منبع پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، آموزش کارکنان، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

فرق گذاشتن ميان بخش هاي سنتي شده است . بدين ترتيب ما با يک روند همزمان خدمات صنعتي گرايانه ( مانند کاربرد انبوه سخت افزار در ارتباطات، گردشگري، بانکداري، حمل و نقل و نظير اينها) و نيز يک روال مهم ساخت “سه سويه” و ديگر فعاليت ها ( مانند نرم افزار و ديگر خدمات توليدگران و در روندهاي لازم براي توليد کالا) روبه رو مي باشيم ( کاپلينسکي، ???? ، ???) . بر اين مبنا گردشگري نيز که در رويکردي خاص در هزار سوم مورد توجه مي باشد؛ تحولاتي را پذيرا شده که به فراگير شدن آن منتهي گرديده است. گردشگري در رابطه با بسترهاي تکنولوژيکي بحث شده و بسترهاي اقتصادي حاصل از جهاني شدن، اصلي مستحکم در سياست هاي اقتصادي در هزاره سوم محسوب مي شود. تحولات حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگري در دوسويه تاثيرگذاري از يک سو به شکل گيري گردشگري الکترونيکي منتهي گرديده و از ديگر سو شکل گيري گردشگري مجازي را سبب شده است.
با رشد سريع تکنولوژي اطلاع رساني در چارچوب نظام مبادله الکترونيکي و سرعت بخشيدن به امر بازاريابي و مسافرت، کاهش هزينه ها و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه گردشگري فراهم آورده است. به عنوان مثال مي توان به نقش اينترنت در زمينه ارتباطات گردشگري، اطلاع رساني به گردشگران و آگاهي يافتن از وضعيت مقاصد گردشگري و از ديگر سو از وضعيت بازار گردشگري اشاره کرد. در اين ميان جهاني شدن نيز با فراهم آوردن امکان انتقال آزاد اين اطلاعات تسهيل کننده اين روند مي باشد. از اين رو همتنيدگي گردشگري و تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباي، شکل دهنده و تسهيل کننده امر سفر در عصر حاضر مي باشند که تغييرات حاصل اين همتنيدگي و تغييرات حاصل از آن مي باشد، بر اين منبا مي توان گردشگري و تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي، شکل دهنده و تسهيل کننده امر سفر در عصر حاضر مي باشند که تغييرات بسياري را در هر دو بعد عرضه و تقاضاي گردشگري سبب شده است. گردشگري الکترونيکي حاصل اين همتنيدگي و تغييرات حاصل از آن مي باشد، براين مبنا مي توان گردشگري الکترونيکي را به صورت زيرتعريف نمود:”گردشگري الکترونيکي، بکارگيري تکنولوژي هاي جديد بخصوص تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دو بعد عرضه و تقاضاي گردشگري مي باشد که در آن علاوه بر عرضه خدمات مورد نياز گردشگران، زمينه هاي بازاريابي و دورنماي گردشگري مقاصد فراهم مي باشد.”
با کاهش گردشگري انبوه و ساختارشکني آن در چالش هاي پسامدرنيته و شکل گيري گردشگري پسامدرن که در فصل قبل مورد بررسي قرار گرفت، تقاضاي بازار گردشگري تغييرات بسياري در راستاي تغييرات انگيزه ها ونيازهاي گردشگران پذيرا شده است. پردازش الگوهاي فضايي گردشگري و ميل به سفر به مناطق مختلف جهان در يک رويکرد تکثرگرايي پسامدرن به همراه فضامندي سرمايه داري سازمان نايافته و ميل به سيطره فضايي بر تمامي فضاها، سبب آن گرديد که گردشگران مناطقي غير از مقاصد گردشگري انبوه را که در چهار S معرف خلاصه مي شد برگزينند. علاوه بر آن بر خلاف گردشگري انبوه، تجربه گردشگري و درک فضا وفرهنگ بومي مقاصد گردشگري در گردشگري و وضعيت آنها در بعد تقاضا از تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگيزه هاي خود به انتخاب مقاصد اقدام مي نمايند. در اين ميان آژانس هاي مسافرتي با استفاده از اينترنت در عرصه طرح هاي تخصصي گردشگري و در چارچوب شناخت زمان تعطيلات به همراه پاسخگويي به نيازهاي گردشگران (کاکو، ???? ، ???) ، مبادرت به بازاريابي گردشگري در مقاصد مختلف نمودند.
