منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، محیط زیست، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

خاتمه یافت.
مهمترین نقش و اختیارات دادگاه بین المللی حقوق دریاها عبارتند از:
-طبق ماده 294 کنوانسیون در مساله رفع توقیف سریع از کشتی ها و آزادی خدمه و مطابق بند 5 ماده 29 در مساله اقدامات موقت، در خصوص موضوعاتی که مستلزم اقدام سریع می باشد، صلاحیت دادگاه اجباری است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
-صلاحیت دادگاه فقط به اختلافات مذکور در کنوانسیون محدود نشده، بلکه به کلیه اختلافاتی که صراحتاً در موافقتنامه دیگری که به دادگاه اعطای صلاحیت نموده گسترش می یابد. برای نمونه می توان به کنوانسیون 1995 نیویورک در مورد ماهیان دومکانی و پروتکل 1996 الحاقی به کنوانسیون دامپینگ54 لندن اشاره کرد.
– در صورت توافق همه طرفهای یک معاهده، هر گونه اختلاف راجع به چنین معاهده یا کنوانسیون نیز می تواند به دادگاه ارجاع شود.
– در صورت تصریح یک موافقتنامه بین المللی مرتبط با اهداف کنوانسیون حاضر، دادگاه می تواند متعاقب درخواست در خصوص مساله حقوقی (موافقتنامه)، نظر مشورتی بدهد.
– باب دادگاه به روی موسسات غیر دولتی در هر پرونده ای که مطابق موافقتنامه ای که به دادگاه صلاحیت اعطا کرده و از سوی تمامی طرفهای آن پرونده پذیرفته شده مفتوح است(خارا رائو،1384،247).
دیوان بین المللی حقوق دریاها، یک نوع تشکیلات قضایی بین المللی است که با توجه به تاسیس نهادهایی چون مقام بین المللی اعماق و کارگزار بین المللی و اختلافات این نهادها با اشخاص حقوقی و یا با سایر سازمانهای بین المللی، ضرورت وجود دیوان بین المللی حقوق دریاها را روشن می سازد.

فصل دوم

تجلی حقوق بشر درکنوانسیون حقوق دریاها(1982)

واژه حقوق بشر که دربرگیرنده مجموعه ای از حقوق و آزادی های گوناگون می باشد باید به عنوان یک اصل و مبنا قرار گیرد.با تاسیس جامعه ملل، حقوق بشر در حوزه بین المللی از گسترش بیشتری برخوردار شد معهذا در میثاق جامعه ملل از حقوق بشر به صراحت یاد نشده بود. بعد از جنگ جهانی دوم سنگ بنای حقوق بشر که از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و قبل از آن موجودیت یک نهاد بین المللی که همان سازمان ملل متحد بود شد. برای اولین بار بود که منشور سازمان ملل سرشت بنیادین حقوق بشر را در حوزه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد.
بنابر عقیده ای حقوق بشر پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر برخوردار است و هنگامی که از این حقوق سخن به میان می آید مفهوم آزادی انسانها در ذهن تداعی می کند. حقوق بشر مجموعه ای از حقوق است که هر انسان به همان اندازه می تواند از مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهره مند شود به عنوان مثال حق مسکن، حق آزادی بیان و غیره.
به نظر می رسد، با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل، حقوق بشر خواه، ناخواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده عواملی بود که ذهن بشر را روشن ساخت از سوی دیگر بستر و زیر بستر دریاها مخزن ثروت های بی شماری است که بسیاری از این ثروت های گران و الهی بر بشر ناشناخته مانده است.
تنازع دولتها برای حاکمیت و تصرف دریاها نیز تاثیر زیادی در تجلی این حقوق در کنوانسیون بود در واقع کشور های ضعیف و حتی کشورهای بسته و نیمه بسته خواستار حق خودشان در پهنه بی کران و بی وصف دریاها بودند. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریا تجلی حقوق بشر می باشد و بسیاری از دولتها سعی در حفظ آن هستند. وجود ده ها و حتی صد ها کنوانسیون، عهدنامه نشان دهنده اهمیت دریاها برای بشر و غیر بشر است و نهاد این تجلی همان حقوق بشر می باشند. در واقع حقوق بشر، ناظر به مجموعه ای از قواعد، اصول، تمایلات و آرزوهای جوامع متعدد انسانی در حمایت و ارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد که منشاء آن حقوق فطری است(مولایی، 1381، 49).

بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر
مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهم‌ترین مبادی ارتباطی با دنیای خارج خود هستند. اقتصاد اینگونه ملت‌ها به سختی، آهستگی و کندی پیش می‌رود. دریا در رشد و زندگی اقتصادی ملت‌ها اهمیتی حیاتی دارد. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با توسعه می دهد. خواسته‌ها، نیازها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می‌بخشد. این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به‌دنبال دارد. موفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان به‌کارگیری نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد و قدرت دریایی را به‌وجود می‌آورد. این تلقی منسجم از «قدرت دریایی» نشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفته امروز است.
مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی
از دیرباز اهمیت قلمرو دریایی از حیث بکارگیری آن برای مصارف کشتیرانی ، ماهیگیری، نظامی مورد توجه انسانها بوده است. هرچند در گذشته دریاها و اقیانوسها از جهت اینکه به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گرفتند، اهمیت داشتند ولی امروزه علاوه بر اهمیت فوق، دریاها و اقیانوسها به دلیل منابع معدنی فراوان موجود در آن اهمیت یافته اند.
در واقع تا اواسط قرن گذشته نفع مهمی در مورد اعماق دریاها و کف اقیانوسها متصور نبود ولی با مرور زمان و در اثر وسعت دستیابی بشر به فنون جدید و توسعه شناخت بیشتر دریاها و اعماق آنها و پی بردن به منافعی که از این قسم می توانست حاصل آید، نظرها را متوجه این موضوع ساخت. تا بعد از جنگ جهانی دوم استفاده های سیاسی و اقتصادی و حقوقی به کف آبهای کم عمق فلات قاره محدود بود و تنها از کف دریا برای اکتشافات علمی و محافظت از لوله ها و کابلهای زیر دریایی ها استفاده می شد(راد، 1382، 2).
از سال 1945 متعاقب اعلامیه ترومن راه برای ادعاهای یک جانبه باز شد و در نتیجه آن توسعه حقوق دریاها مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که در واقع از سال 1954 به بعد دولتهای جهان که تا آن موقع از آزادی دریاها راضی بودند و لزومی برای توسعه صلاحیت خود نمی دیدند به فکر چاره اندیشی بیفتند(راد، 1382، 3).
علی الاصول سه عامل تاثیر مهمی در استخراج منابع دریاها و زیر آن وجود دارد :
اول، اقیانوس شناسی علمی که آگاهی از آنچه که در دریا و زیر آن وجود دارد. دوم، تکنولوژی های جدید کاوش و استخراج از منابع بستر دریاها. سوم، رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع.
اهمیت دریا به حدی بود که سه دیدگاه مختلف در مورد وضعیت حقوقی اعماق بستر دریا رشد و توسعه پیدا کرد . یک دیدگاه مدعی بود که منابع معدنی اعماق بستر دریا میراث مشترک بشریت است و فقط توسط مقام بین المللی قابل بهره برداری است که از میان همه کشورها عمل کنند. دیدگاه دوم معتقد بود که اکتشاف و بهره برداری از منابع معدنی اعماق بستر دریا در قالب آزادی و دریای آزاد تعریف می شود . مطابق این دیدگاه، هیچ دولتی نمی توانست مدعی یا کسب کننده حاکمیت یا حقوق انحصاری بر بخشی از اعماق بستر یا منابع معدنی آن شود. دیدگاه سوم از نفوذ چندانی برخوردار نشد، معتقد بود اعماق بستر دریا، همانند زمین بدون صاحب بوده و متعلق به کسی نیست و می تواند توسط اولین کشوری که مدعی بخش خاص از بستر دریا از آنسوی صلاحیت ملی شود و از آن بهره برداری کند به تملک در آید(سون و همکاران، 1390، 247و246).
بشر می بایست مدبرانه به تغییر حتی به فلسفه علم و فناوری دست بزند تا بتواند میراث مشترک بشریت را حفظ و به نسل های آینده انتقال دهد. حقوق محیط زیستی به عنوان شاخه ای از حقوق بشری نخستین بار در اعلامیه استکهلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل در سال 1972 مطرح شد که اصل اول آن مقرر می دارد که انسان حق اساسی آزادی ، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شان انسانی و خوشبختی او را تامین کند. او می تواند مسئولیت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسل های آینده بر عهده گیرد. حق بر غذا اصلی ترین حق بشری است که در اهمیت دریاها تجلی پیدا کرده است. با این وجود آمارهای برنامه توسعه ملل متحد حاکی از آن است که 60درصد مرگ و میر سالیانه در جهان (حدود 360میلیون)معلول گرسنگی و کمبود های غذایی است و بیش از 840میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می برد (گل، 1387، 222).

