منبع پایان نامه درباره شرکت مخابرات، نیازمندی‌ها، تلفن همراه، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

اگرچه توسعه ساختار ارتباطات و اطلاعات براي امر توسعه گردشگري بسيار حياتي است، درعین‌حال توسعه ساير خدمات اعم از تأمین خدمات موردنیاز بانکي، انرژي، آب، فاضلاب، مديريت زباله و نظير آن از اهميت شاياني برخوردار است که در اين قسمت از گزارش در حد کلان با توجه به مقياس مطالعات موردبررسی قرارگرفته است.

4-2-1-3-1- ارتباطات تلفني (مخابرات)
دسترسي به سیستم‌های ارتباطي و مخابراتي با توجه به وسعت منطقه موردمطالعه و دوري از مرکز استان از موارد بسيار مهم بوده و راحتي در دسترسي به خدمات ارتباطي به‌ویژه براي بازرگانان و تجار از اهميت ویژه‌ای برخوردار است. سيستم زیر ساختاری خدمات مخابراتي شامل خدمات پستي، تلفن، تلکس، Emial (پست الكترونيكي)، اينترنت و ساير دستگاه‌های الكترونيكي، راديويي و تلويزيوني است. طرح‌های زیر ساختاری اين دسته از خدمات به عواملي از قبيل مسير و محل ایستگاه‌ها، سیستم‌های آنتني و محل قرارگیری آن‌ها بستگي دارد. نقش مخابرات و اهميت آن در جوامع بشري بر كسي پوشيده نيست. امروزه ثابت‌شده است ارزشي كه توسعه ارتباطات در يك سيستم اقتصادي ايجاد می‌کند، بيش از جمع درآمد حاصله از سیستم‌های ایجادشده براي مخابرات است. برنامه‌ریزان هر كشور جهت افزايش و توسعه توليدات ناخالص داخلي(GDP) سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات را مقدم بر سرمایه‌گذاری در ساير صنايع قرار می‌دهند زيرا در غير اين صورت كاهش بازدهي سرمايه امري اجتناب‌ناپذیر است.
حال با اين مقدمه می‌توان نقش مخابرات را در جوانب گوناگون زندگي بيان نمود:
نقش مخابرات در انتقال پول و اخذ مالیات‌ها
نقش مخابرات در حمل‌ونقل
نقش مخابرات در مناسبات سياسي
مخابرات و حاكميت ملي
نقش مخابرات در نفت و گاز
نقش مخابرات در مسائل پزشكي و درمان از راه دور
امكانات و تسهيلات ارتباطات ماهواره‌ای

– شماره تلفن
شهرستان لاهيجان داراي ٧,٦ درصد از کل تلفن‌های منصوبه استان است. در جدول 4-4 تعداد تلفن‌های منصوبه و داير به تفکيک شهرستان و استان آورده شده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌گردد بيشترين تلفن‌های داير در بخش مسکوني وجود دارند به‌طوری‌که در استان اين رقم به ٨٤ درصد از کل تلفن‌های داير می‌رسد و در شهرستان اين رقم معادل ٨٩ درصد می‌باشد.
شرح
منصوبه
مشغول به کار
تلفن همراه

جمع
واحد مسکوني
واحد تجاري
واحد دولتي

استان
٩٦٧٧٨٦
٧٦٦٥٥٨
٦٤٩٧٧٠
١٠٠٦٨٧
١٦١٠١
٤٩٣٤٣٨
لاهيجان
٧٤٣٧٨
٥٧٥٨٠
٥١٣٠٨
٥٣٩٣
٨٧٩
٣٨٤٣٥
درصد از استان
٧,٦٩
٧,٥١
٧,٩٠
٥,٣٦
٥,٤٦
٧,٧٩
جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و داير در سال ١٣٨٥ به تفکيک شهرستان و استان
در شهرستان لاهيجان تعداد ٣٩١ تلفن همگاني شهري و ٩١ تلفن راه دور و ٧ تلفن جاده‌ای GSM وجود دارد. در اين شهرستان ١٤٩ روستا داراي تلفن می‌باشند.