بطور کلي استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در زمينه عرضه و تقاضاي گردشگري سبب آن شد که گردشگران قبل از سفر به ارزيابي و بررسي وضعيت مقاصد بپردازند و تجربه اي مجازي را در چارچوب دورنمايي گردشگر در ذهن خود شکل دهد. علاوه بر آن اين امر زمينه هاي دموکراتيک شدن امر انتخاب مقاصد را براي سفر فراهم آورده که بر بستري از ليبراليسم حاصل از جهاني شدن تسهيل شده است. اين خود نشان از گذار به انعطاف پذيري ارائه محصول گردشگري در رابطه با عرضه دارد که به گونه اي متبلور کننده توليد بهنگام برآمده از شيوه توليد پسافورديسم مي باشد به عبارتي ديگر محصول گردشگري در يک تنوع خاص در برگيرنده پاسخگويي به تقاضاي شخصي و متکثر گردشگران بوده و گردشگران را قادر مي سازد در راستاي انگيزه هاي شخصي و تمايلات خود به انتخاب مقاصد گردشگري براي سفر بپردازند. در اين ميان تحقيقات انجام گرفته نيز تاکيد کننده رويکردي از تقاضا گردشگران براي سفر بپردازند. در اين ميان تحقيقات انجام گرفته نيز تاييد کننده رويکردي از تقاضاگردشگران براي استفاده از تکنولوژي هاي اطلاعاتي براي سفر مي باشد. اين تحقيقات نشان دهنده آن است که تعداد گردشگراني که از طريق وب براي برنامه ريزي قبل از سفره خود استفاده کرده اند از ?/? ميليون نفر در سال ???? به ?/?? ميليون نفر در سال ???? رسيده و افزايشي ??? درصدي را در طي دو سال نشان مي دهد. علاوه بر اين پيش بني مي شود که طي ده سال آينده ??% از کل فعاليت هاي گردشگري از طريق اينترنت انجام پذيرد. براساس گزارشات، حجم عمليات اينترنتي بازار جهاني گردشگري در دوره زماني ???? در وب سايت ها هزينه شد به ?? ميليون دلار رسيده است ( بنادرويش، ???? ، ??).
در اين ميان عرضه کنندگان محصول گردشگري تحت تاثير تقاضاي گردشگري با گرايش به استفاده از تکنولوژي هاي جديد به عرضه محصول گردشگري مي پردازند و از آنجا که گذار از گردشگري انبوه شکل گرفته و تکثري را در تقاضا گردشگري سبب شده، ديگر بنگاه هاي بزرگ کارآيي لازم را نداشته و در راستاي انعطاف پذيري، بنگاه هاي کوچک در زمينه ارائه خدمات به گردشگران ايجاد گرديد که به گردشگران با تمايلات و انگيزه هاي متفاوت سرويس دهند.[??] اين خود ريسک پذيري ناشي از تغييرات تقاضا را در زمينه گردشگري کاهش داد و از ديگر سو با امکان دسترسي مستقيم به گردشگران از طريق تکنولوژي هاي جديد، درآمد حاصل براي بنگاه هاي اقتصادي افزايش يافت و اين خود بستري را براي رقابت بيشتر و ارائه خدمات با کيفيت بالاتر را بين بنگاه ها سبب گرديد.
از ديگر تغييرات حاصل از گردشگري الکترونيکي در زمينه عرضه محصول گردشگري، شکل گيري سازمان هاي مديريت مقاصد (DMO) [26] مي باشد. اين سازمان ها در زمينه گردشگران فراهم مي آورند. وظايف اين سازمان ها در برگيرنده، مديريت منابع گردشگري، برنامه ريزي براي فعاليت هاي گردشگري، تبليغ و بازاريابي، آموزش کارکنان و عرضه خدمات مورد نياز گردشگران مي باشد. اين سازمان ها در واقعه لايه مياني را در گردشگري الکترونيکي مابين عرضه و تقاضا شکل مي دهند از يک سو در زمينه عرضه روند تقاضا در بازار گردشگري در جهان و مناطق مختلف و جهت گيري تقاضا را براي مقاصد فراهم مي آورند و از ديگر سو با کسب اطلاعات لازم از مقاصد ان اطلاعات را در اختيار گردشگران قرار مي دهند . (Buhalis ,2003).
………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه
زماني که از هر يک از گروها خواسته شد در مورد يک صنعت در پروژه خودبه بحث وگفتگو بپردازند وحتي شايد زماني که به شما بگويند در مورد صنعتي به گفتگو بپردازيد ذهن شما به سوي صنعت هايي مثل لوازم خانگي ،اتومبيل،کامپيوتر،ماشين آلات کشاورزيوسراميک وغيره مي رود شايد کمتر کسي به اين فکر کند که توريسم يک صنعت است البته اين امر در کشور هايي مثل کشور ماهنوز مورد بحث قرار نگرفته شايد چون ما به توريسم به عنوان يک مجموعه جداگانه ودور از فعاليت هاي اقتصادي فکر کرده وهرگز تحولات آن را در درآمد ملي کشورودر ارتقاي سطح اقتصادي مناطق دخيل نمي بينيم وشايد چون اقتصاد ما پشتوانه انرژيمثل نفت وگاز دارد وفکر ها به سمت توريسم نرفته است بد نيست بدانيد که به عنوان مثال دو سال گذشه رايزن فرهنگي ايران درکشور ترکيه به هنگام برپايي نمايشگاه صنايع دستي ايران درآن کشور اعلام کرد که در آن سال تقريباً ??????فقط از ايران به ترکيه به عنوان توريسم سفر کرده اند واگر فرض کنيم به ازاي هر نفر ???دلار ارز وارد آن کشور شده باشد تقريباًمعادل ?????????دلار درآمد کشور ترکيه فقط از توريست هاي ايراني بوده وبماند که از کشورهاي ديگر چه مقدار درآمد حاصل شده پس چطور نمي توان آن را به عنوان صنعت شناخت ؟وجداي آن کشور ما جز کشورهاي غني از لحاظ بناهاي تاريخي وقديمي است وچندين بناي ايراني در فهرست آثار جهاني قرار دارد پس چطور تا به حال به اين مطلب اهميت داده نشده که بايد از متوليان امر پرسيد اما آنچه مسلم است هنوز هم دير نشده وهنوزهم مي توان از اين صنعت يک صنعت تاثير گذار در اقتصاد کشورساخت ولذا يک از دلايل انتخاب اين موضوع از سوي اينجانبان همين مي باشد به عنوان مثالي ديگر کشور کوچک بحرين ومجمع الجزاير آن که زماني جزو خاک ايران بوده با آن که جزو کشور هاي نفت خيز مي باشد ولي به عنوان يک کشور توريستي مطرح است وحتي کشور مالزي که بناهاي تاريخي زيادي ندارد ولي بناهاي گردشگري فراواني دارد واز همين توريسم درآمد فراواني کسب مي کند هر چند آين درآمد براي ما در مقايسه با صنعت هاي ديگر رايج در کشور کم است ولي بخشي از آن است ودر اقتصاد تاثير گذار .
يکي از شعبات توريسم که به تازگي بوجود آمده توريسم پزشکي است هما طور که ميدانيددر هر موردي که صخبت مي شود هميشه از کشورهاي همسايه و مخصوصاً عربي به عنوان يک فرصت ياد مي شودوحال آنکه ما مشاهده مي کنيم که توريسم پزشکي در ايران از طريق اين کشور ها انجام مي شودو اين خود يک مقوله ي مهم است هر چند امروزه د اکثر کشورها امکانات درماني وجود دارد ولي امکانات تخصصي در هر کشوري وجود ندارد وضمنا يادمان نرود که در گذشته ما شاهد سفر هموطنان به کشورهاي ديگر براي درمان بوديم ولي اکنون اين مقوله ديگر وجود ندارد ولذا لازم دانستيم تا درمورد صنعت توريسم پروژه اي ارائه دهيم اميد است که جلب رضايت خواننده کند واطلاعات مطلوبي در مورد اين صنعت وچالش هاوفرصت هاي پيش رو به خوانندگان ارائه کند .
در ايران مسئله توريسم تاکنون جايگاه واقعي خود را نيافته است و عليرغم موقعيت مناسب و مساعد جغرافيائي بين دنياي شرق و غرب و وجود بسياري از مواهب طبيعي، فرهنگي و اسلامي و انواع جاذبه‌هاي قابل عرضه به بازارهاي توريستي بين‌المللي، درآمد ارزي ايران از اين بابت بسيار ناچيز بوده و قابل توجه نمي‌باشد.
لذا باتوجه به اينکه جمعيت کشور رو به افزايش است و درآمد حاصله از نفت که ميزان آن نيز گهگاه رو به کاهش نهاده و بهره‌برداري بيش از حد آن نيز عادلانه نيست، نمي‌تواند نقش عمده‌اي را در توسعة اقتصادي ـ اجتماعي کشور عهده‌دار باشد، به همين علت براي رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي در کشور و ايجاد رشد و توسعه‌اي هماهنگ، بخشهاي صنعت و کشاورزي را مي‌بايست بازسازي نمود و بخش سومي تحت عنوان توريسم را بدان افزود و به آن بها داد، چرا که رونق بخشيدن به آن نياز به سرمايه‌گذاري کمتري در مقايسه با بخش کشاورزي و صنعت دارد.
توريسم وتوسعه:
ايران از نظر جاذبه هاي گردشگري اعم از فرهنگي‌ ،تاريخي ،وزيست محيطي از جمله غني ترين کشورهاي دنياست.
با وجود اين ايران هنوز در زمينه توريسم حتي از کشورهايي نظير ترکيه سال ها عقب است .در حالي که در بهترين شرايط سالانه ?/?الي ? ميليون گردشگر از ايران ديدن مي کنند ،ترکيه در زمان مشابه و در بدترين شرايط پذيراي دست کم ??ميليون توريست خارجي است .
در واقع با وسعتي حدود يک سوم خاک ايران سالانه چندين برابر از گردشگري در آمد کسب مي کند .
اين تفاوت فاحش در حالي حادث شده که که دو کشور ايران وترکيه از بسياري از جهات مشابه هم ودر بعضي موارد داراي بيشينه تاريخي مشترکي هستند از نظر آب وهوايي نيز به نظر مي رسد ايران شرائط مطلوب تري داشته باشد .اما اين کشور اخيراً نتوانستهبه واسطه جاذبه هاي تاريخي وطبيعي جايگاه در خور توجهي را کسب کند .در حالي که ايران مي تواند سالانه ميليون ها وحتي ميليارد ها دلار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، سرعت گردش پول Next Entries منبع پایان نامه درباره شهر اصفهان