هنري محسوب مي شود و نظر به اينکه هر فرآورده دستي بازنگر کننده خصوصيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي کشور محل توليد است مي تواند هم عامل مهمي در شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب ‌آيد هم آن که موجبي براي جلب و جذب گردشگران قلمداد شود.
صنايع دستي و صنعت گردشگري بر يکديگر اثر متقابل داشته مي تواند موجبات رشد و توسعه يکديگر را فراهم سازند.
-? پيشينه تحقيق
با مطالعات و تحقيقات انجام شده بجز چند مقاله از انجمن هتلداران ايران و نيز مقاله هاي اينترنتي در خصوص تاثير صنايع دستي به عنوان يک پديده فرهنگي، هيچ تحقيقي در اين مورد صورت نگرفته است.
تحقيقات موجود در دانشگاه علامه صرفا در خصوص صنايع دستي کل کشور و يا فقط يک نوع صنايع دستي انجام گرفته است.
تحقيق ارائه شده ضمن معرفي تمامي صنايع دستي رايج و منسوخ و کم رونق اصفهان رابطه بين اين صنايع بعنوان الگو با حرفه جهانگردي را مطرح مي نمايد.
?-? اهداف تحقيق :
?- شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم
جاذبه هاي گردشگري مبنا و ياپه حرفه گردشگري بوده و بدون وجود جاذبه، مقوله توريسم فاقد مفهوم مي باشد. بنابراين براي وجود صنفي به نام توريسم در هر منطقه مي بايست به دنبال جاذبه هاي مهم ديدني جهت بازديد گردشگران بود. بررسي و شناخت صنايع دستي اصفهان اولين گام براي توسعه توريسم اين منطقه به شمار مي رود.
?- معرفي صنايع دستي اصفهان از قديم تاکنون و صنايع منسوخ و نيز طبقه بندي آن جهت اطلاع دقيق گردشگران اين استان.
صنايع دستي اين استان بهترين صنايع دستي کشور را شامل مي شود.
شناخت اين صنايع و معرفي آنها به شکل صحيح و واقعي مي تواند از سردرگمي گردشگر و انتخاب مناسب نوع صنايع دستي مورد نظر وي کمک بسزايي نمايد.
قالب بندي: word- کاملا آماده و ويرايش شده -390 صفحه
قيمت: 4000 تومان
براي محصولات دانلودي پس از پرداخت آنلاين ،لينک دانلود براي شما نمايش داده مي شود
اخطار: اين پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشي دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسي خودداري فرماييد(درغير اينصورت عواقب متوجه خريدار است و سايت مسئوليتي ندارد)
………………………………………………………………………………