– روند تغييرات ضريب بهره‌برداری از امكانات تلفني
براي بررسي و تعیین وضعيت استفاده هر جامعه‌ای از وسيله ارتباطي نظير تلفن و تبديل اين مقوله كيفي به يك معيار كمي از پارامترهايي مثل ضريب بهره‌برداری و ضريب نفوذ تلفن استفاده می‌گردد.
بر اساس تعريف، ضريب بهره‌برداری عبارت است از نسبت شماره تلفن‌های در حال بهره‌برداری به شماره‌های منصوبه:
(برداری بهره حال در های تلفن )/(منصوبه های تلفن)=داری بهره ضریب
با توجه به مطلب فوق و آمار ارائه‌شده در جدول4-4 می‌توان به اين مطلب رسيد که در شهرستان لاهيجان ضريب بهره‌برداری 0.77 است اين رقم در استان 0.79 می‌باشد.

– روند تغييرات ضريب نفوذ تلفن
ضريب نفوذ تلفن عبارت است از نسبت تعداد تلفن مشغول به كار به جمعيت موجود ضربدر صد
(کار به مشفول تلفن )/جمعیت×100
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از برداشت‌های ميداني و آمار به‌دست‌آمده از طريق مرکز مخابرات استان ضريب نفوذ تلفن استان برابر با 31.8 درصد است که همين رقم در کشور در حدود ٣٠,٤٤ درصد می‌باشد. البته شایان‌ذکر است که با توجه به اينکه اين ارقام در استان و کشور اختلاف دارند. اما نسبت به‌کل دنيا اين رقم بسيار بالا می‌باشد به‌طوری‌که در کل دنيا اين ضريب در حدود ١٨,٩٩ درصد می‌باشد که همان‌طور که مشهود است هم کشور و هم استان گيلان از اين حيث نسبت به ساير نقاط دنيا در وضع مطلوب‌تری قرار دارند.در شهرستان لاهيجان اين ضريب برابر با ٣٥,٣ درصد است.

– اينترنت
اينترنت به علت قابليت بالا و چندگانه در توسعه ارتباطات نقش بسيار مهمي دارد. علاوه بر گردشگران سطح استان و سطح كشور، گردشگران بین‌المللی نيز به‌واسطه وجود اينترنت می‌توانند قبل از سفر به بسياري از سؤالات و خواسته‌های خود نائل آيند و ضمن آن به‌واسطه وجود اينترنت برنامه‌ریزی و مديريت شايسته، علمي و صحيحي هم براي گردشگران و هم براي خود منطقه تدوين و تدارك ديده می‌شود. همچنين گردشگران و بخصوص گردشگران خارجي می‌توانند قبل از سفر به مناطق مختلف از طريق اينترنت بسياري از فعالیت‌های خود را تنظيم نمايند (بازديدها، اخذ بلیت‌ها، رزرو هتل و …) و يا از طريق اينترنت فیلم‌هایی از منطقه مورد بازديد را ملاحظه نمايند و يا در سطح بالاتر به‌طور زنده (on line) از طريق دوربین‌های وب كم مناظر و چشم اندازهاي سایت‌های گردشگري مهم را ملاحظه نمايند. عمل به اين موارد مستلزم توجه بيشتر به اينترنت با توجه به رويكردهاي جديد صنعت گردشگري در كشور و به‌تبع آن در منطقه است و زيرساختارهاي جديدي براي اين منظور نياز است(مثل مخابرات ماهواره‌ای، ISPها و…).
طي برداشت‌های ميداني از شرکت مخابرات استان منطقه موردمطالعه متأسفانه هیچ‌گونه اطلاعات دقيقي در اين رابطه به دست نيامد و فقط در برخي از مناطق با پیش‌بینی‌های مسئولين وجود داشت و آمار و اطلاعاتي در دست نبود علی‌الحال می‌توان این‌طور بيان داشت به دليل اينکه استفاده از اينترنت بسيار ساده و سهل است و هر کاربری با تهيه يک کارت اينترنت می‌تواند وارد شبکه گردد نمی‌توان مشخص نمود چه تعدادي در روز از اين صنعت استفاده می‌نمایند.

