منبع پایان نامه درباره جنبش اجتماعی، ایدئولوژی، متغیر مستقل، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تلویزیونی بی بی سی li فارسی با عنوان چطور فیس بوک دنیارا دگرگون کرد مورد بررسی قرار داده ایم .
همچنین از تعداد 35 سایت و وبلاگ خبری (10% ) آن یعنی ( 5/3% ) را برای انجام تکنیک تحلیل محتوا انتخاب کرده ایم که عبارتند از : 1. سایت وبلاگ نیوزlii ومقاله آن با عنوان«نقش شبکه های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات مردم مصر». 2. سایت عصر ایران liii و مقاله آن با عنوان«انقلاب تونس مدیون موبایل و اینترنت » . 3. سایت ساجدliv و مقاله آن با عنوان «نقش رسانه ها در انقلاب مصر » . 4. سایت تبیان و مقاله آن با عنوان «انقلاب تونس چگونه آغاز شد ؟ ».
علاوه بر موارد بالا از تعداد 11 مقاله درج شده در مجلات و روزنامه ها (10 % ) یعنی ( 1/1% ) را برای انجام تکنیک تحلیل محتوا برگزیده ایم که عبارتند از : 1. نشریه فرهنگی تحلیلی راه با عنوان مقاله «انقلاب ، جوانان ، اینترنت » 2. فصل نامه جهان اسلام و مقاله آن باعنوان « جوانان در خیزش نوین مردم مصر»برای نمونه های مورد مطالعه مجموع 86 پرسشنامه که براساس صحنه های فیلم و پارا گراف های متن می باشد پر شده است.
5-3- واحد تحلیل
واحد های تحلیل این تحقیق رويدادها مي باشند كه عبارتند از :
الف ) صحنه های اول ودوم فیلم مستند گزارشگر شبکه بی بی سی فارسی با عنوان « فیس بوک چگونه دنیارا دگرگون کرد » را به عنوان واحد تحلیل انتخاب کردهایم همچنین لازم به ذکر است که صحنه اول فیلم مربوط به جنبش مردمی کشور تونس و صحنه دوم مربوط به جنبش مردمی کشور مصر می باشد .
ب) پاراگراف های صفحه انتشار یافته در سایت های ذکر شده در نمونه گیری برای هر چهار مقاله به عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است .
ج ) از دو مقاله چاپ شده در نشریه راه و فصل نامه جهان اسلام که در نمونه گیری ذکر شد ه است کل پاراگراف صفحه های متن آنها به عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است .
6-3-مقوله های تحلیل
فضای اینترنت به عنوان مقوله شامل:
شبکه های اجتماعی ، فیس بوک ، تویتر ، وبلاگ ، سایت ، صفحه ، آنلاین ، رسانه های نوین و ویکی لیکس می باشد .
جنبش اجتماعی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
حرکت های مردمی ، اعتصابات مردمی ، تظاهرات ، حضورمعترضان ، حضورناراضیان و فعالان جنبش می باشد.
رهبری توده ها به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
سازماندهی افراد ، هماهنگی بین مردم ، فراخوان مردم و رهبری آنها می باشد .
مشارکت افراد در جنبش به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
شرکت افراد یا شرکت کنندگان در جنبش ، پیوستن افراد به جنبش ، پذیرش فراخوان رهبران یا سازماندهندگان ، حضور در تظاهرات ، تجمعات ، راي گيري ، تحصن و احزاب می باشد .
حمایت های داخلی و خارجی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
حمایت افراد داخل و خارج کشور از جنبش ، حمایت خبرگزاری ها از جنبش چه داخلی وخارجی باشندو سخنرانی سران کشور ها از جنبش مردمی، ارسال پول ، حمايت رسانه اي ، كمپين بين المللي ، تجمع مقابل سفارت خانه ها در خارج ، تحريم هاي بين المللي ، بستن سفارتها ، تقليل رابطه ديپلماتيك ، تظاهرات حمايتي ، ارسال پول ،ارسال اسلحه و نمايش تصاوير می باشد.
تاکتیک های اعتراضی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
چگونگی مبارزه ، شیوه های اعتراضی مانند درگیری ، شعار دادن و نوشتن ، رمز گذاری های اینترنتی پیام ها می باشد .
ایدئولوژی به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
ارائه ارزشهای ضد دولتی مانند اسلام گرایی ، دموکراسی و آزادی، ارزشهاي بنيادين ، ارزشهاي غالب ، نظام فكري و نظام عقيدتي حاكم می باشد .
زیر سئوال رفتن مشروعیت نظام حاکم به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
به چالش کشیدن نظام حاکم با شیوه هایی مانند اعتراضات ضد دولتی به بهانه هایی چون فساد اقتصادی نظام حاکم ، وجود بیکاری ، گسترش فقر ، گرفتن رشوه ماموران دولتی ، عملکرد سیاست خارجی و وجود قوانین غیر انسانی، عدم مقبوليت ، عدم پذيرش همگاني ، عدم همراهي و همكاري با نظام می باشد .
آگاهی مردم به عنوان مقوله شامل طبقاتی چون :
پخش اخبار از سوی رسانه ها ، نوشتن پیام و پخش آنها ، همچنین تصاویر و اطلاع رسانی، مطالعه شدن ، آگاهي يافتن ، خبردار شدن ، صاحب معلومات شدن و می باشد .
بنا براین موضوع تحقیق در حوزه جامعه شناسی تدوین گردیده و داده های اساسی آن به روش جامعه شناسی تاریخی و تحيلي محتوي ، جمع آوری شده و با تکنیک تحلیل محتوا و روش تاريخي اسنادي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ارتباط با جنبش های اجتماعی دیدگاههای نظری زیادی مطرح است که دراین تحقیق با توجه به سئوالات مطرح شده در آن از نظریات متفاوتی که توسط دانشمندان علوم اجتماعی در این زمینه بیان شده بود استفاده گردید و سپس به شرح قضایای نظری موجود پرداخته و مدل نظری خود را ارائه می دهیم . در انتهای تحقیق بعد از یا فته های اساسی تحقیق به بخش نتیجه گیری رسیده و پیامد های استفاده از اینترنت در جنبش های مردمی دو کشور مصر و تونس را بیان می نماییم .
7-3- متغير هاي مورد استفاده در اين پژوهش
براساس مدل نظری تحقیق می توان متغیر های تحقیق را به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم کرد . در ابتدا قبل از بیان متغیر ها تعریف آنها را لازم دانسته و به آن اشاره ای خواهیم داشت .
متغیر : به بعد تجربی مفهوم اشاره دارد که قابل اندازه گیری و متضمن صفات کیفی و کمی متفاوتی است . این صفات از یک واحد تحلیلی به واحد تحلیلی دیگر متفاوت است . ( ساعی ، 1387 ، 79 )
متغیر مستقل : منظور متغیر هایی است که که بر دیگر متغیر ها تاثیر می گذارند . این نوع متغیر هارا متغیر تجربی یا آزمونی نیز می خوانند . ( ساروخانی ، 1382 ، 127
متغیر وابسته : منظور متغییر هایی است که در جریان یک تحقیق ، متاثر از متغیر یا متغیر های دیگرند . این نوع متغیر ها را متغیر های تاثیر پذیر می خوانند . ( ساروخانی ، 1382 ، 128 )
1.فضای اینترنت و وجود شبکه های اجتماعی در آن به عنوان متغیر مستقل بر روی جنبش اجتماعی تاثیر گذار می باشد .
2.فضای اینترنت به عنوان متغیر مستقل بر روی رهبری جنبش تاثیر گذار می باشد .
3.فضای اینترنت به عنوان متغیر مستقل برروی مشارکت افراد در جنبش تاثیر گذار می باشد .
4.مشارکت افراد در جنبش به عنوان متغیر تاثیر گذار بر حمایت مالی و معنوی می باشد .
5.رهبری جنبش به عنوان متغیر تاثیر گذار بر بکار گرفتن ساختار های جدید و روشن می باشد .
6.بکار گرفتن ساختار های روشن در جنبش توسط رهبر تاثیر گذار بر ارائه ارزش ها و هنجار های جدید ( ایدئو لوژی ) .
7. ارائه ایدئولوژی جدید موجب جلب حمایت های داخلی و خارجی می شود .
8.رهبری جنبش و ارتباط با سایر اعضا موجب ارائه تاکتیک های اعتراضی جدید می شود .
9. ارائه تاکتیک های اعتراضی موجب کاهش مشروعیت نظام حاکم اختلاف شدید بین مسئولین و مردم و در نتیجه جنبش به موفقیت می رسد .
جدول شماره ( 3)
انواع متغییر
متغیر مستقل
متغیر وابسته

فضای اینترنت
جنبش اجتماعی
سطح آگاهی مردم
مشارکت مردم
رهبری توده ها
تاکتیک های اعتراضی
ایدئولوژی جدید
کسب حمایت داخلی و خارجی
زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم

8-3-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :
بنابراین با توجه به فرضیات و مدل تحقیقی متغیر های آن به شرح ذیل می باشد که برای هر کدام تعاریفی ارائه شده است .
1-8-3-جنبش اجتماعی: lv
تعاریف نظری :
1. جنبش اجتماعی را می توان کوشش جمعی برای پیش برد منافع مشترک ، یا تامین هدفی مشترک ، از طریق عمل جمعی خارج از حوزۀ نهادهای رسمی تعریف کرد . (گیدنز ، 1376، 679)
2. فرهنگ واژگان آکسفورد جنبش اجتماعی را جریان یا مجموعهای از کنشها و تلاشها از سوی مجموعهای از افراد که به شکلی کم و بیش پیوسته به سوی هدف خاصی حرکت میکنند یا به آن گرایش دارند تعریف میکند. ماکس وبر نیز آن را اقدام جمعی گروهی از افراد جامعه میداند که برای نیل به هدفی کم و بیش مشخص کنشهای اجتماعی متفاوتی را به عنوان رفتار انسانی معناداری که به کنش کنشگران دیگری برمیگردد تعریف میکند. (مشیرزاده، 1381،10)
3. جنبش‌های اجتماعی پدیدههای اجتماعی زودگذرند که دارای دورههای زمانی کوتاهمدت هستند. جنبش اجتماعی یک کنش جمعی نسبتاً پایدار است که یا ترویج مییابد و یا در مقابل تغییر مقاومت میکند. رهبریت در جنبش توسط پاسخ غیررسمی اعضا تعیین میشود و یک شیوه قانونی را دنبال نمیکند. اغلب جنبش‌های اجتماعی نمایانگر ادبیات، هنر و پذیرفتن سبک زندگی خاص خود هستند.( واگو ،1373،208)
4.  به عقیده دانیل کاماشو، جنبش های اجتماعی در جامعه های مدنی تعین می یابند. آنها در دفاع از منافع ویژه بخش های معینی از جامعه روند پویا (نه همیشه ساختاری شده) را تشکیل می دهند. (رسانه ، 1390 )
  5. امّا به تصریح ژیلبرتو ژیمنس: جنبش ها همیشه بیانگر تضادهای ساختاری سیستم اجتماعی هستند و می توانند بنا بر بحران های کشمکش آمیز فعال و ظاهر شوند.( کیوان ، 1386)
6. بنابراین جنبش اجتماعی وقتی پدید می آید که گروهی از افراد به گونه ای سازمان یافته درصددتغییر یا حفظ برخی از عناصر جامعه برآیند . جنبش های اجتماعی باصورتهای ساده رفتار جمعی این تفاوت رادارندکه بسیارسازمان یافته ترند وعمری بسیار طولانی تر دارند . فرق عمده یک جنبش اجتماعی بایک نهاد این است که جنبش با مقایسه نهاد دوام کمتری دارد . (کوئن ، 1376 ، ص 315 )
تعریف عملیاتی :
تعريف عملياتي سطح نظري را به سطح تجربي متصل مي کند . به عبارت ديگر از طريق تعريف عملي ، معرف هاي قابل اندازه گيري براي هر يک از مفاهيم فرضيات اقامه مي شود ( ساعي ،1387، 76 ).
براساس فرضیه مطرح شده به نظر مي رسد فضای اینترنت و وجود شبکه های اجتماعی روی جنبش اجتماعی مردم مصر و تونس تاثیر گذارمی باشد. بنابراین برای سنجش این فرضیه( جنبش اجتماعی) ازدیدگاه های مختلف اسملسر ، چالرز تیلی و آلن تورن استفاده شده است. وبرای اندازه گیری آن از شاخص هایی چون حرکت های مردمی ، اعتصابات مردمی ، تظاهرات ، حضورمعترضان ، حضورناراضیان و فعالان جنبش استفاده نموده ایم.
2-8-3-اینترنت:lvi
تعریف نظری :
یک سامانه ارتباطات جهانی است وازاتصال شبکه های عمومی و خصوصی که از قراردادهای اینترنتی (IP و TCP) ،قراردادهای مرکزی (هسته ای ) وابسته به آنها مانند DNS و قراردادهای مسیریابی بسته ای استفاده می کنند ،پدید می آید. ( شهیدی ، 1390 ، 4)
تعریف عملیاتی :
برای اندازه گیری مفهوم اینترنت به عنوان یک متغیراز فرضیات تحقیق از شاخص هایی با عنوان های ذیل استفاده نموده ایم تا بتوانیم فرضیات مطرح شده در این پروژه را مورد بررسی قرار دهیم و آنها عبارتند از :
شبکه های اجتماعی ، فیس بوک ، تویتر ، وبلاگ ، سایت ، صفحه ، آنلاین ، رسانه های نوین و ویکی لیکس که هر کدام شاخص های قابل اندازه گیری از مفهو اینترنت می باشد.
3-8-3-ایدئولوژی : lvii
تعاریف نظری :
مفهومی است که درآغاز به سال 1801 توسط فیلسوف فرانسوی تراسیlviii در معنای جدیدش به کار رفت . در نظر او مجموعه آرمانهای انسانی و اندیشه علمی را شامل می شود . در معنای لغوی دانش اندیشه هاست . امروزه به معنای مجموعه کم و بیش متجانسlix اندیشه ها ،باورها و آرمانهایی است برورای دانش که فرد یا گروههایی را مخصوصاً به جهت داشتن بعدی عاطفی – هیجانی به حرکت آورد . معادلهایی درفارسی یافته است چون ، مسلک ، بحث درتصورات و مفهومات. ژان پل سارتر آن را چنین تعریف می کند : اندیشه ای است مرکب که توسط محیط پیرامون در ما پدید می آید وسپس بدان باز گشته برآن اثر می نهد . دیدگاه مارکس و انگلس در این باب مخصوصاً در کتاب ایدئولوژی آلمان (1826) جای یافته است . به نظر آنان ، ایدئولوژی سخت متاثر از شرایط مادی است . آنان ایدئولوژی را « آگاهی دروغین » دانسته دربرابردیدگاههای علمی قرارمی دهند . علاوه براین سراسر آثار مارکس مشحون از کاربرد این واژه در معناهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جنبش اجتماعی، جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی، ایدئولوژی Next Entries منبع پایان نامه درباره ایدئولوژی، نظام سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل داده