نقش بازاريابي صنايع دستي در توسعه اقتصاد و توريسم گيلان
ترمه روزبهان
دانشجوي مديريت جهانگردي مقطع کارشناسي دانشگاه پيام نور رضوانشهر
مقدمه
شناخت ما از صنايع دستي و هنرهاي سنتي و مزاياي ويژه فرهنگي و اقتصادي آن بسيار کم است بطوريکه نيازمند برنامه ريزي کلاني است تا صنعتگران اين عرصه به شغل ديگري روي نياورند. به دليل ارتباط تنگاتنگ صنايع دستي با صنعت توريسم، توجه به اين بخش مي تواند براي جلب و جذب گردشگران به کشور سودمند باشد. استقبال گردشگران داخلي و خارجي براي خريد يکي از آثار هنري يا صنايع دستي هر شهر يا استان اين جريان را نشان مي دهد. قابليت بهره برداري اقتصادي از صنايع دستي کشورمان يکي از اصلي ترين مزاياي پرداختن به صنعت گردشگري و تقويت آن است. در کنار توليدات اين صنايع، بازاريابي مناسب براي فروش آنان باعث جلوگيري از بسياري از خطرات اجتماعي از جمله مهاجرت روستاييان به شهرها، بيکاري پنهان و آشکار مي شود. هم چنين با فروش مناسب، افزايش درآمدهاي اقتصادي و منطقه نصيب بوميان خواهد شد.
چکيده
نقش صنايع دستي در توسعه کشور شامل بالا بردن سطح اشتغال با هزينه هاي بسيار کم، ازدياد درآمد سرانه ملي، جذب گردشگران خارجي و توسعه صنعت توريسم، ارز آوري به واسطه فروش آن و تأثير در توسعه کالاي غير نفتي مي شود. هم چنين صنايع دستي به دليل بار فرهنگي قوي مي تواند به عنوان سفير فرهنگي کشور عمل کند و ابزاري براي گفتگوي تمدن ها باشد. با درک اين مطلب مي توان به اهميت صنايع دستي گيلان در ايران پرداخت. هنرمندان گيلاني با عشق و علاقه شديد خود به طبيعت مي توانند تصوير زيباتري از گيلان را به دنيا نشان دهند. از طرفي با احياي اين صنايع مي توان عامل بي کاري در گيلان را نيز کاهش داد و از ورود صنايع تزئيني خارجي به جايي که خود داراي صنايعي غني است جلوگيري کرد. در اين ميان نقش بازاريابي و يافتن مکان هاي جديد براي ارائه اين توليدات بسيار مؤثر است که يکي از انواع اين بازاريابي ها الکترونيکي نمودن بازاريابي و ارتباط مستقيم با مشتري است که به اين ترتيب نقش واسطه ها نيز کم رنگ مي شود. با افزايش خريد و توليد و ايجاد يک بازار رقابتي سالم مي توان انتظار داشت که به کيفيت محصولات نيز افزوده شود. هم چنين با افزايش کيفيت رضايت گردشگران نيز از ره آورد سفر بيش تر خواهد شد و اين عاملي براي معرفي محصولات توسط آنان به ساير گردشگران است.
واژگان کليدي: صنايع دستي، بازاريابي، بازاريابي گردشگري، توسعه
صنايع دستي
صنايع دستي چه در بيان عادي و چه در اصطلاح فني مفاهيم متعددي دارد، به اين معنا که گاهي حاکي از نحوه ساخت کالاست مانند(دست ساز) و گاه بازگوکننده ويژگي هر محصول است، مانند صنعت دستي ، هنري و غيره. صنايع دستي در لغت نامه دهخدا عبارتست از آن چه که با دست ساخته مي شود از قالي، پارچه و ساخته هاي فلزي و غيره (لغت نامه دهخدا ، ص280).
در فرهنگ معين صنعت هايي است که دست در آن دخيل باشد مانند پارچه بافي و قالي بافي(فرهنگ معين،ص275). بنابراين صنايع دستي به آن گروه از صنايع اطلاق مي شود که تمام و يا قسمت اعظم مراحل ساخت فراورده هاي آن با دست انجام شده باشد و در قالب فرهنگ و ديدگاه هاي قوي آنان و بينش هاي فلسفي، ذوق و هنر منطقه، ساخته و پرداخته مي شود.
از مجموعه تعاريف صنايع دستي به نظر مي رسد که تعريف زير که توسط گروهي از کارشناسان صنايع دستي ايران ارائه گرديده، دقيق تر و جامع تر باشد. چرا که با وضعيت فعلي اين صنعت و هنر ارزنده انطباق بيش تري دارد. صنايع دستي به آن دسته از هنرها و صنايع گفته مي شود که به طور عمده با استفاده از مواد اوليه بومي و انجام قسمتي از مراحل توليد آن به کمک دست و ابزار دستي، محصولاتي ساخته مي شود که در هر واحد آن ذوق هنري و خلاقيت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلي يافته و همين عامل، وجه تمايز اصلي اين گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشيني و کارخانه اي است. (سازمان ميراث فرهنگي)

بازاريابي( Marketing)
بازاريابي شامل فعاليت هاي سازمان يافته اي است که روابط توليد، توزيع، و نرخ گذاري کالا يا ارائه خدمات را در محيطي پويا، آسانتر و سريع تر پيش مي برد.بازاريابي در مفهوم وسيع خود به روند مبادله مي پردازدو در تعاريف قديمي آن نيز همواره بر اين اصل تاکيد شده است.(کرمي،1386)
بازاريابي گردشگريTourism marketing))
مشتمل بر تمام فعاليت هايي است که موجب اطلاع رساني به گردشگر احتمالي شده و او را ترغيب به ديدار از منطقه گردشگرپذير مي کند. بازاريابي گردشگري مشتمل است بر شناسايي بازارهاي هدف جهت جذب گردشگران احتمالي و شناسايي توانمندي هاي انگيزشي و جاذبه هاي گردشگري مقصد(کرمي،1386)

توسعه ( (Devolopment
در فرهنگ لغت فارسي عميد در توصيف واژه توسعه، دو تعريف کوتاه فراخي و گشادي آمده است. (فرهنگ عميد، ص 753). در فرهنگ سياح نيز فقط به فراخي اشاره شده است. (سياح، ص260)
به طور کلي در بررسي و تحول جامعه و گسترش ظرفيت هاي توليدي آن، با دو واژه که رابطه نزديکي با هم دارند، روبه رو مي شويم. يکي از اين دو واژه، رشد و ديگري توسعه است. در قدم نخست، بايد اين واژه ها را تعريف کنيم و آن ها را از هم باز شناسيم.
((رشد)) صرفا به معناي افزايش توليد است و بنابراين، مفهوم کمي است.
((توسعه)) در کنار افزايش توليد، بر تغييرات و تحولات کيفي ديگري نيز دلالت دارد و از اين رو مي توان آن را يک مفهوم کمي ? کيفي دانست. (روزبهان،فنايي،ص 90)
جايگاه کنوني صنايع دستي در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره شهر اصفهان Next Entries منبع پایان نامه درباره عرضه کنندگان، اقتصاد کشور، کانون توجه