– پست
اگرچه با پيشرفت شگرف تكنولوژي، ارتباطات تا حدودي از ارتباطات چهره به چهره كه عموماً محدود به ارسال و دريافت نامه از طريق پست بوده، كاسته شده و اين نقش عموماً به كاربري از سيستم ارتباطي با اينترنت واگذار شده است اما نقش پست در مقايسه با گذشته نه‌تنها از اعتبار و اهميت آن در مقاصد گردشگري كاسته نشده بلكه نقش مؤثرتری در معرفي و ايجاد ارتباط ميان مقاصد و مبادي گردشگري و هدايت گروه‌های گردشگري به اين نقاط دارد. درواقع آنچه به پست و نقش آن در دهه‌های اخير خصوصاً در بحث از گردشگري، اعتباري خاص بخشيده شكل و نوع ارائه خدمات پستي سرعت و دقت در ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی پستي به‌ویژه در نقش بین‌المللی آن است. البته از تأثیر موارد ديگر همچون هزينه ارسال، بيمه اشياء و كالاي ارسالي، اهميت ارسال پولي از يك مبدأ به يك مقصد ديگر و نيز ارسال اقلام تبليغاتي توريستي مانند مجله، ماهنامه، بروشور و نقشه‌های توريستي و مواردي از اين قبيل در معرفي مقاصد گردشگري و جلب‌توجه و هدايت خيل عظيم گردشگران به يك نقطه نبايد غافل بود. گستره و دامنه شمول فعالیت‌های بخش پست در شناخت نيازهاي پستي جامعه، انجام خدمات پستي و پست‌بانکی، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي دولتي و غيردولتي، انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي، واگذاري صندوق‌های پستي، توسعه خدمات جديد و قبول اشتراك نشريات و شركت در مجامع و اتحادیه‌های جهاني می‌باشد.
در شهرستان لاهيجان ١ اداره کل وجود دارد که نظارت و هماهنگي و انجام امور پستي را در کل شهرستان زير نظر می‌گیرد. در اين شهرستان تعداد ٨ دفتر پست شهري و ١٠ دفتر پست روستایی وجود دارد. همچنين ١٩ واحد پست پيشتاز و ٩ واحد پست تصويري و ١ واحد پست تلفني نيز در اين شهرستان مشغول به فعاليت می‌باشند.

4-2-1-3-۲- آب
يكي از مهم‌ترین نیازمندی‌های توسعه تأسيسات زير ساختارهاي گردشگري،تهیه فراورده‌های آبي به‌منظور استفاده‌های مختلف از قبيل نوشیدنی‌ها و استفاده جامعه ميزبان از فضاهاي تفريحي و فراغت می‌باشد. از سوي ديگر، آب و خواص درماني آن در پروژه‌های توسعه گردشگري نقش بسزايي داشته و در برخي ديگر استفاده از منابع آبي براي جامعه ميزبان و گردشگري، هر دو از نگاه مسئولين از اهميت يكسان برخوردار است.
نيازمندي به تنوع آب و فرآورده‌های آبي در توسعه گردشگري شامل موارد زير است:
استفاده‌های داخلي
هتل‌ها و رستوران‌ها
استخرهاي شنا و فضاهاي تفريحي و گردشگري
شستشوي خیابان‌ها
آبياري فضاي سبز
آتش‌نشانی
تأثیر عوامل و تقاضاهاي ويژه در تعداد مصرف آب لحاظ نمی‌گردد كه از اهم آن‌ها می‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
شرايط آب و هوايي
مصرف بيشتر آب توسط مسافران در تعطيلات
افزايش مصرف آب جهت تهيه غذا و نوشيدن در مراكز تفريحي
استفاده و اسراف در مصرف آب توسط نمايندگان دولتي در نگهداري از سایت‌های منطق‌های كه بيشتر مورد بازديد گردشگران قرار می‌گیرد.
در شهرستان لاهيجان تعداد ٢٢٩٥٦ انشعاب وجود دارد که حدود ٢٤٣٣٧ مشترک را تأمين می‌نمایند مقدار فروش آب در اين شهرستان برابر با ٤٤٠٣٢٧٥ مترمکعب می‌باشد. در استان گيلان تعداد ٣٥٧٩٣٥ مشترک آب وجود دارد که شهرستان لاهيجان دربرگیرنده ٧,٩ درصد از کل انشعابات استان است و از تعداد مشترک سهمي معادل ٦,٧ درصد را در بردارد. در جدول 4-5 تعداد انشعاب، مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهيجان آورده شده است.

شهرستان
کل
خانگي
مصارف عمومي
فضاي سبز
صنعتي
تجاري
آزاد

انشعاب
مشترک
فروش
مشترک
فروش
مشترک
فروش
مشترک
فروش
مشترک
فروش
مشترک
فروش
مشترک
فروش
لاهيجان
٢٢٩٥٦
٢٤٣٣٧
٤٤٠٣٢٧٥
٢١٩٣٩
٣٧٨٦٣٨١
٢١٦
٤٠٨٠٦٧
٣٠
٧٣٧٢٩
٦
١٠٣٧
٢١٤٦
١٣٤٠٦١
٢٣٧
١٦٠٠٢
جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهيجان،سال ١٣٨٥

4-2-1-3-۳- برق
نقش حساس و فراگير انرژي و حامل‌های آن به‌ویژه صنعت برق در اقتصاد ملي و منطقه‌ای اقتضا می‌کند كه چاره‌جویی‌های بنيادي و متناسب با شرايط حاكم در هر برهه از زمان، صورت گيرد تا مسائل مربوط به اين بخش به‌خوبی شناخته‌شده، ميزان سرمایه‌گذاری لازم براي آن تعيين گردد و بدين ترتيب با سیاست‌گذاری مناسب و اجراي آن انرژي موردنیاز، با هزینه‌ای معقول و كيفيتي مطلوب توليد گردد.
امروزه به دلیل رشد روزافزون تكنولوژي و صنعت، زندگي بشر بدون وجود برق امکان‌پذیر نيست، بنابراين برق كه پرمصرف‌ترین حامل انرژي محسوب می‌شود با كمك سنجش ميزان توليد، مصرف و سهولت امكان استفاده از قدرت، پايداري و اطمينان می‌تواند يكي از شاخص‌های رشد اقتصادي جوامع از جهت قدرت توليد و سطح رفاه و توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. در اين ميان صنعت برق و تحليل آن با توجه به شرايط خاص آب و هوايي موقعيت استراتژيك و منطقه‌ای آن سهم عمده‌ای در تأمين آسايش، سطح رفاه و پيشبرد اهداف در کلیه سطوح براي منطقه، استان و حتي كشور دارد. با توجه به جدول 4-6 استان گيلان بالغ‌بر ٨٤٥ هزار مشترک برق در تعرفه‌های مختلف وجود دارد که بيشترين تعداد مشترک در بين تعرفه‌های مختلف مربوط به مصارف خانگي می‌باشد که سهمي معادل ٨٠ درصد از کل مشترکان را در بردارد. در شهرستان لاهيجان تعداد ٥٦٨٨٤ مشترک برق وجود دارد که اين مقدار ٦,٧ درصد از کل مشترکان استان را در بردارد. در شهرستان لاهيجان نيز به‌تبع از استان بيشترين تعداد مشترک در بين تعرفه‌های مختلف در مصارف خانگي است که سهمي معادل ٧١ درصد را شامل می‌گردد.

شرح
جمع
خانگي
عمومي
کشاورزي
صنعت و معدن
تجاري
روشنایی معابر
مصارف آزاد
استان
٨٤٥٦٩٥
٦٧٢٨٤٧
٣١٩٩٨
٣٧٩٨
٥٣٧٩
١٢٦٩٥٧
٤٧١٥
١٧٧١
شهرستان
٥٦٨٨٤
٤٠٧٤٩
١٢٩١
٤٥
٢٤٩
٨٤٣٨
١٦٤
٦٤
درصد به استان
٦,٧٣
٦,٠٦
٤,٠٣
١,١٨
٤,٦٣
٦,٦٥
٣,٤٨
٣,٦١
جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکين برق به تفکيک استان و شهرستان در سال 1385

در شهرستان لاهيجان بيش از ١٨٠ روستا از نعمت برق برخوردارند که اين تعداد روستا شامل ٢٥٤٥ خانوار می‌گردد. بر اساس اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بام سبز، ابزار توسعه Next Entries منبع پایان نامه درباره مصرف‌کننده، صنایع‌دستی، تلفن همراه، نفت و گاز