منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

تا 93 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، اندازه شرکت، سودآوری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، تحلیل آماری، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی