منبع پایان نامه درباره بام سبز، ابزار توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

مشتاقان گذاشته‌اند. رنگ سبز اين ديار چشم را می‌نوازد و دل را آرامش می‌بخشد (اديب عباسي 1382 ). کاربری‌های ورزشي و فضاي سبز شهر لاهیجان در نقشه شماره 1-14 پيوست فصل اول نشان داده شده است.
آبي استخر آرميده شهر در پاي كوه شاه‌نشین و گستره سبز پيرامونش با ساخت‌وسازهایی از قبيل: آبشار، پله‌های سيماني از پاي تا سر كوه و جاده آسفالته سر به بوته‌های چاي بام سبز نهاده، همه و همه، طالبان و تشنگان زيبايي طبيعت و خستگان روزمرگی‌های ملال‌آور را به مهماني باشکوه رنگ‌ها و مناظر بديع و متنوعش فرامی‌خوانند.

شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان (برداشت میدانی)

هر مسافري كه از استان و يا شهرهاي ديگر ايران گذارش به لاهيجان بیفتد به‌سوی استخر و بام سبز می‌شتابد و تنها گردشگاهي كه از لاهيجان به ذهن هر گردشگري مي ر سد، همين مكان زيباست . اهميت دادن بيشتر به بام سبز لاهيجان و توسعه آن و ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي، هتل و رستوران، پارك پرندگان يا حداقل موزه حیات‌وحش منطقه و باغ‌وحش و شهربازی، و نصب تله كابين دوطرفه از استخر تا اراضي وسيعي كه موردنظر شهرداري در ارتفاعات جنوب شرقي لاهيجان می‌باشد و همچنين ورزش‌های آبي و قايقراني در محدوده استخر می‌توان از نعمت‌های خدادادي اين شهر زيبا بهره بهينه گرفت . بديهي است كه با ايجاد امكانات ضروري علاوه بر جلب مسافران داخلي بايد نسبت به جذب گردشگران خارجي هم كه در ايجاد رونق اقتصادي و تأمین ارز اثرگذار هستند اهتمام ورزيد.

شکل4-19- نماي لاهيجان از تله كابين(برداشت میدانی)

شکل4-20- نماي استخر و شاه‌نشین كوه

4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان
4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها
اهميت و نقش دسترسي و ارتباطات در جهان تا بدانجاست كه قرن حاضر را عصر ارتباطات لقب داده و قرن آتي را بدون وجود آن از پاي درآمده خوانده‌اند. ارتباطات به معناي اعم کلیدی‌ترین روش توسعه و تعالي جوامع انساني است. زيرا از طرفي زمینه‌های واقعي مبادلات اقتصادي را مهيا می‌سازد و از طرف ديگر بستر دادوستدهای فرهنگي را به نفع ریشه‌دارترین باورها توسعه می‌دهد. با توجه به وجود چنين نقش و تأثيري است كه كشورهاي عمده جهان اين پديده را جدي گرفته و درزمینه ی توسعه و كاربردهاي مختلف آن علاوه بر برنامه‌ریزی‌های گسترده، سرمایه‌گذاری‌های كلاني نيز داشته و دارند. اگرچه توسعه ساختار ارتباطات و اطلاعات براي امر توسعه گردشگري بسيار حياتي است، درعین‌حال توسعه ساير خدمات اعم از تأمین خدمات موردنیاز بانکي، انرژي، آب، فاضلاب، مديريت زباله و نظير آن از اهميت شاياني برخوردار است.
با رشد روزافزون و ظهور مراکز جمعيتي و بزرگ و کوچک داشتن مسيرهاي ارتباطي مناسب(جاده‌ای، ريلي، هواي و دريايي) براي مردم و خصوصاً فعالیت‌های اقتصادي، يک نياز حياتي و ضروري محسوب می‌شود. شایان‌ذکر است که زيربناها، به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار توسعه اقتصادي – اجتماعي به‌حساب می‌آیند به‌نحوی‌که بدون زیربناها و زير ساختارهاي مناسب، توسعه امکان‌پذیر نيست درواقع اين زيربناها هستند که می‌توانند روابط ميان کانون‌های زيست و فعاليت را در درون يک منطقه ميسر سازند. بنابراين گستره جغرافيايي فعالیت‌های بخش حمل‌ونقل بسيار وسيع بوده و در تمامي عرصه‌های توليد، توزيع و مصرف نقش مهمي را ايفا می‌کند.

