منبع پایان نامه درباره جنبش های اجتماعی، فضای سایبر، فضای سایبری، جنبش اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مجازی و شکل گیری گروههای اینترنتی ازطریق سایت های خبری ووبلاگ های خبرتحلیلی همچنین نقش تبادل اطلاعات و اخبار از سوی آنها موجب شده است که این شبکه ها به عنوان سربازان جنگ نرم اقداماتی را به فضای واقعی جامعه تسری داده هماهنگی و سازماندهی بسیاری از تجمع های سیاسی و اعتراضی را بر ضد دولت ها برعهده بگیرند .
اینترنت در مقایسه با سایر رسانه های الکترونیکی که به صورت یک پدیده گسترش یافته است ، الگو های متفاوت و متداول ارتباطی از قبیل رادیو وتلویزیون را به شکل یک شبکه تعاملی گسترده در هم آمیخته است. استفاده از اینترنت ، پیش از این ، فرصت های تجربه غیر مستقیم میلیون ها انسان و هزاران سازمان درسراسر جهان را تغییر شکل داده است .
هم اکنون ظهور رسانه های جدید ودر راس آن اینترنت ، به طور چشمگیری به افزایش پیچیدگی شبکه های ارتباطی در جهان نا معین و نوین کنونی کمک می کند . اگر می خواهیم تغییر شکل هایی که در جوامع نوین اتفاق می افتد را درک کنیم ، باید نقش عمده ای که این قبیل رسانه ها ایفاء می کنند را شناسایی کرده و از تاثیرات آنها آگاهی داشته باشیم .
به هر صورت هرآنچه جالب بود این است که حرکت های اجتماعی اگر چه در یک کشور کوچک آغاز شد به صورت برق آسایی کل منطقه را در بر گرفت وهنوز شعله های آن خاموش نشده است .
در اینکه از لحاظ تبینی چه عواملی باعث گسترش جنبش های اجتماعی در این منطقه شده است می توان به دلایل بسیار زیادی اشاره نمود . این موضوع بر مبنای مجموعه دلایل متعدد و بر مبنای سطوح تحلیل بین المللی ، ملی و منطقه ای قابل تحلیل است . در سطح تحلیل های ملی تصویر مبهمی از توسعه سیاسی دراین کشور ها وجود دارد . عدم مشارکت تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی درزندگی سیاسی ، قابلیت های نظام های سیاسی این کشورها رابرای پیش بینی تحولات سیاسی از بین برده است . از سوی دیگر انسداد سیاسی گسترده در سیستم باعث غیر شفاف و نامرئی شدن فعالیت جریانات سیاسی در این کشور ها شده است و این موضوع دست به دست هم داده که رژیم های سیاسی این مناطق نتوانند تصویر و درک درست از تحولات زیربنایی سیاست و اجتماع داشته باشند . به عبارت دیگر در فضای سیاسی بسته ، قابلیت تحلیل تحولات سیاسی از نظام ها گرفته می شود . این موضوع منجر به نا توانی سیستم ها در درک تغییرات رخ داده شده در این کشور ها گردیده است و از این روی سیستم این کشور ها با فقدان ستاد های جدید و خط و مشی های نوین برای پاسخ به خواست عمومی مواجه شده اند.( خلف خانی ،1390؛ 3)
آنچه که دراین تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد علل ایجاد جنبش های اجتماعی در این منطقه نیست بلکه نقش اینترنت و فن آوریهای جدید را در جنبش های اجتماعی و شیوه های بکار گیری آنها در پیشبرد جنبش ها و فرصت های ایجاد شده برای فعالین این جنبش ها است . به نظر می رسد که فرصت های ساختاری که در نتیجه ای از انقلابات فن آورانه ایجاد شده است باعث افزایش قابلیت های شبکه ای شدن مدنی در سطح دنیای دیجیتال شده است . به عبارتی دیگر همانگونه که) گرانوتر ( در کتاب « شبکه های سیاسی» توضیح داده است ، فرصت برای مبادله اطلاعات ضمن توانمند سازی کارگزاران برای دسترسی به داده ها و فرصت ها ، تهدیدات و موقعیت ها می تواند در فرایند انتشار جنبش های اجتماعی مو ثر باشد . (خلف خانی ،1390؛ 3-4)
آن چه در این میان جنبه ای مجهول و مبهم دارد این است که جنبش های اجتماعی این کشور ها:
1. نقش جنبش های مذکور و ارتباط آن با شبکه های اینترنتی تا چه حد بوده است ؟ii
2. آیا می توان این جنبش های مردمی را به جنبش های مردمی – اینترنتی تعبیر کرد ؟
3. مرز بین مردمی بودن انقلاب و شبکه های اجتماعی کدام است ؟
بنابراین درتحقیق حاضر به دنبال بیان چگونگی شکل گیری جنبش های اجتماعی درکشورهای
تونس ومصر و شناخت عواملی چون استفاده از شبکه های اجتماعی ، سازماندهی نیروها ایجاد ارتباط
بین توده ها و کمپینگ های نافرمانی مدنی و در نهایت تحرکات خیابانی می باشیم.
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
اهمیت وضرورت تحقیق حاضر از آنجاست که با فراگیر شدن اینترنت وفن آوریهای جدید ارتباطی واطلاعاتی وتاثیر آن برروی بسیاری از شئون اجتماعی ، فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی . جامعه جدید راچنان دستخوش تغییراتی اساسی نموده است که برخی از صاحب نظران از جمله جوزف اس نایiii نظریه پرداز قدرت نرم می گوید : شبکه های اینترنتی بعد جدید از قدرت در قرن 21 می باشند. (جعفری، 1390؛ 3 )
لذا با توسعه اینترنت در دو کشور مصر – تونس شاهدیم که جوانان بیکار وناامید ضمن ارتباط با گروههاو اشخاص مخالف دست به تاسیس شبکه های اینترنتی وسیعی زده تاموجب سقوط دیکتاتورهایی چون بن علی و حسنی مبارک شوند .
در دهه اخیر و با شکل‌گیری و گسترش ابزارهای جدید ارتباطی، فضای جدیدی برای رسیدن به اهدافی که معترضین از نافرمانی مدنی در پی آن هستند ایجاد شده است. اینترنت، تلفن یا موبایل فضای مناسبی را برای اطلاع‌رسانی و یا نافرمانی نسبت به رفتار‌ها و قوانین ناعادلانه و غیرانسانی به‌وجود آورده است. سایت‌های خبری، گروه‌های ایمیل و یا پیام‌های کوتاه موبایل که هر روزه در حال گسترش است از ابزارهای مهم نافرمانی مدنی (الکترونیک) به شمار می‌روند.
شکل‌گیری سایت‌های خبری و اطلاع رسانی، مهم‌ترین نقش را در موفقیت یک نافرمانی مدنی در دو کشور مصر و تونس به‌عهده داشت. سایت‌های خبری این امکان را به‌وجود آورده‌اند که با وجود محدودیت رسانه‌ها و کنترل حکومت‌ها روی آن خبرها و اطلاعات با سرعت در تمام جهان پخش شود.
برگزاری جلسات سخنرانی و بحث و تبادل نظر معترضین درکشور های مصر وتونس و اقصی نقاط جهان از طریق اینترنت و به‌صورت مجازی امکان هماهنگ شدن جنبش‌های اجتماعی- سیاسی را در نقاط فیزیکی مختلف این کشور ها افزایش داده است. از سوی دیگر رسانه جدید امکانی را برای انتقال تجمعات و تحصن‌های عمومی یا قانون‌شکنی‌های فیزیکی مردم در میدان التحریر مصر و خیابان های شهر های تونس به وسیله اینترنت و دنیای مجازی را ایجاد می‌کند و بدین ترتیب مفهوم جدیدی در عمل مستقیم بدون خشونت تحت عنوان نافرمانی مدنی الکترونیک متولد می‌شود.
بنابراین روند استفاده فزاینده ازشبکه های اینترنتی مانند فیس بوک وتوئیتردر هردو کشور برای کمک به سازماندهی ، ایجاد ارتباط و شروع کمپینگ نافرمانی مدنی در تحرکات خیابا نی وجود داشت .
در خیزش جوامع عربی و خاورمیانه به ویژه مصر و تونس مردم عاصی بی هیچ رهبر و پیشقراولی تنها با اتکا به قدرت مردمی و اتحاد خود علیه فقر، بیکاری، گرانی و دیکتاتوری به پاخاسته و به خیابان ها می ریزند و به نتیجه هم می رسند. آنها به طور مستقیم خواهان سقوط رژیم های استبدادی و تغییرات بنیادین در قوانین اساسی کشور خود هستند. در مصر و تونس به دلیل یکصدایی و همگامی مردم و نبود جناح و جناح بازی و ارجحیت ندادن به فلان طبقه و گروه و بسیاری از دلایل دیگر مردم موفق تر عمل کردند.
باعنایت به مسائل مطرح شده و باتوجه به تاثیرات دامنه دار نقش اینترنت بر گستره جنبش های اجتماعی و بذل توجه علمی به جریانات اتفاق افتاده در کشور های مصر و تونس اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد تا با شناسایی سنخ ها و انواع جنبش هایی که در جهان اتفاق افتاده است به یک مدل مفهومی در شناخت نقش اینترنت بر شکل گیری جنبشهای اجتماعی مردم کشور های مذکور رسیده و تفاوت آنها را با دیگر جنبش ها استخراج نمود .
در سیمای تحولات سیاسی رخ داده در جوامع مذکور پرسش هایی وجود دارد که پاسخ به آنها علاوه بر بسط ادراک نظری ما از نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی مصر و تونس می تواند به بسته های لازم ذهنی ، جهت پاسخ گویی به خواسته ها و مطالبات مردم این کشور ها باشد . در این راستا خواهیم کوشید که با شناخت اصول ، اهداف ، عوامل و هدف های مبارزه در جهت شناخت آن به ترسیم یک مدل نائل آییم .
3-1- اهداف تحقیق :
ممکن است درهرتحقیقی که به انجام میرسد برای خوانندگان آن ، این سئوال پیش بیاید که پژوهشگر ازانجام این تحقیق چه هدفی مد نظرش بوده است؟
درپاسخ به این سئوال باتوجه به کتابهای موجود درزمینه روش تحقیق می توان گفت : اهدافی که درهرتحقیق وجوددارد به دو جزء تقسیم می شود یک هدف کلی تحقیق ودیگری اهداف جزئی تحقیق می باشد .بنابراین تحقیق حاضر نیز دارای هر دو جزء آن است که ابتدا هدف کلی تحقیق را مطرح می کنیم .
1-3-1-هدف کلی :
شناخت تاثیر اینترنت در موفقیت جنبش های اجتماعی مصر و تونس.

