منبع پایان نامه درباره توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری روستایی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

منابع طبيعي و تاريخي– فرهنگي گردشگري منطقه و جلوگيري از تخریب‌های زیست‌محیطی و تاريخي- فرهنگي آن.
– و احداث بیمارستان‌های تخصصي مدرن و به‌کارگیری پزشكان متخصص و تجهيز مراكز فعلي با دستگاه‌ها و تجهيزات مدرن براي جذب مسافراني كه خواهان محصولات گردشگري علمي و پزشكي هستند.

5-6-5- نتیجهگیری
با توجه به يافتههاي اين پژوهش، شهرستان لاهیجان از آب‌وهوای مناسبي در تمامي طول سال برخوردار است و همچنين داراي جاذبههاي متنوع طبيعي و زیست‌محیطی است. در كنار اين طبيعت بكر و زيبا از جاذبههاي خاص ژئوتوريستي نيز برخوردار است كه به همراه فرهنگ غني و سنتي و قدمت تاريخي آن مجموعه‌ای از بهترين جاذبههاي گردشگري در سطح استان به شمار می‌آید. نتايج بررسي و تحلیل‌ها نشان می‌دهند كه شهرستان لاهیجان با جاذبه گردشگري، ميتواند يكي از محورهاي مهم گردشگري استان باشد. با توجه به بررسي وضعيت موجود و شناسايي نقاط قوت و فرصت‌های توسعه توريسم در منطقه و از طرفي، نقاط ضعف و تهديدهايي كه در فرايند توسعه گردشگري اين ناحيه وجود دارد، میتوان با شناسایی و احياي برگزاري دوره‌های آموزشي در زمينه خدمات گردشگري، معرفي آثار تاريخي و جاذبه‌های گردشگري در رسانه‌ها و تقويت و تشویق تورهاي گردشگري کوتاه‌مدت، استفاده از مدیران تحصیل‌کرده و آگاه به مسائل گردشگری در رأس امور تصمیم‌گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارگان‌ها و مؤسسات مرتبط با گردشگری منطقه لاهیجان، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیت‌های نسبی شهر لاهیجان در زمینه سرمایه‌گذاری‌های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه‌گذاری به بهبود وضعیت فعلی گردشگری شهر لاهیجان کمک کرد.

5-6-6-پيشنهادها
با توجه به نارسایی‌ها و مشكلات بیان‌شده در توسعه گردشگري در شهرستان لاهیجان و براي دستيابي به رشد و شكوفايي اين صنعت در منطقه و بهبود كاركردهاي گردشگري در راستاي توسعه گردشگري منطقه و كسب درآمدها و منافع بيشتر در بخش گردشگري موارد زير پيشنهاد می‌شود:
– استفاده از مديران تحصیل‌کرده و آگاه به مسائل گردشگري در رأس امور تصمیم‌گیری و اجرايي؛
– هماهنگي بين مديران منطقه و ديگر ارگان‌ها و مؤسسات مرتبط با گردشگري منطقه لاهیجان
– مشاركت دادن مردم در امر تصميم سازي و تصمیم‌گیری و اجراي برنامه‌های گردشگري،
– ايجاد تشكيلات سازماني منسجم در بخش گردشگري و بهسازي تشكيلات اجرائي فعلي،
– سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های فرهنگي و آموزش مردم محلي جهت برقراري ارتباط مناسب با گردشگران، با برگزاري دوره‌های آموزشي؛
– ايجاد تبليغات گسترده و مناسب و تهيه و توزيع بروشورهای تبليغاتي براي آشنايي بيشتر گردشگران از امكانات و جاذبه‌های گردشگري منطقه؛
– بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل داخلي
– معرفي مزیت‌های نسبي لاهیجان در زمينه سرمایه‌گذاری‌های گردشگري از سوي مديران منطقه براي متقاضيان سرمایه‌گذاری؛
– انجام هزینه‌های لازم در زمينة مطالعات و تحقيقات بازاريابي؛
– زمینه‌سازی براي رفع موانع و تنگناهاي اجرايي و اصلاح مقررات موجود؛
– ايجاد ظرفیت‌های جديد گردشگري در سطح منطقه؛
– برنامه‌ریزی مناسب براي كاهش هزينههاي تمام‌شده براي گردشگران از طريق: ايجاد تورهاي گردشگري گروهي
– راه‌اندازی بانك اطلاعات گردشگري و بهرهگيري از راهنماهاي گردشگري؛
– حفظ،نگهداري و بازسازي جاذبه‌های گردشگري در سطح منطقه در راستاي توسعه پايدار؛
– ساخت امكانات و تسهيلات لازم در سایت‌های گردشگري؛
– ايجاد تمهيداتي براي جذب بيشتر گردشگر
– توسعه و بهبود امكانات رفاهي و تفریحي و ساخت پروژه‌های ورزشي براي جذب گردشگر ورزشي،
– بهبود زیرساخت‌های اقامتي و غذاخوري در سطح استانداردهاي جهاني و متناسب با سلیقه‌های متفاوت و طبقه‌های مختلف اجتماعي؛
– با توجه به اينكه نخستين و مهم‌ترین عامل در جذب جهانگردان،تأمین امنيت منطقه سفر است و هيچ گردشگري را نمی‌توان مجبور كرد كه پا به منطقه‌ای بگذارد كه ازنظر او ناامن است، لذا ارگان‌های مربوطه در زمينه امنيت و گردشگري با هماهنگي و داشتن برنامههاي منسجم شرايط امنيت كامل را برقرار كنند و با تبليغات گسترده ذهنيت گردشگران را در مورد اوضاع امنيتي منطقه تغيير دهند؛
– احياي مشاغل سنتي منطبق با فرهنگ بومي منطقه مانند صنایع‌دستی و عرضه آن به گردشگران؛
– حضور فعال در نمایشگاه‌های گردشگري داخلي و خارجي و همین‌طور برپايي نمایشگاه‌های مختلف در سطح منطقه؛
– برپايي جشن‌ها و جشنواره‌های مختلف در طول سال به‌خصوص در فصول گردشگري و تعطيلات.

منابع

اديب عباسي، منصور(1382 )، شهر من لاهيجان، چاپ اول، شادمان.
اصلاح عرباني، ابراهيم(1380)، كتاب گيلان سه جلدي ، چاپ دوم، گروه پژوهشگران ايران.
اکبری، زهرا و ابونوری، عباسعلی(1391)، طبقه بندي عوامل مؤثر بر شاخص هاي اقتصادي گردشگري خارجي(مطالعه موردي: كشورهاي منتخب)، جغرافيا و توسعه، شماره 34، ص 56-33
الوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصوم،(١٣٨٥)، فرایند مدیریت جهانگردی، ويرايش اول، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی(1389)، مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی، انتشارات هله.
تقوایی، مسعود و مبارکی، امید (1388) ،بررسی و تحلیل فضاهای توریستی شهر تبریز به منظور برنامه ریزی توریسم در آن، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی، س 15، ش 33.
حیدری، رحیم(1389)، مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت.
خالدي، شهريار ( 1374 )، آب و هواشناسي كاربردي، انتشارات قومس.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره تحلیل عوامل، بندر انزلی، منطقه آزاد، راهبردهای رقابتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارکنان اداری، دانشگاه شیراز، هوش سازمانی، رفتار شهروندی