4-2-1-1- وضعيت راه‌ها
آمارهاي ارائه‌شده در اين بخش از اداره کل راه و ترابري استان دريافت گرديده است.در ابتدای بحث به نظر می‌رسد ارائه برخي از تعاريف اصطلاحات آورده شده در گزارش ضروري باشد بنابراين در اين قسمت برخي از تعاريف راه‌ها را ارائه می‌داریم:
آزادراه: راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور سريع وسايل نقليه موتوري که داراي معابر رفت‌وبرگشت جدا از هم (مجزا) و شامل حداقل ٢ خط عبور، در هر جهت است. ورود به آن و خروج از آن، فقط از محل‌های معيني که براي اين منظور اختصاص‌یافته، و تحت شرايط خاص از نظر زاويه ورود و خروج، امکان‌پذیر می‌باشد. تقاطع(هم‌سطح) در آزادراه وجود ندارد و مسيرهاي متلاقي داراي تقاطع غير هم‌سطح (تيادل) می‌باشند.
راه اصلي: راهي است با روسازي آسفالت يا بتن که براي عبور وسايل نقليه موتوري و به‌ندرت وسايل نقليه غير موتوري و پياده در نظر گرفته می‌شود و جزئي از شبکه سراسري و ملي است. راه اصلي در بسياري از حالت‌ها، به دوخطه دوطرفه عمل می‌کند ولي در مواردي می‌تواند به چهار خطه پيوسته و يا مجزا توسعه يابد. تقاطع‌ها معمولاً هم‌سطح است. راه اصلي به سه دسته تقسيم می‌شود:
راه اصلي چهار خطه (بزرگراه): راهي است با روسازي آسفالت يا بتن براي عبور سريع وسايل نقليه موتوري که داراي معابر رفت‌وبرگشت جدا از هم می‌باشد.هر يک از جهت‌های رفت‌وبرگشت، شامل حداقل دو خط عبور است تقاطع‌های مهم بزرگراه معمولاً از نوع غير مسطح است. ورود به بزرگراه و خروج از آن با محدوديت نسبي انجام می‌گذرد.
راه اصلي عريض: راهي است دوطرفه با حداقل دو خط عبور با سواره‌رو به عرض 3.65 متر برای هر خط عبور و شانه‌های طرفين به عرض حداقل 1.٨٥ متر.
راه اصلي معمولي: راهي است با سواره‌رو به عرض ٧ متر به‌اضافه شانه‌های طرفين به عرض حداقل ١ متر.
راه فرعي: راهي است که ارتباط مراکز جمعيت و توليد داخل يک منطقه را برقرار می‌کند و جزئي از شبکه داخلي آن است. راه فرعي عموماً به‌صورت دوطرفه عمل می‌کند.
راه فرعي درجه‌یک: راهي است با حداقل دو خط عبور با سواره روي روسازي شده به عرض 3.25 متر براي هر خط به‌اضافه شانه‌های طرفين.
راه فرعي درجه‌دو: به راهي گفته می‌شود با دو خط عبور سواره‌رو به عرض 5.5 متر به‌اضافه شانه‌های طرفين.
راه روستائي: به راهي اطلاق می‌شود که ارتباط مرکز توليد روستایی و اتصال آن‌ها به راه‌های فرعي و اصلي کشور را برقرار نمايد. این‌گونه راه‌ها ارتباط روستاهاي داخل يک دهستان و يا مراکز دهستان‌ها با يکديگر را برقرار می‌سازد.
راه روستایی درجه‌یک: راهي است با دو خط عبور و سواره روي روسازي شده به عرض 5.5 متر و شانه در هر طرف به عرض ٧٥ سانتی‌متر.
راه روستایی درجه‌دو: راهي است با دوخطه عبور و سواره روي روسازي شده به عرض ٥ متر و شانه در هر طرف به عرض نيم متر.
راه روستایی درجه سه: راهي است با سواره روي شني به عرض سواره روي ٤ متر و پارکينگ تأمين عبور متقابل يا سبقت (بسته به خودروی طرح به طول ١٠ تا ٢٠ متر و به عرض ٣ متر با لچکي هر طرف به طول ١٥ متر) در محل‌های مناسب و حداکثر به فاصله يک کيلومتر از يکديگر در هر طرف به‌طور متناوب (حداکثر فاصله پارکينگ دو طرف ٥٠٠ متر).

4-2-1-1-1- کميت راه‌های مناطق موردمطالعه
در جدول 4-1 انواع راه‌های زیرپوشش اداره کل راه و ترابري استان به همراه شهرستان لاهيجان آورده شده است. همان‌طور که در جدول ذيل ملاحظه می‌گردد در استان گيلان بيش از ٩٥٣٤ کيلومتر راه وجود دارد که بيشترين طول راه را در استان راه روستایی تشکيل می‌دهد که از کل راه‌های استان 48.91 درصد را در بردارد و کمترين ميزان راه‌ها در استان راه اصلي است که 5.7 درصد از راه‌های استان را شامل می‌شود البته ذکر اين نکته ضروري به نظر می‌رسد که در استان تا سال ١٣٨٤ آزادراه وجود نداشت ولي در سال ١٣٨٥ با احداث آزادراه تهران رشت و بهره‌برداری از ٢٠ کيلومتر آن استان داراي آزادراه گشته است و با بهره‌برداری از تمام آن طول آزادراه استان بيشتر نيز خواهد شد. از 9534.51 کيلومتر راه در استان، سهم شهرستان لاهيجان 5.6 درصد می‌باشد که اين رقم نسبت به سال 1383، 8.5 درصد رشد داشته است. در شهرستان لاهيجان آزادراه وجود ندارد. در شهرستان ١٨ کيلومتر راه اصلي وجود دارد. بيشترين طول راه در شهرستان لاهيجان مربوط به راه‌های روستایی است که حدود ٥٣ درصد از راه‌های شهرستان را در بردارد.

شرح
جمع
آزادراه
راه اصلي
راه فرعي آسفالته
راه روستایی
راه خاکي

بزرگراه
عرضی
معمولي
عريض
درجه ١
درجه 2
درجه ١
درجه 2
درجه 3

استان
٩٥٣٤,٥١
٢٠
٢٨٩,٨
٦٧,٧
١٨٧,٩
٢٧٧
٨١٩,٢
١٤٩
٧٣٢,٣
٢٨٤٣
١٠٧٨
٣٠٧١
لاهيجان
٥٢٩,٩
0
١٨
0
0
0
٧٥,٤٥
0
٤٠,٢
١٩٨,١
٤٣,٣
١٥٤,٩
درصد از استان
٥,٥٦
0
٦,٢١
0
0
0
٩,٢١
0
٥,٤٩
٦,٩٧
٤,٠٢
٥,٠٤
جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابري استان در سال ١٣٨٥ (کيلومتر)
(سالنامه آماري استان،استانداري گيلان، معاونت برنامه‌ریزی)

شکل 1-4 جايگاه فضايي و فاصله شهرستان نمونه گردشگري لاهيجان را نسبت به مبادي ورودي و دسترسی‌ها را نشان می‌دهد.

شکل 4-21 -جايگاه فضايي شهرستان نمونه گردشگري لاهيجان نسبت به مبادي ورودي و دسترسی‌ها

4-2-1-1-2- کيفيت راه‌های مناطق موردمطالعه
در اين قسمت کيفيت راه‌های موجود شهرستان موردبررسی و سنجش قرار می‌گذرد. کيفيت راه‌ها با دو روش مشخص انجام می‌پذیرد که عبارت‌اند از مقايسه طول راه به جمعيت (سرانه) و طول راه به مساحت (شاخص برخورداري).