مبحث دوم: منابع موجود در دریاها
از روزگاران آغازین، بشر دل به دریا زده بود و دریانوردی و ماهیگیری اصلی ترین اهمیت دریا بر بشر بوده است . برخی دولتها تلاشهای وسیعی کردند تا مناطق بزرگی از دریاها را به تملک در آورند که قرنها پیش رم و بعد ها ونیز و سپس پرتغال و اسپانیا مدعی کنترل بر دریاها شدند. چیزی نگذشت که به دلیل افزایش سریع استفاده از اقیانوس ها و بهره برداری از منابع آن، کافی نبودن معاهدات جدید معلوم گردید. ماهیگیری دیگر کار و فعالیت محلی نبوده، چون کشتی های بزرگ کارخانه ای و ناوگانهای بزرگ به غرش در آمدند و منابع مناطق دریایی را یکی پس از دیگری خود ساختند. محیط زیست دریایی دیگر نمی توانست در برابر حملاتی که از جهات فراوان صورت می گرفت تاب آورد(سون و همکاران، 1390، 2و3).
ماهیگیری هم شاهد تحولات شگرفی بوده است و میزان صید ماهی در جهان از حدود 15 میلیون تن در زمان پیش از جنگ جهانی دوم، به حدود 64میلیون تن در چهل سال بعد رسیده است. معهذا، نرخ رشد سالانه آن به شدت کاهش یافته و از حدود شش تا هفت درصد، در دهه 1960، به یک تا دو درصد در دهه 1970، تنزل پیدا کرده است(چرچیل و لو، 1390، 4).
صنعت شیلات شاهد عدم صادرات شدیدی بین کشورها است بیست کشور عمده حدود80درصد از کل صید ماهی جهان را به خود اختصاص داده اند و 20درصد باقی مانده بین 120کشور ساحلی جهان تقسیم می شود. مهمترین استفاده ماهی ها، برای تغذیه انسان است. ماهی منبع مهمی برای پروتئین حیوانی است و حدود 20دزصد از کل عرضه جهانی را تشکیل می دهد.
بسیاری از دولتهای ساحلی خواستار گسترش میزان کنترل خود بر منابع ماهیگیری هستند. در سال 1980 کل صید ماهی در جهان به 64. 6میلیون تن می رسید که 7. 6تن دیگر نیز در آبهای داخلی صید شده بود. در دوره 1948تا 52 میزان صید ماهی دریایی جهان سالانه 19. 4میلیون تن و از سال 1958 تا62، 34و از 1968تا72 به 57. 5میلیون تن بوده است(چرچیل و لو، 1390، 345).
نرخ رشد صید ماهی درسطح جهان ضمن سالهای اخیر نشان دهنده کاهش است که علت اصلی آن بهره برداری شدید تجاری از اکثر ذخایر مهم ماهی ها است ولی سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی فائو براورد کرده است که با استفاده از روشهای مدیریت صحیح میزان کل صید ماهی را می توان تا سالی صد میلیون تن افزایش داد(چرچیل و لو، 1390، ، 345و46).
موجودات دریایی از نباتات ذره بینی گرفته تا نهنگ های غول پیکر در تغذیه بشر و رفاه زندگی انسانها موثر هستند جلبک های بزرگ دریا به عنوان کود زراعی و علوفه و حتی غذای مردم مورد استفاده قرار می گیرد(آ. ل. لو، 1355، 65).
جلبک های دریایی از جمله موجودات مهم دریایی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تغذیه انسان وتولید مواد شیمیایی مختلف به کار می روند. درحال حاضر بخش عمده ای از درآمد حاصل از بیوتکنولوژی دریایی به این موجودات اختصاص دارد. بزرگترین نقش جلبک ها در اکوسیستم های آبی نقش تولید کنندگی است. جلبک ها از تواناترین گیاهان بوده و قادرند آب وهوا را پاک و تمیز و رنگ ماهیها را قرمزتر نمایند . همچنین جلبک ها قادرند حتی انرژی آینده مورد نیاز بشر را تامین نمایند . امروزه بهره برداری از جلبک ها در ابعاد صنعتی ، کشاورزی ، دارویی و غذایی بسیار گسترش یافته و تکنولوژی مدرن برای تولید و بهره برداری از جلبک ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می گیرد. جلبک ها دارای انواع اسیدهای چرب ، آمینواسیدها ، پروتئین ها، پلی ساکاریدها، مونوساکاریدها، مواد معدنی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل