منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ویتامین ها هستند.
اهمیت فلات قاره ناشی از وجود منابع غنی نفت و گاز است وجود این منابع حساسیت دولتها را جهت حفظ منابع واقع در فلات قاره سواحل خود بر انگیخت. در سال 1974 تولید صید در جهان از شصت میلیون تن گذشتکه نزدیک 90درصد این صید در مناطق آبهای آزاد بود(آگونسالوس، 1355، 7).
بستر و زیر بستر اعماق اقیانوس ها مخزن ثروتهای کانی قابل ملاحظه ای است . اقیانوس آرام محتوی 358میلیارد تن منگنز، 207میلیارد تن آهن، 43میلیارد تن آلومینیوم، 25میلیارد تن منیزیم، 14. 7میلیارد تن نیکل و 9. 9میلیارد تن مس می باشد. طبق گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا، میزان ذخایر جهانی شناخته شده نفت به 895میلیارد تن است که 14. 8میلیارد تن آن زیر کف دریاها است. (شریف، 1378، 136).
کشتی اقیانوس شناسی چلنجر در سالهای 1876تا 1872برای نخستین بار کلوخه های منگنز در کف اقیانوس را کشف کرد. کلوخه های معدنی از کمال اهمیت برخوردارند ، به طوری که بهره برداری آنها تابع یک نظام بین المللی خاص قرار گرفته و منشاء شناسایی میراث مشترک بشریت شده است. این کلوخه ها که در اعماق 3000تا5000متری دریا یافت می شوند از یک صد سال پیش شناخته شده بودند ولی کشورهای صنعتی از سه دهه گذشته به استخراج و بهره برداری آنها توجه کرده اند . مهمترین کلوخه هایی که در سطح وسیعی از بستر دریا را مفروش کرده اند عبارتند از کلوخه های معدنی نیکل ، کبالت، مس، و منگنز هستند. غنی ترین منطقه بستر دریاها از حیث کلوخه دریایی در اقیانوس آرام شمالی بین کلریون و کلیپرتون قرار دارد. 27درصد کلوخه های این منطقه ، کلوخه های منگنز هستند(موسی زاده، 1387، 234). کشتیرانی از دیگر موارد مهم و قدیمی استفاده از دریاها است . کشتیرانی عاملی است تا بشر بتواند با بهره مندی از آن ، دریا به عنوان بزرگراهی مناسب جهت تجاری ارزان و ماهیگیری است.

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی55
نسل اول حقوق بشر، نسلی مدنی و سیاسی است که پس از گذشت زمان، ایده ها، مفاهیم و آثار دانشمندان بسیاری از جمله لاک، منتسکیو، هابز و روسو به وجود آمد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 تجلی پیدا کرد که سنگ بنای یک مجموعه گسترده ای از معاهدات بین المللی الزام آور که تحت پوشش یک طیف گسترده از مسائلی در زمینه بشر است. در ژوئن 2004، بیش از 117 کشور عضو این میثاق شده بودند که در حال حاضر 152 کشور عضو آن هستند.
میثاق یک کمیته حقوق بشری که طبق ماده 28 می باشد تاسیس شد که 18 عضو از کشور های عضو میثاق انتخاب می شوند و باید از شخصیت اخلاقی بالا و به رسمیت شناخته شده در زمینه حقوق بشر و شایستگی داشته باشند که اعضای کمیته از طرف میثاق عمل می کنند56
از نظر تاریخی، حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فلسفه حقوق بشر در بستر آن رشد کرده و همواره فرد را در مقابل اعمال خودسرانه قدرت دولت مورد حمایت قرار داده است که جنبه سلبی دارد به این معنا که ضروری است دولت از انجام بعضی اعمال در مقابل فرد خودداری کند تا فرد قادر باشد در حد قابل قبولی از آزادی برجای مانده برای رسیدن به شادی وسعادت خود استفاده کند(معتمدی، 1384، 139).
اندیشه ایجاد میثاق مدنی و سیاسی به قرون 17 و 18 میلادی و نظریه های حاکم بر انقلاب های فرانسه، آمریکا و انگلستان بر می گردد به ویژه در آیات متعددی از قران کریم به وضوح از حقوق و آزادی های فردی، حقوق زنان و رفع خشونت از آن صحبت به میان آمده است. هم چنین در فرمان ماگناکارتا57، پادشاهی انگلستان در سال 1215 میلادی و اعلامیه حقوق مصوب 1689 میلادی، در مقدمه اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 1789 میلادی مشاهده می شود. 58
به طور کلی حقوق مندرج در این نسل برخاسته از مفاهیم لیبرالیسم است. می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی را شکل الزام آور مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست. در قضیه تنگه کورفو و بارسلونا تراکشن به وضوح در رای دیوان بین المللی دادگستری از میثاق مدنی و سیاسی به عنوان اصول و مقررات مربوط به حقوق اساسی و حیثیت انسانی حمایت شده است.

مبحث اول: حق حیات
حق حیات، اساسی ترین حق بشری است که بدون آن هیچ یک از حقوق خود لذت نمی برد. در قرن 17، فیلسوف جان لاک زندگی را به عنوان یکی از حقوق طبیعی شناخته شده می داند که نمی تواند تسلیم شود.
حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است. دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تابدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد (بخش دوم ماده 4 میثاق مدنی و سیاسی). بنابراین طبق ماده 6 میثاق، دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند.
حق حیات به مانند بسیاری از حقوق مندرج در اسناد بین المللی مورد تعریف قرار نگرفته است اما این اصطلاح در مقایسه با سایرین حقوق از معنای نسبتاً روشنی برخوردار است به این ترتیب وقتی گفته می شود کسی حق حیات دارد به آن معنا است که آن فرد حق زندگی دارد و زندگی او مصون از تعرض می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند بین المللی در حمایت از حقوق بشر در ماده 3 خود طی عبارتی مختصر حق حیات را به رسمیت شناخته است: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در سطح منطقه ای نیز این حقوق به رسمیت شناخته شده از جمله این اسناد می توان به منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها اشاره کرد. در ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز حق حیات به مانند ماده 2 اعلامیه حقوق بشر در اسلام یا اعلامیه قاهره و ماده 5 منشور عرب درباره حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
گفتار اول: مفهوم حق حیات
حفاظت از زندگی بشری مهم ترین مقوله حقوق بشر است در واقع حقوق بشر بیشتر به انسانها نفع می رساند تا محیط زندگی، به همین دلیل رعایت آن در ماده های جداگانه به این راهکار می اندیشد. اثرات کنوانسیون حقوق دریاها بر مسائل حفاظت از زندگی بشری با عنوان صلح و امنیت، خود تحت تاثیر کنفرانس حقوق دریاها و موقعیت زمانی شکل گرفتن کنوانسیون مزبور بوده است. در واقع زندگی بشری در حالت های مختلفی ممکن است به مخاطره بیفتد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که به حق حیات بشر احترام نمی گذارند و مورد تعرض قرار می دهند به نوعی نقض حیات بشر می باشد.
با توجه به ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که حفاظت از زندگی بشری را حقوق ذاتی شخص انسان می داند که باید به موجب قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ فردی را نمی توان خود سرانه و بدون مجوز از زندگی محروم ساخت و طبق اعلامیه حقوق بشر که اذعان می دارد، کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تتمع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود و با توجه به اینکه دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام و موثر رعایت حقوق بشر و آزادی های بشر ملزم هستند با در نظر گرفتن این حق که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که به آن تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، کنوانسیون حقوق دریاها نیز از این حق غافل نشده و حفاظت زندگی بشری را محترم می شمارد.
در ماده 146 کنوانسیون حقوق دریاها، این حق بشری به طور نمایان تجلی یافته است که مقرر می کند: در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه، اقدامات لازم برای تضمین حفاظت موثر از زندگی بشری به عمل خواهد آمد. به این منظور مقام، قواعد، مقررات و دستور العمل های مناسب را برای تکمیل حقوق بین المللی موجود که در معاهدات مربوط درج شده اند را وضع خواهد نمود.
بند 3 ماده 121 کنوانسیون نیز در سکونت بشر در منطقه نظام جزایر می پردازد: صخره هایی که قابل سکونت بشر نمی باشد یا زندگی اقتصادی خود را تامین نمی کنند، هیچ مناطق انحصاری یا فلات قاره نخواهند داشت. در مواد مختلفی از جمله ماده 145 کنوانسیون نیز به حفظ محیط زیست دریایی پراخته است که در مورد نسل سوم حقوق بشر در مبحث محیط زیستی به طور مفصل بحث خواهد شد.
گفتار دوم: قلمرو حق حیات
با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله در نفع و مصلحت جامعه بین المللی سبب شد تا اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تامین صرف منافع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شود به عبارت دیگر در مجموع، موضوع پیدا کردن فرد انسانی در قالب حمایت از حقوق ذاتی اش منجر به گرایش های حقوقی جدید در نظام حقوق بین المللی شده است.
با تصویب و تدوین منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، همکاری های بین المللی برای حفاظت زندگی بشری و محفوظ داشتن نسل های آینده از بلاهای مختلف از جمله جنگ صورت گرفت. همچنین بند 3 ماده یک منشور، حصول همکاری های بین المللی در پیشبردو تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همکاری بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب را در زمره مقاصد سازمان ملل متحد قرار داده است. هم چنین ماده 55 ملل متحد متعهد به تشویق، بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تامین شرایط توسعه و احترام جهانی و موثر حقوق بشر شده است. در ماده 56 منشور همه اعضای ملل متحد متعهد شده اند برای دستیابی به مقاصد اشاره شده به طور فردی و جمعی همکاری کنند.
طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها متعاهد شده اند حقوق پذیرفته شده در میثاق را رعایت کنند. تلاشهای سازمان ملل در ترویج و همکاری های بین المللی در حمایت و حفاظت از حقوق بشر ابعاد مختلفی داشته است. تدوین و تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ، از جمله آن می باشد.
یکی از راه های ترویج همکاری های بین المللی، مسئولیت بین المللی دولتها است که از دیرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول ساخته و اولین تلاشها در این زمینه، کنفرانس بین المللی صلح لاهه در سال 1930 می باشد که به صورت پیش نویس بود که توسط کمیسیون حقوق بین الملل انجام شد(سان خوزه جیل ، 255).
یکی از سوالات مطرح این است که آیا دولت ها در قبال نقض حقوق بشر مسئول می باشند یا اینکه می توانند با توجه به اصول پذیرفته شده بین المللی از آن شانه خالی کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید قطعنامه 1982 موسسه حقوق بین الملل در مورد حمایت از حقوق بشر و اصول عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها را مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه هر دو منبع معرفی شده الزامی نمی باشند اما جزو حقوق بین المللی عام می باشند. با توجه به اینکه حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی می باشند و تکلیف دولتها با تضمین رعایت آنها ناشی از همین کرامت است. و اینکه امروزه مسائل مربوط به حقوق بشر تبدیل به یک نگرانی جهانی شده است و با توجه به اینکه منافع قابل توجه با هدف حمایت و ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر به طور مستمر نشان داده شده است و اینکه تشکیل سازمان ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که نشان دهنده یک تلاش صبورانه توسط سازمان ملل بوده است59، قواعد حقوق بشری عمدتاً به عنوان قاعده آمره شناخته شده اند. مسئولیت بین المللی دولت ها را حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون های مزبور نباشند پذیرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پرسنل دیپلماتیک و کنسولی آمریکا، از مسئولیت کشورها در قبال نقض حقوق بشر پیروی کرده و محروم کردن انسان ها را از آزادی شان و قرار دادن وضع نامطلوب توام با رفتارهای جهانی با اصول منشور ملل متحد و حقوق بنیادین در اعلامیه 1948 حقوق بشر اعلام کرد.
موسسه حقوق بین الملل در جریان اجلاس خود در سال 1989، ویژگی های عام الشمول بودن تعهد به رعایت حقوق بشر را پذیرفته است. کنوانسیون حقوق دریاها نیز به تبیین همکاری های بین المللی برای حصول به حفاظت زندگی بشری توجه فراوان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، محیط زیست، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، مسئولیت بین المللی