شاخص برخورداري:
شاخص برخورداري عبارت است از طول راه تقسیم‌بر مساحت. در جدول 4-2 شماره شاخص برخورداري راه در شهرستان و استان آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد شاخص برخورداري راه در استان تفاوت زيادي با شهرستان دارد اين شاخص در استان برابر با ٠,٦٧ بوده درحالی‌که در شهرستان اين شاخص ١,٢ می‌باشد.

شرح
مساحت
طول راه
شاخص برخورداري
استان
١٤٠٤٢,٣
٩٥٣٤,٥١
٠,٦٧
شهرستان
٤٣٦,٧
٥٢٩,٩
١,٢
جدول 4-2- شاخص برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان(طول راه به مساحت)

سرانه:
سرانه عبارت است از حاصل تقسيم طول راه به جمعيت منطقه موردمطالعه. همان‌طور که در جدول4-3 ملاحظه می‌گردد سرانه راه در استان گيلان به ازاي هر ١٠٠٠ نفر معادل ٤ کيلومتر است اين در حالي است که شهرستان لاهيجان سرانه‌ای معادل ٣,٢ کيلومتر به ازاي هر هزار نفر دارد.

شرح
طول راه
جمعيت
سرانه
استان
٩٥٣٤٥١
٢٤٠٤٨٦١
4
شهرستان
٥٢٩,٩
١٦٢٨٩٨
٣,٢
جدول 4-3- سرانه برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان و استان (طول راه به جمعيت)

4-2-1-2- وضعيت پایانه‌های مسافربري
در شهرستان لاهيجان يک پايانه مسافربري وجود دارد. در منطقه موردمطالعه هيچ پايانه مسافربري وجود ندارد.
همان‌طور که اشاره شد در شهرستان لاهيجان پايانه مسافربري وجود ندارد طبق اطلاعات سالنامه آماري استان در سال ١٣٨٥ تعداد ٢٣٣٦٠ سفر از آن انجام پذيرفته و در اين ميزان سفر ٢٣٢٨٤٣ نفر مسافر جابجا شده است که از تعداد سفرهاي انجام‌شده از طريق اين پايانه مسافربري بيش از ٩٨ درصد آن سفرهاي برون‌استانی بوده است و مابقي سفرها را سفرهاي درون استاني شامل می‌شود. بيشترين مسافر جابجا شده نيز متعلق به سفرهاي برون‌استانی است که در آن بيش از ٩٣ درصد مسافران جابجا شده‌اند. لازم به ذکر است که در استان گيلان بيش از ٣٧٧ هزار سفر درون و برون‌استانی انجام‌گرفته که سهم شهرستان لاهيجان از اين تعداد سفر ٦,١ درصد از کل سفرهاي انجام‌شده می‌باشد.

4-2-1-3- وضعيت ساير امکانات زيربنايي تا ورودي منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غيره)
اهميت و نقش ارتباطات در جهان تا بدان‌هاست كه قرن حاضر را عصر ارتباطات لقب داده و قرن آتي را بدون وجود آن از پاي درآمده خوانده‌اند. ارتباطات به معناي اعم کلیدی‌ترین روش توسعه و تعالي جوامع انساني است. زيرا از طرفي زمینه‌های واقعي مبادلات اقتصادي را مهيا می‌سازد و از طرف ديگر بستر دادوستدهای فرهنگي را به نفع ریشه‌دارترین باورها توسعه می‌دهد. با توجه به وجود چنين نقش و تأثيري است كه كشورهاي عمده جهان اين پديده را جدي گرفته و درزمینه ی توسعه و كاربردهاي مختلف آن علاوه بر برنامه‌ریزی‌های گسترده، سرمایه‌گذاری‌های كلاني نيز داشته و دارند. در كشور ما با برنامهريزيهاي صورت گرفته نيز بر اين امر حياتي توجه خاصي شده و حسب آمار و اطلاعات ارائه‌شده ظرف چندين ساله اخير تحولات فراواني در زمینه‌های پستي و مخابراتي به وجود آمده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره صنایع‌دستی، خان احمدخان، دوره قاجار، نماز جمعه Next Entries منبع پایان نامه درباره شرکت مخابرات، نیازمندی‌ها، تلفن همراه، نفت و گاز