منبع پایان نامه درباره روابط صمیمی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان می دهیم. این واکنش ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از فکر، احساس، رفتار و واکنش های بدنی. همه ی این واکنش ها باعث می شوند که ما از کارهایی که درد آور است اما در عین حال ممکن است اهمیت زیادی برایمان داشته باشد، دوری کنیم. این کارهای همان کارهایی هستند که تو از جادوگر می خواستی که با عصای جادویی اش برایت انجام دهد. ما در این جلسه گفتیم که به شما کمک می کنیم که به این کارهای ارزشمند نزدیک شوی و گفتیم که لازمه ی رسیدن به این کارهای ارزشمند، تلاش و پشتکار سخت است و این تلاش و پشتکار سخت را هم با مثال لیوان گل آلود و ورزش کردن به تو نشان دادیم.

تکلیف جلسه اول ( کودک ) :
تکلیف اول :

یک نقاشی از درد بکش.

تکلیف دوم :

چهارتا آدم نقاشی کن. آدم اول، درد را توی صورتش نشان می دهد. آدم دوم، درد را توی حالت بدنش نشان می دهد. آدم سوم، توی سرش راجع به درد فکر می کند و آدم چهارم، وقتی که درد دارد یک کاری را انجام می دهد.

تکلیف سوم :

ادامه ی این داستان را کامل کن:
یک روز صبح یک دختر نازنینی از خواب بیدار می شه و می بینه که خیلی درد داره. اون به خاطر دردش، شروع به داد و فریاد زدن می کنه و به مدرسه نمی ره. بعد از ظهر که دوستاش از مدرسه میام براش تعریف می کنند که تو مدرسه خانم معلم به اونها جایزه داده. خوب حالا فکر می کنی که خانم معلم به خاطر چی به اونها جایزه داده؟

خلاصه ی جلسه دوم :

در این جلسه ما یاد گرفتیم که ممکن است راه های حل مشکلمان (یا نحوه ی واکنش به درد) مفید نباشد یا پیامد مثبتی به دنبال نداشته باشد و برای این کار هم از مثال قاطر استفاده کردیم. موضوع مهم دیگری که در این جلسه یاد گرفتیم این بود که ارزش مندی های ما ، همان کارهای مهمی هستند که ما خیلی به آنها توجه می کنیم. این ارزش مندی ها را قبلا با مثال جادوگر یاد گرفتیم. در این جلسه یاد گرفتیم که ارزش مندی هایمان در داخل جعبه ی قلبی شکل قرار می گیرند و نحوه ی واکنش به درد در داخل جعبه ی سمی شکل قرار می گیرند. در پایان ما برخی از ارزش مندی های شما را مشخص کردیم.

جلسه دوم

تکلیف جلسه دوم (کودک) :

در شکل زیر موضوعات مربوط به ارزشمندی مشخص شده است. به عنوان مثال ارزشمندی های مربوط به خانه و خانواده، ارزشمندی های مربوط به رابطه ی صمیمی با دیگران و غیره. از تو می خواهم که تا جلسه ی آینده، مطابق با جدول صفحه ی بعد، در هر یک از این موارد ارزش مندی ات رابه طور دقیق بنویسی و بعد از اینکه آن ارزشمندی ها را نوشتی، بر اساس اهمیتی که برایت دارد آنها را از 1 تا 10 نمره گذاری کنی، مثلا نمره ی 10 را به ارزشی بده که خیلی خیلی برایت مهم است، نمره ی 9 را به ارزشی بده که از قبلی یک کم کمتر برایت مهم است، نمره ی 8 را به ارزشی بده که باز هم نسبت به قبلی یک کم کمتر برایت مهم است و همین طور پیش برو. بعد از اینکه اهمیت ارزشمندی هایت را مشخص کردی، میزان موفقیتی که قبلا تو هر یک از این ارزشمندی ها به دست آوردی، از 1 تا 10 نمره گذاری کن به عنوان مثال نمره ی 10 را به ارزشی بده که قبلا کاملا تونستی آن را انجام بدی، نمره ی 9 را به ارزشی بده که نسبت به ارزش قبلی ( که نمره 10 می گیرد )، یک مقدار کمتر موفق بودی و همین طور پیش برو. بعد از آن ارزش هایت را رتبه گذاری کن یعنی رتبه ی یک را به ارزشی بده که بیش از همه مهم است رتبه ی 2 را به ارزشی بده که نسبت به قبلی یک مقدار کمتر مهم است و همین طور پیش برو.

فرم ارزشیابی ارزش ها
موضوعات
نوع ارزش
میزان اهمیت
(از 1 تا 10)
موفقیت در انجامش
(از 1 تا 10)
رتبه بندی
(از 1 تا 10)
خانه و خانواده

روابط صمیمی و نزدیک

دوستان

سلامت

مدرسه

جلسه سوم

خلاصه جلسه سوم :

در این جلسه ما یاد گرفتیم که برخی کارها باعث می شوند که ما به ارزشمندی هایمان نزدیک شویم و برخی کارها هم ما را از ارزش مندی هایمان دور می سازند. هم چنین یاد گرفتیم که ممکن است در کوتاه مدت به ارزش مندی هایمان نرسیم و برای رسیدن به ارزش مندی هایمان نیاز به گذشت زمان داریم. علاوه بر این ما فهمیدیم که در مسیر حرکت در جهت ارزش مندی هایمان ممکن است موانعی بر سر راهمان دیده شود و با هم این موانع را بررسی کردیم.

تکلیف جلسه سوم ( کودک ) :

از تو می خواهم که تا جلسه ی آینده دو تکلیف انجام دهی :
تکلیف اول : کارهایی که برای رسیدن به ارزشمندی لازم هست در شکل زیر بنویس.

ارزش مندی 1
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 1 :
ارزش مندی 2
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2:

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 2 :
ارزش مندی 3
رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 3 :
ارزش مندی 4

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :

رفتارهای لازم برای ارزشمندی 4 :
تکلیف دوم : موانعی که بر سر راه رسیدن به ارزش مندی هایت وجود دارد، در قالب یک داستان توضیح بده.

جلسه چهارم

خلاصه ی جلسه چهارم :

ما در این جلسه با استفاده از تمرین”شیوه ی عمل کردن”و تمرین”جعبه ی کالا” فهمیدیم که مشکل اصلی مربوط به کنترل کردن است و برای فهم بهتر این موضوع دوباره داستان الاغی در چاه را تعریف کردیم. هم چنین در این جلسه فهمیدیم که حل مشکل درد و همین طور ارزشمندی ها چه اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی را به دنبال دارد و بالاخره به این موضوع رسیدیم که بهتر است به جای حرکت در جهت هیولای درد، در جهتی که علاقمندیم(یعنی ارزش مندی هایمان) حرکت کنیم.

تکلیف جلسه چهارم (کودک) :

در این شکل ها، پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به حل کردن مشکل درد و همین طور پیامد کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به ارزش مندی ها را بنویس.
پیامد کوتاه مدت و بلند مدت حل کردن مشکل

پیامد کوتاه مدت و بلند مدت ارزشمندی ها

جلسه پنجم

خلاصه جلسه پنجم

در این جلسه ما کارهایی که مغز و ذهنمان انجام می دهد، یاد گرفتیم و با استفاده از تمرین گردش در فضا و تمرین انتخاب کارت های پنهان فهمیدیم که گاهی اوقات لازم است روی بعضی چیزها فکر کنیم و گاهی اوقات لازم نیست روی چیزی فکر کنیم. ما با استفاده از تمرین”ذهن هیولا” فهمیدیم که بعضی اوقات ذهن ما را از احساسات رنج آور نجات می دهد اما نمی گذارد ما کارهای قهرمانانه انجام دهیم. ما با استفاده از داستان غروب آفتاب یاد گرفتیم که باید بعضی تجربه ها را بپذیریم مثلا در آن داستان یاد گرفتیم که به جای اینکه از رفتن منظره ی غروب آفتاب ناراحت شویم بهتر است همچنان به کارمان ادامه دهیم و رفتن غروب آفتاب را بپذیریم. هم چنین با استفاده از تمرین قطبیت ذهنی، یعنی تمرینی که در آن چشم هایمان را می بستیم و راجع به افکار مثبت یا منفی صحبت می کردیم، این موضوع را بهتر فهمیدیم. در این جلسه یاد گرفتیم که ممکن است برخی افکار و احساسات منفی مربوط به برخی کارها (مثل کارهایی که هدف ما نیستند و برایمان ارزشمند نیستند) باعث می شود که ما نسبت به این کارها علاقمند شویم و ما فهمیدیم که نباید گول این افکار و احساسات منفی را بخوریم.

