منبع پایان نامه درباره خطوط تلفن، سطح بلوغ

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطات ارتش محفوظ بماند.اين سيستم از سه دانشگاه در کاليفرنيا و يک دانشگاه در يوتا استفاده مي کرد پس از آن در دهه ي 1970 جامعه ي دانشگاهي ايالات متحده ي آمريکا يک شبکه کشوري محض به وجود آورد و اين کار به وسيله ي بنياد علوم ملي (NSF) بود دانشگاهيان و پژوهشگران براي نخستين بار توانستند از طريق پست الکترونيکي متون نوشتاري مبادله نمايند و اين شبکه به سرعت تبديل به پست الکترونيکي شد.در دانشگاه ها دانشجويان از پست الکترونيکي استفاده مي نمودند ديري نپاييد که سازمان هاي بزرگ بازرگاني در ايالات متحده ي آمريکا داراي سيستم هاي رايانه اي مانند اي بي ام و هيولت پاکارد توانستند با استفاده از سيستم ارتباطي NSFnet از طريق پست الکترونيکي با يکديگر صحبت کنند. (لاولاک،کريستوفو،1382: 147)
1-23-2- تعاريف تجارت الکترونيک از ديدگاه هاي مختلف
1-1-23-2- از ديدگاه ارتباطات: تجارت الکترونيکي، تحويل اطلاعات، محصولات، خدمات يا پرداخت ها از طريق خطوط تلفن، شبکه هاي کامپيوتري يا هر ابزار الکترونيکي ديگر مي باشد.
2-1-23-2- از ديدگاه تجاري: ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف شرکا و مشتريان آن ها را قادر مي سازد تا موضوعاتي چون کيفيت خدمات، سرعت تحويل خدمات و غيره را ارتقا و موضوعاتي همچون هزينه ها را کاهش دهند.
3-1-23-2- از ديدگاه فرايند کسب و کار: تجارت الکترونيکي به کار گيري فناوري براي خود کار سازي تبادلات کسب و کار و جريان کار است (ويل و ويتيل31 2001).
4-1-23-2- از ديدگاه خدماتي: تجارت الکترونيکي ابزاري است که از خواسته هاي دولت ها، شرکت ها، مصرف-کنندگان و مديريت در جهن کاهش هزينه هاي ارائه خدمات در راستاي بهبود کيفيت محصولات و خدمات و افزايش سرعت تحويل خدمات پشتيباني مي کند.
5-1-23-2- از ديدگاه آموزشي: تجارت الکترونيکي شرايط لازم را براي آموزش الکترونيکي در مدارس، دانشگاه ها و ديگر سازمان ها از جمله سازمان هاي کسب و کاري فراهم مي کنند.
6-1-23-2- از ديدگاه مشارکتي: تجارت الکترونيکي چها چوبي است که شرايط لازم را براي شراکت افراد در داخل سازمان و حتي خارج از سازمان فراهم مي کند.
7-1-23-2- از ديدگاه فناوري اطلاعات: به آن دسته از کاربردهاي فناوري اطلاعات که به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشبرد جريان کاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است، مي گويند.
8-1-23-2- از ديدگاه جامعه: تجارت الکترونيکي مکاني را براي افراد يک جامعه فراهم مي نمايد تا بتوانند در آن مکان آموزش ببينند، مشارکت کنند و با يکديگر تعامل داشته باشند ( حنفي زاده و رضاييو 1389).
2-23-2- تعريف اينترنت
اينترنت اولين بار توسط دولت آمريکا در سال 1969 په به عرصه وجود نهاد. در آن زمان کاربران اينترنتي را تنها آژانس هاي دولتي آمريکا و محققان دانشگاهي تشکيل مي دادن. اينترنت يک بستر اطلاع رساني و يک بانک وسيع اطلاعاتي است و شبکه عظيمي مي باشد که خود از ميليونها شبکه کوچک ديگر تشکيل شده است. اطلاعات موجود روي اينترنت به شخص يا شرکتي که آنها در شبکه قرار داده است بستگي دارد.
ايجاد و توسعه اينترنت و شبکه جهاني، باعث خلق فرصت هاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و کاربردهاي تجارت الکترونيکي گرديد. با تجاري شدن اينترنت در دهده 1990 و رشد سريع آن به ميليون ها مشتري بالقوه، عبارت تجارت الکترونيک به وجود آمد و برنامه هاي کاربردي تجارت الکترونيکي نيز به سرعت توسعه يافتند (کسيدي322002)
3-23-2- تاريخچه تجارت الکترونيک
تجارت الکترونيکي يک مفهوم جديد نيستو استفاده از فناوري هاي الکترونيکي و انجام امور ام.ر بازرگاني به سالها قبل باز مي گردد. خريد يا استفاده از بستر اينترنت براي انجام تجارت الکترونيکي امتيازات ويژه اي را براي اينگونه اموربه ارمغان آورده است. يکي از مهمترين امتيازات، کاهش هزينه هاست که با رشد اينترنت کمتر نيز مي گردد. ترکيب تجارت و الکترونيک در واقع از سال 1970 آغاز شد. در آن زمان شرکت هاي بزرگي دست به تشکيل شعبه هاي کامپيوتري زدند تا اطلاعات تجاري را بين خود و توليد کنندگان ديگر مبادله کنند. اين روش مبادله الکترونيکي داده ها ناميده شد. مبادله الکترونيکي داده روشي است براي تبادل اطلاعات تجاري متداول با قالبي مشخص از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر. هزينه هاي پايين بازيابي و ذخيره اطلاعات، ارتباط سريع و کاهش امور کاغذي از جمله امتيازاتي است که مي توان براي مبادله الکترونيکي داده برشمرد (سرمد سعيدي و ميرابي، 1383).
