منبع پایان نامه درباره تلفن همراه، بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، خوشه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

ه کاربران زیادی تمایل داشته باشند بخش زیادی از کار های روزمره خود را به وسیله تلفن همراه انجام دهند و از سوی دیگر بهبود خدمات ارائه شده بوسیله اپراتور های تلفن همراه در کشور که در حال گذر از اپراتور های نسل دوم و ورود به اپراتور های نسل سوم( 3G) است می تواند زمینه را برای افزایش خدمات متنوع ( از جمله اینترنت با سرعت مناسب در کشور) فراهم کند، که توجه به این شرایط در کشور فرصت هایی را برای توسعه خدمات بانکداری پیشرفته و مخصوصا بانکداری موبایلی مهیا می سازد. آمار ارائه شده در جدول 2.1 نشان می دهد که تعداد کاربران بانکداری موبایلی که در 7 ماهه اول سال 1391 به شبکه بانکداری موبایلی، بانک کشاورزی اضافه شده اند در شهر تهران 1184 نفر و درکل کشور 23032 نفر است که می تواند با بهبود در زیرساختار های ارتباطی کشور و استفاده از تجهیزات مدرن بوسیله بانک این مقادیر افزایش یابد.
این موضوع ظرفیت و پتانسیل بالای بازار های مختلف سرویس های موبایلی در ایران را نشان می دهد که ازجمله مهمترین آنها می توان از بانکداری موبایلی نام برد. مسلما برای توسعه بانکداری از طریق موبایل باید بانک ها توجه خاصی را به سیستم های به روز و کارآمد برای جلب نظر مشتریان داشته باشند و دلایل مهم و تاثیرگذار برای استفاده از بانکداری موبایلی را شناسایی کنند که تحقق این کار می تواند منافع زیادی برای سیستم بانکداری و مشتریان بانک های ایران داشته باشد از جمله:
1) عدم نیاز به شعبه های زیاد در مکان های مختلف
2) کاهش هزینه های بانکی( مدیریتی و پرسنلی)
3) امکان مدیریت ارتباط با مشتری بصورت سریع و آنی
4) کاملا شخصی و همواره در دسترس بودن
5) کاهش هزینه سفر های درون شهری
با توجه به بررسی هایی که انجام شد، اکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه بانکداری موبایلی بر مبنای الگو های پذیرش بانکداری موبایلی بوده و به دلیل کمبود پژوهشهای انجام شده در زمینه بخشبندی بانکداری موبایلی ، در این مطالعه با الگو گرفتن از کار های انجام شده در زمینه بخش بندی بانکداری اینترنتی به دنبال بخش بندی کاربران بانکداری موبایلی هستیم.
با افزایش یافتن رقابت در صنعت بانکداری یک راه برای توسعه رابطه مستمر با مشتریان بخش بندی بازار است. چنین بخش بندی موجب درک بهتر از نیازها و ویژگیهای مشتریان میشود و ممکن است به بانکها در شناسایی فرصتهای جدید در بین گروههای مشتریان کمک کند(Dibb, & Simkin,1997). با توجه به اهمیت موضوع و نقش حساسی که بانکداری موبایلی در ساده سازی پرداخت های الکترونیکی و بانکی در کشور می تواند داشته باشد، در این پژوهش با توجه به اهداف بانک کشاورزی در جهت استفاده از فناوری های نوین و مشتری پسند برای جذب مشتریان بیشتر ( مانند توسعه کارت های الکترونیکی، دستگاه های کارت خوان و انواع سیستم های اینترنتی )، به بررسی انتظارات مهم در بانکداری موبایلی از نظر مشتریان پرداخته می شود تا مبنایی برای بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی فراهم شود.که نتایج آن می تواند به بانک ها در جهت توسعه سریع تر بانکداری موبایلی کمک نماید.

3.1- اهداف پژوهش
هدف اصلی: بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات
اهداف فرعی:
1) شناسایی انتظارات مشتریان از بانکداری موبایلی
2) شناسایی بخشهای مختلف بر اساس انتظارات مشتریان
3) استخراج نیمرخ ( بر اساس سن، جنسیت، شغل، تحصیلات) مخصوص هر بخش از مشتریان
4) ارائه راهکار های بازاریابی برای هر بخش از مشتریان

4.1- سولات پژوهش
سوال اصلی: انتظارات موثر بر بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی کدامند؟
سوالات فرعی:
1) انتظارات مشتریان از بانکداری موبایلی کدامند؟
2) مشتریان بر اساس معیارهای مورد انتظار به چه بخش هایی تقسیم می شوند ؟
3) نیمرخ مخصوص( بر اساس سن، جنسیت، شغل، درآمد ) هر بخش از مشتریان چگونه است؟
3) چه راه کارهایی از نظر بازاریابی برای هر بخش از مشتریان باید ارائه شود؟

