منبع پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، محدودیت ها، صنعت بانکداری، رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد

خانگی و اداری37
یکی دیگر از شیوه هایی که در ارائه ي خدمات بانکداري الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است بانکداري در منزل یا بانکداري دفترکار است. بانکداري خانگی براي اولین بار در انگلیس توسط مؤسسه مسکن ناتینگهام در دهه 80 میلادي راه اندازي شد. آنچه که به طور عمومی از بانکداري در منزل پذیرفته می شود آن است که مشتریان بانک دیگر براي دریافت خدمات نیازي ندارند به محل هاي ویژه یا سایت هاي خاصی مراجعه کنند بلکه می توانند در منزل خود، با دریافت نرم افزارهاي ویژه بانکداري خانگی که بانک ها در رایانه هاي شخصی افراد نصب می کنند، حسابهاي بانکی را کنترل و اقدام به دریافت و حواله ي پول کنند. در این شیوه، موفقیت از آن بانکی خواهد بود که نرم افزارهاي مناسب تر و با دامنه ي وسیع تري در اختیار مشتریان قرار دهد. بانکداري خانگی براي مشتریان حقیقی و بانکداري اداري که در واقع “سامانه هاي مدیریت نقدینگی”38 می باشند، براي مشتریان حقوقی طراحی شده و هر دو یک نوع خدمات ارائه می کنند. با استفاده از خدمات مزبور مشتریان می توانند به طور مستقیم از طریق پایانه هاي خانگی خود به پایانه هاي بانک متصل شوند و از اطلاعات مربوط به حساب خود مطلع شوند و همچنین می توانند به صورت الکترونیکی اقدام به پرداختهایی از طریق پایانه کنند. خدمات مزبور به طور کلی به سه بخش قابل تقسیم است:
• امکان ارائه ي همه ي اطلاعات حسابها به صورت لحظه به لحظه
• امکان ارائه ي دستور پرداخت به مشتریان
• امکان ارائه ي درخواست چک و یا پیش بینی نرخ بهره
برخی از سایر خدمات در شیوه ي بانکداري خانگی عبارتند از:
• رسیدگی به حساب ها: کاربران بانکداري خانگی می توانند از طریق رایانه شخصی در منزل یا دفتر کار
خود، به صورت وضعیت حسابهاي خود رسیدگی نمایند.
• امکان بررسی چک هاي وصول شده و وصول نشده توسط کاربر ظرف حداکثر 90 روز: در این خدمت مشتریان می توانند صورت وضعیت چک هاي وصولی خود را در دوره ي زمانی 3 ماهه مشاهده کنند و تنها براي مشاهده ي دوره هاي طولانی نیاز به مراجعه به بانک وجود دارد.
• امکان نقل و انتقال وجوه و انتقال آن به حساب خود و دیگران
• امکان ارسال دستور توقف و ضبط چک، مشاهده ي اطلاعات مالیاتی، صورت وضعیت وامهاي کاربران، امکان درخواست وام، امکان دریافت اسناد اعتباري و… (حسنی و همکاران، 1387).
6.7.1.2- بانکداري اینترنتی39
این شیوه از سال 1970 که اینترنت به منظور کاربرد در بخش تجارت و بازرگانی مورد توجه متخصصین واقع شد، مدنظر قرار گرفته است. در سال 1993 محبوبیت اینترنت در عرصه ي خدمات، براي عموم و خصوصاً تاجرانی که امید به کاهش هزینه هاي مبادلاتی داشتند تثبیت شد. این موضوع به بانک ها نیز کشیده شد و آنها به کاوش براي یافتن راهی پرداختند تا از اینترنت به عنوان ابزاري در عرضه ي خدمات و محصولات خود استفاده کنند. گذر زمان اهمیت و نقش اینترنت را در بانکداري کاملاً روشن ساخت و در نهایت امروزه اکثر بانکهاي دنیا نیاز به افتتاح شعبه ندارند و تنها با ثبت و گرفتن مجوز فعالیت بانک، خدمات خود را از طریق اینترنت به هزاران هزار کاربر در سرتاسر دنیا عرضه می کنند (عباسنژاد، 1388، ص 74)
در این شیوه بانک ها به مردم این امکان را می دهند که با ورود به سایت بانک فعالیت هاي مختلفی مانند بررسی وضعیت حساب، گرفتن صورت حساب، ارسال حواله هاي الکترونیکی و غیره را انجام دهند. در این فرآیند مشتري بانک حتماً باید از گذر واژه ها و شناسه هاي مورد تأیید بانک استفاده کند. هم اکنون در اکثر کشورهاي پیشرفته بانک ها خدمات آنلاین بانکی را برای مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور در بانک، کارهاي بانکی خود را انجام می دهند (حسنی و همکاران، 1387، ص 19).
7.7.1.2- مزایای بانکداری الکترونیک
به طور کلی با انجام فعالیت های بانکی بصورت الکترونیکی بسیاری از کار ها را می توان به شیوه های جدید و بهتری انجام داد. در مجموع، مزایای بانکداری الکترونیک را می توان به صورت زیر برشمرد:
➢ دسترسی فارغ از زمان و مکان به خدمات ارائه شدهی بانک ها
یکی از مشکلات اساسی بانکداري سنتی محدودیت زمان انجام فعالیت هاي بانکی در بانک ها و متعاقباً محدود شدن مشتریان به دریافت خدمات بانکی در چهارچوب زمان کوتاه فعالیت بانکها بود. براي مثال بانک هاي سنتی در طول شبانه روز تنها 8 ساعت خدمات بانکی ارائه می دهند. یکی دیگر از این محدودیت ها تعطیل شدن بانکها در روزهاي آخر هفته یا روزهاي تعطیل رسمی است که به تبع آن مشتریان با مشکلاتی چون تطابق زمان فعالیت خود با زمان فعالیت بانک ها و عدم دسترسی به موقع در موارد ضروري به خدمات بانکی مواجه می شوند. با گسترش اینترنت و رواج بانکداري در محیط الکترونیکی، مشتریان براي رهایی از این مشکلات به بانکداري الکترونیکی گرایش پیدا کردند. آنان در این چارچوب می توانند در زمان دلخواه خود از طریق رایانه، تلفن همراه، تلفن، خودپرداز و غیره از خدمات بانکی بهرهمند شوند. حتی از طریق اتصال به اینترنت، می توانند فارغ از زمان و مکان و بدون در نظر گرفتن ساعات فعالیت بانکی و روزهاي تعطیل به نقل و انتقال وجوه از حساب خود به حساب دیگري بپردازند. حتی در بعضی موارد اجراي سایر برنامه هاي کاري مورد نیاز از قبیل درخواست وام، حواله و واریز اقساط را نیز می توانند از طریق به کارگیري ابزارهاي الکترونیکی فارغ از زمان و مکان انجام دهند. در واقع با رواج بانکداري الکترونیکی مشکل اصلی محدودیت زمانی و مکانی استفاده از خدمات بانکی مرتفع شده است (عباسینژاد، 1388، ص39).

➢ حذف موانع افتتاح حساب
یکی دیگر از مشکلات اساسی نظام بانکداري سنتی افتتاح حساب، به ویژه در روزهاي پایان ماه یا سال بود که مشتریان با اتلاف وقت فراوان، عدم امکان افتتاح حساب و واریز وجوه افتتاح حساب مواجه بودند. امروزه در سیستم بانکداري اینترنتی، مشتریان می توانند در هر لحظه نسبت به گشایش حساب اقدام نمایند و وجه لازم براي گشایش حساب را از حساب دیگر خود به حساب جدید انتقال دهند.
➢ سهولت در پرداخت قبوض
در نظام بانکداري سنتی، مشتریان براي پرداخت قبض هاي مختلف از قبیل قبض آب، برق، گاز، تلفن و اقساط باید در زمانهاي معین و روزهاي معین به بانک مراجعه کنند. ولی امروزه مشتریان از طریق اتصال به اینترنت و با وارد کردن شماره اشتراك و شماره برگ قبض خود می توانند وجه قبض را از حساب خود به حساب بانک یا شرکت صاحب قبض انتقال دهند. در حقیقت از این طریق مشکلات پرداخت حل شده و جریمه هاي ناشی از تأخیر در پرداخت وجوه قبض ها و جزء آن کاهش یافته است (عباسینژاد، 1388، ص40).
➢ ایجاد اعتماد و اطمینان بین طرفین
با استفاده از این شیوه ي بانکی طرفین معاملات در انجام معاملاتی که مخاطره دارد نیز به یکدیگر اعتماد می کنند. امروزه همهي وب سایت ها از فناوری هاي به روزرسانی استفاده می کنند که مبادلات را ایمن می سازد و از حریم خصوصی عرضه کننده ي خدمات و مشتري حمایت می کند. به علاوه به کمک بانکداري الکترونیک مشتریان پولشان را تحت کنترل دارند؛ آنها می توانند آنچه را که می خواهند در زمان کمی انجام دهند، صورت حسابهای شان را بدون نیاز به درخواست از کارکنان بررسی کنند و صورت حسابهایشان را پرداخت کنند. همهي این موارد به ایجاد اطمینان بیشتر در مشتریان نسبت به بانک و برعکس کمک می کند (Steinhagen & Kerreboeck, 2006, pp 14).
سایر مزیتهاي بانکداري الکترونیکی عبارتند از:کاهش هزینه ي بانک و مشتري، امکان نوآوري و توسعه دادن خدماتی غیر از خدمات اصلی، بازاریابی و ارتباطات وسیع تر، افزایش وفاداري و رضایت مشتریان و توانایی جذب مشتریان جدید (Thulani, 2009, pp 5). در کل می توان گفت بانکداري الکترونیکی شرایط رفاه مشتریان خود را در تمام شرایط مکانی و زمانی فراهم کرده است، به طوري که مشتریان می توانند از طریق اینترنت از خدمات بانکها بهره گیرند که این بزرگ ترین و اصلی ترین مزیت بانکداري الکترونیکی است.
8.7.1.2- معایب بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی نیز مانند هر سیستم دیگری علاوه بر مزایای ذکر شده در بالا، معایبی هم دارد که باید به آن توجه شود که در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.
➢ خطرهاي امنیتی
یکی از بزرگترین عیب هاي بانکداري اینترنتی یا به طور کلی بانکداري الکترونیکی به خطرهاي امنیتی آن بر می گردد. در نظام جدید بانکداري افراد می توانند با به دست آوردن رمز اشخاص، از حسابهاي آنان برداشت کنند یا به طور کلی به حساب هاي اشخاص حمله کنند یا آنها را از اعتبار ساقط کنند. این مشکل حتی براي شرکتهاي بزرگ هم وجود دارد. امروزه موارد بسیار زیادي از اشتباه در استفاده از سیستم و دستکاري در حساب هاي افراد در جاي جاي دنیا دیده شده است. این مشکل از جمله اصلی ترین معایب بانکداري الکترونیک است. در نظام بانکداري سنتی به دلیل ماشینی بودن سیستم و یا دستی بودن آن، فقط متصدیان امور بانکی به حسابهاي مشتریان دسترسی داشتند و از این ر و میزان این نوع خطرهاي امنیتی برای حساب ها بسیار پایین بود.
➢ نبود برخی خدمات ویژه در بانکداري الکترونیکی
امروزه در نظام جدید خدمات بانکی، برخی از خدمات ویژه چون مشاوره ي مالی و سرمایه گذاري و امکان دریافت وجه نقد، چک، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. همچنین ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است که بتوان از آن براي دریافت پاسخ سؤالات مالی و مشاوره اي بهره گرفت. این نقص بیشتر به دلیل عدم توسعه و پیشرفت روش ها و نرم افزارهاي مناسب در ارائه ي اینگونه خدمات است. بنابراین ضعف یا نبود این نوع خدمات در نظام بانکداري جدید به عنوان عیب اصلی نمی تواند مطرح شود (عباسینژاد، 1388، ص41).
➢ ناآشنایی با فناوري
یکی دیگر از عیبهاي بانکداري الکترونیکی، ناآشنایی عده ي کثیري از افراد جامعه با آن است که از نبود آموزشهاي عمومی و زمینه هاي لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی می شود. براي متداول شدن این شیوه ي بانکداري و استفاده ي مشتریان بانک از آن، به برگزاري دوره هاي آموزش شیوه ي کار با نظام خدمات الکترونیکی نیاز است. این مسأله در بیشتر کشورهاي پیشرفته با برگزاري دوره هاي مختلف کوتاه مدت و عمومی تقریباً حل شده و تنها براي کشورهاي در حال توسعه مطرح است (عباسینژاد، 1388، ص42).
➢ وابستگی به تکنولوژي
در این شیوه مشتریان باید به یک کامپیوتر شخصی متصل به شبکه ي اینترنت دسترسی داشته باشند و این بدان معناست که دسترسی به حسابهاي بانکی بستگی به تکنولوژي دارد و استفاده از خدمات بانکی منوط است به قابلیت اطمینان سرورها و کامپیوترها؛ و اگر آنها با مشکل مواجه شوند مشتریان نمی توانند به حسابهایشان دسترسی داشته باشند (Steinhagen & Kerreboeck, 2006, pp 13).
➢ عدم دسترسی به پول نقد
وقتی مشتریان از بانکداري الکترونیکی و به خصوص اینترنتی استفاده می کنند به پول نقد دسترسی ندارند که این موضوع ممکن است محدودیت هایی براي آنها ایجاد کند (Thulani, 2009, pp 10).
9.7.1.2- بانکداری الکترونیک در ایران
از ورود رایانه به صنعت بانکداری در ایران سالهای زیادی می گذرد در آن سالها رایانه شخصی برای همگان ناشناس بود رایانه های بزرگ نصب شده در مراکز بانکی آشنائی با پردازش و ذخیره سازی داده های الکترونیکی را برای بانک ها به ارمغان آوردند. این نوع رایانه ها امکان تهیه گزارش های آماری و مدیریتی را براساس داده های ذخیره شده در آن به مدیریت و ادارات مرکزی بانک فراهم می کردند. البته این شیوه استفاده از رایانه، بانک ها را مدعی برقراری سیستم رایانه ای نمی ساخت. در برخی کشورها بانک ها استفاده از رایانه های بزرگ را با کمک نصب پایانه های ورود اطلاعات در شعب تبدیل به طرح جامعی برای مکانیزه کردن عملیات بانکی نمودند. این روش به دلیل شرایط موجود در اواخر دهه 50 و اوایل دهه شصت و عدم دسترسی به امکانات فنی در بانک های ایران قابل اجرا نبود. با این وجود،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نیروی انسانی، تلفن همراه، بانکداری الکترونیک، عملیات بانکی Next Entries منبع پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، انفورماتیک، تلفن همراه