2-3-1-اهداف جزئی :
1- شناخت نقش اینترنت در مشارکت افراد در جنبش اجتماعی مصر و تونس.
2- شناخت نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم بر جامعه دو کشور.
3- شناخت نقش اینترنت در رهبری وسازماندهی توده هادر جوامع مصر وتونس .

4-1- سئوالات تحقیق :
اینترنت چه تاثیری بر موفقیت جنبش های اجتماعی مصر و تونس داشته است ؟
آیا فضای اینترنت موجب تقویت مشارکت افراد در جنبش اجتماعی دو کشور مذکور بوده است ؟
آیا فضای اینترنت توانسته تاکتیک های جدید مبارزاتی را ارائه نماید ؟
آیا اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم بر جوامع دو کشور تاثیرگذار بوده است ؟
آیا اینترنت در رهبری توده های مردم دو کشور مصر و تونس تا ثیر گذار بوده است ؟
آیا اینترنت در کسب حمایت داخلی و خارجی دوکشور مصر و تونس موثر بوده است
آیا اینترنت توانسته است مردم دو کشور مصر و تونس را به سطحی از آگاهی رسانده تا در جنبش مشارکت کنند ؟

فصل دوم
مروری بر ادبیات و چارچوب نظری

مقدمه :
این فصل را با پیشینه تحقیق و بحث در باره موضوع مورد نظر که شخصیت های مختلف داخلی و خارجی در مورد آن مقالاتی به چاپ رسانده اند آغاز نموده سپس مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی داشته و دید گاههای نظریه پردازانی که برنقش اینترنت و تاثیر اجتماعی آن مطالبی ارائه کرده اند را مطرح می نماییم و چارچوب نظری تحقیق را براساس نظریات گفته شده مشخص نموده ومدل نظری ، قضایای نظری و فرضیات تحقیق را از آنها استخراج می نماییم در انتهای فصل به تعاریف اصطلاحات و مفاهیم موجود می پردازیم .
1-2- پیشینه تحقیق
با توجه به جدید بودن موضوع و اینکه این انقلاب به ثبات لازم نرسیده است . کار های محدودی در این زمینه صورت گرفته است . می توان آنها را به دو گروه مقالات خارجی و مقالات داخلی تقسیم بندی نمود و با ذکر این موضوع که اکثریت این مقالات در روز نامه ها و و بلاگ های خبر تحلیلی و فیلم های مستند و مصاحبه با اشخاص دانشگاهی و متخصص در مسائل سیاسی مطرح شده است نام برد . بنابراین در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد .

1-1-2-مقالات داخلی
1. مقاله مهدی خلفخانی، (1390 ) ، با عنوان « شبکه ای شدن مدنی درفضای سایبری وتاثیر آن برجنبش های نوین اجتماعی درخاورمیانه » ،چاپ شده در فصلنامه مطالعات سیاسی می باشد. ایشان به بررسی نقش گسترده ای که اینترنت و فضای سایبری در تحولات سیاسی و قابلیت های این فضا برای پیشبرد جنبش های اجتماعی در برخی از کشور های خاور میانه داشته است پرداخته ونشان می دهند که فضای سایبری و قابلیت های فن آورانه این فضا به وسیله فعالان اجتماعی برای پیشبرد اهداف اساسی جنبش ها و برای تامین اهدافشان مورد استفاده قرار می گیرند و چگونه ساختار های فرصت ایجاد شده در فضای سایبربه شبکه ای شدن مدنی جنبش های اجتماعی کمک خواهد نمود ؟ همچنین ساختار های فرصت ایجاد شده در نتیجه فرصت های دیجیتالی ، می توانند منجر به ایجاد حوزه عمومی جدیدی برای راهبری جنبش های اجتماعی دیجیتالی گردند . ایشا ن با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح می نمایند به نتایجی که در ذیل آورده می شود می رسند :
اینترنت به عنوان وسیله ای برای طرح گفتمان های ضد حکومتی و هژمونیک گردید .
اینترن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جنبش های اجتماعی، فضای مجازی، ایدئولوژی، شبکه های اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درباره خاورمیانه، شبکه های اجتماعی، جنبش های اجتماعی، انقلاب های عربی