5.1- نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده کنندگان( مستقیم و غیر مستقیم ) از نتایج
با توجه به اهمیت و مزایایی که بانکداری از طریق موبایل برای بانک ها دارد و اجرای درست و کامل این نوع از سرویس می تواند باعث جذب مشتریان برای بانک ها شود و با توجه به درخواست بانک کشاورزی برای انجام پژوهش ها کامل در این زمینه ، پس از جلساتی که با مسئولین بانک برگزار شد و نقطه نظراتی که در رابطه با توسعه فناوری های جدید بانکداری و مخصوصا بانکداری از طریق تلفن همراه داشتند و به علت عدم انجام مطالعات کامل و جامع درباره بانکداری موبایلی در ایران، تصمیم به اجرای این مطالعه گرفته شد و انتظار می رود که پس از انجام این مطالعه شاخص ها و انتظارات کلیدی موثر بر استفاده از بانکداری موبایلی مشخص و میزان اهمیت و اولویت هر یک از آنها برای بخش های مختلف مشتریان آشکار شود. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه علاوه برکمک به توسعه دانش می توانند برای مدیران بانک های دولتی و خصوصی و سایر موسسات مربوطه به منظور جذب مشتریان بیشتر، کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری با توجه به شناخت انتظارات و معیار های مورد نظر مشتریان کمک شایان توجهی نماید.
6.1- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
1.6.1- بخشبندی1
در تعریفی اسچیفمن و کانوک 2بیان می کنند که بخش بندی بازار ، تقسیم یک بازار بالقوه به چندین زیر مجموعه است، هر زیر مجموعه از مصرف کنندگان که نیاز ها یا ویژگی های مشترکی دارند، و یک یا چندین زیر مجموعه به عنوان بازار هدف شرکت انتخاب می شوند و یک آمیخته بازاریابی ویژه برای رفع نیاز های این بازار های هدف ارائه می شود.
2.6.1- کاربران
منظور از کاربران، آن دسته از مشتریان بانک ها هستند که نرم افزار بانکداری موبایلی را بر روی گوشی خود نصب کرده اند و در حال حاضر از خدمات ارائه شده بوسیله بانکداری موبایلی ها مانند مانده گیری از حساب ها، پرداخت قبوض، انتقال وجه، خرید شارژ و سایر خدمات قابل ارائه بوسیله بانکداری موبایلی ها استفاده می کنند. یا به طریقی sms بانک آنها فعال است بطوری که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال در حسابهایشان از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی می شود.
3.6.1- بانکداری موبایلی3
بانکداری موبایلی را می توان این گونه تعریف کرد: انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط ابزار سیار که واسطه آن بانک و یا واسطه مالی و اعتباری و یا یک مرکز تایید هویت باشند. امروزه بانکداری موبایلی اغلب توسط پیام کوتاه یا اینترنت انجام میشود، همچنین می تواند با اجرای برنامه های خاصی بر روی تلفن همراه صورت بگیرد. خدمات بانکداری موبایلی بوسیله ارتباط بین دستگاه های کاربران و سرور بانک انجام می گیرد. وقتی کاربری تقاضای سرویسی می دهد این تقاضا به سمت اپراتور تلفن همراه و سپس دروازه سرور فرستاده می شود. سرور مذکور درخواست را ترجمه کرده و ان را به سمت سرور بانک می فرستد، سپس سرور بانک مشتری را برای شماره تلفن همراه و اطلاعات دیگر بر اساس بانک اطلاعاتی اش تایید و درخواست معتبر را پردازش می کند. نتیجه به سرور اپراتور ارتباط سیار فرستاده می شود که فرمت آن را تبدیل و برای نمایش به دستگاه تلفن همراه کاربر منتقل می کند ( جنیدی، 1387، ص 3 ).
منظور از بانکداری موبایلی در این پژوهش این است که مشتریان بانک با نصب نرم افزار بانکداری موبایلی بر روی گوشی خود می توانند بسیاری از فعالیت های بانکی خود از قبیل مانده گرفتن از حسابها، پرداخت قبوض، انتقال وجه و … را در کمترین زمان ممکن و با بیشترین دسترسی انجام می دهند.
4.6.1- خوشه بندی
خوشه بندي در واقع يافتن ساختار در مجوعه اي از داده هايي است كه طبقه بندي نشده اند. به بيان ديگر ميتوان گفت كه خوشه بندي قراردادن داده ها در گروه هايي است كه اعضاي هر گروه از زاويه خاصي شباهت دارند. درخوشه بندي سعي مي شود تا داده ها به خوشه هايي تقسيم شوند كه شباهت بين داده هاي درون هر خوشه حداكثر و شباهت بین داده های خوشه های مختلف حداقل باشد. برای خوشه بندی کردن داده ها از روش های مختلفی استفاده می شود که از این بین میتوان به روش خوشه بندی سلسله مراتبی که خود شامل دو روش خوشه بندی از بالا به پایین یا تقسیم کننده و خوشه بندی از پایین به بالا یا متراکم شونده می شود اشاره کرد. همچنین میتوان به روش خوشه بندی غیر سلسله مراتبی که شامل روش آستانه موازی، روش آستانه متوالی و روش بهینه کردن میشود اشاره کرد.
5.6.1- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به منظور آماده سازی، مدیریت و کنترل مبادلات مالی بیان می شود. در بسیاری موارد بانکداری الکترونیکی را بانکداری مجازی نیز می نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. در واقع بانکداری الکترونیکی شامل کلیه کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان از آن استفاده می کنند. این کانال ها عبارتند از تلفن، اینترنت، موبایل، دستگاه خودپرداز و پایانه های فروش (کیمیائی، 1381، ص 94).