تکلیف جلسه پنجم (کودک)
تکلیف اول :

– راجع به کارهایی که نباید رویش فکر کرد یک داستان بساز یا اگر راحت تری در موردش یک نقاشی بکش.

تکلیف جلسه پنجم (کودک)
تکلیف دوم :

– در این جدول، بر اساس روزهای هفته، بنویس که راجع به چه کارهایی باید فکر کرد و راجع به چه کارهایی نباید فکر کرد.

روزهای هفته
کارهایی که باید راجع به آن فکر کرد
کارهایی که نباید راجع به آن فکر کرد
جمعه

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جلسه ششم

خلاصه جلسه ششم

در این جلسه ما مواجهه با موقعیت درد آور را یاد گرفتیم. برای این کار ما یک جدولی را درست کردیم که در آن جدول، یک سری از موقعیت هایی که درد آور هستند را مشخص کردیم و آنها را در سه طبقه قرار دادیم. یک طبقه مربوط به موقعیت هایی بود که خیلی درد آور بودند، یک طبقه مربوط به موقعیت هایی بود که به طور متوسط درد آور بودند و یک طبقه ی دیگر مربوط به موقعیتی بود که یک کم درد آور بودند. البته، همزمان با نوشتن این موقعیت ها، شدت درد آنها را از 1 تا 10 نمره گذاری کردیم. بعد از اینکه ما این جدول را نوشتیم، یک جدول دیگر که اسمش جدول نردبانی بود را کامل کردیم. در این جدول نردبانی ما یکی از موقعیت های جدول قبل را انتخاب کردیم و آن را به موقعیت های کوچکتر که قابل اجرا هم بودند، تقسیم کردیم. ما این موقعیت ها را به ترتیب شدت درد، مرحله بندی کردیم یعنی موقعیتی که کمترین درد را داشت در مرحله 1 قرار دادیم، موقعیتی که یک کم دردش از مرحله 1 بیشتر بود در مرحله 2 قرار دادیم و همین طور پیش رفتیم تا جدول نردبانی را کامل کردیم. البته موقع نوشتن جدول نردبانی، برای هر مرحله پاداش مربوط به آن را هم مشخص کردیم.

تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)
(تکلیف اول)

با توجه به جدول زیر، تمام موقعیت هایی که برایت دردآورند را مشخص کن و بنویس که هر موقعیت چقدر برایت درد آوردند. برای این کار از 1 تا 10 نمره گذاری کن، نمره ی 10 را به موقعیتی بده که بیشتر از همه برایت درد آور است و نمره ی 1 را به موقعیتی بده که کمتر از همه درد آور است. تلاش کن هر قدر که می توانی موقعیت ها را مشخص و خاص بنویسی.
فهرست موقعیت های درد آور

شدت درد
(0-10)
انجام دادن این کارها خیلی برایم درد آور است

انجام دادن این کارها برایم درد آور است

انجام دادن این کارها یک کم درد آور است

تکلیف جلسه ششم (کودک و والدین)( تکلیف دوم)

با استفاده از دستورالعمل زیر نردبانت را کامل کن:
1- اول یک هدف عملی تعیین کن – به عبارت دیگر، کاری که واقعا بتوان انجام داد.
2 – در مورد تمام مرحله هایی که فکر می کنی می توانند موقعیت های درد آور را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنند، فکر کن. اینها را روی یک تکه کاغذ بنویس.
3- به هر مرحله، از نظر شدت درد، یک درجه بده.
4- تعدادی مراحل کافی انتخاب کن تا تقریبا تمام موقعیت های درجه بندی شده ات، مرحله ای بعد از خودشان داشته باشند.
5- مرحله هایت را به ترتیب از آسان ترین تا سخت ترین روی نردبانت بنویس.
6- بعد، با پدر و مادرت درباره ی پاداش هایی که برای هر مرحله باید انتخاب شود، گفت و گو کن. یادت باشد که پاداش های کوچک برای مراحل کوچک و پاداش های بزرگتر برای مرحله های سخت تر هستند.
مرحله 10

پاداش

مرحله 9

پاداش

مرحله 8

پاداش

مرحله 7

پاداش

مرحله 6

پاداش

مرحله 5

پاداش

مرحله 4

پاداش

مرحله 3

پاداش

مرحله 2

پاداش

مرحله 1

پاداش

جلسه هفتم

خلاصه جلسه هفتم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره درد مزمن، کار کودک، هیجانات منفی، یاد داری Next Entries منبع پایان نامه درباره پیش آزمون، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی، انحراف معیار