تجارت الکترونيکي روش ديگري براي تبادلات الکترونيکي اطلاعات و انجام فعاليت هاي تجاري است که يک پل الکترونيکي بين مراکز تجاري ايجاد کرده است. مبادله الکترونيکي داده ها با هدف تبادل اطلاعات حجيم در غالب مشخص و استاندارد بين مراکز تجاري ايجاد شد در حاليکه تجارت الکترونيکي با حجم کمتري از اطلاعات که لزوما در غالب يکساني نبوده و بين مردم عادي ردوبدل مي کردند سروکار دارد (صنايعي،1379). يکي از اولين ابزارهاي تجارت الکترونيک، اينترنت است که يک بستر اطلاع رساني و يک بانک وسيع اطلاعاتي است و شبکه عظيمي مي باشد که خود از ميليون ها شبکه کوچک ديگر تشکيل شده است. اطلاعات موجود روي اينترنت به شخص يا شرکتي که آنها در شبکه قرار داده است بستگي دارد.
از اواخر قرن بيستم بحث تجارت الکترونيک شدت گرفت و به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. هر روز بر تعداد شرکت هاي خدمات رساني تجارت الکترونيکي اضافه مي شود. در طول دهد هفتاد و هشتاد ميلادي تجارت الکترونيکي در کشورهاي پيشرفته به صورت پيام هاي الکترونيکي بين خريداران و فروشندگان رواج گرفته است. اين امر باعث حذف کاغذ از تجارت شده است. با تولد اينترنت در دهه 90 ميلادي و تشکيل وب سايت کار تجارت آسان تر شد و شرکت هاي کوچکتر هم فعاليت خود را بيشتر کرده و در سطح جهاني به رقابت با شرکت هاي بين المللي پرداختند. (توفيقي، عدالت خواه، 1386).
از سال 1995 کاربران اينترنتي شاهد پيشرفت چشمگير کاربرهاي اينترنت در زمينه هاي گوناگون از جمله بازارهاي فروش آني و آموزش الکترونيکي بوده اند. هم اينک اکثر سازمان هاي بزرگ و متوسط در جهان داراي وب سايت33 شخصي هستند. در سال 1999 عبارت تجارت الکترونيکي از فرايند هاي بنگاه به مشتري34 (B2C) به فرايندهاي بنگاه به بنگاه35 (B2B) و در سال 2001 از فرايندهاي بنگاه به بنگاه (B2B) به فرايند هاي بنگاه به کارکنان36 (B2E) و واژه هايي چون دولت الکترونيکي37، آموزش الکترونيکي38، تجارت موبايل39 و شراکت الکترونيکي40 گسترش داده شد (آتيتاکيس41، 2003، مولاني42، 2004).
به طور کلي جهش فناوري اطلاعات، دو دوره بيست ساله را پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است.
1955-1974: عصر انتقال الکترونيکي وجوه
1975-1994: عصر سيستم ها ي اطلاعاتي مديريت43 (MIS)
1995-2014: عصر اينترنت.
تقريبا در هر بيست سال، امکانات تجارت الکترونيکي متناسب با توانايي هاي تکنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آمده است. در حالي که ماشين هاي خود پرداز و کارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند، در عصر دوم امکان استفاده از مبادله الکترونيکي داده ها و سيستم بانکي بين المللي فراهم شد. اما در عصر سوم با توسعه اسنترنت و کاربردهاي تجاري آن تحليلي اساسي در اين رون ايجاد شده است، به گونه اي که در روند تکاملي تجارت الکترونيکي، مي توان ميان تجارت الکترونيکي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد( حنفي زاده و رضايي 1389).
به طور کلي پيشينه رايانه و تجارت الکترونيک در دهه اخير شاما تحولات زيادي بوده است. در کشور ايران با ايجاد تبصره 26 قانون دوم برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي کشور(78-74) وزارت بازرگاني را موظف به ايجاد و راه اندازي تجارت الکترونيکي در سطح ملي و بين المللي با کمک تمام نهادها و ارگان هاي دولتي نموده است. وزارت بازرگاني بت هدف و مشارکت در ايجاد استانداردهاي لازم به تبادل الکترونيکي اطالعات براي امور اداري، تجاري و ترابري تصميم به ايجاد تشکيلات مورد نياز در کشور و حضور سازمانهاي ذي صلاح گرديد. به همين دليل ايران در سال 1374 به عنوان ناظر در 14امين هيئت اديفکت44 ايرات در مرداد 1375 با همکاري و مشارکت سازمانهاي ديگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابري، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزي تشکيل شد (حقيقت خواه، 1379).
4-23-2- بلوغ تجارت الکترونيک
بلوغ تجارت الکترونيک شرکت ها را مي توان درجه آمادگي و مناسب بودن زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي استقرار تجارت الکترونيکي تعريف نمود. به کار گيري مدل تجارت بلوغ در تجارت الکترونيکي فرصت بازيابي و سنجش اثربخشي تجارت الکترونيک را نيز فراهم مي کند، به طوري که مي توان متناسب با مرحله تکامل الکترونيکي شاخص هاي خاص آن مرحله را تعريف نمود. براي مثال از شرکتي که در مرحله ابتدايي مانند استفاده از پست الکترونيکي قرار دارد نبايد انتظار فروش اينترنتي را داشت. در مدل بلوغ تجارت الکترونيکي اين اعتقاد وجود دارد که به کار گيري تجارت الکترونيکي را مي توان طي مراحلي به صورت تکاملي انجام داد. شرکت ها نمي توانند از همان آغاز به کارگيري تجارت الکترونيکي به سطوح بالاي آن ست پيدا کنند، بلکه بايد طي مراحل تکاملي، از مراحل اوليه توسعه اين پديده فراگرد استقرار را شروع کنند (فتحي و عزيزي، 1385).
تا کنون تحقيقات مختلفي در زمينه بلوغ الکترونيکي در حوزه بکارگيري تجارت الکترونيکي صورت گرفته است. شرکت مشاوره انگليسي اميساري45 مدل بلوغ اينترنت را در راستاي به کارگيري تجارت الکترونيکي در شرکت ها بر حسب در مؤلفه ميزان تغيير و پيچيدگي و ميزان مزاياي شرکت، در 5 مرحله ارئه نموده است. اين مراحل عبارتند از: پست الکترونيکي، وب سايت، تجارت الکترونيکي، کسب و کار الکترونيکي و سازمان تحول يافته است. شرکت تحقيقاتي کي.پي.ام.جي46 (1999) در يکي از گزارش هاي خود، مدلي 5 مرحله اي در زمينه بلوغ الکترونيکي ارائه نمود. عبور از مرحله اول به مرحله دوم و عبور از مرحله دوم به مرحله سوم مستلزم تحول فناوري خواهد بود. سه مرحله بلوغ تجارت الکترونيک بر اساس مدل کي.پي.ام.جي از مرحله تجربه، اجراي موقت و مرحله ادغام تشکيل شده است.
لوي و پاول47 (2003) مدل چهار مرحله اي بلوغ الکترونيکي شرکت هاي کوچک و متوسط را رائه نمودند. مراحل مذکور براي اين شرکت ها شامل: تجارت سنتي تعديل شده، تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي است. شوراي بهره وري هنگ کنگ48 (2004) نيز در گزارش طرح به کارگيري تجارت الکترونيکي، مدل بلوغ شش مرحله اي را براي تجارت الکترونيک، معرفي مي کند. مراحل بلوغ الکترونيکي از ديد اين شورا شامل، سطح عدم استفاده و عدم تمايل، سطح تمايل، سطح به کارگيري اوليه، سطح مشتري يابي، سطح ادغام تجاري و سطح تحول کسب و کار است. مارتين و مالتاي49 (2001) مدلي پنج مرحله اي براي به کار گيري تجارت الکترونيکي جهت شناسايي مراحل بلوغ تجارت الکترونيکي ارائه کرده اند. مراحل مدل مذکور عبارتند از: پست الکترونيکي، وب سايت، وزارت الکترونيکي، کسب و کار الکترونيکي، سازمان متحول شده. در ايران در زمينه بلوغ الکترونيکي چند تحقيق انجام شده است. فتحي و عزيزي (1385) با بررسي 36 فروشگاه اينترنتي فعال، چهار مرحله بلوغ الکترونيکي شامل: ايستا، پويا، تعامل و تبادل را معرفي نمودند. فرخزاد و همکارانش (1383) در سک طرح تحقيقاتي و با بررسي بيش از سي الگوي تجارت الکترونيکي ،مراحل توسعه تجارت توسعه تجارت الکترونيکي را شامل بسته، دسترسي، حضور اوليه، تحقق يافته،نهادي شده و بهينه سازي مي دانند. عزيزي و حاجي کريمي (1387) سطح بلوغ الکترونيکي را به مراحل زير تقسيم بندي کرده است:
1. سطح صفر: در حال حاضر شرکت هيچ گونه استفاده اي از EC نمي کند و تمايلي نيز به استفاده از آن ندارد.
2. سطح تمايل: در حال حاضر شرکت هيچ گونه استفاده اي از EC نمي کند اما تمايل دارد در آينده اي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رقابت بازار، رقابت در بازار، ارزش ادراک شده Next Entries منبع پایان نامه درباره مراکز تماس