مقدمه
صنعت بانکداري امروزه به سرعت در حال تغيير است. با توسعه اقتصاد بين المللي و رقابتي شدن بازارها، بانکها نيز تحت تاثير قرار گرفته اند، نيروي اصلي در اين محيط تکنولوژي است که موجب شکستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات و خدمات جديدي ايجاد کرده است. امروزه بانکهاي بسياري در سطح جهان ارائه خدمات الکترونيکي را به عنوان ابزاري براي توسعه بازار، بهبود خدمت به مشتري، کاهش هزينه ها و ارتقاي بهره وري به کار مي گيرند . افزايش رقابت، تغيير محيط کسب و کار و جهاني سازي از تغييرات عمده اي هستند که در صنعت خدمات مالي و بانکداري به وقوع پيوسته است. تقاضا براي خدمات مالي به سرعت در حال تغيير است و رفتار مشتريان نسبت به دهه قبل تغيير کرده است. کشور های صاحب فن آوری در حال اجرای زیر ساخت های لازم جهت اجرای بانکداری بر اساس موبایل هستند. این شیوه فراتر از شیوه های دیگر است زیرا مشتری بدون داشتن رایانه و فقط از طریق تلفن همراه می تواند کلیه خدمات بانکی را هر زمان و در هر مکان انجام دهد. یعنی می تواند در کشوری مانند ایران بدون داشتن رایانه و فقط از طریق اتصال به خطوط تلفن پول را در حساب خود در کشوری مانند آمریکا دریافت نموده و به حساب مشتری در بانک کشور ثالث مانند کانادا پرداخت نماید. این شیوه مبتنی بر دارا بودن امکانات الکترونیکی و ماهواره ای پیشرفته و خطوط فیبر نوری است. مشتری با داشتن تلفن همراه خود که قابلیت انجام خدمات بانکی را دارد میتواند به بانک خود ( بدون محدودیت زمانی و مکانی) متصل شود و دستورات پرداخت را از طریق آن انجام دهد.
در مجموع لازم به ذکر است که این فصل به 3 بخش کلی قابل تفکیک است:
1- مبانی نظری: در این قسمت به مباحث کلی و به عبارتی پیش نیاز جهت آشنایی هرچه بیشتر با موضوع مورد بحث پژوهش پرداخته شده است. در این فصل به بحث بخشبندی و اهمیت آن، تاریخچه بانکداری و بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی پرداخته شده است. از جمله مباحثی که در این حوزه به آن پرداخته شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود: تعریف بخشبندی و اهمیت آن، مبانی بخشبندی، بخشبندی پیشین و پسین، تاریخچه بانکداری و بانکداری الکترونیکی، ابزار هاب ارائه بانکداری الکترونیکی، سیر تکامل سیستم های پرداخت، بانکداری موبایلی، بکارگیری موبایل در بخش بانکداری، فناوری های بانکداری موبایلی و سیستم های ارتباطی در موبایل ( تلفن همراه)، مزایا و معایب بانکداری موبایلی.
2- الگو های مرتبط با پژوهش: در این قسمت، با توجه به اینکه پژوهش ها بسیار اندکی در داخل کشور و حتی در سطح جهانی در خصوص موضوع این پژوهش (یعنی بخش بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات) انجام شده است و هیچگونه الگوی که به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره تلفن همراه، تجارت الکترونیک، عملیات بانکی، بانک کشاورزی Next Entries منبع پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، جمعیت شناختی، بازاریابی، مصرف کنندگان